Knoppen met toelichting en indicatie van huidige, bezochte en onbezochte pagina's - pagina 3

Vensters smaller dan 740 px:

Bovenaan de pagina staat een kleine menubalk. Bij klikken op de tekst 'Menu open', opent vanuit de linkerkant een menu met twee keer vier knoppen onder elkaar. Bij klikken op 'Menu dicht' verdwijnt dit menu weer.

Vensters breder dan 740 px:

De acht links staan naast elkaar in een blauwe menubalk. Bij hoveren over 'n link opent een kleine pop-up met info over de link. Bij klikken op de link wordt de link gevolgd. Op een touchscreen opent de pop-up bij de eerste aanraking van de link, bij de tweede aanraking wordt de link gevolgd.

Al bezochte links hebben een rode onderstreping. Nog niet bezochte links hebben een groene onderstreping. De huidige pagina heeft een grijze onderstreping.