Skip links en inhoudsopgave

Laatst aangepast: 1 november 2011

Afhankelijk van over welk plaatje je hovert, veranderen 1 tot 4 plaatjes tijdelijk

Korte omschrijving

Bij hoveren over het eerste plaatje verandert dit. Bij hoveren over het tweede plaatje veranderen het eerste en het tweede plaatje. Bij hoveren over het derde plaatje veranderen eerste, tweede en derde plaatje. Bij hoveren over het vierde plaatje veranderen alle plaatjes.

BELANGRIJK

Alles op deze site kan vrij worden gebruikt, met twee beperkingen:

* Je gebruikt het materiaal op deze site volledig op eigen risico. Het kan prima zijn dat er fouten in de hier verstrekte info zitten. Voor eventuele schade die door gebruik van materiaal van deze site ontstaat, in welke vorm dan ook, zijn www.css-voorbeelden.nl en medewerkers daarvan op geen enkele manier verantwoordelijk.

* Deze uitleg wordt regelmatig bijgewerkt. Het is daarom niet toegestaan deze uitleg op welke manier dan ook te verspreiden, zonder daarbij duidelijk te vermelden dat de uitleg afkomstig is van www.css-voorbeelden.nl en dat daar altijd de nieuwste versie is te vinden. Dit is om te voorkomen dat er verouderde versies worden verspreid.

Een link naar www.css-voorbeelden.nl wordt trouwens altijd op prijs gesteld.

Opmerkingen

Links in deze uitleg, vooral links naar andere sites, kunnen verouderd zijn. Op de pagina met links vind je steeds de meest recente links.

Alles op deze site is gemaakt op een systeem met Linux. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van Quanta Plus, GIMP en Firefox met extensies. De pdf-bestanden zijn gemaakt met LibreOffice.

Vragen of opmerkingen? Fout gevonden? Ga naar het forum.

Iets gevonden waar je wat aan hebt? Mooi. Als je je waardering wilt uiten, maak dan een donatie over aan War Child Nederland, een organisatie die kinderen uit oorlogsgebieden helpt hun trauma's te verwerken. Of - nog beter - wordt donateur:
War Child Nederland

Achterliggend idee

De vier afbeeldingen zijn gewone plaatjes die worden gefloat, zodat ze naast elkaar komen te staan.

Binnen de <a> van het eerste plaatje is 1 span opgenomen, binnen de <a> van het tweede plaatje 2, binnen die van het derde plaatje 3 en binnen de <a> van het vierde plaatje zijn 4 spans opgenomen. Die spans worden normaal genomen ver links buiten het scherm geparkeerd, zodat ze onzichtbaar zijn.

Binnen elke span wordt een achtergrond-afbeelding gezet. De spans worden absoluut gepositioneerd. Bij hoveren over een afbeelding worden de spans, en dus de achtergrond-afbeeldingen, op het scherm gezet, en dus zichtbaar.

Omdat de spans absoluut zijn gepositioneerd, kan ik ze precies over de afbeelding heen zetten die ze moeten vervangen. Voor de eerste afbeelding is één span genoeg, want bij hoveren over de eerste afbeelding wordt alleen die vervangen.

Voor de vierde afbeelding plaats ik de vier spans, en dus de achtergrond-afbeeldingen, via absoluut positioneren op de goede plaats: boven de afbeeldingen die ze moeten vervangen.

De tweede en derde afbeelding werken net zo, maar dan met 2 en 3 spans.

Alleen :hover of :hover, :focus en :active?

Het eerste deel van deze tekst is voor alle voorbeelden met links en dergelijke hetzelfde, het laatste deel (onder het kopje Speciaal bij dit voorbeeld) is speciaal voor dit voorbeeld.

De meeste mensen openen 'n link door erop te klikken. Er is echter 'n tweede manier: met behulp van de Tab-toets (sommige browsers gebruiken andere toetsen, maar het principe is hetzelfde). Met behulp van de Tab-toets kun je van link naar link 'springen'. Op welke link je staat, wordt door alle browsers aangegeven met een of ander kadertje rondom de link.

De link met het kadertje eromheen heeft focus. Dat wil zeggen dat je die link volgt als je op de Enter-toets drukt. In principe werkt dit precies hetzelfde als gewoon klikken op de link.

Als iemand geen muis wil of kan gebruiken, bijvoorbeeld door 'n handicap, is deze manier om 'n link te openen erg handig. Als de volgorde van de links in de code niet logisch is, kun je eventueel met behulp van tabindex 'n afwijkende volgorde van de links opgeven. De Tab-toets volgt dan die afwijkende volgorde.

Tot zover is er nauwelijks verschil tussen het gebruik van de Tab-toets of van de muis.

Als je echter extra dingen onder de link hebt gestopt, die pas gaan werken als je over de link hovert, is er wel 'n verschil. Je geeft dat aan met :hover: als je over de link hovert. Met de Tab-toets alleen kun je niet over 'n link hoveren. Dus als er bijvoorbeeld 'n pop-up wordt geopend, zul je die niet zien als je de Tab-toets gebruik om naar 'n link te gaan.

Om dit op te lossen kun je op dezelfde manier als je :hover gebruikt :focus gebruiken: als de link focus heeft. Dat is dus als er 'n kadertje rondom de link staat en de link wordt gevolgd bij het indrukken van Enter.

Door dus a:hover, a:focus {...} te gebruiken, opent bijvoorbeeld 'n pop-up ook als je de Tab-toets gebruikt. Maar er zitten 'n paar adders onder het gras.

* Naast :hover en :focus is er nog :active. Deze laatste zou horen te werken als de muis wordt ingedrukt op de link. Dat werkt ook zo in alle browsers, behalve in Internet Explorer vóór versie 8. In haar onmetelijke wijsheid heeft Microsoft besloten af te wijken van de standaard: :active werkt in oudere versies zoals :focus hoort te werken, en :focus werkt gewoon helemaal niet vóór versie 8. In alle andere browsers werken :focus en :active dus wel volgens de standaard, en met ingang van versie 8 van Internet Explorer houdt Microsoft zich ook eindelijk aan de standaard.

Dit betekent dat je niet kunt volstaan met a:hover, a:focus {...}, maar dat je a:hover, a:focus, a:active {...} moet gebruiken, want anders werkt het niet in oudere versies van Internet Explorer. Het zal nog jaren duren voor deze oude versies niet meer worden gebruikt, maar omdat Microsoft zich nu eindelijk ook aan de standaard houdt op dit punt, wordt :active nu ook langzaamaan bruikbaar voor waar het voor is bedoeld.

* Belangrijke informatie moet je niet geven via :focus of :active, omdat dit niet werkt als css uit staat.

* Ten slotte kan 'n pop-up of zoiets gruwelijk in de weg komen te staan, bijvoorbeeld door de rest van de pagina af te dekken. Iemand die gewoon de muis kan gebruiken, verplaatst deze even en de pagina is weer zichtbaar. Iemand die moeite heeft met het gebruik van de muis, heeft deze mogelijkheid niet of minder. Als je buiten de link en de daarbij horende pop-up en dergelijke klikt, sluit deze weliswaar, maar dat is nu juist het probleem: mensen die de muis niet goed kunnen gebruiken, hebben nou net daar problemen mee.

Als je via de terug-toets teruggaat naar de vorige pagina, heeft de link waar je vandaan kwam nog steeds focus, en dus staan pop-up en dergelijke ook nog open. Wat ook heel storend kan zijn als andere delen van de pagina daardoor niet te zien zijn. Op het moment dat ik dit schreef, werkte de terug-toets bij alle browsers zo, met uitzondering van Google Chrome. Maar 't kan best zijn dat Google Chrome het inmiddels ook doet, of 'n andere juist weer niet, want dit schijnt nogal te veranderen.

Om al deze redenen is het goed je even af te vragen of de voordelen van 'n pop-up en dergelijke wel opwegen tegen de nadelen. Ik zet zelf mijn eigen overwegingen bij elk voorbeeld steeds even erbij. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je daar geen andere mening over zou kunnen hebben.

Speciaal bij dit voorbeeld

Hoewel het eenvoudig is om hier ook :focus en :active te gebruiken, doe ik dat toch niet. Bij hoveren is het wel duidelijk wat er gebeurt, maar ik denk dat het verwarrend kan zijn als de afbeeldingen ook veranderen als de link focus heeft.

Beschrijving van code en css

De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld is rood gekleurd. Alle voor dit voorbeeld niet-essentiële code is bruin.

Deze uitleg hoort bij het voorbeeld dat in de download zit. Het voorbeeld uit de download verschilt iets van het voorbeeld hier op de site. In de download ontbreken bijvoorbeeld de witte vlakken met de links. Ook in de kopregels zit vaak wat verschil. Daarnaast kunnen er nog andere (meestal kleine) verschillen zijn.

Als je deze uitleg leest naast de broncode van het voorbeeld op de site, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat 'n h1 uit de css bij 'n <h2> uit de html hoort. Maar het gaat niet om hele grote, fundamentele afwijkingen.

Als je dit lastig vindt, downloadt dan de hele handel (ga terug naar het voorbeeld en kies daar voor downloaden). In de download zit 'n voorbeeld dat wel naadloos aansluit op de uitleg in de download.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl" lang="nl">

Een document moet met een doctype beginnen om weergaveverschillen tussen browsers te voorkomen. Zonder doctype is de kans op verschillende (en soms volkomen verkeerde) weergave tussen verschillende browsers heel erg groot.

Geldige doctypes vind je op www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html.

Gebruik het volledige doctype, inclusief de url, anders werkt het niet goed.

De toevoeging achter <html hierboven hoort bij het gekozen doctype.

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Zorgt dat de browser letters met accenten en dergelijke goed kan weergeven. Als je als doctype html hebt gekozen, moet je niet eindigen op />, maar op > (dit geldt voor alles in de head wat eindigt op />).

utf-8 is de beste charset (tekenset), omdat deze alle talen van de wereld (en nog heel veel andere extra tekens) bestrijkt, maar toch niet meer ruimte inneemt voor de code dan nodig is. Als je utf-8 gebruikt, hoef je veel minder entiteiten (&auml; en dergelijke) te gebruiken, maar kun je bijvoorbeeld gewoon ä gebruiken.

Deze regel moet zo hoog mogelijk komen te staan, als eerste regel binnen de head, omdat hij anders door sommige browsers niet wordt gelezen.

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/naam-van-stylesheet.css" />

Deze regel heeft in dit voorbeeldbestand geen enkel nut. Normaal genomen is het een verwijzing naar een extern stylesheet, waarin de style staat. In dit voorbeeld verwijst de href naar een niet bestaand bestand.

De bedoeling is dat je bovenstaande regels aanpast voor je eigen bestand. De hele style, die onder deze regels in de <head> staat, wordt dan in het externe bestand geplaatst waar de href naar verwijst. In dat bestand komt de style precies zo te staan zoals die nu in de <head> staat. Het bestand moet eindigen op .css.

Voordeel van een externe stylesheet is onder andere, dat deze geldig is voor alle pagina's waaraan deze is gelinkt. 'n Verandering in de lay-out hoef je dan maar op één enkele centrale plek te aan te brengen.

In die externe stylesheet zet je alles wat in dit voorbeeld tussen <style type="text/css"> en </style> staat (zonder deze begin- en eindregel).

Deze regel is gewoon 'n link die naar 'n bestand elders verwijst, waar de css in staat. Op de plaats van "../../css/naam-van-stylesheet.css" moet je pad naar en naam van jouw stylesheet invullen.

<style type="text/css">

Voor de duidelijkheid staat de style hier in het bestand zelf, maar het is beter deze in een apart stylesheet te zetten, zoals hierboven beschreven. In dat stylesheet komt alles wat tussen bovenstaande regel en </style> staat.

Technisch gezien is er geen enkel bezwaar om het in die stylesheet te zetten met dezelfde vreselijke lay-out als die ik in dit voorbeeld gebruik. Maar als je dat doet, garandeer ik je hele grote problemen omdat het volstrekt onoverzichtelijk is. Ik gebruik alleen deze lay-out omdat het anders veel te veel regels worden.

Voorbeeld van 'n goede lay-out in je css:


	div#header-buiten
	{
	  position: absolute;
	  right: 16px;
	  width: 100%;
	  height: 120px;
	  background: yellow;
	}

	div#header-binnen
	{
	  margin-left: 16px;
	  height: 120px;
	  text-align: center;
	}
body margin: 0; padding: 0;

Slim om te doen, is soms wat afwijkend in verschillende browsers.

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

Lettersoort. Als er geen Arial is, wordt gezocht naar Helvetica. Als dat er ook niet is in ieder geval 'n lettersoort zonder schreef (dwarsstreepjes).

font-size: 110%;

Iets groter dan standaard. 't Zal de leeftijd zijn, maar ik vind de standaardgrootte wat te klein.

Ik gebruik hier % als eenheid, en voor alle andere lettergroottes gebruik ik em. Dat komt door Internet Explorer. Als ik als maateenheid iets als px neem, kunnen gebruikers van Internet Explorer de lettergrootte niet veranderen.

Maar als ik overal em neem als maateenheid, wat dan voor de hand zou liggen, kom ik in de problemen met versies van Internet Explorer ouder dan versie 8. De stappen van de verkleining of vergroting zijn in die browsers zo groot, dat 't gelijk onleesbaar klein of absurd groot is.

Als je nou echter bij body geen em gebruikt (font-size: 1.1em; zou hetzelfde moeten zijn als font-size: 110%;), dan is de lettergrootte in Internet Explorer te veranderen, en in oudere versies dan versie 8 zijn de tussenstappen teruggebracht tot normale grootte.

Dit werkt ook als je als lettergrootte 100% invult. Dat heeft geen enkele invloed op de lettergrootte, behalve dus dat de tussenstappen in oudere versies nu normaal werken.

In Internet Explorer 8 is deze bug eindelijk gerepareerd. Aangezien we waarschijnlijk nog vele jaren met oudere versies dan Internet Explorer 8 zitten opgescheept, zal deze truc ook nog jaren moeten worden toegepast.

Hoewel op deze pagina verder geen tekst voorkomt, laat ik deze truc toch staan. Op de meeste pagina's zal wel tekst voorkomen, en dan is dit handig om te weten.

background: #ff9;

Achtergrondkleurtje.

div#knoppen

De div met id="knoppen". De div waar alle plaatjes in staan.

width: 796px;

Dit is de totale breedte van afbeeldingen en ruimte tussen de afbeeldingen.

padding-top: 30px;

Kleine afstand tussen plaatjes en bovenkant van het venster van de browser.

margin: 0 auto;

Omdat alleen boven en rechts zijn ingevuld, krijgen onder en links automatisch dezelfde waarden als boven en rechts. Dit wordt dus gelezen als 0 auto 0 auto in de volgorde boven - rechts - onder - links.

Boven en onder geen marge, links en rechts auto oftewel: hetzelfde. Daardoor staat deze div met afbeeldingen gecentreerd. Deze manier van centreren werkt alleen als het element 'n breedte heeft.

div#knoppen img

Alle <img>'s binnen de div met id="knoppen".

border: 0;

Een <img> die als link wordt gebruikt krijgt standaard 'n blauwe rand. Dat is hier foeilelijk (en volgens mij trouwens overal...). Hoewel de afbeeldingen hier geen echte link zijn (href="#"), krijgen ze toch die blauwe rand.

div#knoppen a

Alle <a>'s binnen de div met id="knoppen". Dit zijn alle links waarbinnen de afbeeldingen staan.

position: relative;

Binnen de links staan een of meer spans, die absoluut gepositioneerd moeten worden ten opzichte van deze link. Dat kan alleen als de link zelf ook 'n positie heeft, ook al vul ik daar verder helemaal niets in.

float: left;

Een <a> is van zichzelf een inline-element. Door ze te floaten veranderen ze in 'n min of meer normaal blok-element (min of meer, omdat 'n gefloat element wat aparte dingen heeft). Ik kan nu 'n aantal eigenschappen als breedte en marge gebruiken, en ze komen naast elkaar te staan.

width: 190px; height: 143px;

Dit zijn de maten van de afbeelding. Misschien niet strikt nodig hier, maar het maakt de code duidelijker en je kunt er foutjes in de maat van de afbeelding mee opvangen.

margin-left: 12px;

Kleine afstand tussen de verschillende afbeeldingen.

div#knoppen a#nr-001

De <a> met id="nr-001" binnen de div met id="knoppen".

margin-left: 0;

Hierboven hebben alle <a>'s aan de linkerkant 'n marge gekregen. a#nr-001 is de meest linkse <a>, die moet geen marge krijgen. Hoewel je de marge van 12 px niet ziet, telt die wel mee voor het centreren, met als resultaat dat de div met de knoppen voor het oog niet meer in het midden staat.

a span

Alle spans binnen 'n link. Dit zijn de spans waarin de vervangende afbeeldingen worden neergezet. 'n Aantal instellingen kan ik hier opgeven, die hoef ik dan niet voor elke span apart op te geven.

position: absolute;

Om ze op de goede plaats neer te kunnen zetten. Het eerste ouder-element met een positie is de <a> waar de span in staat, dus er wordt gepositioneerd ten opzichte van die <a>.

Van zichzelf is 'n span 'n inline-element. Door het absoluut te positioneren verandert het in 'n blok-element en kan ik eigenschappen als breedte en hoogte gebruiken.

left: -4000px;

De spans ver buiten het venster parkeren. Hoewel er nog geen achtergrond-afbeelding in staat, krijgen ze hier al wel hoogte en breedte. En hoewel ze dus onzichtbaar zijn, reageren ze al wel op hoveren en veroorzaken plotseling opduikende scrollbars en andere vreemdigheden. Door ze gewoon buiten het scherm te parkeren kun je er stomweg niet over hoveren, dus veroorzaken ze ook geen problemen.

top: 0;

Bovenkant gelijk zetten met de link. Hierdoor komt de bovenkant van de achtergrond-afbeelding op gelijke hoogte met de afbeelding in de link, de afbeelding die hij moet vervangen.

width: 190px; height: 143px;

De maat van de achtergrond-afbeelding. Van zichzelf heeft 'n achtergrond-afbeelding geen maat, hij vult gewoon het element waar hij in staat. En omdat dat hier 'n lege span is, heeft die ook geen maat. Als ik hier geen maten opgeef, zie je dus helemaal niets.

a:hover

Bij hoveren over 'n link.

background: none;

Geen achtergrond tonen.

Ja, maar, ho, hé, wacht 'ns even, ik toonde toch helemaal geen achtergrond???

Klopt. Maar om wat voor duistere reden dan ook hebben Internet Explorer 6 en 7 dit nodig, anders wordt de vervangende achtergrond-afbeelding niet getoond. En het stoort de andere browsers niet. Die zijn hooguit wat verbaasd omdat ze al geen achtergrond toonden...

cursor: default;

Omdat dit geen echte link is, mag de cursor niet veranderen in het handje dat bij een echte link hoort.

a#nr-001:hover span#nr-1-1

Als ik hover over de link met id="nr-001" - dat is de meest linkse link -, doe dan met de daarin liggende span met id="nr-1-1" het volgende:

left: 0;

Alle instellingen die voor alle spans het zelfde zijn, heb ik al opgegeven bij a span. Hier hoef ik de spans alleen nog maar op de juiste plaats op het scherm te zetten.

background: url(042-pics/boterhammen.jpg);

En elke span moet de juiste achtergrond krijgen.

a#nr-002:hover span#nr-2-1 {left: -202px; background: url(042-pics/boterhammen.jpg);} a#nr-002:hover span#nr-2-2 {left: 0; background: url(042-pics/roos-met-wesp.jpg);} a#nr-003:hover span#nr-3-1 {left: -404px; background: url(042-pics/boterhammen.jpg);} a#nr-003:hover span#nr-3-2 {left: -202px; background: url(042-pics/roos-met-wesp.jpg);} a#nr-003:hover span#nr-3-3 {left: 0; background: url(042-pics/konijn.jpg);} a#nr-004:hover span#nr-4-1 {left: -606px; background: url(042-pics/boterhammen.jpg);} a#nr-004:hover span#nr-4-2 {left: -404px; background: url(042-pics/roos-met-wesp.jpg);} a#nr-004:hover span#nr-4-3 {left: -202px; background: url(042-pics/konijn.jpg);}
a#nr-004:hover span#nr-4-4 {left: 0; background: url(042-pics/vuurtoren.jpg);}

Al deze spans werken op dezelfde manier als degene hierboven. Het enige verschil is de achtergrond-afbeelding en de plaats op het scherm.

Ik zou misschien wat van de code kunnen combineren. Dat zou dan 'n paar byte uitsparen en 'n gigantisch onoverzichtelijke code opleveren, dus ik doe het liever zo.

De code aanpassen aan je eigen ontwerp

Toegankelijkheid en zoekmachines

Eventuele opmerkingen specifiek voor dit voorbeeld staan bij Opmerkingen.

Toegankelijkheid (accessibility in het Engels) is belangrijk voor bijvoorbeeld blinden die een spraakbrowser gebruiken, of voor motorisch gehandicapte mensen die moeite hebben met het bedienen van een muis. Een spider van een zoekmachine (dat is het programmaatje wat de site indexeert voor de zoekmachine) is te vergelijken met een blinde. Als je je site goed toegankelijk maakt voor gehandicapten, is dat dus gelijk goed voor een hogere plaats in een zoekmachine. Dus als je 't niet uit sociale motieven wilt doen, kun je 't uit egoïstische motieven doen.

(Op die plaats in de zoekmachine heb je maar beperkt invloed. De toegankelijkheid van je site is maar één van de factoren, maar zeker niet onbelangrijk.)

Als je bij het maken van je site al rekening houdt met toegankelijkheid, is dat nauwelijks extra werk. 't Is ongeveer te vergelijken met inbraakbescherming: doe dat bij 'n nieuw huis en 't is nauwelijks extra werk, doe 't bij 'n bestaand huis en 't is al snel 'n enorme klus.

Enkele tips die helpen bij toegankelijkheid:

Getest in

Laatst gecontroleerd op 1 november 2011.

(Internet Explorer 6 is voor het laatst gecontroleerd op 2 december 2009. Op deze browser test ik niet meer. Maar omdat de code niet is veranderd, neem ik aan dat dit voorbeeld ook nog werkt in Internet Explorer 6.)

Dit voorbeeld is getest in Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Internet Explorer en 9 in de resoluties 800x600, 1024x768, 1280x1024 en 1440x900. Steeds met de laatste versie van die browsers, omdat ik geen zin heb om rekening te houden met mensen die met zwaar verouderde browsers surfen. Dat is trouwens vragen om ellende, want updates van browsers hebben heel vaak met beveiligingsproblemen te maken. In de resoluties 1024x768, 1280x1024 en 1440x900 is ook in- en uitzoomen en een kleinere en grotere letter getest. Er is ingezoomd en vergroot tot zover de browser kan, maar niet verder dan tot 200%.

Eventuele problemen met betrekking tot zoomen en lettergrootte staan bij Bekende problemen.

Naast deze 'gewone' browsers is ook getest in Lynx, WebbIE, Jaws en Fangs Screen Reader Emulator. Lynx is een browser die alleen tekst laat zien en geen css gebruikt. WebbIE is een browser die gericht is op mensen met een handicap. Jaws is een screenreader, zoals die door blinden wordt gebruikt. Fangs Screen Reader Emulator is een extensie bij Firefox die de pagina laat zien zoals een screenreader hem ziet.

Als het voorbeeld in deze vier programma's toegankelijk is, zou het in principe toegankelijk moeten zijn in alle aangepaste browsers en dergelijke. En dus ook voor zoekmachines, want een zoekmachine is redelijk vergelijkbaar met een blinde. Eventuele opmerkingen over de toegankelijkheid van dit voorbeeld staan bij Opmerkingen.

Dit voorbeeld is niet getest op geschiktheid voor mobiele apparaten (hier worden geen laptop/notebook/netbook en dergelijke mee bedoeld, want die gedragen zich als een gewone desktopcomputer). Er wordt in veel voorbeelden css en/of html gebruikt, waar niet elk mobiel apparaat mee uit de voeten zal kunnen. En lang niet alles is geschikt voor schermen met een breedte van minder dan 800 px.

Dingen die problemen zouden kunnen opleveren, zijn onder andere een te grote breedte, het gebruik van (te veel) afbeeldingen en/of css en html die niet (volledig) wordt ondersteund, zoals :hover, float en position.

Onder Opmerkingen staat mogelijk nog wat meer over de geschiktheid van dit voorbeeld voor mobiele apparaten.

(Terzijde: de site zelf is zeker niet geschikt voor kleine mobieltjes. Dat gaat ook niet veranderen. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat iemand zo masochistisch is 'n uitleg van tientallen schermen op 'n klein mobieltje te gaan lezen. Voor de site zelf is een minimale breedte van 800 px vereist.)

De html is gevalideerd met de validator van w3c, de css ook. Als om een of andere reden niet volledig gevalideerd kon worden, wordt dat bij Bekende problemen vermeld.

Nieuwe browsers test ik pas als ze uit het bèta-stadium zijn, omdat er anders 'n redelijke kans is dat ik 'n bug zit te omzeilen, die voor de uiteindelijke versie nog gerepareerd wordt. Dit voorbeeld is alleen getest in de hierboven met name genoemde browsers. Vragen over niet-geteste browsers kan ik niet beantwoorden, en het melden van fouten in niet-geteste browsers heeft ook geen enkel nut. (Melden van fouten, problemen, enz. in wel geteste browsers: graag!)

Wijzigingen

Alleen grotere wijzigingen worden hier vermeld, geen dingen als een link die is geüpdatet.

29 september 2008:

Nieuw opgenomen.

25 maart 2009:

Tekst aangepast voor de nieuw verschenen Internet Explorer 8. De code hoefde niet te worden veranderd.

2 december 2009:

1 november 2011:

Afbeeldingen begrijpelijke namen gegeven. Voor dit voorbeeld is dat eigenlijk niet van belang, maar normaal genomen wel. Zoekmachine, spraakbrowsers, enz. begrijpen 'vuurtoren.jpg' toch iets beter dan '04a.jpg'.

Bekende problemen

Geen.