Skip links en inhoudsopgave

Uitleg menu met verkleurende knoppen met indicatie van huidige, bezochte en onbezochte pagina's

Laatst aangepast: .

Afbeelding 1: menu met verkleurende knoppen met indicatie van huidige, bezochte en onbezochte pagina's

Korte omschrijving

Er worden in totaal maar twee plaatjes gebruikt voor alle knoppen in het menu. De tekst wordt los op de knoppen geprojecteerd: de huidige pagina in rood, onbezochte pagina's in lichtrood en bezochte in lichtgroen. Bij hoveren verkleurt de knop, behalve die van de huidige pagina.

BELANGRIJK

Alles op deze site kan vrij worden gebruikt, met twee beperkingen:

* Je gebruikt het materiaal op deze site volledig op eigen risico. Het kan prima zijn dat er fouten in de hier verstrekte info zitten. Voor eventuele schade die door gebruik van materiaal van deze site ontstaat, in welke vorm dan ook, zijn www.css-voorbeelden.nl en medewerkers daarvan op geen enkele manier verantwoordelijk.

* Deze uitleg wordt regelmatig bijgewerkt. Het is daarom niet toegestaan deze uitleg op welke manier dan ook te verspreiden, zonder daarbij duidelijk te vermelden dat de uitleg afkomstig is van www.css-voorbeelden.nl en dat daar altijd de nieuwste versie is te vinden. Dit is om te voorkomen dat er verouderde versies worden verspreid.

Een link naar www.css-voorbeelden.nl wordt trouwens altijd op prijs gesteld.

Opmerkingen

Zonder css is dit menu een gewone ongeordende lijst (<ul>) met links, zonder enige verdere opmaak. Het is dus goed toegankelijk voor spraakbrowsers en dergelijke. Dit soort programma's is vaak in staat om een menu in een <ul> te herkennen en eventueel over te slaan. Daarom is het ook goed om menu's zoveel mogelijk in een <ul> te zetten.

Een andere mogelijkheid is om boven het menu een zogenaamde skip-link te zetten, zodat gebruikers van spraakbrowsers en dergelijke in één keer het menu kunnen passeren en snel naar de content kunnen gaan.

Met css aan en plaatjes uit zijn de kleuren bijzonder onduidelijk. Dat zijn ze eigenlijk ook al met plaatjes aan, zeker voor kleurenblinden. Ik heb daar bij het maken volstrekt onvoldoende op gelet. Dit is alleen op te lossen door 'n andere combinatie van kleuren voor de tekst en het maken van nieuwe knoppen in een andere kleur. Voor de techniek van het menu maakt dit verder niet uit, dus ik laat het zo. Op het gebied van kleurencombinaties is dit dus 'n voorbeeld van hoe je kleuren beslist níét moet combineren.

Overigens moet je nooit volledig op plaatjes vertrouwen voor het geven van informatie, want ook door bijvoorbeeld 'n storing bij het opvragen van 'n plaatje kan 'n afbeelding wel 'ns wegvallen.

Links in deze uitleg, vooral links naar andere sites, kunnen verouderd zijn. Op de pagina met links vind je steeds de meest recente links.

Alles op deze site is gemaakt op een systeem met Linux (Kubuntu). Daarbij is vooral gebruik gemaakt van Komodo Edit, GIMP en Firefox met extensies. De pdf-bestanden zijn gemaakt met LibreOffice.

Vragen of opmerkingen? Fout gevonden? Ga naar het forum.

Achterliggend idee

Heel vaak wordt voor dit soort menu's JavaScript gebruikt. Dat stamt nog uit de tijd dat css nog niet bestond of vrijwel onbruikbaar was doordat browsermakers zich niet aan de standaard hielden.

In dit menu zitten maar twee kleine plaatjes verwerkt: een blauwe en een bruine knop. De teksten staan gewoon los over die knoppen heen, waardoor ze ook heel simpel zijn te veranderen. Bij JavaScript moet je voor elke knop twee plaatjes maken, waarin je tekst moet monteren. Dat is hier dus niet nodig: de tekst in deze knoppen is even makkelijk te wijzigen als alle andere tekst.

In de normale situatie wordt de blauwe knop getoond. Als over de knop wordt gehoverd, verschijnt de bruine knop.

De tekstkleur van de huidige pagina is rood. De tekstkleur van nog niet bezochte pagina's is lichtrood, van bezochte pagina's lichtgroen. Omdat het om gewone losse teksten gaat, zijn opmaak, kleur, en dergelijke heel simpel aan te passen. Ook kunnen de letters gewoon vergroot en verkleind worden.

Alleen :hover of :hover, :focus en :active?

Het eerste deel van deze tekst is voor alle voorbeelden met links en dergelijke hetzelfde, het laatste deel (onder het kopje Speciaal bij dit voorbeeld) is speciaal voor dit voorbeeld.

De meeste mensen openen 'n link door erop te klikken. Er is echter 'n tweede manier: met behulp van de Tab-toets (sommige browsers gebruiken andere toetsen, maar het principe is hetzelfde). Met behulp van de Tab-toets kun je van link naar link 'springen'. Op welke link je staat, wordt door alle browsers aangegeven met een of ander kadertje rondom de link.

De link met het kadertje eromheen heeft focus. Dat wil zeggen dat je die link volgt als je op de Enter-toets drukt. In principe werkt dit precies hetzelfde als gewoon klikken op de link.

Als iemand geen muis wil of kan gebruiken, bijvoorbeeld door 'n handicap, is deze manier om 'n link te openen erg handig. Als de volgorde van de links in de code niet logisch is, kun je eventueel met behulp van tabindex 'n afwijkende volgorde van de links opgeven. De Tab-toets volgt dan die afwijkende volgorde.

Tot zover is er nauwelijks verschil tussen het gebruik van de Tab-toets of van de muis.

Als je echter extra dingen onder de link hebt gestopt, die pas gaan werken als je over de link hovert, is er wel 'n verschil. Je geeft dat aan met :hover: als je over de link hovert. Met de Tab-toets alleen kun je niet over 'n link hoveren. Dus als er bijvoorbeeld 'n pop-up wordt geopend, zul je die niet zien als je de Tab-toets gebruik om naar 'n link te gaan.

Om dit op te lossen kun je op dezelfde manier als je :hover gebruikt :focus gebruiken: als de link focus heeft. Dat is dus als er 'n kadertje rondom de link staat en de link wordt gevolgd bij het indrukken van Enter.

Door dus a:hover, a:focus {...} te gebruiken, opent bijvoorbeeld 'n pop-up ook als je de Tab-toets gebruikt. Maar er zitten 'n paar adders onder het gras.

* Naast :hover en :focus is er nog :active. Deze laatste zou horen te werken als de muis wordt ingedrukt op de link. Dat werkt ook zo in alle browsers, behalve in Internet Explorer vóór versie 8. In haar onmetelijke wijsheid heeft Microsoft besloten af te wijken van de standaard: :active werkt in oudere versies zoals :focus hoort te werken, en :focus werkt gewoon helemaal niet vóór versie 8. In alle andere browsers werken :focus en :active dus wel volgens de standaard, en met ingang van versie 8 van Internet Explorer houdt Microsoft zich ook eindelijk aan de standaard.

Dat betekent dat je niet kunt volstaan met a:hover, a:focus {...}, maar dat je a:hover, a:focus, a:active {...} moet gebruiken, want anders werkt het niet in Internet Explorer 6 en 7. Het zal nog jaren duren voor deze twee browsers niet meer worden gebruikt, maar omdat Microsoft zich nu eindelijk ook aan de standaard houdt op dit punt, wordt :active nu ook langzaamaan bruikbaar voor waar het voor is bedoeld.

* Belangrijke informatie moet je niet geven via :focus of :active, omdat dit niet werkt als css uit staat.

* Ten slotte kan 'n pop-up of zoiets gruwelijk in de weg komen te staan, bijvoorbeeld door de rest van de pagina af te dekken. Iemand die gewoon de muis kan gebruiken, verplaatst deze even en de pagina is weer zichtbaar. Iemand die moeite heeft met het gebruik van de muis, heeft deze mogelijkheid niet of minder. Als je buiten de link en de daarbij horende pop-up en dergelijke klikt, sluit deze weliswaar, maar dat is nu juist het probleem: mensen die de muis niet goed kunnen gebruiken, hebben nou net daar problemen mee.

Als je via de Terug-toets teruggaat naar de vorige pagina, heeft de link waar je vandaan kwam nog steeds focus, en dus staan pop-up en dergelijke ook nog open. Wat ook heel storend kan zijn als andere delen van de pagina daardoor niet te zien zijn. Op het moment dat ik dit schreef, werkte de Terug-toets bij alle browsers zo, met uitzondering van Google Chrome. Maar 't kan best zijn dat Google Chrome het inmiddels ook doet, of 'n andere juist weer niet, want dit schijnt nogal te veranderen.

Om al deze redenen is het goed je even af te vragen of de voordelen van 'n pop-up en dergelijke wel opwegen tegen de nadelen. Ik zet zelf mijn eigen overwegingen bij elk voorbeeld steeds even erbij. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je daar geen andere mening over zou kunnen hebben.

Speciaal bij dit voorbeeld

In dit voorbeeld verandert alleen de kleur van de knop als je over 'n link hovert. Dat levert geen extra informatie op voor mensen die de Tab-toets gebruiken, omdat alle browsers al 'n kadertje rondom de link met focus tekenen. In dit voorbeeld gebruik ik :focus en :active dan ook niet, want het zou alleen maar verwarrend werken en geeft geen enkele extra informatie.

Alleen bij a#dode-knop gebruik ik wel :hover, :focus én :active. Dat is de link naar de pagina waar je al op zit. De daarbij horende knop mag niet verkleuren bij hoveren en de tekst op die knop moet altijd rood zijn.

Ook op touchscreens levert dit verder geen problemen op. Meer hierover staat bij Bekende problemen.

Beschrijving van code en css

De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld is onderstippeld blauw. Alle voor dit voorbeeld niet-essentiële code is bruin.

Deze uitleg hoort bij het voorbeeld dat in de download zit. Het voorbeeld uit de download verschilt iets van het voorbeeld hier op de site. In de download ontbreken bijvoorbeeld de navigatie voor de site. Ook in de kopregels zit vaak wat verschil. Daarnaast kunnen er nog andere (meestal kleine) verschillen zijn.

Als je deze uitleg leest naast de broncode van het voorbeeld op de site, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat 'n <h1> uit de css bij 'n <h2> uit de html hoort. Maar het gaat niet om hele grote, fundamentele afwijkingen.

Als je dit lastig vindt, kun je bovenaan de pagina de hele handel downloaden. In de download zit 'n voorbeeld dat wel naadloos aansluit op de uitleg in de download.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl" lang="nl">

Een document moet met een doctype beginnen om weergaveverschillen tussen browsers te voorkomen. Zonder doctype is de kans op verschillende (en soms volkomen verkeerde) weergave tussen verschillende browsers heel erg groot.

Geldige doctypes vind je op www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html.

Gebruik het volledige doctype, inclusief de url, anders werkt het niet goed.

De toevoeging achter <html hierboven hoort bij het gekozen doctype.

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Zorgt dat de browser letters met accenten en dergelijke goed kan weergeven. Als je als doctype html hebt gekozen, moet je niet eindigen op />, maar op > (dit geldt voor alles in de head wat eindigt op />).

utf-8 is de beste charset (tekenset), omdat deze alle talen van de wereld (en nog heel veel andere extra tekens) bestrijkt, maar toch niet meer ruimte inneemt voor de code dan nodig is. Als je utf-8 gebruikt, hoef je veel minder entiteiten (&auml; en dergelijke) te gebruiken, maar kun je bijvoorbeeld gewoon ä gebruiken.

Deze regel moet zo hoog mogelijk komen te staan, als eerste regel binnen de head, omdat hij anders door sommige browsers niet wordt gelezen.

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/naam-van-stylesheet.css" />

Deze regel heeft in dit voorbeeldbestand geen enkel nut. Normaal genomen is het een verwijzing naar een extern stylesheet, waarin de style staat. In dit voorbeeld verwijst de href naar een niet bestaand bestand.

De bedoeling is dat je bovenstaande regels aanpast voor je eigen bestand. De hele style, die onder deze regels in de <head> staat, wordt dan in het externe bestand geplaatst waar de href naar verwijst. In dat bestand komt de style precies zo te staan zoals die nu in de <head> staat. Het bestand moet eindigen op .css.

Voordeel van een externe stylesheet is onder andere, dat deze geldig is voor alle pagina's waaraan deze is gelinkt. 'n Verandering in de lay-out hoef je dan maar op één enkele centrale plek te aan te brengen.

In die externe stylesheet zet je alles wat in dit voorbeeld tussen <style type="text/css"> en </style> staat (zonder deze begin- en eindregel).

Deze regel is gewoon 'n link die naar 'n bestand elders verwijst, waar de css in staat. Op de plaats van "../../css/naam-van-stylesheet.css" moet je pad naar en naam van jouw stylesheet invullen.

<style type="text/css">

Voor de duidelijkheid staat de style hier in het bestand zelf, maar het is beter deze in een apart stylesheet te zetten, zoals hierboven beschreven. In dat stylesheet komt alles wat tussen bovenstaande regel en </style> staat.

Technisch gezien is er geen enkel bezwaar om het in die stylesheet te zetten met dezelfde vreselijke lay-out als die ik in dit voorbeeld gebruik. Maar als je dat doet, garandeer ik je hele grote problemen omdat het volstrekt onoverzichtelijk is. Ik gebruik alleen deze lay-out omdat het anders veel te veel regels worden.

Voorbeeld van 'n goede lay-out in je css:


	div#header-buiten
	{
	  position: absolute;
	  right: 16px;
	  width: 100%;
	  height: 120px;
	  background: yellow;
	}

	div#header-binnen
	{
	  margin-left: 16px;
	  height: 120px;
	  text-align: center;
	}

body

Het element waarbinnen de hele pagina staat. Veel instellingen die hier worden opgegeven, worden geërfd door de kinderen van <body>. Ze gelden voor de hele pagina, tenzij ze later worden gewijzigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de lettersoort, de lettergrootte en de voorgrondkleur.

margin: 0; padding: 0;

Slim om te doen, is soms wat afwijkend in verschillende browsers.

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

Lettersoort. Als er geen Arial is, wordt gezocht naar Helvetica. Als dat er ook niet is in ieder geval 'n lettersoort zonder schreef (dwarsstreepjes).

font-size: 110%;

Iets groter dan standaard. 't Zal de leeftijd zijn, maar ik vind de standaardgrootte wat te klein.

Ik gebruik hier % als eenheid, en voor alle andere lettergroottes gebruik ik em. Dat komt door Internet Explorer. Als ik als maateenheid iets als px neem, kunnen gebruikers van Internet Explorer de lettergrootte niet veranderen.

Maar als ik overal em neem als maateenheid, wat dan voor de hand zou liggen, kom ik in de problemen met versies van Internet Explorer ouder dan versie 8. De stappen van de verkleining of vergroting zijn in die browsers zo groot, dat 't gelijk onleesbaar klein of absurd groot is.

Als je nou echter bij body geen em gebruikt (font-size: 1.1em; zou hetzelfde moeten zijn als font-size: 110%;), dan is de lettergrootte in Internet Explorer te veranderen, en in oudere versies dan versie 8 zijn de tussenstappen teruggebracht tot normale grootte.

Dit werkt ook als je als lettergrootte 100% invult. Dat heeft geen enkele invloed op de lettergrootte, behalve dus dat de tussenstappen in oudere versies nu normaal werken.

In Internet Explorer 8 is deze bug eindelijk gerepareerd. Aangezien we waarschijnlijk nog vele jaren met oudere versies dan Internet Explorer 8 zitten opgescheept, zal deze truc ook nog jaren moeten worden toegepast.

background-color: #ff9;

Gewoon 'n lichtgeel achtergrondkleurtje.

ul#menu

De ongeordende lijst met id="menu". Door het menu binnen een <ul> te zetten, kunnen veel spraakbrowsers en dergelijke. het herkennen en desgewenst overslaan. En in feite ís zo'n serie links ook gewoon 'n ongeordende lijst.

width: 780px;

De totale breedte moet groot genoeg zijn om alle knoppen te kunnen bevatten. Deze maat past ook nog net op een 800 x 600-scherm. Door een breedte te geven kan ik horizontaal centreren op de manier zoals ik gelijk hieronder doe.

margin: 0 auto;

Omdat ik maar twee maten opgeef, krijgen onder en links automatisch dezelfde maat als boven en rechts. Hier staat dus eigenlijk 0 auto 0 auto in de volgorde boven - rechts - onder - links.

0 px vanaf de boven- en onder. Links en rechts auto oftewel: evenveel. Nu staat de <ul> horizontaal gecentreerd. Deze manier van centreren van een blok-element werkt alleen maar als dat blok-element een breedte heeft.

Verschillende browsers gebruiken verschillende marges bij 'n <ul>. Dat is gelijk opgelost door zelf 'n marge op te geven.

padding: 150px 0 0;

Omdat geen waarde voor links is opgegeven, krijgt links automatisch dezelfde waarde als rechts. Hier staat dus eigenlijk 150px 0 0 0 in de volgorde boven - rechts - onder - links.

Aan de bovenkant wat afstand tussen menu en bovenkant van het venster van de browser. Omdat verschillende browsers 'n verschillende padding gebruiken bij 'n <ul>, is dat ook gelijk opgelost door hier zelf 'n padding op te geven.

list-style-type: none;

De gebruikelijke bolletjes en zo van 'n <ul> zijn hier natuurlijk niet welkom.

ul#menu li

Alle lijst-items binnen de ongeordende lijst met id="menu". Dit zijn de <li>'s waarbinnen de links liggen.

float: left;

Zet elke <li> zo hoog mogelijk neer en dan zover mogelijk naar links.

Van zichzelf zijn <li>'s blok-elementen, dus elke <li> en de erin zittende link zou op een nieuwe regel komen te staan. Door ze naar links te floaten komen ze netjes naast elkaar te staan.

ul#menu li a

De links binnen de lijst-items binnen de ongeordende lijst met id="menu".

display: block;

Een <a> is van zichzelf een inline-element. Door er een blok-element van te maken kan ik eigenschappen als breedte en hoogte gebruiken.

width: 129px; height: 31px;

De knop is een achtergrond-afbeelding. Zo'n soort afbeelding heeft geen afmeting, maar vult alleen maar het element waar hij in staat. Bij een link is dat dus alleen maar de hoogte van de tekst in de link. Daarom maak ik de link even breed en hoog als de achtergrond-afbeelding, zodat deze helemaal zichtbaar is.

background-image: url(008-pics/menu-008-knop.png);
Afbeelding 2
Afbeelding 2: de blauwe knop, vergroot weergegeven en met 'n randje eromheen.

De achtergrond-afbeelding. Rondom het blauw van de knop zit een doorzichtige buitenkant, daarom heb ik er hier even 'n lijntje omheen gezet.

Door die doorzichtige achtergrond is er gelijk wat afstand tussen de knoppen. Dat zou ook wel kunnen met 'n marge of zo, maar dit is 'n makkelijke manier. Door de doorzichtige achtergrond heen zie je de kleur van de pagina, waardoor de knoppen ovaal lijken. Terwijl ze in werkelijkheid dus rechthoekig zijn.

text-align: center;

Tekst horizontaal in het midden van de link, en dus van de knop, zetten.

text-decoration: none;

In 'n knop wil ik natuurlijk niet de gebruikelijke lijn onder 'n link.

color: #fce;

Lichtrood, de tekstkleur die hoort bij 'n nog niet bezochte link.

line-height: 31px;

De <a> heeft wel 'n bepaalde hoogte, maar daar trekt de tekst zich niks van aan. Die wordt gewoon bovenaan neergezet, niet netjes in het midden dus.

Tekst wordt altijd in het midden van de regelhoogte neergezet. Als ik dus de regelhoogte even hoog maak als de knop zelf is, dan wordt de tekst automatisch ook in het midden van de knop neergezet, oftewel: verticaal gecentreerd.

ul#menu a:hover

Als ik over een link binnen de ul met id="menu" hover.

background-image: url(008-pics/menu-008-knop-over.png);

Verander dan het achtergrondplaatje, de blauwe knop, in de bruine knop. Aan de tekst wordt niets veranderd, die staat volledig los van het achtergrondplaatje.

ul#menu a:visited

Bezochte links binnen de ul met id="menu".

color: #af8;

Een lichtgroene kleur van de tekst op de knop laat zien dat de knop al is bezocht.

#tekst

Het element met id="tekst". Dat is hier de paragraaf met tekst.

width: 600px;

600 px breed.

margin: 60px auto 0;

Omdat ik geen maat voor links opgeef, krijgt links automatisch dezelfde maat als rechts. Hier staat dus eigenlijk 60px auto 0 auto in de volgorde boven - rechts - onder - links.

Een <p> heeft standaard een marge aan boven- en onderkant. Boven wil ik die iets groter, en onder wil ik juist geen marge.

Links en rechts auto oftewel: evenveel. Nu staat de <p> horizontaal gecentreerd. Deze manier van centreren van een blok-element werkt alleen maar als dat blok-element een breedte heeft.

font-size: 1.1em;

Iets grotere letter. Ik gebruik als eenheid em, zodat ook mensen met Internet Explorer de letter kunnen vergroten en verkleinen.

De code aanpassen aan je eigen ontwerp

Toegankelijkheid en zoekmachines

Het eerste deel van deze tekst is voor alle voorbeelden hetzelfde. Eventueel specifiek voor dit voorbeeld geldende dingen staan verderop onder het kopje Specifiek voor dit voorbeeld.

Toegankelijkheid (accessibility in het Engels) is belangrijk voor bijvoorbeeld blinden die een spraakbrowser gebruiken, of voor motorisch gehandicapte mensen die moeite hebben met het bedienen van een muis. Een spider van een zoekmachine (dat is het programmaatje wat de site indexeert voor de zoekmachine) is te vergelijken met een blinde. Als je je site goed toegankelijk maakt voor gehandicapten, is dat dus gelijk goed voor een hogere plaats in een zoekmachine. Dus als je 't niet uit sociale motieven wilt doen, kun je 't uit egoïstische motieven doen.

(Op die plaats in de zoekmachine heb je maar beperkt invloed. De toegankelijkheid van je site is maar één van de factoren, maar zeker niet onbelangrijk.)

Als je bij het maken van je site al rekening houdt met toegankelijkheid, is dat nauwelijks extra werk. 't Is ongeveer te vergelijken met inbraakbescherming: doe dat bij 'n nieuw huis en 't is nauwelijks extra werk, doe 't bij 'n bestaand huis en 't is al snel 'n enorme klus.

Enkele tips die helpen bij toegankelijkheid:

Specifiek voor dit voorbeeld

Deze constructie heeft geen invloed op de toegankelijkheid.

Getest in

Laatst gecontroleerd op 20 december 2012.

(Internet Explorer 6 is voor het laatst gecontroleerd op 19 april 2010 en Internet Explorer 7 en Safari voor Windows op 4 juli 2011. Op Internet Explorer 6 en 7 test ik niet meer, en Safari voor Windows wordt niet meer gemaakt. Maar omdat de code nauwelijks is veranderd, neem ik aan dat dit voorbeeld ook nog werkt in deze browsers.)

Onder dit kopje staat alleen maar, hoe en waarin is getest. Eventuele problemen, ook die met betrekking tot zoomen en lettergroottes, staan hieronder bij Bekende problemen. Het is belangrijk dat te lezen, want uit een test kan ook prima blijken dat iets totaal niet werkt!

Eventuele opmerkingen over de toegankelijkheid specifiek voor dit voorbeeld staan onderaan Toegankelijkheid en zoekmachines onder het kopje Specifiek voor dit voorbeeld.

Dit voorbeeld is getest op de volgende systemen:

Er is steeds getest met de laatste versie van de browsers op de hierboven genoemde controledatum, omdat ik geen zin heb om rekening te houden met mensen die met zwaar verouderde browsers surfen. Dat is trouwens vragen om ellende, want updates van browsers hebben heel vaak met beveiligingsproblemen te maken.

In resoluties groter dan 800x600 is ook in- en uitzoomen en - voor zover de browser dat kan - een kleinere en grotere letter getest. Er is ingezoomd en vergroot tot zover de browser kan, maar niet verder dan tot 200%.

Er is getest met behulp van muis en toetsenbord, behalve op de iPad en Android, waar een touchscreen is gebruikt.

Naast deze 'gewone' browsers is ook getest in Lynx, WebbIE, NVDA en Fangs Screen Reader Emulator. Lynx is een browser die alleen tekst laat zien en geen css gebruikt. WebbIE is een browser die gericht is op mensen met een handicap. NVDA is een screenreader, zoals die door blinden wordt gebruikt. Fangs Screen Reader Emulator is een extensie bij Firefox, die de pagina laat zien, zoals een screenreader hem ziet.

Als het voorbeeld in deze vier programma's toegankelijk is, zou het in principe toegankelijk moeten zijn in alle aangepaste browsers en dergelijke. En dus ook voor zoekmachines, want een zoekmachine is redelijk vergelijkbaar met een blinde. Eventuele opmerkingen over de toegankelijkheid specifiek voor dit voorbeeld staan onderaan Toegankelijkheid en zoekmachines onder het kopje Specifiek voor dit voorbeeld.

Alleen op de hierboven genoemde systemen en browsers is getest. Er is dus niet getest op bijvoorbeeld 'n Blackberry. De kans is (heel erg) groot dat dit voorbeeld niet (volledig) werkt op niet-geteste systemen en apparaten. Om het wel (volledig) werkend te krijgen, zul je vaak (kleine) wijzigingen en/of (kleine) aanvullingen moeten aanbrengen, bijvoorbeeld met JavaScript.

Er is ook geen enkele garantie dat iets werkt in een andere tablet of smartphone dan hierboven genoemd, omdat fabrikanten in principe de software kunnen veranderen. Dit is anders dan op de desktop, waar browsers altijd (vrijwel) hetzelfde werken, zelfs op verschillende besturingssystemen. Iets wat in Android browser werkt, zal in de regel overal werken in die browser, maar een garantie is er niet. De enige garantie is het daadwerkelijk testen op een fysiek apparaat. En aangezien er duizenden mobiele apparaten zijn, is daar eigenlijk geen beginnen aan.

De html is gevalideerd met de validator van w3c, de css ook. Als om een of andere reden niet volledig gevalideerd kon worden, wordt dat bij Bekende problemen vermeld.

Nieuwe browsers test ik pas, als ze uit het bèta-stadium zijn, omdat er anders 'n redelijke kans is dat ik 'n bug zit te omzeilen, die voor de uiteindelijke versie nog gerepareerd wordt. Dit voorbeeld is alleen getest in de hierboven met name genoemde browsers. Vragen over niet-geteste browsers kan ik niet beantwoorden, en het melden van fouten in niet-geteste browsers heeft ook geen enkel nut. (Melden van fouten, problemen, enz. in wel geteste browsers: graag!)

Bekende problemen

Waarop en hoe is getest, kun je gelijk hierboven vinden bij Getest in.

Als je hieronder geen oplossing vindt voor een probleem dat met dit voorbeeld te maken heeft, kun je op het forum proberen een oplossing te vinden voor je probleem. Om forumspam te voorkomen, moet je je helaas wel registreren, voordat je op het forum een probleem kunt aankaarten.

Opera Mini op Android 2.3.6 en iOS 6.0.1

Opera Mini heeft moeite line-height. Hierdoor staat de tekst op de knoppen iets boven het midden.

Android 2.3.6 en iOS 6.0.1

De knoppen veranderen niet van kleur. Dat is geen echt probleem, want de verkleurende knoppen zijn bedoeld voor gebruik bij een muis. Afgezien hiervan werkt alles zoals het hoort, inclusief het verkleuren van de tekst op de knoppen.

Android 4.0.3

Google Chrome, Firefox en Android browser tonen heel kort de bruine knop, die bij hoveren verschijnt. Gelijk daarna wordt de link gevolgd. Dit is op geen enkele manier storend. Opera Mobile volgt de link netjes, maart toont de bruine knop niet. Afgezien hiervan werkt alles in deze browsers zoals het hoort, inclusief het verkleuren van de tekst op de knoppen.

Wijzigingen

Alleen grotere wijzigingen worden hier vermeld, geen dingen als een link die is geüpdatet.

:

Nieuw opgenomen.

9 januari 2009:

Bij div#menu a (de tekst op de knoppen in in het menu) font-weight: 700; (vet) weggehaald, omdat Google Chrome, waar nu ook op wordt getest, vet weergaf als moddervet.

Omdat de tekst hierdoor iets minder ruimte innam, kon ook letter-spacing: -0.03em; (letters iets dichter op elkaar dan normaal) weg.

6 april 2009:

Tekst aangepast aan de nieuw verschenen Internet Explorer 8. De code is hetzelfde gebleven.

7 september 2009:

Bij het maken van dit voorbeeld heb ik volstrekt onvoldoende op toegankelijkheid voor spraakbrowsers en dergelijke gelet. Om dat (enigszins) te verbeteren heb ik 'n paar kleine wijzigingen aangebracht. Als gevolg daarvan is wel zo'n beetje de hele uitleg herschreven.

20 december 2012: