Skip links en inhoudsopgave
Pop-up met tekst over achtergrond-afbeelding

Korte omschrijving

Bij hoveren over de link opent 'n pop-up met tekst en achtergrondafbeelding.

Alles op deze site kan vrij worden gebruikt. Je gebruikt het wel op eigen risico: als er ergens fouten in zitten, ben ik daar niet verantwoordelijk voor en ook niet voor eventueel daardoor aangerichte schade in welke vorm dan ook. Een link naar https://www.css-voorbeelden.nl is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd.

Opmerkingen

Links in deze uitleg, vooral links naar andere sites, kunnen verouderd zijn. Op de pagina met links vind je steeds de meest recente links.

Alles op deze site is gemaakt op een systeem met Linux. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van Quanta Plus, GIMP en Firefox met extensies. De pdf-bestanden zijn gemaakt met LibreOffice.

Vragen of opmerkingen? Fout gevonden? Ga naar het forum.

Iets gevonden waar je wat aan hebt? Mooi. Als je je waardering wilt uiten, maak dan een donatie over aan War Child Nederland, een organisatie die kinderen uit oorlogsgebieden helpt hun trauma's te verwerken. Of - nog beter - wordt donateur:
War Child Nederland

Achterliggend idee

Voor pop-ups wordt vaak JavaScript gebruikt. Heel vaak kan dat ook prima met css. Voordelen zijn dat het makkelijker is en ook wat meer opmaak-mogelijkheden biedt. En het werkt ook nog als JavaScript uit staat.

Een pop-up verschijnt bij hoveren: met de cursor ergens boven hangen. In alle browsers kan dit bij alle soorten elementen, maar bij Internet Explorer 6 helaas alleen bij 'n echte link: <a>.

Daarom moeten vaak kunstgrepen worden toegepast om via een of andere constructie toch maar 'n <a> toe te voegen, zodat 't ook werkt in zonder twijfel de slechtste browser die ooit is gemaakt, maar die helaas - op het moment van schrijven - door nog veertig procent van de mensen wordt gebruikt.

Als je over de link hovert opent een pop-up. Deze pop-up is zo groot te maken als je wilt, en het kan in principe overal worden neergezet. In dit geval staat hij boven de link, maar dat hoeft niet. Achter de tekst staat een achtergrond-afbeelding. De pop-up heeft de maat van die achtergrond-afbeelding.

Omdat normale tekst wordt gebruikt, kan de tekst op de gewone manier vergroot en verkleind worden, binnen zekere grenzen natuurlijk.

Maar hoe kan het nou dat die hele pop-up tevoorschijn komt bij 'n gewone link? Deze link bevat de code <a>www.wpclipart.com</a>. 't Ziet er wat ingewikkelder uit, maar als je al 't tussenliggende weglaat, staat dit er echt.

Als ik nu achter de tekst van de link 'n span toevoeg, blijk ik daar allerlei tekst in te kunnen zetten, inclusief opmaak enz. Ik kan zelfs 'n gewoon plaatje opnemen in die span en dat met behulp van float op z'n plaats zetten, hoewel ik dat hier niet heb gedaan.

Die span parkeer ik buiten het scherm, zodat je hem niet ziet, en bij hoveren plaats ik hem binnen het scherm en wordt hij dus zichtbaar.

In de praktijk zitten er wel wat haken en ogen aan zo'n pop-up. Het moet daarom grondig worden getest in zoveel mogelijk browsers. Is dat eenmaal gebeurd, dan is het uiterst simpel te wijzigen.

Alleen :hover of :hover, :focus en :active?

Het eerste deel van deze tekst is voor alle voorbeelden met links en dergelijke hetzelfde, het laatste deel (onder het kopje Speciaal bij dit voorbeeld) is speciaal voor dit voorbeeld.

De meeste mensen openen 'n link door erop te klikken. Er is echter 'n tweede manier: met behulp van de Tab-toets (sommige browsers gebruiken andere toetsen, maar het principe is hetzelfde). Met behulp van de Tab-toets kun je van link naar link 'springen'. Op welke link je staat, wordt door alle browsers aangegeven met een of ander kadertje rondom de link.

De link met het kadertje eromheen heeft focus. Dat wil zeggen dat je die link volgt als je op de enter-toets drukt. In principe werkt dit precies hetzelfde als gewoon klikken op de link.

Als iemand geen muis wil of kan gebruiken, bijvoorbeeld door 'n handicap, is deze manier om 'n link te openen erg handig. Als de volgorde van de links in de code niet logisch is, kun je eventueel met behulp van tabindex 'n afwijkende volgorde van de links opgeven. De Tab-toets volgt dan die afwijkende volgorde.

Tot zover is er nauwelijks verschil tussen het gebruik van de Tab-toets of van de muis.

Als je echter extra dingen onder de link hebt gestopt, die pas gaan werken als je over de link hovert, is er wel 'n verschil. Je geeft dat aan met :hover: als je over de link hovert. Met de Tab-toets alleen kun je niet over 'n link hoveren. Dus als er bijvoorbeeld 'n pop-up wordt geopend, zul je die niet zien als je de Tab-toets gebruik om naar 'n link te gaan.

Om dit op te lossen kun je op dezelfde manier als je :hover gebruikt :focus gebruiken: als de link focus heeft. Dat is dus als er 'n kadertje rondom de link staat en de link wordt gevolgd bij het indrukken van enter.

Door dus a:hover, a:focus {...} te gebruiken, opent bijvoorbeeld 'n pop-up ook als je de Tab-toets gebruikt. Maar er zitten 'n paar adders onder het gras.

* Naast :hover en :focus is er nog :active. Deze laatste zou horen te werken als de muis wordt ingedrukt op de link. Dat werkt ook zo in alle browsers, behalve in Internet Explorer vóór versie 8. In haar onmetelijke wijsheid heeft Microsoft besloten af te wijken van de standaard: :active werkt in oudere versies zoals :focus hoort te werken, en :focus werkt gewoon helemaal niet vóór versie 8. In alle andere browsers werken :focus en :active dus wel volgens de standaard, en met ingang van versie 8 van Internet Explorer houdt Microsoft zich ook eindelijk aan de standaard.

Dit betekent dat je niet kunt volstaan met a:hover, a:focus {...}, maar dat je a:hover, a:focus, a:active {...} moet gebruiken, want anders werkt het niet in oudere versies van Internet Explorer. Het zal nog jaren duren voor deze oude versies niet meer worden gebruikt, maar omdat Microsoft zich nu eindelijk ook aan de standaard houdt op dit punt, wordt :active nu ook langzaamaan bruikbaar voor waar het voor is bedoeld.

* Belangrijke informatie moet je niet geven via :focus of :active, omdat dit niet werkt als css uit staat.

* Ten slotte kan 'n pop-up of zoiets gruwelijk in de weg komen te staan, bijvoorbeeld door de rest van de pagina af te dekken. Iemand die gewoon de muis kan gebruiken, verplaatst deze even en de pagina is weer zichtbaar. Iemand die moeite heeft met het gebruik van de muis, heeft deze mogelijkheid niet of minder. Als je buiten de link en de daarbij horende pop-up en dergelijke klikt, sluit deze weliswaar, maar dat is nu juist het probleem: mensen die de muis niet goed kunnen gebruiken, hebben nou net daar problemen mee.

Als je via de terug-toets teruggaat naar de vorige pagina, heeft de link waar je vandaan kwam nog steeds focus, en dus staan pop-up en dergelijke ook nog open. Wat ook heel storend kan zijn als andere delen van de pagina daardoor niet te zien zijn. Op het moment dat ik dit schreef, werkte de terug-toets bij alle browsers zo, met uitzondering van Google Chrome. Maar 't kan best zijn dat Google Chrome het inmiddels ook doet, of 'n andere juist weer niet, want dit schijnt nogal te veranderen.

Om al deze redenen is het goed je even af te vragen of de voordelen van 'n pop-up en dergelijke wel opwegen tegen de nadelen. Ik zet zelf mijn eigen overwegingen bij elk voorbeeld steeds even erbij. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je daar geen andere mening over zou kunnen hebben.

Speciaal bij dit voorbeeld

Omdat het venstertje dat opent bij hoveren de onderliggende pagina kan bedekken, gebruik ik hier alleen maar :hover. Je kunt dat venstertje weliswaar sluiten door erbuiten te klikken, maar dat is nou net lastig voor mensen die de muis niet goed kunnen hanteren.

Beschrijving van code en css

De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld is rood gekleurd. Alle voor dit voorbeeld niet-essentiële code is bruin.

Deze uitleg hoort bij het voorbeeld dat in de download zit. Het voorbeeld uit de download verschilt iets van het voorbeeld hier op de site. In de download ontbreken bijvoorbeeld de witte vlakken met de links. Ook in de kopregels zit vaak wat verschil. Daarnaast kunnen er nog andere (meestal kleine) verschillen zijn.

Als je deze uitleg leest naast de broncode van het voorbeeld op de site, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat 'n h1 uit de css bij 'n <h2> uit de html hoort. Maar het gaat niet om hele grote, fundamentele afwijkingen.

Als je dit lastig vindt, downloadt dan de hele handel (ga terug naar het voorbeeld en kies daar voor downloaden). In de download zit 'n voorbeeld dat wel naadloos aansluit op de uitleg in de download.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl" lang="nl">

Een document moet met een doctype beginnen om weergaveverschillen tussen browsers te voorkomen. Zonder doctype is de kans op verschillende (en soms volkomen verkeerde) weergave tussen verschillende browsers heel erg groot.

Geldige doctypes vind je op www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html.

Gebruik het volledige doctype, inclusief de url, anders werkt het niet goed.

De toevoeging achter <html hierboven hoort bij het gekozen doctype.

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Zorgt dat de browser letters met accenten en dergelijke goed kan weergeven. Als je als doctype html hebt gekozen, moet je niet eindigen op />, maar op > (dit geldt voor alles in de head wat eindigt op />).

utf-8 is de beste charset (tekenset), omdat deze alle talen van de wereld (en nog heel veel andere extra tekens) bestrijkt, maar toch niet meer ruimte inneemt voor de code dan nodig is. Als je utf-8 gebruikt, hoef je veel minder entiteiten (&auml; en dergelijke) te gebruiken, maar kun je bijvoorbeeld gewoon ä gebruiken.

Deze regel moet zo hoog mogelijk komen te staan, als eerste regel binnen de head, omdat hij anders door sommige browsers niet wordt gelezen.

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/naam-van-stylesheet.css" />

Deze regel heeft in dit voorbeeldbestand geen enkel nut. Normaal genomen is het een verwijzing naar een extern stylesheet, waarin de style staat. In dit voorbeeld verwijst de href naar een niet bestaand bestand.

De bedoeling is dat je bovenstaande regels aanpast voor je eigen bestand. De hele style, die onder deze regels in de <head> staat, wordt dan in het externe bestand geplaatst waar de href naar verwijst. In dat bestand komt de style precies zo te staan zoals die nu in de <head> staat. Het bestand moet eindigen op .css.

Voordeel van een externe stylesheet is onder andere, dat deze geldig is voor alle pagina's waaraan deze is gelinkt. 'n Verandering in de lay-out hoef je dan maar op één enkele centrale plek te aan te brengen.

In die externe stylesheet zet je alles wat in dit voorbeeld tussen <style type="text/css"> en </style> staat (zonder deze begin- en eindregel).

Deze regel is gewoon 'n link die naar 'n bestand elders verwijst, waar de css in staat. Op de plaats van "../../css/naam-van-stylesheet.css" moet je pad naar en naam van jouw stylesheet invullen.

<style type="text/css">

Voor de duidelijkheid staat de style hier in het bestand zelf, maar het is beter deze in een apart stylesheet te zetten, zoals hierboven beschreven. In dat stylesheet komt alles wat tussen bovenstaande regel en </style> staat.

Technisch gezien is er geen enkel bezwaar om het in die stylesheet te zetten met dezelfde vreselijke lay-out als die ik in dit voorbeeld gebruik. Maar als je dat doet, garandeer ik je hele grote problemen omdat het volstrekt onoverzichtelijk is. Ik gebruik alleen deze lay-out omdat het anders veel te veel regels worden.

Voorbeeld van 'n goede lay-out in je css:


	div#header-buiten
	{
	  position: absolute;
	  right: 16px;
	  width: 100%;
	  height: 120px;
	  background: yellow;
	}

	div#header-binnen
	{
	  margin-left: 16px;
	  height: 120px;
	  text-align: center;
	}
body margin: 0; padding: 0;

Slim om te doen, is soms wat afwijkend in verschillende browsers.

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

Lettersoort. Als er geen Arial is, wordt gezocht naar Helvetica. Als dat er ook niet is in ieder geval 'n lettersoort zonder schreef (dwarsstreepjes).

font-size: 100%;

Dit slaat natuurlijk nergens op, want hier staat gewoon dat de letters de normale grootte moeten hebben. Dit is nodig vanwege Internet Explorer.

Ik gebruik hier % als eenheid, en voor alle andere lettergroottes gebruik ik em. Dat komt door Internet Explorer. Als ik als maateenheid iets als px neem, kunnen gebruikers van Internet Explorer de lettergrootte niet veranderen.

Maar als ik overal em neem als maateenheid, wat dan voor de hand zou liggen, kom ik in de problemen met versies van Internet Explorer ouder dan versie 8. De stappen van de verkleining of vergroting zijn in die browsers zo groot, dat 't gelijk onleesbaar klein of absurd groot is.

Als je nou echter bij body geen em gebruikt (font-size: 1em; zou het zelfde moeten zijn als font-size: 100%), maar %, dan is de lettergrootte in Internet Explorer te veranderen, en in oudere versies dan versie 8 zijn de tussenstappen teruggebracht tot normale grootte.

Dit werkt ook als je als lettergrootte 100% invult. Dat heeft geen enkele invloed op de lettergrootte, behalve dus dat de tussenstappen in oudere versies nu normaal werken.

In Internet Explorer 8 is deze bug eindelijk gerepareerd. Aangezien we waarschijnlijk nog vele jaren met oudere versies dan Internet Explorer 8 zitten opgescheept, zal deze truc ook nog jaren moeten worden toegepast.

color: black;

Tekstkleur zwart.

Hoewel dit de standaardkleur is, geef ik de kleur toch op. Hieronder geef ik een achtergrondkleur op. Sommige mensen hebben zelf de kleur en/of achtergrondkleur veranderd, bijvoorbeeld omdat ze slecht kleuren kunnen onderscheiden. Als ik nu de achtergrondkleur verander, maar niet de tekstkleur, loop ik het risico dat tekstkleur en achtergrondkleur te veel op elkaar gaan lijken.

Door beide op te geven, weet ik redelijk zeker dat achtergrond- en tekstkleur genoeg van elkaar blijven verschillen. Als de gebruiker !important heeft gebruikt, is er nog niets aan de hand, want dan veranderen achtergrond- en tekstkleur geen van beide.

background: #ff9;

Kleurtje aan de achtergrond geven.

p#pop-up

De paragraaf met id="pop-up". Dit is de paragraaf waar de hele handel in staat.

margin: 150px 0 0 10px;

Dit wordt gelezen in de volgorde boven - rechts - onder - links. Boven en onder 'n (kleine) afstand tot de rand van het venster van de browser.

a#plaatje

De link met id="plaatje". Dit is de link waarbinnen de pop-up staat.

position: relative;

Om de in de link zittende span#rapunzel te kunnen positioneren ten opzichte van de link, moet de link zelf een relatieve, fixed of absolute positie hebben. Omdat ik hier verder niets bij invul, heeft dit geen enkele invloed op de link zelf.

a#plaatje span#rapunzel

De span met id="rapunzel" binnen de link met id="plaatje". Dit is de span waarbinnen de pop-up met het plaatje en de tekst staat.

Hoewel de pop-up pas verschijnt als ik over de link hover, kan ik toch al hier allerlei instellingen voor lay-out en dergelijke opgeven.

position: absolute;

Om de span op de goede plaats neer te kunnen zetten. Ik gebruik absolute en geen relative, omdat dan de lay-out van de rest van de pagina niet wordt verstoord. Absolute wordt er gewoon overheen gezet, relative neemt ruimte in op de pagina zelf en verplaatst dus de rest van de inhoud van de pagina als de pop-up opent.

Van zichzelf is een span een inline-element. Door het absoluut te positioneren verandert het in een blok-element en kan ik attributen als breedte gebruiken.

Er wordt gepositioneerd ten opzichte van het eerste ouder-element dat zelf een positie heeft, dat is hier a#plaatje.

left: -8000px;

Plaats de pop-up 8000 px naar links. Hiermee komt het natuurlijk buiten het scherm te staan, en dat is precies de bedoeling. Dit is het enige wat wordt veranderd als ik over de link hover, alle andere opdrachten blijven gewoon hetzelfde.

top: -30px;

Iets hoger neerzetten, zodat hij straks ongeveer over de link heen staat.

width: 186px; height: 254px;

Dit zijn de maten van het achtergrondplaatje, wat dus volledig zichtbaar wordt op deze manier. Zonder deze maten zou span#rapunzel niet groter worden dan nodig is voor de tekst, en zie je dus waarschijnlijk niet het hele plaatje.

Als de letters worden vergroot, ontstaat 'n scrollbalk. Dat is in dit geval mooier dan dat het achtergrondplaatje wordt herhaald. Als je hier anders over denkt, moet je de breedte en hoogte in relatieve maten zoals em veranderen. Ze veranderen dan mee met de lettergrootte. Ook moet je overflow: auto; hieronder weghalen.

Je kunt dan wel het beste 'n achtergrondplaatje gebruiken waarbij het niet belangrijk is of je het helemaal of maar gedeeltelijk ziet.

padding: 2px;

Afstand tussen buitenkant van de pop-up en tekst.

background: url(026-pics/rapunzel.jpg) #f70;

Achtergrondplaatje. Ik geef ook een achtergrondkleur op die enigszins contrasteert met de tekstkleur, zodat ook bij browsers die geen plaatjes weergeven de tekst nog redelijk leesbaar is.

overflow: auto;

Als de letters worden vergroot, komen ze buiten het achtergrondplaatje te staan en worden mogelijk slecht leesbaar. Op deze manier verschijnt een scrollbalk en blijft de tekst dus leesbaar, ook als de letters worden vergroot.

span#rapunzel-tekst-2

De span met id="rapunzel-tekst-2".

Binnen span#rapunzel staat een stukje tekst wat een andere kleur moet krijgen, omdat het onvoldoende contrast heeft met de achtergrond. Feitelijk is dit plaatje helemaal niet zo geschikt als achtergrond achter tekst, maar ik vond het wel leuk dus...

color: #ff3;

Andere tekstkleur.

font-weight: bold;

Een vette letter maakt het iets leesbaarder.

a#plaatje:hover

Als over de link met id="plaatje" wordt gehoverd, doe dan het volgende:

cursor: pointer;

Niet elke browser laat bij deze constructie overal het handje zien dat bij een link hoort, of deze manier wel.

color: black;

Bij hoveren wil ik gewone zwarte tekst. Normaal genomen zou bij sommige browsers de tekst de kleur van een link krijgen. Ik wil die zwarte tekst alleen maar bij hoveren, vandaar dat ik het bij :hover zet. Zonder hoveren mag de link de normale kleur voor een link hebben.

text-decoration: none;

Ik wil ook geen onderstreepte tekst, maar alleen maar niet als de pop-up verschijnt. Vandaar dat ik dit bij :hover zet.

a#plaatje:hover span#rapunzel

Doe met de span met id="rapunzel" die binnen de link met id="plaatje" staat het volgende, als over de link wordt gehoverd:

left: 0;

Zet de links buiten het scherm geparkeerde pop-up op het scherm. Omdat de eerste ouder met position a#plaatje is, wordt de span gelijk met de linkerkant van de link neergezet.

De code aanpassen aan je eigen ontwerp

Toegankelijkheid en zoekmachines

Toegankelijkheid (accessibility in het Engels) is belangrijk voor bijvoorbeeld blinden die een spraakbrowser gebruiken, of voor motorisch gehandicapte mensen die moeite hebben met het bedienen van een muis. Een spider van een zoekmachine (dat is het programmaatje wat de site indexeert voor de zoekmachine) is te vergelijken met een blinde. Als je je site goed toegankelijk maakt voor gehandicapten, is dat dus gelijk goed voor een hogere plaats in een zoekmachine. Dus als je 't niet uit sociale motieven wilt doen, kun je 't uit egoïstische motieven doen.

(Op die plaats in de zoekmachine heb je maar beperkt invloed. De toegankelijkheid van je site is maar één van de factoren, maar zeker niet onbelangrijk.)

Als je bij het maken van je site al rekening houdt met toegankelijkheid, is dat nauwelijks extra werk. 't Is ongeveer te vergelijken met inbraakbescherming: doe dat bij 'n nieuw huis en 't is nauwelijks extra werk, doe 't bij 'n bestaand huis en 't is al snel 'n enorme klus.

Enkele tips die helpen bij toegankelijkheid:

Getest in

Laatst gecontroleerd op 7 september 2011.

(Internet Explorer 6 is voor het laatst gecontroleerd op 26 oktober 2009. Op deze browser test ik niet meer. Maar omdat de code nauwelijks is veranderd, neem ik aan dat dit voorbeeld ook nog werkt in Internet Explorer 6.)

Dit voorbeeld is getest in Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Internet Explorer 6, 7, 8 en 9 in de resoluties 800x600, 1024x768 en 1280x1024. Steeds met de laatste versie van die browsers, omdat ik geen zin heb om rekening te houden met mensen die met zwaar verouderde browsers surfen. Dat is trouwens vragen om ellende, want updates van browsers hebben heel vaak met beveiligingsproblemen te maken. In de resoluties 1024x768 en 1280x1024 is ook in- en uitzoomen en een kleinere en grotere letter getest. Er is ingezoomd en vergroot tot zover de browser kan, maar niet verder dan tot 200%. Eventuele problemen staan bij Bekende problemen.

Naast deze 'gewone' browsers is alles ook getest in Lynx, WebbIE en Jaws. Lynx is een browser die alleen tekst laat zien en geen css gebruikt. WebbIE is een browser die gericht is op mensen met een handicap. Jaws is een screenreader, zoals die door blinden wordt gebruikt. Als het voorbeeld in deze drie programma's toegankelijk is, zou het in principe toegankelijk moeten zijn in alle aangepaste browsers en dergelijke. En dus ook voor zoekmachines, want een zoekmachine is redelijk vergelijkbaar met een blinde. Eventuele opmerkingen over de toegankelijkheid van dit voorbeeld staan bij Opmerkingen.

Nieuwe browsers test ik pas als ze uit het bèta-stadium zijn, omdat er anders 'n redelijke kans is dat ik 'n bug zit te omzeilen die voor de uiteindelijke versie nog gerepareerd wordt. Dit voorbeeld is alleen getest in de hierboven met name genoemde browsers. Vragen over niet-geteste browsers kan ik niet beantwoorden, en het melden van fouten in niet-geteste browsers heeft ook geen enkel nut. (Melden van fouten, problemen, enz. in wel geteste browsers: graag!)

Wijzigingen

27 januari 2008:

Nieuw opgenomen.

9 april 2009:

Tekst aangepast voor de nieuw verschenen Internet Explorer 8. De code is niet veranderd.

4 oktober 2010:

7 september 2011:

Bekende problemen

Alle browsers

Als de lettergrootte wordt vergroot, verschijnen er scrollbalken in de pop-up. Dat klopt, heb ik expres gedaan. Als je dat niet wilt, kijk dan bij width: 186px, height: 254px;.