Skip navigatie site

Navigatie site

Menu

Alles waarbij het menu het belangrijkste is: menu's met knoppen, dynamische menu's, statische menu's, uitklapmenu's, enzovoort.

Over deze pagina

Omdat er te veel over menu's kwam voor één pagina, zijn de menu's verdeeld over meerdere subpagina's. Deze pagina is een ingang naar de verschillende subpagina's.

Het invoegen vanuit een apart bestand van eenzelfde menu op meerdere pagina's staat bij Tekst - Invoegen.

Afbeelding

Hier zitten afbeeldingen waaronder een volledig menu is ondergebracht. Het gaat meer om het menu dan om de afbeelding, hoewel de grens met bijvoorbeeld een imagemap vaag is. (Imagemaps zitten bij Afbeelding - Imagemap.)

Dynamisch (verticaal)

De basis van deze menu's bestaat steeds uit een verticale rij knoppen of iets dergelijks. Met dynamisch wordt bedoeld dat ze op een of andere manier een submenu openen.

Dynamisch (horizontaal)

De basis van deze menu's bestaat steeds uit een horizontale rij knoppen of iets dergelijks. Met dynamisch wordt bedoeld dat ze op een of andere manier een submenu openen.

Statisch (horizontaal)

De basis van deze menu's bestaat steeds uit een horizontale rij knoppen of links. Met statisch wordt bedoeld dat er geen submenu's openen, zoals bij dynamische menu's. Er kunnen wel teksten en dergelijke verschijnen bij hoveren, maar geen submenu's. Ook broodkruimels (breadcrumbs) vind je hier.

Statisch (verticaal)

De basis van deze menu's bestaat steeds uit een verticale rij knoppen of links. Met statisch wordt bedoeld dat er geen submenu's openen, zoals bij dynamische menu's. Er kunnen wel teksten en dergelijke verschijnen bij hoveren, maar geen submenu's.

Knoppen (plat)

Allerlei knoppen die bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld een menu. De voorbeelden zijn allemaal ongeveer vierkant, maar dat hoeft natuurlijk niet. Alle knoppen reageren op een of andere manier of hover en/of geven aan of de link al is bezocht of nog niet. Er zit geen diepte in deze knoppen.

Knoppen (diepte)

Hetzelfde als hierboven: deze knoppen zijn bruikbaar voor bijvoorbeeld een menu. De knoppen geven bijvoorbeeld aan of de link al is bezocht of nog niet. Deze knoppen hebben in meerdere of mindere mate dieptewerking.


Deze pagina zelf is volledig gemaakt met html en css. (Alleen voor iOS is een minimieme hoeveelheid JavaScript gebruikt, anders moet je op iOS twee keer een knop aanraken, voordat de link werkt. Ook is een klein beetje JavaScript gebruikt om de toegankelijkheid voor schermlezers te verbeteren.)

Bij openen van de pagina staat in kleinere vensters alleen tekst. Bij aanraking van 'Menu site openen' bovenin opent een menu, waarmee je andere pagina's en dergelijke kunt bezoeken.

In iets bredere vensters worden, naast de tekst, ook witte knoppen met daarin de naam van een onderwerp getoond. De plaats van de knoppen is afhankelijk van de breedte van het venster.

In elke knop staat een vraagteken. Als je dat vraagteken aanraakt, erop klikt, de cursor eroverheen beweegt, of er met de Tab-toets naartoe gaat, opent een pop-up met kleine afbeeldingen van de voorbeelden. Op de knop verschijnt een thumbnail, waarin de voorbeelden van het betreffende onderwerp één voor één worden getoond.

Sluiten van de pop-up gaat door het aanraken van of klikken op de sluitknop die bij openen is verschenen, door de cursor buiten de pop-up te bewegen, of door de Tab-toets nogmaals in te drukken.

Als een pagina al is bezocht, staat in de bijbehorende knop een klein vinkje naast het vraagteken

Over de site

In de voorbeelden op deze site worden voornamelijk html en css gebruikt. In slechts enkele gevallen wordt JavaScript en/of PHP gebruikt. Bij de voorbeelden wordt het eventuele gebruik van andere talen uitgebreid beschreven. Vrijwel altijd werkt het voorbeeld ook zonder JavaScript, maar vooral op iOS ontkom je af en toe niet aan wat JavaScript.

De voorbeelden zijn bedoeld om te laten zien, wat de mogelijkheden van css zijn. Je kunt ze (volledig) aanpassen aan je eigen smaak en wensen. Laat je dus niet afschrikken door de hier gebruikte kleuren, aantal knoppen, grootte van de tekst, en dergelijke.

Alles op deze site kan vrij worden gebruikt, met twee beperkingen.

Het kan zijn dat er materiaal van anderen is gebruikt. In dat geval kan het zijn dat dat materiaal onder een of andere licentie valt en niet zonder meer verspreid mag worden. Als dat het geval is, staat dat vermeld in de uitleg bij het voorbeeld onder het kopje Inhoud van de download en licenties.

De voorbeelden (en de bijbehorende uitleg en dergelijke) worden min of meer regelmatig bijgewerkt. Om die reden moet je, als je een voorbeeld op een of andere manier wilt verspreiden, daarbij duidelijk vermelden dat voorbeeld, uitleg, en dergelijke afkomstig zijn van www.css-voorbeelden.nl en dat daar altijd de nieuwste versie is te vinden. Dit is om te voorkomen dat er verouderde versies worden verspreid. Een link naar https://www.css-voorbeelden.nl wordt trouwens altijd gewaardeerd.

Je gebruikt het materiaal wel op eigen risico: als er ergens fouten in zitten, zijn de medewerkers van deze site daar niet verantwoordelijk voor en ook niet voor eventueel daardoor aangerichte schade in welke vorm dan ook.

Alle voorbeelden zijn te downloaden als zip-bestand. De zip bevat de code van het werkende voorbeeld, inclusief de gebruikte plaatjes en dergelijke. De code van het gedownloade voorbeeld is vrijwel hetzelfde als de code op de site. (Er zitten wat kleine verschillen in, omdat bijvoorbeeld de navigatie van de site ontbreekt.)

Verder zit in de download een uitgebreide uitleg in pdf-formaat. Daarin wordt exact uitgelegd, waarom iets is gedaan, zoals het is gedaan. Als je het echt wilt begrijpen, ga dan vooral dingen veranderen, zodat je ziet wat het effect is.

Alle code is valid, op een enkele uitzondering na, maar dat wordt steeds vermeld. (Mocht je bepaalde dingen uit deze tekst niet begrijpen: in de uitleg bij de voorbeelden worden ze uitgebreid besproken.)

Ooit stond hier een overzicht van browsers, resoluties, enzovoort, waarin is getest. Inmiddels is het aantal combinaties van dat soort dingen dermate groot, en het verandert zo snel, dat een overzicht op deze plaats zinloos is. Er is getest in de meest gebruikte browsers op de meest gebruikte systemen, op het moment dat een bepaald voorbeeld werd gemaakt. In de regel zijn ook dingen als zoomen en andere lettergroottes getest.

In de uitleg bij elk voorbeeld staat onder het kopje Getest in een uitgebreid overzicht, op welke manieren in welke browsers op welke besturingssystemen dat voorbeeld precies is getest. Er is getest op allerlei mogelijke manieren. Uit die test kan prima tevoorschijn komen dat iets niet werkt in een bepaalde browser of zo. Daarom is het hoofdstukje Bekende problemen (en oplossingen) in de uitleg echt verplicht leesvoer.

In de regel is ook getest op toegankelijkheid met programma's als Lynx, WebbIE, VoiceOver, TalkBack en/of NVDA. In principe zijn de voorbeelden toegankelijk voor speciale programma's zoals schermlezers voor blinden en slechtzienden. Ook zijn de voorbeelden in principe goed toegankelijk, als in plaats van de muis het toetsenbord wordt gebruikt. Als er bij een voorbeeld problemen met toegankelijkheid zijn, wordt dat in de uitleg vermeld onder het kopje Bekende problemen (in oudere voorbeelden onder het kopje Toegankelijkheid en zoekmachines).

Tabellen worden alleen gebruikt, waar ze voor bedoeld zijn: voor de weergave van tabulaire gegevens, niet voor lay-out. Hier is een enkele uitzondering op, maar dat wordt bij het betreffende voorbeeld vermeld. Nergens levert het gebruik van (elementen van) een tabel problemen voor toegankelijkheid of zoekmachines op.

Iets gevonden waar je wat aan hebt? Mooi. Als je je waardering wilt uiten, maak dan een donatie over aan War Child Nederland, een organisatie die kinderen uit oorlogsgebieden helpt hun trauma's te verwerken. Of - nog beter - wordt donateur:

Naar site van War Child Nederland