Skip links en inhoudsopgave

Laatst aangepast: 2 januari 2012

Schaalbare driehoeken zonder gebruik van een afbeelding

Korte omschrijving

Alle driehoeken bestaan alleen uit css en html. Er worden geen afbeeldingen gebruikt. Alle driehoeken kunnen van grootte veranderen bij zoomen en/of een andere lettergrootte.

BELANGRIJK

Alles op deze site kan vrij worden gebruikt, met twee beperkingen:

* Je gebruikt het materiaal op deze site volledig op eigen risico. Het kan prima zijn dat er fouten in de hier verstrekte info zitten. Voor eventuele schade die door gebruik van materiaal van deze site ontstaat, in welke vorm dan ook, zijn www.css-voorbeelden.nl en medewerkers daarvan op geen enkele manier verantwoordelijk.

* Deze uitleg wordt regelmatig bijgewerkt. Het is daarom niet toegestaan deze uitleg op welke manier dan ook te verspreiden, zonder daarbij duidelijk te vermelden dat de uitleg afkomstig is van www.css-voorbeelden.nl en dat daar altijd de nieuwste versie is te vinden. Dit is om te voorkomen dat er verouderde versies worden verspreid.

Een link naar www.css-voorbeelden.nl wordt trouwens altijd op prijs gesteld.

Opmerkingen

Deze constructies zijn een uitwerking van een idee dat ik vond op www.tantek.com/CSS/Examples/polygons.

Zonder css zie je helemaal niets van de driehoeken, omdat de driehoeken volledig uit css en html bestaan. Er zijn dus geen problemen wat betreft toegankelijkheid.

Links in deze uitleg, vooral links naar andere sites, kunnen verouderd zijn. Op de pagina met links vind je steeds de meest recente links.

Alles op deze site is gemaakt op een systeem met Linux. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van Quanta Plus, GIMP en Firefox met extensies. De pdf-bestanden zijn gemaakt met LibreOffice.

Vragen of opmerkingen? Fout gevonden? Ga naar het forum.

Achterliggend idee

Hoewel je dat normaal genomen niet zo vaak zult zien, eindigen borders van een blok-element niet in een rechte hoek. Twee aangrenzende borders vormen een hoek van 45°. In de afbeelding hiernaast is dit zichtbaar gemaakt door elke border een andere kleur te geven.

De borders hiernaast zijn behoorlijk breed, en de div waar ze bij horen heeft geen hoogte en breedte. Daardoor grenzen de borders in het midden aan elkaar en vormt elke border een driehoek.

Als je nu drie van de vier borders dezelfde kleur geeft als de achtergrond van de pagina (of waar ze ook op staan), dan houd je maar één zichtbare border over, die driehoekig is.

Als je bijvoorbeeld de groene border wilt laten staan, dus een groene driehoek wilt maken, maak je de blauwe en de rode border dezelfde kleur als de achtergrond waar ze op staan. Daardoor zie je die niet meer.

De zwarte border kan in dit geval helemaal weg, waardoor de uiteindelijke zichtbare figuur bestaat uit de groene driehoek. In werkelijkheid is die driehoek een rechthoek, want de borders boven- en onderaan zijn ook nog aanwezig. Alleen zie je die niet, omdat ze dezelfde kleur hebben als achtergrond.

In feite kun je de borders die je niet wilt zien ook transparent maken, waardoor de driehoek ook op 'n afbeelding kan worden gezet. Alleen werkt dat niet in Internet Explorer 6, want die maakt transparent zwart.

Door de breedte van de verschillende borders te veranderen, kun je allerlei soorten driehoeken maken.

In dit voorbeeld hebben de twee driehoeken aan de linkerkant van elke serie maten in em, en de twee driehoeken rechts in px. Daardoor veranderen de driehoeken links van grootte bij zoomen én bij een andere lettergrootte. De driehoeken rechts veranderen alleen bij zoomen van grootte.

Beschrijving van code en css

De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld is rood gekleurd. Alle voor dit voorbeeld niet-essentiële code is bruin.

Deze uitleg hoort bij het voorbeeld dat in de download zit. Het voorbeeld uit de download verschilt iets van het voorbeeld hier op de site. In de download ontbreken bijvoorbeeld de witte vlakken met de links. Ook in de kopregels zit vaak wat verschil. Daarnaast kunnen er nog andere (meestal kleine) verschillen zijn.

Als je deze uitleg leest naast de broncode van het voorbeeld op de site, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat 'n h1 uit de css bij 'n <h2> uit de html hoort. Maar het gaat niet om hele grote, fundamentele afwijkingen.

Als je dit lastig vindt, downloadt dan de hele handel (ga terug naar het voorbeeld en kies daar voor downloaden). In de download zit 'n voorbeeld dat wel naadloos aansluit op de uitleg in de download.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl" lang="nl">

Een document moet met een doctype beginnen om weergaveverschillen tussen browsers te voorkomen. Zonder doctype is de kans op verschillende (en soms volkomen verkeerde) weergave tussen verschillende browsers heel erg groot.

Geldige doctypes vind je op http://www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html.

Gebruik het volledige doctype, inclusief de url, anders werkt het niet goed.

De toevoeging achter <html hierboven hoort bij het gekozen doctype.

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Zorgt dat de browser letters met accenten en dergelijke goed kan weergeven. Als je als doctype html hebt gekozen, moet je niet eindigen op />, maar op > (dit geldt voor alles in de head wat eindigt op />).

utf-8 is de beste charset (tekenset), omdat deze alle talen van de wereld (en nog heel veel andere extra tekens) bestrijkt, maar toch niet meer ruimte inneemt voor de code dan nodig is. Als je utf-8 gebruikt, hoef je veel minder entiteiten (&auml; en dergelijke) te gebruiken, maar kun je bijvoorbeeld gewoon ä gebruiken.

Deze regel moet zo hoog mogelijk komen te staan, als eerste regel binnen de head, omdat hij anders door sommige browsers niet wordt gelezen.

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/naam-van-stylesheet.css" />

Deze regel heeft in dit voorbeeldbestand geen enkel nut. Normaal genomen is het een verwijzing naar een extern stylesheet, waarin de style staat. In dit voorbeeld verwijst de href naar een niet bestaand bestand.

De bedoeling is dat je bovenstaande regels aanpast voor je eigen bestand. De hele style, die onder deze regels in de <head> staat, wordt dan in het externe bestand geplaatst waar de href naar verwijst. In dat bestand komt de style precies zo te staan zoals die nu in de <head> staat. Het bestand moet eindigen op .css.

Voordeel van een externe stylesheet is onder andere, dat deze geldig is voor alle pagina's waaraan deze is gelinkt. 'n Verandering in de lay-out hoef je dan maar op één enkele centrale plek te aan te brengen.

In die externe stylesheet zet je alles wat in dit voorbeeld tussen <style type="text/css"> en </style> staat (zonder deze begin- en eindregel).

Deze regel is gewoon 'n link die naar 'n bestand elders verwijst, waar de css in staat. Op de plaats van "../../css/naam-van-stylesheet.css" moet je pad naar en naam van jouw stylesheet invullen.

<style type="text/css">

Voor de duidelijkheid staat de style hier in het bestand zelf, maar het is beter deze in een apart stylesheet te zetten, zoals hierboven beschreven. In dat stylesheet komt alles wat tussen bovenstaande regel en </style> staat.

Technisch gezien is er geen enkel bezwaar om het in die stylesheet te zetten met dezelfde vreselijke lay-out als die ik in dit voorbeeld gebruik. Maar als je dat doet, garandeer ik je hele grote problemen omdat het volstrekt onoverzichtelijk is. Ik gebruik alleen deze lay-out omdat het anders veel te veel regels worden.

Voorbeeld van 'n goede lay-out in je css:


	div#header-buiten
	{
	  position: absolute;
	  right: 16px;
	  width: 100%;
	  height: 120px;
	  background: yellow;
	}

	div#header-binnen
	{
	  margin-left: 16px;
	  height: 120px;
	  text-align: center;
	}
body margin: 0; padding: 0;

Slim om te doen, is soms wat afwijkend in verschillende browsers.

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

Lettersoort. Als er geen Arial is, wordt gezocht naar Helvetica. Als dat er ook niet is in ieder geval 'n lettersoort zonder schreef (dwarsstreepjes).

font-size: 110%;

Iets groter dan standaard. 't Zal de leeftijd zijn, maar ik vind de standaardgrootte wat te klein.

Ik gebruik hier % als eenheid, en voor alle andere lettergroottes gebruik ik em. Dat komt door Internet Explorer. Als ik als maateenheid iets als px neem, kunnen gebruikers van Internet Explorer de lettergrootte niet veranderen.

Maar als ik overal em neem als maateenheid, wat dan voor de hand zou liggen, kom ik in de problemen met versies van Internet Explorer ouder dan versie 8. De stappen van de verkleining of vergroting zijn in die browsers zo groot, dat 't gelijk onleesbaar klein of absurd groot is.

Als je nou echter bij body geen em gebruikt (font-size: 1.1em; zou hetzelfde moeten zijn als font-size: 110%;), dan is de lettergrootte in Internet Explorer te veranderen, en in oudere versies dan versie 8 zijn de tussenstappen teruggebracht tot normale grootte.

Dit werkt ook als je als lettergrootte 100% invult. Dat heeft geen enkele invloed op de lettergrootte, behalve dus dat de tussenstappen in oudere versies nu normaal werken.

In Internet Explorer 8 is deze bug eindelijk gerepareerd. Aangezien we waarschijnlijk nog vele jaren met oudere versies dan Internet Explorer 8 zitten opgescheept, zal deze truc ook nog jaren moeten worden toegepast.

background: #ff9;

Achtergrond 'n kleurtje geven.

div#red, div#green, div#blue, div#black

De divs met id="red", id="green", id="blue" en id="black". In elke div staan weer vier divs die de eigenlijke driehoeken bevatten.

Alle driehoeken van dezelfde kleur staan in één van deze divs. Hierdoor is het makkelijker ze enigszins fatsoenlijk op het scherm te plaatsen. Voor de driehoeken zelf heeft dit geen enkele betekenis, het gaat alleen om de plaats op het scherm.

clear: left;

De divs binnen deze vier divs, die de eigenlijke driehoeken bevatten, worden naar links gefloat. Dat betekent dat ze zo hoog mogelijk worden gezet en dan zover mogelijk naar links.

Het betekent ook dat ze uit de normale 'flow' van de pagina worden gehaald. Dat wil zeggen dat er net zoveel van die divs met driehoeken worden gefloat als er in een van deze vier divs passen, ook al staan ze in een andere div. De divs uit div#green komen dus achter de divs uit div#red te staan als daar ruimte voor is, ook al staan ze in een andere div.

Om dat te voorkomen clear ik deze vier divs. Nu komt de inhoud daarvan altijd op een nieuwe regel te staan en staan de driehoeken dus per kleur altijd op een nieuwe regel.

width: 24em;

Het geven van een breedte maakt het mogelijk horizontaal te centreren op de manier zoals gelijk hieronder gebeurt.

Ik neem als eenheid em en geen px. Als ik px neem, verandert de breedte van de divs als ik zoom, maar niet als ik alleen de lettergrootte verander.

De twee linkerkolommen met driehoeken hebben hun maten in em, de twee rechterkolommen in px. Als ik zoom, verandert de grootte van alles. Maar als ik alleen de lettergrootte verander, worden alleen de driehoeken in de linkerkolommen groter of kleiner.

Als ik de breedte van deze divs in px zou opgeven, zou de breedte van deze divs niet mee veranderen. Door het in em op te geven verandert de breedte zowel bij zoomen als bij een andere lettergrootte, waardoor de driehoeken van dezelfde kleur op dezelfde regel blijven staan (binnen zekere grenzen natuurlijk).

margin: 0 auto;

Omdat er geen waarde voor onder en links is ingevuld, krijgen deze automatisch dezelfde waarde als boven en rechts. Hier staat dus eigenlijk 0 auto 0 auto in de volgorde boven - rechts - onder - links.

Boven en onder geen marge, rechts en links auto oftewel evenveel. Hierdoor staat de hele handel horizontaal gecentreerd. Deze manier van horizontaal centreren van een blok-element werkt alleen als het te centreren element een breedte heeft.

div div

De divs die binnen een div staan. De driehoeken staan elk in een eigen div. En die divs staan weer per serie van vier in 'n andere div. De enige divs die hieraan voldoen in dit voorbeeld zijn dus de divs waarbinnen de driehoeken staan.

Dat geeft de mogelijkheid om 'n paar instellingen die voor al deze divs hetzelfde zijn hier in één keer op te geven.

float: left;

Zo hoog mogelijk en dan zoveel mogelijk naar links neerzetten. Normaal genomen komt een div op een nieuwe regel te staan. Door ze te floaten blijven ze op dezelfde regel staan. Hierdoor komen de driehoeken met dezelfde kleur op dezelfde regel te staan, als de ruimte dat toelaat.

width: 0;

De driehoeken zijn helemaal geen driehoeken. De driehoeken worden gevormd door borders van deze divs. Een div vult van zichzelf de breedte van het ouder-element, hier dus de 24 em van div#red, div#green, div#blue of div#black. Daardoor zou een middenstuk ontstaan en zie je geen driehoek meer, maar 'n totaal andere figuur. Met deze opdracht zorg ik dat de div geen breedte heeft.

(Feitelijk is dit hier niet nodig, omdat deze divs gefloat worden, en dan krijgen ze ook niet meer breedte dan nodig is voor de inhoud. Hier is er geen inhoud, dus hebben ze ook geen breedte. Maar ik zet dit er toch bij, want als je niet float - wat meestal het geval zal zijn - werkt het anders niet.)

margin: 10px 0 0 10px;

Dit wordt gelezen in de volgorde boven - rechts - onder - links. Kleine afstand tussen de divs en dus tussen de driehoeken.

line-height: 0;

Dit zou niet nodig moeten zijn, maar anders geven Internet Explorer 6 en 7 vanzelf de standaard-regelhoogte van ongeveer 1.2em, waardoor de driehoeken opeens een middendeel krijgen en dus geen driehoek meer zijn. Andere browsers hebben er geen last van, want die geven vanzelf al geen regelhoogte.

div#red-1

De div met id="red-1". Dit is de div die de meest linkse rode driehoek vormt.

Een aantal instellingen die voor alle divs met driehoeken hetzelfde zijn is al gegeven bij div div.

border-top: red solid 3em;

Rode border aan de bovenkant. Als ik de waarde groter of kleiner maak, wordt de driehoek hoger of lager. Omdat ik als waarde em gebruik, zal de driehoek ook van grootte veranderen als ik de lettergrootte verander. Bij zoomen verandert de grootte altijd, of ik nu px of em gebruik.

border-right: #ff9 solid 3em;

Border aan de rechterkant die dezelfde kleur heeft als de achtergrond van de pagina. Daardoor is deze border niet te zien. Maar hij is er dus wel degelijk, in feite is de driehoek dus helemaal geen driehoek, maar een rechthoek. Als ik de breedte van deze border verander, is de driehoek niet meer rechthoekig.

Omdat ik als waarde em gebruik, zal de driehoek ook van grootte veranderen als ik de lettergrootte verander.

Je kunt als kleur ook transparent nemen, waardoor deze border doorzichtig wordt en je bijvoorbeeld 'n afbeelding erdoorheen kunt zien. Maar Internet Explorer 6 verandert dit in zwart, wat kennelijk Microsofts idee van doorzichtig was tijdens het maken van Internet Explorer 6.

border-bottom: 0;

Aan de onderkant is geen border nodig. Als ik die toch zou gebruiken, komt er aan de onderkant van deze driehoek nog een stuk bij wat alleen maar ruimte inneemt, maar verder geen nut heeft. (Dit kan trouwens wel grappige effecten geven, maar het gaat hier om driehoeken.)

border-left: #ff9 solid 3em;

Border aan de linkerkant die dezelfde kleur heeft als de achtergrond van de pagina. Daardoor is deze border niet te zien. Maar hij is er dus wel degelijk, in feite is de driehoek dus helemaal geen driehoek, maar een rechthoek. Als ik de breedte van deze border verander, is de driehoek niet meer rechthoekig.

Omdat ik als waarde em gebruik, zal de driehoek ook van grootte veranderen als ik de lettergrootte verander.

Je kunt als kleur ook transparent nemen, waardoor deze border doorzichtig wordt en je bijvoorbeeld 'n afbeelding erdoorheen kunt zien. Maar Internet Explorer 6 verandert dit in zwart, wat kennelijk Microsofts idee van doorzichtig was tijdens het maken van Internet Explorer 6.

div#red-2 {border-top: red solid 6em; border-right: #ff9 solid 5em; border-bottom: 0; border-left: #ff9 solid 3em;}

De div met id="red-2". De div die de tweede rode driehoek van links vormt.

Een aantal instellingen die voor alle divs met driehoeken hetzelfde zijn is al gegeven bij div div.

Dit werkt precies hetzelfde als div#red-1, alleen de maten zijn anders, waardoor de driehoek net rechthoekig is.

div#red-3 {border-top: red solid 40px; border-right: 0; border-bottom: 0; border-left: #ff9 solid 40px;}

De div met id="red-3". De div die de derde rode driehoek van links vormt.

Een aantal instellingen die voor alle divs met driehoeken hetzelfde zijn is al gegeven bij div div.

Dit werkt precies hetzelfde als div#red-1, met twee verschillen: de maten zijn anders en als eenheid gebruik ik geen em, maar px. Hierdoor verandert de maat van deze driehoek alleen als ik zoom en niet als ik alleen de lettergrootte verander.

Alle andere driehoeken zijn precies hetzelfde opgebouwd, alleen hebben ze 'n andere kleur en zijn de maten anders. De twee linker driehoeken gebruiken als eenheid steeds em, de twee rechts px.

De code aanpassen aan je eigen ontwerp

Toegankelijkheid en zoekmachines

Eventuele opmerkingen specifiek voor dit voorbeeld staan bij Opmerkingen.

Toegankelijkheid (accessibility in het Engels) is belangrijk voor bijvoorbeeld blinden die een spraakbrowser gebruiken, of voor motorisch gehandicapte mensen die moeite hebben met het bedienen van een muis. Een spider van een zoekmachine (dat is het programmaatje wat de site indexeert voor de zoekmachine) is te vergelijken met een blinde. Als je je site goed toegankelijk maakt voor gehandicapten, is dat dus gelijk goed voor een hogere plaats in een zoekmachine. Dus als je 't niet uit sociale motieven wilt doen, kun je 't uit egoïstische motieven doen.

(Op die plaats in de zoekmachine heb je maar beperkt invloed. De toegankelijkheid van je site is maar één van de factoren, maar zeker niet onbelangrijk.)

Als je bij het maken van je site al rekening houdt met toegankelijkheid, is dat nauwelijks extra werk. 't Is ongeveer te vergelijken met inbraakbescherming: doe dat bij 'n nieuw huis en 't is nauwelijks extra werk, doe 't bij 'n bestaand huis en 't is al snel 'n enorme klus.

Enkele tips die helpen bij toegankelijkheid:

Getest in

Laatst gecontroleerd op 2 januari 2012.

(Internet Explorer 6 is voor het laatst gecontroleerd op 10 januari 2010. Op deze browser test ik niet meer. Maar omdat de code niet is veranderd, neem ik aan dat dit voorbeeld ook nog werkt in Internet Explorer 6.)

Dit voorbeeld is getest in Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Internet Explorer 6, 7, 8 en 9 in de resoluties 800x600, 1024x768, 1280x1024 en 1440x900. Steeds met de laatste versie van die browsers, omdat ik geen zin heb om rekening te houden met mensen die met zwaar verouderde browsers surfen. Dat is trouwens vragen om ellende, want updates van browsers hebben heel vaak met beveiligingsproblemen te maken. In de resoluties 1024x768, 1280x1024 en 1440x900 is ook in- en uitzoomen en een kleinere en grotere letter getest. Er is ingezoomd en vergroot tot zover de browser kan, maar niet verder dan tot 200%.

Eventuele problemen met betrekking tot zoomen en lettergrootte staan bij Bekende problemen.

Naast deze 'gewone' browsers is ook getest in Lynx, WebbIE, Jaws en Fangs Screen Reader Emulator. Lynx is een browser die alleen tekst laat zien en geen css gebruikt. WebbIE is een browser die gericht is op mensen met een handicap. Jaws is een screenreader, zoals die door blinden wordt gebruikt. Fangs Screen Reader Emulator is een extensie bij Firefox die de pagina laat zien zoals een screenreader hem ziet.

Als het voorbeeld in deze vier programma's toegankelijk is, zou het in principe toegankelijk moeten zijn in alle aangepaste browsers en dergelijke. En dus ook voor zoekmachines, want een zoekmachine is redelijk vergelijkbaar met een blinde. Eventuele opmerkingen over de toegankelijkheid van dit voorbeeld staan bij Opmerkingen.

Dit voorbeeld is niet getest op geschiktheid voor mobiele apparaten (hier worden geen laptop/notebook/netbook en dergelijke mee bedoeld, want die gedragen zich als een gewone desktopcomputer). Er wordt in veel voorbeelden css en/of html gebruikt, waar niet elk mobiel apparaat mee uit de voeten zal kunnen. En lang niet alles is geschikt voor schermen met een breedte van minder dan 800 px.

Dingen die problemen zouden kunnen opleveren, zijn onder andere een te grote breedte, het gebruik van (te veel) afbeeldingen en/of css en html die niet (volledig) wordt ondersteund, zoals :hover, float en position.

Onder Opmerkingen staat mogelijk nog wat meer over de geschiktheid van dit voorbeeld voor mobiele apparaten.

(Terzijde: de site zelf is zeker niet geschikt voor kleine mobieltjes. Dat gaat ook niet veranderen. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat iemand zo masochistisch is 'n uitleg van tientallen schermen op 'n klein mobieltje te gaan lezen. Voor de site zelf is een minimale breedte van 800 px vereist.)

De html is gevalideerd met de validator van w3c, de css ook. Als om een of andere reden niet volledig gevalideerd kon worden, wordt dat bij Bekende problemen vermeld.

Nieuwe browsers test ik pas als ze uit het bèta-stadium zijn, omdat er anders 'n redelijke kans is dat ik 'n bug zit te omzeilen, die voor de uiteindelijke versie nog gerepareerd wordt. Dit voorbeeld is alleen getest in de hierboven met name genoemde browsers. Vragen over niet-geteste browsers kan ik niet beantwoorden, en het melden van fouten in niet-geteste browsers heeft ook geen enkel nut. (Melden van fouten, problemen, enz. in wel geteste browsers: graag!)

Wijzigingen

Alleen grotere wijzigingen worden hier vermeld, geen dingen als een link die is geüpdatet.

3 mei 2009:

Nieuw opgenomen.

Bekende problemen

Geen.