Centreren van fixed of absoluut gepositioneerd element met (on)bekende grootte

Fixed - (on)bekende breedte
Absoluut - bekende breedte
Absoluut - (on)bekende breedte en hoogte
Fixed - (on)bekende breedte