De huidige pagina is rood.
Nog niet bezochte pagina's zijn lichtrood.
Al bezochte pagina's zijn lichtgroen.
Als je over een knop hovert verkleurt de knop, behalve de knop van de huidige pagina.