Skip links en inhoudsopgave

Lijst met links die groepsgewijs via trefwoorden kunnen worden getoond of verborgen - uitleg

Laatst aangepast: .

Lijst met links die groepsgewijs getoond en verborgen kunnen worden

Korte omschrijving

In een <ul> zit een hele serie links. Elke link heeft één of meer trefwoorden. Door de boven de links staande aankruisvakjes aan‑ of uit te vinken, worden links groepsgewijs verborgen of getoond.

BELANGRIJK

Deze uitleg hoort bij het voorbeeld dat in de download zit. Het voorbeeld uit de download verschilt iets van het voorbeeld hier op de site. In de download ontbreekt bijvoorbeeld de navigatie voor de site. Ook in de kopregels zit vaak wat verschil. Daarnaast kunnen er nog andere (meestal kleine) verschillen zijn.

Als je deze uitleg leest naast de broncode van het voorbeeld op de site, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat 'n <h1> uit de css bij 'n <h2> uit de html hoort. Maar het gaat niet om hele grote, fundamentele afwijkingen.

Als je dit lastig vindt, kun je bovenaan de pagina de hele handel downloaden. In de download zit 'n voorbeeld dat wel naadloos aansluit op de uitleg in de download.

Alles op deze site kan vrij worden gebruikt, met twee beperkingen:

* Je gebruikt het materiaal op deze site volledig op eigen risico. Het kan prima zijn dat er fouten in de hier verstrekte info zitten. Voor eventuele schade die door gebruik van materiaal van deze site ontstaat, in welke vorm dan ook, zijn www.css-voorbeelden.nl en medewerkers daarvan op geen enkele manier verantwoordelijk.

* Deze uitleg wordt regelmatig bijgewerkt. Het is daarom niet toegestaan deze uitleg op welke manier dan ook te verspreiden, zonder daarbij duidelijk te vermelden dat de uitleg afkomstig is van www.css-voorbeelden.nl en dat daar altijd de nieuwste versie is te vinden. Dit is om te voorkomen dat er verouderde versies worden verspreid.

Een link naar www.css-voorbeelden.nl wordt trouwens altijd op prijs gesteld.

Alle code is geschreven in een afwijkende lettersoort en -kleur. De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld (essentiële code), is in de hele uitleg onderstippeld blauw. Alle niet-essentiële code is bruin. (In de inhoudsopgave staat alles vanwege de leesbaarheid in een gewone letter.)

Opmerkingen

Links in deze uitleg, vooral links naar andere sites, kunnen verouderd zijn. Op de pagina met links vind je steeds de meest recente links.

Dit voorbeeld is gemaakt op een systeem met Linux (Kubuntu). Daarbij is vooral gebruik gemaakt van Komodo Edit, GIMP en Firefox met extensies. De pdf-bestanden zijn gemaakt met LibreOffice.

Vragen of opmerkingen? Fout gevonden? Ga naar het forum.

Achterliggend idee

In een gewone <ul> staat een serie links, die verwijzen naar andere sites met afbeeldingen, video's, geluiden, enz. Allerlei spullen die je bij het maken van 'n site nodig kunt hebben. Dit zijn zoveel links dat het wat onoverzichtelijk wordt, als je zoekt naar één specifiek iets. Omdat veel sites meerdere dingen aanbieden, kan het ook niet per onderwerp worden gesorteerd, want dan zouden er veel te veel links twee keer of nog vaker moeten worden vermeld.

Deze situatie deed zich op de pagina met links voor. Daar komt dit voorbeeld ook vandaan. Het is wel iets aangepast, omdat het geen onderdeel meer is van die veel grotere pagina met links.

Het zou handig zijn, als je de links met behulp van trefwoorden zou kunnen verbergen. Als je naar lijnen zoekt, zou je dan alleen de sites met lijnen zien. Of als je naar lijnen óf letters zoekt, alleen de sites met lijnen en/of letters. Enz. Met behulp van de zogenaamde 'checkbox hack' is dat mogelijk.

Eerst krijgt elke link één of meer trefwoorden. Dat kan met behulp van het data-attribuut. Als een attribuut met data- begint, wordt dit door de browser volledig genegeerd. Je kunt er mee doen en laten, wat je wilt. Het is te benaderen met JavaScript, maar ook met css.

De trefwoorden zitten in dit voorbeeld in het attribuut data-soort, maar dat had ook data-leve-marx of data-gaat-henen-marx mogen heten, als het maar met data- begint.

De eerste link gaat naar een site met nogal veel categorieën. De <li> waar deze link in staat, ziet er als volgt uit:

data-soort="achtergrond, alfabet, animatie, clipart, cursor, foto, lijn, smiley"

De tweede link gaat naar een site met alleen animaties. De <li> bij deze link ziet er zo uit:

<li data-soort="animatie">

De eerste link heeft binnen data-soort een hele serie trefwoorden, de tweede maar eentje. In de eerste link worden de trefwoorden gescheiden door een spatie en een komma, maar dat hoeft niet. Afhankelijk van welke selector je gebruikt, zou je ze zelfs allemaal tegen elkaar aan kunnen zetten. Met komma's en spaties vind ik het duidelijkst, dus daarom heb ik het zo gedaan.

Standaard worden alle links verborgen: bij openen van de pagina is geen enkele link zichtbaar (dat klopt niet, maar daar kom ik nog op terug. We doen even, alsof dit zo is).

Voor de links worden aankruisvakjes (<input type="checkbox">) gezet. Bij elk aankruisvakje komt een <label> met een categorie. Op die manier kun je één of meer categorieën aanvinken.

Als je nu een selector maakt die kijkt of een bepaald aankruisvakje is aangevinkt, kun je vervolgens links met een bepaald bij dat aankruisvakje horend trefwoord tonen. De volgende selector maakt de links met het trefwoord 'achtergrond' zichtbaar:

#toon-achtergrond:checked ~ ul li[data-soort*=achtergrond] {display: block;}

In normale mensentaal staat er: als het aankruisvakje met id='toon-achtergrond' is aangevinkt, laat dan de <li>'s met het trefwoord 'achtergrond' in data-soort zien.

Mensen die de Tab-toets gebruiken om van aankruisvakje naar aankruisvakje te gaan, worden hier niet vrolijk van. Hoewel, het valt hier nog mee met dertien aankruisvakjes. Maar als je 120 aankruisvakjes hebt, moet je 120 keer die Tab-toets indrukken, voordat je al die aankruisvakjes gepasseerd bent en bij de eerste link aankomt.

Daarom worden de aankruisvakjes in eerste instantie verborgen. Er is slechts één aankruisvakje zichtbaar met in de bijbehorende label als tekst 'Alles'. Omdat dit aankruisvakje in de html het sleutelwoord checked heeft gekregen, is het bij openen van de pagina al aangevinkt.

Dit aankruisvakje 'Alles' zorgt ervoor dat bij openen van de pagina alle links zichtbaar zijn, en dat tegelijkertijd de aankruisvakjes voor de categorieën zijn verborgen. Pas als dit aankruisvakje voor 'Alles' wordt uitgevinkt, worden de andere aankruisvakjes zichtbaar. En worden de links verborgen. Die links kunnen weer zichtbaar worden gemaakt door het bij de betreffende categorie horende aankruisvakje is aan te vinken.

Nu hoeven gebruikers van de Tab-toets maar één keer de Tab-toets in te drukken, als ze alles willen zien. Omdat de andere aankruisvakjes met behulp van display: none; worden verborgen, worden die genegeerd door de Tab-toets, als 'Alles' is aangevinkt. Pas als 'Alles' wordt uitgevinkt en de de andere aankruisvakjes weer zichtbaar worden, worden ze bezocht door de Tab-toets.

Ook een schermlezer negeert met behulp van display: none; verborgen elementen. Daarom worden de aankruisvakjes voor de categorieën niet voorgelezen, tenzij het aankruisvakje 'Alles' is uitgevinkt. Als dat gebeurt worden de andere aankruisvakjes zichtbaar en worden ze niet meer genegeerd door de schermlezer.

Speciale aanpassingen voor schermlezers of toetsenbordgebruikers zijn dan ook niet nodig.

Deze constructie heeft twee nadelen, die worden veroorzaakt omdat de <input> niet binnen de bijbehorende <label> kan worden gezet. Om de benodigde selector te kunnen gebruiken, moet de <input> dezelfde ouder hebben als de <ul>, waarbinnen de <li>'s staan:

#toon-achtergrond:checked ~ ul li[data-soort*=achtergrond] {display: block;}

(Voor het geval je je nu een acute hartverzakking bent geschrokken: deze selector wordt later zorgvuldig in stukjes gehakt, waarna elk stukje uitgebreid wordt beschreven. Deze regel hoort bij de keuze 'Achtergronden', maar het principe is bij alle aankruisvakjes hetzelfde.)

Hierin is #toon-achtergrond een <input>. De achter de ~ staande ul heeft dezelfde ouder (<main>) als de <input>. Als dat niet zo is, werkt de ~ niet, en daarmee werkt ook de hele constructie niet. Als de <input> binnen de bijbehorende <label> wordt gezet, heeft de <input> als ouder niet meer <main>, maar <label>. En werkt de constructie dus niet meer.

De <label>'s worden met behulp van het for-attribuut aan de bijbehorende <input> gekoppeld. Dat is in dit geval belangrijk, omdat schermlezers en dergelijke anders niet weten, welk <label> bij welke <input> hoort. Bovendien kun je nu ook de <label> aanraken of ‑klikken en hoef je niet precies op dat hele kleine aankruisvakje te mikken.

Dit stukje begon met die twee nadelen. Dat eerste nadeel komt dan eindelijk hier. Als de <input> binnen de <label> staat, staat de tekst van de <label> altijd op de goede hoogte ten opzichte van de <input>. Als de <input> buiten de <label> staat, is dat niet altijd het geval. Er zijn kleine afwijkingen naar boven of beneden. Dit verschilt per browser en besturingssysteem.

Dit zou je op kunnen lossen door het vakje van de eigenlijke <input> onzichtbaar te maken. In plaats daarvan toon je dan een afbeelding, die vanuit de <label> wordt getoond, of iets soortgelijks. Dat heb ik niet gedaan, omdat het voorbeeld dan wel heel ingewikkeld zou worden.

En dan hadden we nog het tweede nadeel tegoed. Als de <input>'s binnen de bijbehorende <label> staan, is het makkelijk de <label>'s horizontaal te verdelen. Als er bijvoorbeeld twee naast elkaar moeten staan, maak je ze 50% breed. Dat kan nu niet, omdat de <input>'s naast de <label> komen te staan. Als je de <label>'s 50% breed maakt, is er geen ruimte meer voor de <inputs>.

Het geven van een breedte aan de <input> werkt ook niet, omdat sommige browsers dan het hele aankruisvakje breder maken, maar andere browsers een soort marge toevoegen.

Omdat er ruimte moet overblijven voor de <input>'s, mogen de <label>'s niet de volle breedte van het browservenster vullen. Hierdoor is het niet goed mogelijk ze in alle verschillende breedtes echt netjes over de breedte van het browservenster te verdelen. Dit wordt nog bemoeilijkt, omdat de heren en dames browsermakers allemaal andere ideeën hebben over breedte en dergelijke van een aankruisvakje. Wat ook logisch is, want dit is natuurlijk zo'n ongelooflijk gezichtsbepalend onderdeel van de browser, dat je daar moeilijk afspraken over kunt maken met je concurrenten. Stel je voor, zeg.

Uiteindelijk werkt het het beste om de <label>'s en <input>'s naar links te floaten en de <label>'s een bepaalde breedte te geven, die afhankelijk is van de breedte van het venster van de browser. Daarnaast kan een marge bij de <input> soms ook helpen.

Overigens is dit tweede nadeel heel betrekkelijk. Omdat de lengte van de teksten in de <label>'s verschilt, is het voor het oog hoe dan ook nooit netjes over de breedte verdeeld.

De voorvoegsels -moz-, -ms- en -webkit-

Voordat een nieuwe css-eigenschap wordt ingevoerd, is er in de regel een experimentele fase. Browsers passen het dan al toe, maar met een aangepaste naam. Tijdens deze fase kunnen problemen worden opgelost en worden veldslagen uitgevochten, over hoe de standaard precies moet worden toegepast.

Als iedereen het overal over eens is en alle problemen zijn opgelost, wordt de officiële naam uit de standaard gebruikt.

De belangrijkste browsers hebben elk een eigen voorvoegsel:

Firefox: -moz-, naar de maker: Mozilla.

Op webkit gebaseerde browsers, zoals Google Chrome, Opera, Safari en Android browser: -webkit-.

(Google Chrome is van webkit overgestapt op een eigen weergave-machine: Blink. Blink gaat geen voorvoegsels gebruiken. Het is echter een aftakking van webkit, dus het zal nog wel even duren voor -webkit- hier helemaal uit is verdwenen. Ook Opera gebruikt Blink.)

Internet Explorer: -ms-, naar de maker: Microsoft.

In dit voorbeeld worden @keyframes en animation gebruikt.

Zodra de experimentele fase voorbij is, wordt het voorvoegsel weggelaten. Omdat dat moment niet bij alle browsers hetzelfde is, zet je nu ook al de officiële naam erbij. Deze wordt als laatste opgegeven. Bijvoorbeeld Android browser herkent -webkit-linear-gradient. Zodra Android browser linear-gradient gaat herkennen, zal dit -webkit-linear-gradient overrulen, omdat het er later in staat. Dat ze er beide in staan, is dus geen enkel probleem.

@-webkit-keyframes en -webkit-animation

Deze twee eigenschappen worden alleen maar gebruikt om een bug in sommige oudere op webkit gebaseerde browsers te repareren. Daarom hoeft alleen maar op browsers gelet te worden, die op webkit zijn gebaseerd. In dit geval is daarom het volgende voldoende:

@-webkit-keyframes {...}

Hetzelfde geldt voor animation:

{-webkit-animation: ...;}

In nieuwere browsers is deze bug niet meer aanwezig, dus de versie zonder voorvoegsel hoeft in dit geval helemaal niet gebruikt te worden.

(In het algemeen is het een bijzonder slechte gewoonte om van een eigenschap alleen één bepaalde versie te gebruiken. Dit gebeurt nogal eens voor iOS, waarmee Apple actief wordt geholpen om sites en dergelijke ontoegankelijk te maken voor andere browsers dan Safari. Ontwikkelaars die dit doen, werken mee aan de totstandkoming van eenzelfde wantoestand als in het verleden met het monopolie van Internet Explorer 6 heeft bestaan.

Maar in dit geval maakt het niet uit, omdat het alleen om een bug gaat in een browser die op webkit is gebaseerd. Andere browsers hebben deze css helemaal niet nodig.)

Inmiddels is de algemene mening dat 'vendor prefixes', zoals deze voorvoegsels in het Engels heten, geen groot succes zijn. Eén van de grootste problemen: veel sitemakers gebruiken alleen de -webkit-variant. Daar kwamen ze in het verleden nog mee weg, omdat Apple op mobiel zo'n beetje 'n monopolie had. Inmiddels is dat niet meer zo, maar deze gewoonte bestaat nog steeds. Waardoor 'n site alleen in op webkit georiënteerde browsers goed is te bekijken.

Dit is zo'n groot probleem dat andere browsers soms de variant met -webkit- ook maar zijn gaan implementeren, naast de standaard. Want als 'n site het niet goed doet in 'n bepaalde browser, krijgt in de regel niet de site maar de browser de schuld.

Voorlopig zijn we echter nog niet van deze voorvoegsels af. Als je ze gebruikt, gebruik dan álle varianten, en eindig met de variant zonder voorvoegsel, zoals die uiteindelijk ooit gebruikt gaat worden. Als je alleen de -webkit-variant gebruikt, ben je in feite 'n onbetaalde reclamemaker voor Apple. In dit voorbeeld ligt dat dus, zoals iets hierboven beschreven, anders, omdat de -webkit-variant alleen wordt gebruikt voor een bug in een aantal oudere browsers.)

Vanwege alle problemen met 'vendor prefixes' worden deze door steeds meer browsers niet meer gebruikt. Nieuwe, experimentele css-eigenschappen zitten inmiddels in bijvoorbeeld Firefox, Google Chrome en Safari achter een zogenaamde vlag: de gebruiker moet iets veranderen in de instellingen, waarna de eigenschap gebruikt (en getest) kan worden. Als alles werkt, zoals het hoort te werken, schakelt de browsermaker de vlag standaard in.

De code aanpassen aan je eigen ontwerp

Toegankelijkheid en zoekmachines

Het eerste deel van deze tekst is voor alle voorbeelden hetzelfde. Eventueel specifiek voor dit voorbeeld geldende dingen staan verderop onder het kopje Specifiek voor dit voorbeeld.

Toegankelijkheid (in het Engels 'accessibility') is belangrijk voor bijvoorbeeld blinden die een schermlezer gebruiken, of voor motorisch gehandicapte mensen die moeite hebben met het bedienen van een muis. Een spider van een zoekmachine (dat is het programmaatje dat de site indexeert voor de zoekmachine) is te vergelijken met een blinde. Als je je site goed toegankelijk maakt voor gehandicapten, is dat gelijk goed voor een hogere plaats in een zoekmachine. Dus als je 't niet uit sociale motieven wilt doen, kun je 't uit egoïstische motieven doen.

(Op die plaats in de zoekmachine heb je maar beperkt invloed. De toegankelijkheid van je site is maar één van de factoren, maar zeker niet onbelangrijk.)

Als je bij het maken van je site al rekening houdt met toegankelijkheid, is dat nauwelijks extra werk. 't Is ongeveer te vergelijken met inbraakbescherming: doe dat bij 'n nieuw huis en 't is nauwelijks extra werk, doe 't bij 'n bestaand huis en 't is al snel 'n enorme klus.

Enkele tips die helpen bij toegankelijkheid:

Specifiek voor dit voorbeeld

Voor dit voorbeeld zijn geen speciale aanpassingen nodig.

Een skip-link is niet nodig, want als 'Alles' wordt aangevinkt, worden de aankruisvakjes voor de categorieën verborgen met display: none;, waardoor de Tab-toets ze negeert. Hetzelfde geldt voor schermlezers.

Zonder css zie je (nutteloze) aankruisvakjes, waaronder gewone normale tekst en links staan. Datzelfde geldt voor de tekstbrowser Lynx, waarin de aankruisvakjes ook geen enkel nut hebben. In WebbIE daarentegen blijken ze wel te werken.

Getest in

Laatst gecontroleerd op 16 juli 2016

Onder dit kopje staat alleen maar, hoe en waarin is getest. Eventuele problemen, ook die met betrekking tot zoomen en lettergroottes, staan hieronder bij Bekende problemen (en oplossingen). Het is belangrijk dat deel te lezen, want uit een test kan ook prima blijken dat iets totaal niet werkt!

Eventuele opmerkingen over de toegankelijkheid specifiek voor dit voorbeeld staan hierboven bij Toegankelijkheid en zoekmachines onder het kopje Specifiek voor dit voorbeeld.

Dit voorbeeld is getest op de volgende systemen:

Er is steeds getest met de laatste versie van de browsers op de aan het begin van dit hoofdstukje genoemde controledatum, omdat ik geen zin heb om rekening te houden met mensen die met zwaar verouderde browsers surfen. Dat is trouwens vragen om ellende, want updates van browsers hebben heel vaak met beveiligingsproblemen te maken.

Ik maak één uitzondering: Android browser. Omdat Android vaak niet geüpdatet kan worden, test ik ook nog in oudere versies van Android browser.

In resoluties groter dan 800x600 is ook in- en uitzoomen en – voor zover de browser dat kan – een kleinere en grotere letter getest. Er is ingezoomd en vergroot tot zover de browser kan, maar niet verder dan 200%.

Er is getest met behulp van muis en toetsenbord, behalve op de iPad, Android en Windows Phone, waar een touchscreen is gebruikt. Op Windows 8.1 en 10 is getest met een touchscreen, met een combinatie van toetsenbord en touchpad, en met een combinatie van toetsenbord en muis.

Als dat relevant is, is op de desktop ook getest, als JavaScript uitstaat. Eventuele problemen staan hierboven bij Toegankelijkheid en zoekmachines onder het kopje Specifiek voor dit voorbeeld. (Op iOS, Android en Windows Phone is niet getest zonder JavaScript, omdat je JavaScript in een toenemend aantal mobiele browsers niet uit kunt zetten. Bovendien is een mobiel apparaat zonder JavaScript niet veel meer dan een duur en groot uitgevallen horloge.)

Naast deze 'gewone' browsers is ook getest in Lynx, WebbIE, NVDA, TalkBack, VoiceOver en ChromeVox.

Lynx is een browser die alleen tekst laat zien en geen css gebruikt. Er is getest op Linux.

WebbIE is een browser die gericht is op mensen met een handicap. Er is getest op Windows 7.

NVDA is een schermlezer, zoals die door blinden wordt gebruikt. Er is getest in combinatie met Firefox op Windows 7.

TalkBack is een in Android ingebouwde schermlezer. Er is getest in combinatie met Chrome.

VoiceOver is een in iOS en OS X ingebouwde schermlezer. Er is getest in combinatie met Safari op iOS en OS X.

ChromeVox is een schermlezer in de vorm van een extensie bij Google Chrome. Er is getest op een systeem met Kubuntu Linux.

Als het voorbeeld in deze programma's toegankelijk is, zou het in principe toegankelijk moeten zijn in alle aangepaste browsers en dergelijke. En dus ook voor zoekmachines, want een zoekmachine is redelijk vergelijkbaar met een blinde. Eventuele opmerkingen over de toegankelijkheid specifiek voor dit voorbeeld staan hierboven bij Toegankelijkheid en zoekmachines onder het kopje Specifiek voor dit voorbeeld.

Alleen op de hierboven genoemde systemen en browsers is getest. Er is dus niet getest op bijvoorbeeld 'n Blackberry. De kans is (heel erg) groot dat dit voorbeeld niet (volledig) werkt op niet-geteste systemen en apparaten. Om het wel (volledig) werkend te krijgen, zul je vaak (kleine) wijzigingen en/of (kleine) aanvullingen moeten aanbrengen, bijvoorbeeld met JavaScript.

Er is ook geen enkele garantie dat iets werkt in een andere tablet of smartphone dan hierboven genoemd, omdat fabrikanten in principe de software kunnen veranderen. Dit is anders dan op de desktop, waar browsers altijd (vrijwel) hetzelfde werken, zelfs op verschillende besturingssystemen. Iets wat in Android browser werkt, zal in de regel overal werken in die browser, maar een garantie is er niet. De enige garantie is het daadwerkelijk testen op een fysiek apparaat. En aangezien er duizenden mobiele apparaten zijn, is daar eigenlijk geen beginnen aan.

De html is gevalideerd met de validator van w3c, de css ook. Als om een of andere reden niet volledig gevalideerd kon worden, wordt dat bij Bekende problemen (en oplossingen) vermeld.

Nieuwe browsers test ik pas, als ze uit het bèta-stadium zijn, omdat er anders 'n redelijke kans is dat ik 'n bug zit te omzeilen, die voor de uiteindelijke versie nog gerepareerd wordt. Dit voorbeeld is alleen getest in de hierboven met name genoemde browsers. Vragen over niet-geteste browsers kan ik niet beantwoorden, en het melden van fouten in niet-geteste browsers heeft ook geen enkel nut. (Melden van fouten, problemen, enz. in wel geteste browsers: graag!)

Bekende problemen (en oplossingen)

Waarop en hoe is getest, kun je gelijk hierboven vinden bij Getest in.

Als je hieronder geen oplossing vindt voor een probleem dat met dit voorbeeld te maken heeft, kun je op het forum proberen een oplossing te vinden voor je probleem. Om forumspam te voorkomen, moet je je helaas wel registreren, voordat je op het forum een probleem kunt aankaarten.

Alle browsers

 • De tekst naast het aankruisvakje staat soms iets te hoog of te laag.

  De tekst die bij een aankruisvakje hoort, staat soms iets hoger of lager dan het aankruisvakje zelf. Deze afwijking kan bij een andere lettergrootte nog iets groter of juist iets kleiner worden. Het gaat niet om hele grote afwijkingen.

  Het is wat lastig om dit op te lossen, omdat verschillende browsers verschillende algoritmes gebruiken om regelhoogte en dergelijke bij een aankruisvakje te berekenen. Omdat dit voorbeeld zo al ingewikkeld genoeg is, is hier verder niets aan gedaan. Meer hierover is te lezen bij Deze constructie heeft twee nadelen..., waar ook suggesties voor een oplossing staan.

 • De kolommen staan niet helemaal gelijkmatig verdeeld over het venster.

  Dit heeft dezelfde oorzaak als wat bij wat gelijk hierboven staat over de tekst. Ook hierover is meer te lezen bij Deze constructie heeft twee nadelen..., waar ook suggesties voor een oplossing staan.

Validatie

Het in de css gebruikte @-webkit-keyframes levert een foutmelding op bij de css-validator. Omdat de reden van deze foutmelding precies bekend is, is dit verder niet van belang. De op webkit gebaseerde browsers die dit nodig hebben, accepteren het gewoon. Andere browsers negeren het. Behalve mogelijk een verminderd gevoel van eigenwaarde heeft dit dus verder geen enkele nadelige bijwerking.

Wijzigingen

Alleen grotere wijzigingen worden hier vermeld, geen dingen als een link die is geüpdatet.

:

Nieuw opgenomen.

Inhoud van de download en licenties

De inhoud van deze download kan vrij worden gebruikt, met drie beperkingen:

* Sommige onderdelen die van 'n andere site of zo afkomstig zijn, vallen mogelijk onder een of andere licentie. Dat is hieronder bij het betreffende onderdeel te vinden.

* Je gebruikt het materiaal uit deze download volledig op eigen risico. Het kan prima zijn dat er fouten in de hier verstrekte code en dergelijke zitten. Voor eventuele schade die door gebruik van materiaal uit deze download ontstaat, in welke vorm dan ook, zijn www.css-voorbeelden.nl en medewerkers daarvan op geen enkele manier verantwoordelijk.

* Dit voorbeeld (en de bijbehorende uitleg en dergelijke) wordt regelmatig bijgewerkt. Het is daarom niet toegestaan dit voorbeeld (en de bijbehorende uitleg en dergelijke) op welke manier dan ook te verspreiden, zonder daarbij duidelijk te vermelden dat voorbeeld, uitleg, en dergelijke afkomstig zijn van www.css-voorbeelden.nl en dat daar altijd de nieuwste versie is te vinden. Dit is om te voorkomen dat er verouderde versies worden verspreid.

Een link naar www.css-voorbeelden.nl wordt trouwens altijd op prijs gesteld.

lijst-113-dl.html: de pagina met het voorbeeld.

lijst-113.pdf: deze uitleg (aangepast aan de inhoud van de download).

lijst-113-inhoud-download-en-licenties.txt: een kopie van de tekst onder dit kopje (Inhoud van de download en licenties).

113-css-dl:

lijst-113-dl.css: stylesheet voor lijst-113-dl.html.

lijst-113-hulp-dl.css: stylesheet voor lijst-113-hulp-dl.html.

113-files-dl:

lijst-113-hulp-dl.html: de pagina achter de links.

113-pics:

vlag.png: het Nederlandse vlaggetje. Ik mag hangen, als ik nog weet waar dat vandaan komt. Maar ik weet wel zeker dat het vrij gebruikt mag worden, dus ga je gang.

HTML

De code is geschreven in een afwijkende lettersoort. De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld (essentiële code), is in de hele uitleg onderstippeld blauw. Alle niet-essentiële code is bruin. (In de inhoudsopgave staat alles in een gewone letter vanwege de leesbaarheid.)

In de html hieronder wordt alleen de html besproken, waarover iets meer is te vertellen. Een <h1> bijvoorbeeld wordt in de regel niet genoemd, omdat daarover weinig interessants valt te melden. (Als bijvoorbeeld het uiterlijk van de <h1> wordt aangepast met behulp van css, staat dat verderop bij de bespreking van de css.)

Zaken als een doctype en charset hebben soms wat voor veel mensen onbekende effecten, dus daarover wordt hieronder wel een en ander geschreven.

Deze uitleg hoort bij het voorbeeld dat in de download zit. Het voorbeeld uit de download verschilt iets van het voorbeeld hier op de site. In de download ontbreekt bijvoorbeeld de navigatie voor de site. Ook in de kopregels zit vaak wat verschil. Daarnaast kunnen er nog andere (meestal kleine) verschillen zijn.

Als je deze uitleg leest naast de broncode van het voorbeeld op de site, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat 'n <h1> uit de css bij 'n <h2> uit de html hoort. Maar het gaat niet om hele grote, fundamentele afwijkingen.

Als je dit lastig vindt, kun je bovenaan de pagina de hele handel downloaden. In de download zit 'n voorbeeld dat wel naadloos aansluit op de uitleg in de download.

<!DOCTYPE html>

Een document moet met een doctype beginnen om weergaveverschillen tussen browsers te voorkomen. Zonder doctype is de kans op verschillende (en soms volkomen verkeerde) weergave tussen verschillende browsers heel erg groot.

Geldige doctypes vind je op www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.

Gebruik het volledige doctype, inclusief de eventuele url, anders werkt het niet goed.

Het hier gebruikte doctype is dat van html5. Dit kan zonder enig probleem worden gebruikt: het werkt zelfs in Internet Explorer 6.

<html lang="nl">

De toevoeging lang="nl" bij <html> geeft aan dat de pagina in het Nederlands is. De taal is van belang voor schermlezers, automatisch afbreken, automatisch genereren van aanhalingstekens, juist gebruik van decimale punt of komma, en dergelijke.

<meta charset="utf-8">

Zorgt dat de browser letters met accenten en dergelijke goed kan weergeven.

utf-8 is de beste charset (tekenset), omdat deze alle talen van de wereld (en nog heel veel andere extra tekens) bestrijkt, maar toch niet meer ruimte inneemt voor de code, dan nodig is. Als je utf-8 gebruikt, hoef je veel minder entiteiten (&auml; en dergelijke) te gebruiken, maar kun je bijvoorbeeld gewoon ä gebruiken.

Deze regel moet zo hoog mogelijk komen te staan, als eerste regel binnen de head, omdat hij anders door sommige browsers niet wordt gelezen.

In html5 hoeft deze regel niet langer te zijn, dan wat hier staat.

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

Mobiele apparaten variëren enorm in breedte. En dat is een probleem. Sites waren, in ieder geval tot voor kort, gemaakt voor desktopbrowsers. En die hebben, in vergelijking met bijvoorbeeld een smartphone, heel brede browservensters. Hoe moet je op 'n smartphone een pagina weergeven, die is gemaakt voor de breedte van een desktop? Je kunt natuurlijk wachten tot álle sites zijn omgebouwd voor smartphones, tablets, enz., maar dan moet je waarschijnlijk heel erg lang wachten.

Mobiele browsers gokken erop dat een pagina een bepaalde breedte heeft. Safari voor mobiel bijvoorbeeld gaat ervan uit dat een pagina 980 px breed is. De pagina wordt vervolgens zoveel versmald dat hij binnen het venster van het apparaat past. Op een iPhone wordt de pagina dus veel smaller dan op een iPad. Vervolgens kan de gebruiker inzoomen op het deel van de pagina dat hij of zij wil zien.

Dit betekent ook dat bij het openen van de pagina de tekst meestal heel erg klein wordt weergegeven. (Meestal, want niet alle browsers en apparaten doen het op dezelfde manier.) Niet erg fraai, maar bedenk maar 'ns 'n betere oplossing voor bestaande sites.

Nieuwe sites of pagina's kunnen echter wel rekening houden met de veel kleinere vensters van mobiele apparaten. Op deze pagina bijvoorbeeld wordt het aantal aankruisvakjes dat naast elkaar staat, aangepast aan de breedte van het venster van de browser.

Maar die stomme mobiele browser weet dat niet, dus die gaat ervan uit dat ook deze pagina 980 px breed is, en verkleint die dan. Dat is ongeveer even behulpzaam als de gedienstige kelner die behulpzaam de stoel naar achteren trekt, net als jij wilt gaan zitten.

Om de door de browser aangeboden hulp vriendelijk maar beslist te weigeren, wordt deze tag gebruikt. Hiermee geef je aan dat de pagina is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten.

Een iPad in portretstand bijvoorbeeld is 768 px breed. De kreet width=device-width zegt tegen de mobiele browser dat de breedte van de weer te geven pagina gelijk is aan de breedte van het apparaat. Voor een iPad in portretstand dus 768 px.

Er staat nog een tweede deel in de tag: initial-scale=1. Sommige mobiele apparaten zoomen een pagina gelijk in of uit. Ook weer in een poging behulpzaam te zijn. Ook dat is hier niet nodig. Er is ook een instructie om zoomen helemaal onmogelijk te maken, maar die gebruik ik niet. De bezoeker kan zelf nog gewoon zoomen, wat belangrijk is voor mensen die wat slechter zien.

<li data-soort="achtergrond, alfabet, animatie, clipart, cursor, foto, lijn, smiley">

Elke link staat binnen een eigen <li>. Aan elk van die <li>'s is het attribuut data-soort toegevoegd. Als een attribuut met data- begint, wordt dit door de browser volledig genegeerd. Achter het koppelteken kun je elk woord toevoegen dat je wilt. Je kunt dus ook meerdere data-attributen aan hetzelfde element toevoegen. Als ze maar met data- beginnen.

Na het isgelijkteken komt, tussen aanhalingstekens, de waarde van het data-attribuut te staan. Dat mogen, zoals hierboven, meerdere waarden zijn, gescheiden door een komma. (Die komma is trouwens niet nodig. Als er gewoon een spatie tussen staat, is dat voldoende. En zelfs die spatie is, afhankelijk van de gebruikte selector, niet nodig. Ik gebruik een spatie en komma, omdat ik dat duidelijker vind.)

Het data-attribuut geeft de mogelijkheid elementen aan te spreken met css, JavaScript, en dergelijke, met behulp van eigen bedachte attribuut-namen.

In dit voorbeeld is de waarde van het data-attribuut de categorie (of categorieën), die je op de betreffende site kunt vinden. Door te kijken welke <input>'s zijn aangevinkt, kun je vervolgens de <li>'s tonen, die in het data-attribuut de waarde hebben staan, die bij een van de aangevinkte <input>'s hoort.

<label for="toon-alles">&nbsp;Alles</label>

Elke <input> heeft een bijbehorende <label>. De hierboven staande <label> hoort bij de <input> voor 'Alles'.

Omdat de <input>'s niet binnen hun bijbehorende <label> kunnen staan, is het for-attribuut hier uiterst belangrijk. Met for="toon-alles" wordt deze <label> gekoppeld aan de <input> met id="toon-alles". Zonder deze koppeling weten schermlezers en dergelijke niet, welke <label> en daarmee welke tekst bij welke <input> hoort. Bovendien kun je nu ook de <label> aanraken of ‑klikken om aan‑ of uit te vinken, zodat je niet precies op dat kleine aankruisvakje hoeft te mikken.

In deze <label> staat de tekst 'Alles'. Daarvoor staat &nbsp; een zogenaamde 'harde' of 'vaste' spatie ('no-break space'). Omdat deze <label>'s naar links worden gefloat, zou een gewone spatie verdwijnen. Daardoor komt de tekst in de <label> te dicht tegen het aankruisvakje te staan. Een vaste spatie blijft wel gewoon staan, waardoor je net wat afstand tussen vakje en tekst krijgt.

CSS

De code is geschreven in een afwijkende lettersoort. De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld (essentiële code) is in de hele uitleg onderstippeld blauw. Alle niet-essentiële code is bruin. (In de inhoudsopgave staat alles in een gewone letter vanwege de leesbaarheid.)

Deze uitleg hoort bij het voorbeeld dat in de download zit. Het voorbeeld uit de download verschilt iets van het voorbeeld hier op de site. In de download ontbreekt bijvoorbeeld de navigatie voor de site. Ook in de kopregels zit vaak wat verschil. Daarnaast kunnen er nog andere (meestal kleine) verschillen zijn.

Als je deze uitleg leest naast de broncode van het voorbeeld op de site, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat 'n <h1> uit de css bij 'n <h2> uit de html hoort. Maar het gaat niet om hele grote, fundamentele afwijkingen.

Als je dit lastig vindt, kun je bovenaan de pagina de hele handel downloaden. In de download zit 'n voorbeeld dat wel naadloos aansluit op de uitleg in de download.

Technisch gezien is er geen enkel bezwaar om de css in de stylesheet allemaal achter elkaar op één regel te zetten:

div#header-buiten {position: absolute; right: 16px; width: 100%; height: 120px; background: yellow;} div p {margin-left 16px; height: 120px; text-align: center;}

Maar als je dat doet, garandeer ik je hele grote problemen, omdat het volstrekt onoverzichtelijk is. Beter is het om de css netjes in te laten springen:

       div#header-buiten {
      position: absolute;
      right: 16px;
      width: 100%;
      height: 120px;
      background: yellow;
    }

    div p {
      margin-left: 16px;
      height: 120px;
      text-align: center;
    }

Hiernaast is het heel belangrijk voldoende commentaar (uitleg) in de stylesheet te schrijven. Op dit moment weet je waarschijnlijk (hopelijk...), waarom je iets doet. Maar over vijf jaar kan dat volstrekt onduidelijk zijn. Op deze site vind je nauwelijks commentaar in de stylesheets, maar dat heeft een simpele reden: deze uitleg is in feite één groot commentaar.

Op internet zelf is het goed, als de stylesheet juist zo klein mogelijk is. Dus voor het uploaden kun je normaal genomen het beste het commentaar weer verwijderen. Veel mensen halen zelfs alles wat overbodig is weg, voordat ze de stylesheet uploaden. Inspringingen bijvoorbeeld zijn voor mensen handig, een computer heeft ze niet nodig.

Je hebt dan eigenlijk twee stylesheets. De uitgebreide versie waarin je dingen uitprobeert, verandert, enz., met commentaar, inspringingen, en dergelijke. Dat is de mensvriendelijke versie. Daarnaast is er dan een stylesheet die je op de echte site gebruikt: een gecomprimeerde versie.

Dat comprimeren kun je met de hand doen, maar er bestaan ook hulpmiddelen voor. Als je op internet zoekt naar 'css' en 'compress' of 'comprimeren', vind je tal van sites, waar je dat automatisch kunt laten doen.

(Stylesheets op deze site zijn niet gecomprimeerd. Omdat het vaak juist om de css gaat, wil ik dat mensen zonder al te veel moeite de css kunnen bekijken.)

css voor alle vensters

/* lijst-113.css */

Om vergissingen te voorkomen is het een goede gewoonte bovenaan het stijlbestand even de naam neer te zetten. Voor je het weet, zit je anders in het verkeerde bestand te werken.

@-webkit-keyframes bugfix-3 {from {padding-left: 3px;} to {padding-left: 3px;}}

Bij main is een animatie toegevoegd om een bug in oudere versies van Android browser op te lossen. Die animatie wordt hier opgegeven.

Op een aantal plaatsen wordt in een selector gebruik gemaakt van het teken ~ (de 'general sibling'-selector) om een <li> te tonen of te verbergen. Genoemde browser toont of verbergt de <li> echter niet, omdat hij problemen heeft met de ~. Door het toevoegen van een animatie wordt de <li> toch getoond of verborgen.

Als je nou denkt dat hier niets wordt uitgevoerd, omdat de padding links van 3 px in een padding links van 3 px wordt veranderd, dan heb je helemaal gelijk. Toch neutraliseert deze flauwekul de bug. De padding is 3 px, omdat dit de padding is die bij main aan alle kanten wordt opgegeven. Zou je hier een andere waarde nemen, dan zou de waarde van de padding links die andere waarde krijgen (zoals gelijk hieronder bij @-webkit-keyframes bugfix-30 gebeurt).

Omdat er in feite helemaal niets gebeurt bij deze animatie, wordt de pagina ook niet opnieuw opgemaakt door de browser. Kennelijk werkt dit als 'n soort waakhond: áls er iets is verandert, wordt het weergegeven. Anders gebeurt er niets.

Normaal genomen is het een bijzonder slecht idee css te gebruiken voor slechts één weergave-machine: webkit. Maar in dit geval is dit terecht, want de bug zit alleen in een op webkit gebaseerde browser. Het heeft dus geen zin om Internet Explorer of Firefox ook met deze ongein te belasten.

Waarom dit alleen in webkit-browsers werkt, staat bij De voorvoegsels -moz-, -ms- en -webkit-.

@-webkit-keyframes bugfix-30 {from {padding-left: 30px;} to {padding-left: 30px;}}

Het verhaal hiervoor is precies hetzelfde als gelijk hierboven bij de andere @-webkit-keyframes. Alleen is de waarde van de padding-left hier geen 3 px, maar 30 px. Deze grotere padding is bedoeld voor browservensters breder dan 760 px en komt overeen met de bij main opgegeven linker-padding van 30 px.

body

Het element waarbinnen de hele pagina staat. Veel instellingen die hier worden opgegeven, worden geërfd door de nakomelingen van <body>. Ze gelden voor de hele pagina, tenzij ze later worden gewijzigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de lettersoort, de lettergrootte en de voorgrondkleur.

background: #ff9;

Achtergrondkleurtje.

color: black;

Voorgrondkleur zwart. Dit is onder andere de kleur van de tekst.

Hoewel dit de standaardkleur is, wordt deze toch specifiek opgegeven. Hierboven is een achtergrondkleur opgegeven. Sommige mensen hebben zelf de voorgrond‑ en/of achtergrondkleur veranderd, bijvoorbeeld omdat ze slecht kleuren kunnen onderscheiden. Als nu de achtergrondkleur wordt veranderd, maar niet de voorgrondkleur, loop je het risico dat tekstkleur en achtergrondkleur te veel op elkaar gaan lijken.

Door beide op te geven, is redelijk zeker dat achtergrond- en tekstkleur genoeg van elkaar blijven verschillen. Als de gebruiker !important heeft gebruikt in een eigen stylesheet, is er nog niets aan de hand, want dan veranderen achtergrond- en voorgrondkleur geen van beide.

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

Als Arial is geïnstalleerd op de machine van de bezoeker, wordt deze gebruikt, anders Helvetica. Als die ook niet wordt gevonden, wordt in ieder geval een schreefloze letter (zonder dwarsstreepjes) gebruikt.

margin: 0; padding: 0;

Slim om te doen vanwege verschillen tussen browsers.

main

Alle <main>'s. Dat is er maar eentje. De belangrijkste inhoud van de pagina staat hierin. In dit voorbeeld zijn dat de links met de erboven staande teksten, aankruisvakjes, en dergelijke.

-webkit-animation: bugfix-3 infinite 1s;

In oudere versies van Android browser zit een bug, waardoor de <li>'s niet worden verborgen of getoond bij uit‑ of aanvinken van een aankruisvakje. Met behulp van deze regel gebeurt dat toch. Meer hierover bij @-webkit-keyframes bugfix-3.

Het sleutelwoord infinite zorgt ervoor dat de animatie eindeloos doorgaat. 1s geeft aan dat de animatie 1 seconde duurt (voordat deze weer opnieuw wordt afgespeeld.)

background: #f5f5f5;

Lichtgrijze achtergrondkleur.

color: black;

Voorgrondkleur zwart. Dit is onder andere de kleur van de tekst.

Hoewel dit de standaardkleur is, wordt deze toch specifiek opgegeven. Hierboven is een achtergrondkleur opgegeven. Sommige mensen hebben zelf de voorgrond‑ en/of achtergrondkleur veranderd, bijvoorbeeld omdat ze slecht kleuren kunnen onderscheiden. Als nu de achtergrondkleur wordt veranderd, maar niet de voorgrondkleur, loop je het risico dat tekstkleur en achtergrondkleur te veel op elkaar gaan lijken.

Door beide op te geven, is redelijk zeker dat achtergrond- en tekstkleur genoeg van elkaar blijven verschillen. Als de gebruiker !important heeft gebruikt in een eigen stylesheet, is er nog niets aan de hand, want dan veranderen achtergrond- en voorgrondkleur geen van beide.

Dit is ook al bij <body> opgegeven, maar sommige mensen hebben bij álle elementen de kleuren veranderd. Het heeft immers weinig zin, als ze dat alleen bij de body doen, terwijl de sitebouwer de kleuren ook bij bijvoorbeeld de paragrafen heeft aangepast.

display: block;

Oudere browsers kennen <main> niet. Onbekende elementen worden standaard als inline-element weergegeven. Daarom wordt hier expliciet gezegd dat dit een blok-element is.

margin: 20px auto;

Omdat voor onder en links geen waarde is opgegeven, krijgen die automatisch dezelfde waarde als boven en rechts. Hier staat dus eigenlijk 20px auto 20px auto in de volgorde boven – rechts – onder – links. Boven- en onderaan wat ruimte tussen de boven- en onderkant van het browservenster en de inhoud ervan.

Links en rechts auto, wat hier hetzelfde betekent als evenveel. Hierdoor staat <main> altijd horizontaal gecentreerd binnen zijn ouder <body>. <body> is een blok-element en wordt daardoor normaal genomen automatisch even breed als zijn ouder <html>, ook weer een blok-element. Omdat <html> het buitenste element is, wordt dit normaal genomen even breed als het venster van de browser. Hierdoor staat <main> altijd horizontaal gecentreerd binnen het venster van de browser, ongeacht de breedte van het venster.

In smallere vensters merk je hier niets van, omdat <main> de volle breedte van het venster vult. Maar bij main wordt voor bredere vensters een breedte van 80% opgegeven voor <main>, en dan zie je het centreren wel.

Deze manier van horizontaal centreren van een blok-element werkt alleen, als het te centreren element een breedte heeft. Omdat dat later, als daadwerkelijk gecentreerd moet worden, bij main gebeurt, is dat geregeld.

padding: 3px;

Kleine ruimte tussen de buitenkant en de inhoud van de <main>.

border-top: black solid 1px;

Klein randje aan de bovenkant.

h1

Alle <h1>'s. Dat is er maar eentje: de belangrijkste kop op de pagina.

font-size: 1.5em;

Lettergrootte iets kleiner maken dan de standaardgrootte bij een <h1>, want die is wel héél enthousiast.

Als eenheid wordt de relatieve eenheid em gebruikt, omdat bij gebruik van een absolute eenheid zoals px niet alle browsers de lettergrootte kunnen veranderen. Zoomen kan wel altijd, ongeacht welke eenheid voor de lettergrootte wordt gebruikt.

margin: 0;

Van zichzelf heeft een <h1> een marge aan boven- en onderkant. Die wordt hier weggehaald. Voor browservensters breder dan 760 px wordt later bij h1 weer een marge aan boven- en onderkant aangebracht. (Bredere vensters zullen ook hoog genoeg zijn om ruimte te hebben voor die marges.)

.let-op

De elementen met class="let-op". Dat is er hier maar eentje, dus er had ook een id gebruikt kunnen worden. Op de pagina met links, waar dit voorbeeld vandaan komt, staan meer elementen met deze class. Het is de <div> met de rode rand bovenaan de pagina.

background: white;

Witte achtergrond.

color: black;

Voorgrondkleur zwart. Dit is onder andere de kleur van de tekst.

Hoewel dit de standaardkleur is, wordt deze toch specifiek opgegeven. Hierboven is een achtergrondkleur opgegeven. Sommige mensen hebben zelf de voorgrond‑ en/of achtergrondkleur veranderd, bijvoorbeeld omdat ze slecht kleuren kunnen onderscheiden. Als nu de achtergrondkleur wordt veranderd, maar niet de voorgrondkleur, loop je het risico dat tekstkleur en achtergrondkleur te veel op elkaar gaan lijken.

Door beide op te geven, is redelijk zeker dat achtergrond- en tekstkleur genoeg van elkaar blijven verschillen. Als de gebruiker !important heeft gebruikt in een eigen stylesheet, is er nog niets aan de hand, want dan veranderen achtergrond- en voorgrondkleur geen van beide.

Dit is ook al bij <body> opgegeven, maar sommige mensen hebben bij álle elementen de kleuren veranderd. Het heeft immers weinig zin, als ze dat alleen bij de body doen, terwijl de sitebouwer de kleuren ook bij bijvoorbeeld de paragrafen heeft aangepast.

margin: 5px 0;

Omdat voor onder en links geen waarde is opgegeven, krijgen die automatisch dezelfde waarde als boven en rechts. Hier staat dus eigenlijk 5px 0 5px 0 in de volgorde boven – rechts – onder – links. Boven en onder kleine marge van 5px, rechts en links geen marge.

border: solid red 2px;

Rode rand.

p, li

Alle <p>'s en <li>'s. Er zijn slechts twee <p>'s met tekst, die beide boven de aankruisvakjes staan. Elke link staat in een eigen <li>.

text-indent: -0.7em; margin: 0.7em; Links gewoon rechte tekst, rechts steekt de eerste regel iets uit

Op de afbeelding staat links een stukje van de pagina zonder deze regel, rechts met deze regel. Links is alles links uitgelijnd, rechts steekt de eerste regel iets naar links uit.

Eerst de marge. De marge van 0,7 em zet alles binnen de <p>'s en <li>'s 0,7 em naar links. Die marge van 0,7 em links geeft ruimte om de eerste regel iets naar links uit te laten steken. Die eerste regel komt binnen de marge van 0,7 em te staan. Met behulp van text-indent: -0.7em; wordt de eerste regel, en alleen de eerste regel, 0,7 em naar links teruggezet. Dit maakt de pagina 'n stuk leesbaarder.

Als eenheid wordt em genomen, omdat de breedte van marge en terugzetten nu mee verandert met de lettergrootte, wat mooier is: een grotere letter krijgt een grotere marge, een kleine letter een kleinere.

Je zou dit ook met behulp van een <span> kunnen doen, maar dan moet je precies weten hoelang die eerste regel is. En dat weet je niet, want bij een grotere of kleinere letter wordt de eerste regel langer of korter. Nu regelt de browser het en wordt het automatisch aan de lettergrootte aangepast.

input

Alle <input>'s. Alle aankruisvakjes.

float: left;

Heel vaak zal een <input> binnen de bijbehorende <label> staan. In dat geval zal normaal genomen niet de <input>, maar de <label> – en dus ook de daarin zittende <input> – op de juiste plaats worden gezet. Dat kan hier niet, omdat dan de bij de <input> horende selector niet meer werkt. De <input>'s staan hier daarom buiten de <label>'s. Daarom moeten de <input>'s hier op eigen houtje op de juiste plaats worden gezet. Dit kan het best door ze naar links te floaten. Meer hierover is te vinden bij En dan hadden we nog het tweede nadeel...

margin-top: 5px;

Omdat de <input>'s niet binnen de bijbehorende <label> staan, ontstaan er ook kleine afwijkingen in de hoogte tussen aankruisvakje en bijbehorende tekst in de <label>. Deze staat soms iets hoger of lager dan de bijbehorende <input>. De hoogte van de <input> aanpassen gaat niet, omdat browsers hier verschillend mee omspringen. (Zelfs binnen één browser: als je in Firefox 'n hoogte aan de <input> geeft, wordt er boven en onder het aankruisvakje ruimte toegevoegd. Behalve in Firefox op Android, waar het aankruisvakje zélf hoger wordt. Zucht.)

Deze marge aan de bovenkant plaatst in alle browsers het aankruisvakje iets omlaag. In combinatie met de hier gelijk onder bij <label> opgegeven eigenschappen voor line-height levert dit in alle browsers een min of meer acceptabel resultaat op.

Meer hierover is te lezen bij Deze constructie heeft twee nadelen..., waar ook suggesties voor een oplossing staan.

label

Alle <label>'s. Elke <input> heeft een <label> met daarin de bijbehorende tekst voor de <input>. Met behulp van het for-attribuut wordt de <label> aan de bijbehorende <input> gekoppeld.

width: 30%;

In smallere browservensters blijkt dit de beste breedte te zijn om twee <input>'s met bijbehorende <label>'s naast elkaar te krijgen. Later worden, op bredere vensters, meer <input>'s en <label>'s naast elkaar gezet. Meer hierover is te vinden bij En dan hadden we nog het tweede nadeel...

Een breedte in procenten is altijd ten opzichte van de ouder van het element. Dat is in dit geval <main>, een blok-element. Een blok-element wordt normaal genomen even breed als z'n ouder. De ouder van <main> is <body>, ook een blok-element.

Omdat <body> een blok-element is, wordt dit normaal genomen ook weer even breed als de ouder van <body>. Dat is <html>, ook een blok-element. <html> is het buitenste element en wordt daardoor normaal genomen even breed als het venster van de browser.

Uiteindelijk wordt <label> dus nooit breder dan 30% van de breedte van het browservenster.

float: left; Labels staan allemaal naast elkaar

Hier gelijk boven bij <input> zijn alle <input>'s naar links gefloat. Als de bijbehorende <label>'s niet naar links worden gefloat, komen deze met z'n allen rechts van alle <input>'s te staan. Netjes op één regel, dat wel, en als het niet meer past op de volgende regel.

Door de <label>'s zelf ook naar links te floaten, komen ze naast de juiste <input> te staan. Een iets uitgebreider verhaal staat iets hierboven bij <input> onder het kopje float: left;.

Een <li> is een inline-element. Daardoor zijn eigenschappen als breedte niet te gebruiken. Door het naar links te floaten verandert het in 'n soort blok-element, waardoor dit soort eigenschappen wel is te gebruiken.

line-height: 1.5em;

Regelhoogte. In combinatie met de iets hierboven bij <input> opgegeven margin-top levert dit in alle browsers een min of meer acceptabel resultaat op wat betreft de plaatsing van de tekst in de <label> ten opzichte van de bijbehorende <input>. Een uitgebreider verhaal staat hier iets boven bij <input> onder het kopje margin-top: 5px;.

Als eenheid wordt de relatieve eenheid em gebruikt, omdat bij gebruik van een absolute eenheid zoals px niet alle browsers de lettergrootte kunnen veranderen. Zoomen kan wel altijd, ongeacht welke eenheid voor de lettergrootte wordt gebruikt.

margin-bottom: 10px;

Marge aan de onderkant van de <label>'s. Dit schept wat afstand tussen boven elkaar staande <input>'s en <label>'s, wat vooral voor touchscreens van belang is. Niet iedereen heeft de lieftallige priegelvingertjes van 'n vierjarige kleuter.

#toon-alles ~ ul li

Voor deze elementen is eerder css opgegeven. Deze wordt binnen dit blokje herhaald in de volgorde, waarin deze in de stylesheet staat, zodat alles hier overzichtelijk bij elkaar staat.

p, li {text-indent: -0.7em; margin: 0.7em;}

Met dit aankruisvakje worden in één keer alle <li>'s, en dus de daarin zittende links, verborgen of getoond. (Met latere aankruisvakjes kunnen, als alles hier is verborgen, dan toch weer één of meer categorieën worden getoond.)

#toon-alles: het element met id="toon-alles". Dit is een <input> type 'checkbox', een aankruisvakje. Omdat dit aankruisvakje bij 'Alles' hoort, heeft het als id 'toon-alles': input#toon-alles. De aankruisvakjes staan boven de <ul> met de <li>'s, niet erin. Anders zou deze selector niet kunnen werken.

~: het hierachter staande element moet ergens in de html staan, na het voor de ~ staande element. Het hoeft er, anders dan bij de +, niet gelijk op te volgen, als het maar ergens na het eerste element in de html staat.

De enige voorwaarde is verder dat het voor en het na de ~ staande element dezelfde ouder hebben. Dat is hier het geval: #toon-alles voor de ~ en ul na de ~ hebben beide als ouder <main>.

ul: alle <ul>'s. Dat is er hier maar eentje. Deze ul mag niet ontbreken in de selector, omdat de voor en na de ~ staande elementen dezelfde ouder moeten hebben. #toon-alles en ul hebben beide als ouder <main>.

De hierna volgende li heeft echter als ouder niet <main>, maar <ul>. li kan hierdoor niet rechtstreeks worden gebruikt. Maar als we ouder ul van de li ertussen zetten, wordt wel aan de eis van dezelfde ouder voldaan. Want ul heeft wel dezelfde ouder als #toon-alles.

li: de <li>'s binnen bovenstaande <ul>. Dit zijn de <li>'s, waarbinnen de links staan.

Alles bij elkaar:

#toon-alles ~ ul li: de <li>'s binnen de <ul> die in de html ergens na het element (aankruisvakje) met id="toon-alles" staat.

display: none;

Alle <li>'s verbergen.

(Bij opening van de pagina zijn de <li>'s gewoon zichtbaar, omdat hieronder bij #toon-alles:checked ~ ul li wordt opgegeven dat ze zichtbaar moeten zijn, als input#toon-alles is aangevinkt. En omdat in de html bij input#toon-alles het sleutelwoord checked is opgegeven, is deze <input> bij opening van de pagina al aangevinkt. Pas als het vinkje bij de <input> voor 'Alles' wordt weggehaald, gaat deze selector werken en worden de <li>'s verborgen.)

#toon-alles:checked ~ ul li

Voor deze elementen is eerder css opgegeven. Deze wordt binnen dit blokje herhaald in de volgorde, waarin deze in de stylesheet staat, zodat alles hier overzichtelijk bij elkaar staat.

p, li {text-indent: -0.7em; margin: 0.7em;}

#toon-alles ~ ul li {display: none:}

Deze selector is precies hetzelfde als die gelijk hierboven bij #toon-alles ~ ul li, maar deze is alleen geldig als input#toon-alles, de <input> die bij 'Alles' hoort, is aangevinkt (:checked).

display: block;

Toon de <li>'s. Als deze <input> is aangevinkt, worden in één keer alle <li>'s getoond, ongeacht bij welke categorie ze horen.

#toon-alles:checked ~ input, #toon-alles:checked + label ~ label

Voor deze elementen is eerder css opgegeven. Deze wordt binnen dit blokje herhaald in de volgorde, waarin deze in de stylesheet staat, zodat alles hier overzichtelijk bij elkaar staat.

input {float: left; margin-top: 5px;}

label {width: 30%; float: left; line-height: 1.5em; margin-bottom: 10px;}

Eerst de eerste selector, voor de komma: #toon-alles:checked ~ input. Met deze selector worden de aankruisvakjes voor categorieën verborgen, als het aankruisvakje voor 'Alles' is aangevinkt.

#toon-alles:checked: het element met id="toon-alles". Dit is een <input> type 'checkbox', een aankruisvakje. Maar alleen als deze <input> is aangevinkt (:checked).

~: de hierachter staande elementen moeten ergens in de html staan, na het voor de ~ staande element. Ze hoeven er, anders dan bij de +, niet gelijk op te volgen, als ze maar ergens na het eerste element in de html staan.

De enige voorwaarde is verder dat de voor en na de ~ staande elementen dezelfde ouder hebben. Dat is hier het geval: #toon-alles voor de ~ en input na de ~ hebben alle als ouder <main>.

input: alle <input>'s. Dit zijn de <input>'s die bij de categorieën horen.

Alles bij elkaar:

#toon-alles:checked ~ input: de <input>'s die in de html ergens na het element (aankruisvakje) met id="toon-alles" staan, maar alleen als #toon-alles is aangevinkt.

De tweede selector, na de komma: #toon-alles:checked + label ~ label. Deze selector zorgt voor het verbergen van de <label>'s bij de categorieën, als het aankruisvakje voor 'Alles' is aangevinkt. (Het eerste <label>, dat bij 'Alles hoort. wordt niet verborgen door deze selector.)

#toon-alles:checked: het element met id="toon-alles". Dit is een <input> type 'checkbox', een aankruisvakje. Maar alleen als deze <input> is aangevinkt (:checked).

+: het hierachter staande element moet in de html gelijk na het voor de + staande element staan. Voor de + staat #toon-alles, achter de + staat label, dus het gaat om de <label> die gelijk na input#toon-alles in de html staat. Dit is de <label> met de tekst 'Alles', die bij input#toon-alles hoort.

Als 'Alles' is aangevinkt, moeten alle <label>'s voor categorieën worden verborgen. Maar niet de <label> met 'Alles', want dan zou bij het aankruisvakje voor 'Alles' geen tekst meer staan. Door expliciet de eerste <label> (met behulp van + en ~) over te slaan, wordt dit voorkomen.

label: omdat deze <label> achter een + staat, moet de <label> in de html gelijk volgen op het element dat voor de + staat. Dat is input#toon-label. Dit is dus de <label> die in de html gelijk op <input id="toon-label"> volgt. Het is de <label> met de tekst 'Alles'.

~: de hierachter staande elementen moeten ergens in de html staan, na het voor de ~ staande element. Ze hoeven er, anders dan bij de +, niet gelijk op te volgen, als ze maar ergens na het eerste element in de html staan.

De enige voorwaarde is verder dat de voor en na de ~ staande elementen dezelfde ouder hebben. Dat is hier het geval: de label voor de ~ en de label na de ~ hebben alle als ouder <main>.

label: alle <label>'s. Alle? Nee, één <label> houdt dapper stand. Het laatste stukje van de selector is label ~ label. Het gaat dus om alle <label>'s die in de html ergens op een ander <label> volgen. Dat zijn alle <label>'s, behalve de eerste die bij de keuze voor 'Alles' hoort en altijd zichtbaar moet zijn. Die eerste <label> volgt immers niet op een andere <label>, want anders zou hij niet de eerste zijn.

Alles bij elkaar:

#toon-alles:checked + label ~ label: alle <label>'s die in de html op een ander <label> volgen. Dat andere <label> moet in de html gelijk na het element met id="toon-checked" staan (dat is de <input> met het aankruisvakje voor 'Alles'). Maar alleen als die <input> is aangevinkt.

display: none;

Verbergen.

Als het aankruisvakje voor 'Alles' is aangevinkt, worden de <input>'s en <label>'s voor de categorieën verborgen.

Elementen die met behulp van display: none; worden verborgen, worden genegeerd door schermlezers. Als een gebruiker van een schermlezer 'Alles' selecteert, wordt deze dus niet verblijd met het nutteloos voorlezen van alle mogelijke categorieën. Zodra 'Alles' niet meer is geselecteerd, worden <input>'s en <label>'s weer gewoon zichtbaar en daardoor herkend door de schermlezer.

Hetzelfde geldt voor mensen die de Tab-toets gebruiken om links, aankruisvakjes, tekstvelden, en dergelijke te bezoeken. Als 'Alles' is aangevinkt, worden de andere aankruisvakjes genegeerd, omdat deze met display: none; zijn verborgen. Zodra 'Alles' is uitgevinkt, zijn ze er weer. En worden dan op de normale manier door de Tab-toets bezocht, zodat ze ook door gebruikers van de Tab-toets kunnen worden aan‑ en uitgevinkt.

#toon-achtergrond:checked ~ ul li[data-soort*=achtergrond]

Voor deze elementen is eerder css opgegeven. Deze wordt binnen dit blokje herhaald in de volgorde, waarin deze in de stylesheet staat, zodat alles hier overzichtelijk bij elkaar staat.

p, li {text-indent: -0.7em; margin: 0.7em;}

#toon-alles ~ ul li {display: none:}

#toon-alles:checked ~ ul li {display: block;}

Deze selector oogt wat in gewikkeld, maar als hij in stukken wordt gehakt, wordt het 'n stuk overzichtelijker.

Bij #toon-alles ~ ul li en #toon-alles:checked ~ ul li is het in één keer tonen of verbergen van álle <li>'s (en de daarin zittende links) geregeld: als 'Alles' is aangevinkt, worden alle <li>'s getoond. Als 'Alles' is uitgevinkt, worden alle <li>'s verborgen.

Als 'Alles' is uitgevinkt, zijn de aankruisvakjes voor de categorieën zichtbaar. Zodra één van die aankruisvakjes is aangevinkt, moet de daarbij horende categorie worden getoond. Dat regelt deze selector. In dit geval gaat het om de categorie 'achtergronden', maar het werkt voor alle categorieën op dezelfde manier.

#toon-achtergrond:checked: het element met id="toon-achtergrond'. Dit is de <input> die bij 'Achtergronden' hoort. Maar alleen als deze <input> is aangevinkt (:checked).

~: het hierachter staande element moet ergens in de html staan, na het voor de ~ staande element. Het hoeft er, anders dan bij de +, niet gelijk op te volgen, als het maar ergens na het eerste element in de html staat.

De enige voorwaarde is verder dat het voor en na de ~ staande element dezelfde ouder hebben. Dat is hier het geval: #toon-achtergrond voor de ~ en ul na de ~ hebben beide als ouder <main>.

ul: alle <ul>'s. Dat is er hier maar eentje. Deze ul mag niet ontbreken in de selector, omdat de voor en na de ~ staande elementen dezelfde ouder moeten hebben. #toon-alles en ul hebben beide als ouder <main>.

De hierna volgende li heeft echter als ouder niet <main>, maar <ul>. li kan hierdoor niet rechtstreeks worden gebruikt. Maar als we ouder ul van de li ertussen zetten, wordt wel aan de eis van dezelfde ouder voldaan. Want ul heeft wel dezelfde ouder als #toon-alles.

li: alle <li>'s. Hoewel, álle, kijk eerst even gelijk hieronder...

[data-soort*=achtergrond]: als je inderdaad alle <li>'s zichtbaar zou kunnen maken met deze selector voor 'Achtergronden', is de selector nutteloos. Want dat kan ook al met het aankruisvakje voor 'Alles'. Daarom mogen alleen bepaalde <li>'s worden getoond: alleen de <li>'s waarin een link naar een site met achtergronden zit. Daar zorgt dit stukje van de selector voor.

[]: de twee teksthaken omsluiten een 'attribuut-selector': een selector die kijkt of een bepaald (deel van een) attribuut aanwezig is (of juist niet aanwezig is, maar dat gebeurt hier niet).

data-soort: dit is de naam van het attribuut (of de class, id, en dergelijke) waarop wordt getest. In dit geval is het een data-attribuut: een zelfgemaakt attribuut. Als een attribuut met data- begint, wordt dit door de browser volledig genegeerd. Voor het deel achter het koppelteken is hier soort gebruikt, maar je kunt daarvoor elke willekeurig woord gebruiken.

*=: in dit geval staat er een isgelijkteken (sterretje komt zo) achter data-soort. In dat geval wordt niet alleen gekeken of een bepaald attribuut, class, id, en dergelijke aanwezig is, maar wordt ook gecontroleerd op de waarde van dat attribuut.

Als alleen een isgelijkteken wordt gebruikt, moet de waarde precies gelijk zijn aan wat op het isgelijkteken volgt. Maar hier staat nog een sterretje voor het isgelijkteken. In dat geval hoeft de waarde niet precies hetzelfde te zijn als wat volgt op het isgelijkteken, maar moet dat één of meer keren aanwezig zijn. Er mogen ook nog andere dingen in de waarde staan, als wat na het isgelijkteken staat maar minimaal één keer aanwezig is.

Dat is in dit geval van belang. In deze selector wordt geselecteerd op de waarde 'achtergrond'. Bij <li data-soort="achtergrond"> is de waarde van data-soort precies hetzelfde als 'achtergrond'. Maar bij bijvoorbeeld <li data-soort="achtergrond foto"> is die waarde niet meer precies hetzelfde, omdat er nu ' foto' bij staat. De selector voor achtergrond zou daardoor niet werken.

Door het sterretje toe te voegen werkt de selector altijd, als er maar minimaal één keer 'achtergrond' ergens in data-soort staat.

(Er zijn nog meer van dit soort attribuut-selectors, zoals voor het alleen aan het begin of eind voorkomen van een bepaalde waarde. Die worden hier verder niet gebruikt.)

achtergrond: na het isgelijkteken of, in dit geval, het sterretje met isgelijkteken, staat de waarde, waarop wordt getest.

Dit deel van de selector bij elkaar:

[data-soort*=achtergrond]: 'achtergrond' moet ergens in de bij data-soort opgegeven waarde voorkomen.

Alles bij elkaar:

#toon-achtergrond:checked ~ ul li[data-soort*=achtergrond]: als het aankruisvakje voor 'Achtergronden' is aangevinkt, doe dan iets met de <li>'s die in data-soort het woord 'achtergrond' hebben staan.

display: block;

Toon de <li>'s.

Bij #toon-alles ~ ul li is opgegeven dat alle <li>'s verborgen moeten worden, als het aankruisvakje voor 'Alles' niet is aangevinkt. Met de selector hier worden <li>' weer zichtbaar gemaakt, als ze in de waarde bij data-soort het woord 'achtergrond' hebben staan.

#toon-alfabet:checked ~ ul li[data-soort*=alfabet]

{display: block;}

tot en met

#toon-video:checked ~ ul li[data-soort*=video] {display: block;}

Deze selectors werken precies hetzelfde als die bij #toon-achtergrond:checked ~ ul li[data-soort*="achtergrond"], maar dan voor een andere categorie. De enige verschillen: het deel van de id achter 'toon-' heeft de naam van de categorie, en bij data-soort wordt op de aanwezigheid van die categorie gecontroleerd.

hr

Alle <hr>'s. Dat is er hier maar eentje: de horizontale streep tussen de aankruisvakjes en de eronder staande links.

In html 4.01 was een <hr> nog alleen een horizontale lijn, zonder enige verdere semantische betekenis. In html5 is het plotsklaps een thematische scheiding, die ook als zodanig door bijvoorbeeld schermlezers wordt gemeld. Waardoor in één klap miljoenen oudere sites plotseling zijn opgeleukt met thematische scheidingen, die nooit zo zijn bedoeld door de makers van die site. Ongetwijfeld tot dolle pret van gebruikers van schermlezers.

Waarom w3c dit in haar onmetelijke wijsheid heeft besloten, is mij een volslagen raadsel. Maar goed, het is niet anders. En in dit geval is een <hr> prima bruikbaar, want er is sprake van een thematische scheiding (tussen aankruisvakjes en links) én ik wil een simpele horizontale lijn.

clear: both; Horizontale lijn te kort

Op de afbeelding is rondom de <label> met 'Animaties' een groene border gezet, zodat te zien is hoe breed deze <label> is. (Dat is breder dan de erin staande tekst.)

Daarachter staat een rode lijn: dat is de <hr>. Normaal genomen vult een <hr> de volle breedte van de ouder van de <hr>. In dit geval is dat niet zo, omdat de <input>'s en <label>'s naar links zijn gefloat. De ruimte die achter de laatste <label> nog vrij is, wordt gevuld met een miezerig kort lijntje. Terwijl hier juist een <hr> in al zijn glorie zou moeten staan te schitteren.

Door het toevoegen van clear: both; wordt de <hr> niet naast, maar onder de gefloate elementen gezet. Je zou hier ook kunnen volstaan met clear: left;, omdat alle <input>'s en <label>'s naar links zijn gefloat. Maar het is een goede gewoonte om, als dat maar enigszins kan, altijd clear: both; te gebruiken. Als er ooit 'n float: right; zou worden ingevoegd voor de <hr>, zoek je je anders soms 'n ongeluk naar hoe het komt dat die <hr> opeens niet tot rechts doorloopt.

margin-bottom: 30px;

Ruimte tussen de onderkant van de <hr> en de eronder staande links.

position: relative; top: 10px;

Relatief positioneren, zodat de <hr> met top 10 px omlaag gezet kan worden voor wat afstand tussen de aankruisvakjes en de <hr>.

Een margin-top. werkt hier niet, omdat de gefloate <input>'s en <label>'s hier verstorend werken. Omdat deze elementen zijn gefloat, worden ze door een margin-top bij een eronder staand element genegeerd. Een marge aan de bovenkant wordt genomen vanaf het eerste niet-gefloate element boven de <hr>. Dat is de <p> met de tekst 'Hieronder slaat slechts...'. Daardoor zou je een hele grote marge moeten nemen. Bovendien zou die marge moeten veranderen afhankelijk van hoeveel aankruisvakjes er onder elkaar staan. Dit werkt dus niet.

Een padding werkt ook niet, omdat die bínnen de <hr> komt te staan en daardoor – afhankelijk van de browser – de lijn omtovert in een rechthoek van 10 px hoog.

ul

Alle <ul>'s. Dat is er hier maar eentje. Binnen deze <ul> staan de <li>'s met de links.

list-style-type: none;

De gebruikelijke bolletjes en dergelijke binnen een <ul> zijn hier niet welkom.

margin: 0; padding: 0;

Omdat de standaardinstellingen van marge en padding in de verschillende browsers verschillen, kun je ze het beste zelf instellen. Nu zijn ze overal hetzelfde.

a

Alle <a>'s. Binnen elke <a> staat een link naar een andere site of pagina.

word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word;

Deze twee eigenschappen doen precies hetzelfde. Oorspronkelijk heette deze eigenschap word-wrap, tegenwoordig overflow-wrap. Omdat veel browsers nog alleen word-wrap herkennen, worden beide namen hier gebruikt.

Sommige links zijn heel erg lang. Vooral in smallere browservensters kan dat problemen opleveren, omdat ze soms niet worden afgebroken en dan een horizontale scrollbalk laten verschijnen.

Hiermee wordt afbreken toegestaan binnen de <a>, ook als dat normaal genomen niet zou gebeuren. Hierdoor krijg je soms wel afbrekingen op vreemde plaatsen, maar dat is beter dan een horizontale scrollbalk. De link blijft gewoon werken, ook als deze op vreemde plaatsen wordt afgebroken.

.sub-link

Voor deze elementen is eerder css opgegeven. Deze wordt binnen dit blokje herhaald in de volgorde, waarin deze in de stylesheet staat, zodat alles hier overzichtelijk bij elkaar staat.

a {word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word;}

De elementen met class="sub-link". Bij sommige links staat een extra link, bijvoorbeeld naar een gebruiksaanwijzing. Die links hebben deze class.

font-size: 1em;

Bij a wordt de lettergrootte van <a>'s in browservensters breder dan 760 px vergroot. Omdat deze sub-links in de normale tekst staan, is die grotere lettergrootte te groot voor de sub-links. Deze houden daarom hun normale grootte.

Als eenheid wordt de relatieve eenheid em gebruikt, omdat bij gebruik van een absolute eenheid zoals px niet alle browsers de lettergrootte kunnen veranderen. Zoomen kan wel altijd, ongeacht welke eenheid voor de lettergrootte wordt gebruikt.

img

Alle <img>'s. Dat zijn er hier negen: de Nederlandse vlaggetjes. Op de pagina met links zijn het er – op het moment van schrijven – 120.

width: 16px; height: 10px;

Normaal genomen worden breedte en hoogte van een <img> in de html opgegeven. Maar omdat het er hier zoveel zijn, wordt het de moeite waard dit in de css te doen. Dat spaart 119 keer de breedte en hoogte uit.

css voor vensters maximaal 499 px breed

@media screen and (max-width: 499px)

De css die hier tot nu toe staat, geldt voor alle browservensters.

De css die binnen deze media query staat, geldt alleen voor vensters die maximaal 499 px breed zijn. In deze smalle vensters komen slechts twee aankruisvakjes naast elkaar te staan.

@media: geeft aan dat het om css gaat die alleen van toepassing is, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Al langer bestond de mogelijkheid om met behulp van zo'n @media-regel css voor bijvoorbeeld printers op te geven. css3 heeft dat uitgebreid tot bepaalde fysieke eigenschappen, zoals de breedte en hoogte van het venster van de browser.

screen: deze regel geldt alleen voor schermweergave.

and: er komt nog een voorwaarde, waaraan moet worden voldaan.

(max-width: 499px): het venster mag maximaal 499 px breed zijn. Is het venster breder, dan wordt de css die binnen deze media-regel staat genegeerd.

Gelijk na deze regel komt een { te staan, en aan het einde van de css die binnen deze regel valt een bijbehorende afsluitende }. Die zijn in de regel hierboven weggevallen, maar het geheel ziet er zo uit:

@media screen and (max-width: 499) { body {color: silver;} (...) rest van de css voor deze @media-regel (...) footer {color: gold;} }

Voor de eerste css binnen deze media-regel staat dus een extra {, en aan het eind staat een extra }.

input:nth-of-type(odd)

Voor deze elementen is eerder css opgegeven. Deze wordt binnen dit blokje herhaald in de volgorde, waarin deze in de stylesheet staat, zodat alles hier overzichtelijk bij elkaar staat. (Alleen wat binnen deze media query geldig is, wordt binnen dit blokje herhaald.)

input {float: left; margin-top: 5px;}

(css over tonen en verbergen van <input>'s is weggelaten, omdat dat binnen deze media query niet wordt gewijzigd en het er nogal ingewikkeld uitziet.)

input: alle <input>'s. Dat zijn hier de aankruisvakjes. Maar gelijk hieronder wordt een beperking aangebracht.

nth-of-type: alleen <input>'s die op een bepaalde plaats staan. Die plaats geef je aan tussen de haakjes. Dat kan heel simpel zijn, zoals alleen de tweede, maar het kan ook heel ingewikkeld worden. Hier blijft het redelijk simpel.

(odd): het Engelse woord voor oneven. Omdat dit tussen de haakjes van nth-of-type() staat, geldt deze selector alleen voor de oneven <input>'s. Daarbij wordt de volgorde in de html aangehouden.

clear: both; inputs en labels staan niet onder, maar naast elkaar

Bij input en label zijn alle <input>'s en <label>'s naar links gefloat. Daardoor komen er net zoveel naast elkaar te staan, tot de regel vol is. Dat levert de chaos op, die hiernaast op de afbeelding is te zien. Op sommige regels staan drie aankruisvakjes, op andere twee. En op sommige regels staat de tekst uit één <label>, op andere uit twee. Sommige aankruisvakjes zijn hun bijbehorende <label> kwijtgeraakt. Kortom: alom kommer en kwel.

Door elke oneven <input> met behulp van clear: both; op een nieuwe regel te zetten, wordt deze chaos voorkomen.

De eerste <input> is ook oneven, en die volgt niet op 'n gefloat element. Maar dat maakt niets uit: in dat geval heeft clear gewoon geen enkel effect.

Je zou hier ook kunnen volstaan met clear: left;, omdat alle <input>'s en <label>'s naar links zijn gefloat. Maar het is een goede gewoonte om, als dat maar enigszins kan, altijd clear: both; te gebruiken. Als er ooit 'n float: right; zou worden ingevoegd, zoek je je anders soms 'n ongeluk naar hoe het komt dat de <input>'s en <label>'s opeens weer op hol slaan.

margin-left: 12px;

Omdat de <input>'s niet binnen de <label>'s kunnen staan, moeten ze op eigen houtje worden neergezet. In combinatie met de bij label opgegeven breedte van 30% levert dit in smallere browservensters twee enigszins nette kolommen op. Meer hierover is te vinden bij En dan hadden we nog het tweede nadeel...

css voor vensters minimaal 500 px en maximaal 799 px breed

@media screen and (min-width: 500px) and (max-width: 799px)

De opbouw van deze regel staat beschreven bij @media screen and (max-width: 499px). Er zijn twee verschillen: het browservenster moet minimaal 500 px: breed zijn (min-width: 500px). En de maximale breedte mag 799 px zijn: (max-width: 799px). Er zijn hier dus twee voorwaarden: minstens 500 px breed, maar niet breder dan 799 px. In vensters van deze breedte komen drie aankruisvakjes naast elkaar te staan.

input:nth-of-type(3n + 1)

Voor deze elementen is eerder css opgegeven. Deze wordt binnen dit blokje herhaald in de volgorde, waarin deze in de stylesheet staat, zodat alles hier overzichtelijk bij elkaar staat. (Alleen wat binnen deze media query geldig is, wordt binnen dit blokje herhaald.)

input {float: left; margin-top: 5px;}

(css over tonen en verbergen van <input>'s is weggelaten, omdat dat binnen deze media query niet wordt gewijzigd en het er nogal ingewikkeld uitziet.)

input: alle <input>'s. Dat zijn hier de aankruisvakjes. Maar gelijk hieronder wordt een beperking aangebracht.

nth-of-type: alleen <input>'s die op een bepaalde plaats staan. Die plaats geef je aan tussen de haakjes. Dat kan heel simpel zijn, zoals alleen de tweede, maar het kan ook heel ingewikkeld worden.

(3n+1): De getallen '3' en '1' zijn gewoon getallen, daar is verder weinig geheimzinnigs aan.

De 'n' is een soort teller, die steeds met 1 wordt verhoogd. Bij de eerste keer is de 'n' 0, bij de tweede keer 0 + 1 = 1, bij de derde keer 1 + 1 = 2, enz.

3n betekent, net als in de wiskunde, 3 x de waarde van 'n'. De eerste keer is dat dus 3 x 0 = 0, de tweede keer 3 x 1 = 3, de derde keer 3 x 2 = 6, enz. Deze berekening levert een reeks getallen op, beginnend met 0, die steeds 3 hoger worden: 0, 3, 6, 9, 12,  ...

Omdat er 13 <input>'s zijn, wordt de berekening 13 keer gemaakt. De dertiende en laatste berekening is 3 x 12 = 36. Maar alleen de uitkomsten tot en met 13 hebben nut, omdat er maar 13 <input>'s zijn.

(De laatste waarde van 'n' is geen 13 maar 12, omdat met 0 wordt begonnen. Voor mensen lastig, maar computers beginnen heel vaak te tellen met 0.)

De eerste keer is het resultaat 3 x 0 = 0. Daarachter staat nog + 1. De eerste keer is de volledige berekening dus 3 x 0 + 1 = 1. Oftewel: de eerste <input>.

De tweede keer is het resultaat 3 x 1 = 3. Daarachter staat nog + 1. De tweede keer is de volledige berekening dus 3 x 1 + 1 = 4. Oftewel: de vierde <input>.

De derde keer is het resultaat 3 x 2 = 6. Daarachter staat nog + 1. De derde keer is de volledige berekening dus 3 x 2 + 1 = 7. Oftewel: de zevende <input>.

Enz.

In dit geval gaat het dus om de eerste, vierde, zevende, tiende en dertiende <input>. En als dat nou niet toevallig is: dat zijn precies de <inputs>'s die op een nieuwe regel moeten komen te staan! Komt dat even goed uit, nu kan ik die in één keer aanspreken.

(Als je 8000 <input>'s zou hebben, zou je met deze ene regel alle 8000 <inputs>'s op precies dezelfde manier kunnen afhandelen en alleen de eerste, vierde, zevende, tiende, dertiende, enz. <input> kunnen aanspreken. Er zijn met behulp van deze en soortgelijke pseudo-classes nog veel ingewikkelder en handiger selecties mogelijk.)

clear: both;

Hiervoor geldt precies hetzelfde als iets hierboven bij clear: both;. Het enige verschil: het gaat daar om de eerste, derde, vijfde enz. <input>, en hier om de eerste, vierde, zevende, enz. <input>,

margin-left: 12px;

Omdat de <input>'s niet binnen de <label>'s kunnen staan, moeten ze op eigen houtje worden neergezet. In combinatie met de hier gelijk onder bij label opgegeven breedte van 25% levert dit in deze browservensters drie enigszins nette kolommen op. Meer hierover is te vinden bij En dan hadden we nog het tweede nadeel...

label

Voor deze elementen is eerder css opgegeven. Deze wordt binnen dit blokje herhaald in de volgorde, waarin deze in de stylesheet staat, zodat alles hier overzichtelijk bij elkaar staat. (Alleen wat binnen deze media query geldig is, wordt binnen dit blokje herhaald.)

label {width: 30%; float: left; line-height: 1.5em; margin-bottom: 10px;}

(css over tonen en verbergen van <label>'s is weggelaten, omdat dat binnen deze media query niet wordt gewijzigd en het er nogal ingewikkeld uitziet.)

Alle <label>'s. Elke <input> heeft een <label> met daarin de bijbehorende tekst voor de <input>. Met behulp van het for-attribuut wordt de <label> aan de bijbehorende <input> gekoppeld.

width: 25%;

Deze breedte is voor <label>'s het beste in deze browservensters. Meer hierover is te vinden bij En dan hadden we nog het tweede nadeel...

Een breedte in procenten is altijd ten opzichte van de ouder van het element. Dat is in dit geval <main>, een blok-element. Een blok-element wordt normaal genomen even breed als z'n ouder. De ouder van <main> is <body>, ook een blok-element.

Omdat <body> een blok-element is, wordt dit normaal genomen ook weer even breed als de ouder van <body>. Dat is <html>, ook een blok-element. <html> is het buitenste element en wordt daardoor normaal genomen even breed als het venster van de browser.

Uiteindelijk wordt <label> dus nooit breder dan 25% van de breedte van het browservenster.

css voor vensters minimaal 760 px breed

@media screen and (min-width: 760px)

De opbouw van deze regel staat beschreven bij @media screen and (max-width: 499px). Er is één verschil: het browservenster moet minimaal 760 px: breed zijn (min-width: 760px). In vensters van deze breedte wordt de lettergrootte iets verhoogd. Ook wordt de breedte van <main> beperkt om te lange – en daardoor slecht leesbare – regels te voorkomen. Ten slotte krijgt <main> nog een border.

(Normaal genomen zou deze @media-regel waarschijnlijk worden gecombineerd met die gelijk hieronder voor vensters van minimaal 800 px breed. Die breedte van 760 px komt nogal vaak voor op de site, en daar is dit voorbeeld ook van afkomstig. Daarom heb ik deze regel gewoon ook hier gebruikt, want dat scheelt nogal wat ombouwwerk. En vanwege het bij mij aanwezige luiheids-gen, kan ik er niets aan doen dat ik dat te veel moeite vind.)

body

Voor dit element is eerder css opgegeven. Deze wordt binnen dit blokje herhaald in de volgorde, waarin deze in de stylesheet staat, zodat alles hier overzichtelijk bij elkaar staat. (Alleen wat binnen deze media query geldig is, wordt binnen dit blokje herhaald.)

body {background: #ff9; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; padding: 0;}

Het element waarbinnen de hele pagina staat. Veel instellingen die hier worden opgegeven, worden geërfd door de nakomelingen van <body>. Ze gelden voor de hele pagina, tenzij ze later worden gewijzigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de lettersoort, de lettergrootte en de voorgrondkleur.

font-size: 110%;

Iets groter dan standaard. 't Zal de leeftijd zijn, maar ik vind de standaardgrootte wat te klein.

Als eenheid wordt de relatieve eenheid % gebruikt, omdat bij gebruik van een absolute eenheid zoals px niet alle browsers de lettergrootte kunnen veranderen. Zoomen kan wel altijd, ongeacht welke eenheid voor de lettergrootte wordt gebruikt.

main

Voor dit element is eerder css opgegeven. Deze wordt binnen dit blokje herhaald in de volgorde, waarin deze in de stylesheet staat, zodat alles hier overzichtelijk bij elkaar staat. (Alleen wat binnen deze media query geldig is, wordt binnen dit blokje herhaald.)

main {-webkit-animation: bugfix-3 infinite 1s; background: #f5f5f5; color: black; display: block; margin: 20px auto; padding: 3px; border-top: black solid 1px;}

Alle <main>'s. Dat is er maar eentje. De belangrijkste inhoud van de pagina staat hierin. In dit voorbeeld zijn dat de links met de erboven staande teksten, aankruisvakjes, en dergelijke.

-webkit-animation: bugfix-30 infinite 1s;

In oudere versies van Android browser zit een bug, waardoor de <li>'s niet worden verborgen of getoond bij uit‑ of aanvinken van een aankruisvakje. Met behulp van deze regel gebeurt dat toch. Meer hierover bij @-webkit-keyframes bugfix-30.

Het sleutelwoord infinite zorgt ervoor dat de animatie eindeloos doorgaat. 1s geeft aan dat de animatie 1 seconde duurt (voordat deze weer opnieuw wordt afgespeeld.)

width: 80%;

Een breedte in procenten is altijd ten opzichte van de ouder van het element. Dat is in dit geval <body>. Omdat <body> een blok-element is, wordt dit normaal genomen even breed als de ouder van <body>. Dat is <html>, ook een blok-element. <html> is het buitenste element en wordt daardoor normaal genomen even breed als het venster van de browser. Uiteindelijk wordt <main> hierdoor 80% van de breedte van het browservenster, ongeacht hoe breed dit venster is.

Bij main is eerder met margin: 20px auto; al gezorgd dat <main> altijd horizontaal in het midden van het browservenster staat.

max-width: 1000px;

Hier gelijk boven heeft <main> een breedte van 80% van het venster van de browser gekregen, zodat de regels niet te lang – en daardoor slecht leesbaar – worden. Maar in een venster van bijvoorbeeld 2500 px breed is dat nog steeds 2000 px, veel te lang. Daarom wordt de maximumbreedte hier beperkt tot 1000 px.

(Dat is nog steeds behoorlijk lang, maar omdat er veel korte regels aanwezig zijn en veel ruimte tussen de regels, denk ik dat het hier wel kan.)

border: #aaa solid 8px;

Aan alle kanten grijze border van 8 px breed.

border-radius: 40px;

Alle vier de hoeken rond. Omdat maar één waarde is opgegeven, worden alle hoeken horizontaal en verticaal 40 px breed en hoog.

padding: 10px 30px 10px;

Omdat voor links geen waarde is opgegeven, krijgt links automatisch dezelfde waarde als rechts. Hier staat dus eigenlijk 10px 30px 10px 30px in de volgorde boven – rechts – onder – links. Aan alle kanten wat ruimte tussen de buitenkant van de <main> en de inhoud ervan.

p, li

Voor deze elementen is eerder css opgegeven. Deze wordt binnen dit blokje herhaald in de volgorde, waarin deze in de stylesheet staat, zodat alles hier overzichtelijk bij elkaar staat. (Alleen wat binnen deze media query geldig is, wordt binnen dit blokje herhaald.)

p, li {text-indent: -0.7em; margin: 0.7em;}

(css over tonen en verbergen van <li>'s is weggelaten, omdat dat binnen deze media query niet wordt gewijzigd en het er nogal ingewikkeld uitziet.)

Alle <p>'s en <li>'s. Er zijn slechts twee <p>'s met tekst, die beide boven de aankruisvakjes staan. Elke link staat in een eigen <li>.

text-indent: -2em;

Eerste regel van elke <p> en <li> 2 em naar links zetten. Een uitgebreide uitleg staat bij p, li. Het enige verschil is dat het daar -0,7 em is en hier – 2 em, omdat er in bredere browservensters meer ruimte is.

padding-left: 40px;

Aan de linkerkant ruimte tussen tekst in en buitenkant van <p>'s en <li>'s iets vergroten.

h1

Voor dit element is eerder css opgegeven. Deze wordt binnen dit blokje herhaald in de volgorde, waarin deze in de stylesheet staat, zodat alles hier overzichtelijk bij elkaar staat. (Alleen wat binnen deze media query geldig is, wordt binnen dit blokje herhaald.)

h1 {font-size: 1.5em; margin: 0;}

Alle <h1>'s. Dat is er maar eentje: de belangrijkste kop op de pagina.

margin: 15px 0 20px;

Omdat voor links geen waarde is opgegeven, krijgt links automatisch dezelfde waarde als rechts. Hier staat dus eigenlijk 15px 0 20px 0 in de volgorde boven – rechts – onder – links. In deze bredere browservensters is weer ruimte voor een marge boven en onder de <h1>.

a

Voor deze elementen is eerder css opgegeven. Deze wordt binnen dit blokje herhaald in de volgorde, waarin deze in de stylesheet staat, zodat alles hier overzichtelijk bij elkaar staat. (Alleen wat binnen deze media query geldig is, wordt binnen dit blokje herhaald.)

a {word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word;}

Alle <a>'s. Binnen elke <a> staat een link naar een andere site (of pagina binnen deze site).

font-size: 1.2em;

De <a>'s staan op een aparte regel boven de bijbehorende tekst. Door de <a>'s iets groter te maken, ziet het er wat minder gedrongen uit allemaal, en vallen ze beter op.

Als eenheid wordt de relatieve eenheid em gebruikt, omdat bij gebruik van een absolute eenheid zoals px niet alle browsers de lettergrootte kunnen veranderen. Zoomen kan wel altijd, ongeacht welke eenheid voor de lettergrootte wordt gebruikt.

line-height: 1.4em;

Grotere regelhoogte, zodat het er minder gedrongen uitziet.

Als eenheid wordt de relatieve eenheid em gebruikt, omdat bij gebruik van een absolute eenheid zoals px niet alle browsers de regelhoogte kunnen veranderen. Zoomen kan wel altijd, ongeacht welke eenheid voor de regelhoogte wordt gebruikt.

css voor vensters minimaal 800 px breed

@media screen and (min-width: 800px)

De opbouw van deze regel staat beschreven bij @media screen and (max-width: 499px). Er is één verschil: het browservenster moet minimaal 800 px: breed zijn (min-width: 800px). In vensters van deze breedte komen vier aankruisvakjes naast elkaar te staan.

input:nth-of-type(4n + 1)

Voor deze elementen is eerder css opgegeven. Deze wordt binnen dit blokje herhaald in de volgorde, waarin deze in de stylesheet staat, zodat alles hier overzichtelijk bij elkaar staat. (Alleen wat binnen deze media query geldig is, wordt binnen dit blokje herhaald.)

input {float: left; margin-top: 5px;}

(css over tonen en verbergen van <input>'s is weggelaten, omdat dat binnen deze media query niet wordt gewijzigd en het er nogal ingewikkeld uitziet.)

Hoe deze selector precies werkt is te vinden bij input:nth-of-type(3n + 1). Alleen moet hier 'n' niet worden vermenigvuldigd met 3, maar met 4. Hierdoor geldt deze selector voor de eerste, vijfde, negende, enz. <input>.

clear: both;

Hiervoor geldt precies hetzelfde als een eind hierboven bij clear: both;. Het enige verschil: het gaat daar om de eerste, derde, vijfde enz. <input>, en hier om de eerste, vijfde, negende, enz. <input>,

margin-left: 20px;

Omdat de <input>'s niet binnen de <label>'s kunnen staan, moeten ze op eigen houtje worden neergezet. In combinatie met de hier gelijk onder bij label opgegeven breedte van 20% levert dit in bredere browservensters vier enigszins nette kolommen op. Meer hierover is te vinden bij En dan hadden we nog het tweede nadeel...

label

Voor deze elementen is eerder css opgegeven. Deze wordt binnen dit blokje herhaald in de volgorde, waarin deze in de stylesheet staat, zodat alles hier overzichtelijk bij elkaar staat. (Alleen wat binnen deze media query geldig is, wordt binnen dit blokje herhaald.)

label {width: 30%; float: left; line-height: 1.5em; margin-bottom: 10px;}

(css over tonen en verbergen van <label>'s is weggelaten, omdat dat binnen deze media query niet wordt gewijzigd en het er nogal ingewikkeld uitziet.)

Alle <label>'s. Elke <input> heeft een <label> met daarin de bijbehorende tekst voor de <input>. Met behulp van het for-attribuut wordt de <label> aan de bijbehorende <input> gekoppeld.

width: 20%;

Deze breedte is voor <label>'s het beste in deze browservensters. Meer hierover is te vinden bij En dan hadden we nog het tweede nadeel...

Een breedte in procenten is altijd ten opzichte van de ouder van het element. Dat is in dit geval <main>, dat bij main een breedte van 80% van het venster van de browser heeft gekregen, en een maximumbreedte van 1000 px.

<label> wordt 20% van deze breedte van <main>. Als <main> de maximumbreedte van 1000 px heeft bereikt, wordt <label> 20% hiervan, dat is 200 px, breed.