Disclaimer

Disclaimer van site en forum www.css-voorbeelden.nl

Gebruik van welk materiaal of welke uitleg of aanwijzing dan ook op deze site is geheel en al voor eigen risico.

Deze disclaimer geldt voor al het materiaal op deze site. Hij geldt met nadruk ook voor bijdragen aan het forum, ongeacht wie die bijdrage heeft geleverd.

Vrijwel alles op deze site kan vrij worden gebruikt. Een heel enkele keer wordt materiaal, bijvoorbeeld afbeeldingen, van anderen gebruikt. Soms geldt daarvoor een bepaalde licentie, die het gebruik van dat materiaal enigszins kan beperken. Als dat zo is, wordt dat altijd bij het betreffende voorbeeld gemeld.

Je gebruikt het wel op eigen risico: als er ergens fouten in zitten, zijn de site www.css-voorbeelden.nl of mensen die op enigerlei wijze zijn betrokken bij die site daar op geen enkele wijze verantwoordelijk voor.

Bovenstaande geldt ook voor alle directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van materiaal van deze site.

Bovenstaande vrijwaring geldt ook voor alle deelnemers aan het forum. Het opvolgen van aanwijzingen op het forum is geheel en al voor eigen risico. Er moet van worden uitgegaan dat er fouten in de aanwijzingen op het forum zitten. Het opvolgen van (foutieve) aanwijzigen is geheel en al voor rekening van de gebruiker.

Gebruik van welk materiaal of welke uitleg of aanwijzing dan ook op deze site is geheel en al voor eigen risico.