Skip links en inhoudsopgave

Laatst aangepast: 17 oktober 2011

Verticaal op gelijke afstand zetten van tekst (zoals centreren)

Korte omschrijving

Er zijn verschillende manieren waarop je regels met tekst verticaal kunt centreren of op gelijke afstand van elkaar kunt zetten.

Het bovenste voorbeeld is gewoon 'n regel tekst centreren zonder meer.

In het middelste voorbeeld worden drie regels tekst met behulp van paragrafen verdeeld.

Het onderste voorbeeld is het gelijk verdelen van vier regels tekst met behulp van 'n span, waarbij de afstand boven- en onderaan even groot is als die tussen de regels.

Alles op deze site kan vrij worden gebruikt. Je gebruikt het wel op eigen risico: als er ergens fouten in zitten, ben ik daar niet verantwoordelijk voor en ook niet voor eventueel daardoor aangerichte schade in welke vorm dan ook. Een link naar https://www.css-voorbeelden.nl is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd.

Opmerkingen

Links in deze uitleg, vooral links naar andere sites, kunnen verouderd zijn. Op de pagina met links vind je steeds de meest recente links.

Alles op deze site is gemaakt op een systeem met Linux. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van Quanta Plus, GIMP en Firefox met extensies. De pdf-bestanden zijn gemaakt met LibreOffice.

Vragen of opmerkingen? Fout gevonden? Ga naar het forum.

Iets gevonden waar je wat aan hebt? Mooi. Als je je waardering wilt uiten, maak dan een donatie over aan War Child Nederland, een organisatie die kinderen uit oorlogsgebieden helpt hun trauma's te verwerken. Of - nog beter - wordt donateur:
War Child Nederland

Achterliggend idee

Het verticaal centreren van tekst is relatief simpel. Dat het soms ingewikkeld lijkt, komt doordat veel mensen tekst proberen te centreren alsof het een blok-element is, en dan wordt het vreselijk ingewikkeld.

Tekst wordt automatisch halverwege de regelhoogte gezet. Het enige wat je dus eigenlijk hoeft te doen is het opgeven van de juiste regelhoogte: even hoog als de ruimte die beschikbaar is voor de tekst. De tekst wordt dan vanzelf halverwege die hoogte neergezet. Dit is het basisidee.

In het bovenste voorbeeld heb ik alleen maar dat gedaan.

In het middelste voorbeeld staan drie regels tekst. Die staan elk in een eigen paragraaf, en die paragrafen staan weer in een div. Elke paragraaf beslaat 1/3 van de hoogte van de div, en de regelhoogte is ook 1/3 van de hoogte van die div. En omdat de tekst automatisch in het midden wordt gezet, staan de drie regels dus op gelijke afstand van elkaar.

De afstand tot de boven- en onderkant van de div is kleiner dan die tussen de regels, omdat de regels halverwege de paragraaf staan. Omdat de regelhoogte geldt voor de div, geldt die ook voor de paragrafen en wordt de hele paragraaf gevuld met de regelhoogte, zoals je aan de gekleurde achtergrond kunt zien.

Het onderste voorbeeld bevat geen paragrafen. De tekst staat in 'n span en de nieuwe regels ontstaan door 'n <br />. De span gebruik ik alleen maar om 'n achtergrond te kunnen geven, zodat het verschil met het middelste voorbeeld zichtbaar wordt. Omdat 'n span 'n inline-element is en niet meer hoogte heeft dan nodig is om de inhoud weer te geven (hier alleen tekst), wordt de achtergrond ook niet meer dan nodig is om achter de tekst te staan.

Met behulp van padding heb ik gezorgd dat in dit geval alle vijf de tussenruimtes tussen de regels, ook die tot boven- en onderkant van de div, even groot zijn. Door afrondingen en dergelijke kan 't wel 'ns iets schelen, maar die verschillen zijn minimaal.

Lettergrootte en regelhoogte zijn opgegeven in em, zodat de regelhoogte bij 'n andere lettergrootte ook verandert. Maar de tekst wordt ook breder als de lettergrootte wordt verhoogd, en de breedte ligt in deze voorbeelden wel vast. Je moet dus de regels niet te vol maken. Als de tekst niet meer op één regel past, floept hij naar de volgende regel en duwt alles eronder omlaag.

'n Alternatief is om ook alle breedtes op te geven in em. Als de breedte ook meegroeit met de lettergrootte, blijft alles wel netjes in verhouding.

Beschrijving van code en css

De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld is rood gekleurd. Alle voor dit voorbeeld niet-essentiële code is bruin.

Deze uitleg hoort bij het voorbeeld dat in de download zit. Het voorbeeld uit de download verschilt iets van het voorbeeld hier op de site. In de download ontbreken bijvoorbeeld de witte vlakken met de links. Ook in de headers zit vaak wat verschil. Daarnaast kunnen er nog andere (meestal kleine) verschillen zijn.

Als je deze uitleg leest naast de broncode van het voorbeeld op de site, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat 'n h1 uit de css bij 'n <h2> uit de html hoort. Maar het gaat niet om hele grote, fundamentele afwijkingen.

Als je dit lastig vindt, downloadt dan de hele handel (ga terug naar het voorbeeld en kies daar voor downloaden). In de download zit 'n voorbeeld dat wel naadloos aansluit op de uitleg in de download.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl" lang="nl">

Een document moet met een doctype beginnen om weergaveverschillen tussen browsers te voorkomen. Zonder doctype is de kans op verschillende (en soms volkomen verkeerde) weergave tussen verschillende browsers heel erg groot.

Geldige doctypes vind je op www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html.

Gebruik het volledige doctype, inclusief de url, anders werkt het niet goed.

De toevoeging achter <html hierboven hoort bij het gekozen doctype.

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Zorgt dat de browser letters met accenten en dergelijke goed kan weergeven. Als je als doctype html hebt gekozen, moet je niet eindigen op />, maar op > (dit geldt voor alles in de head wat eindigt op />).

utf-8 is de beste charset (tekenset), omdat deze alle talen van de wereld (en nog heel veel andere extra tekens) bestrijkt, maar toch niet meer ruimte inneemt voor de code dan nodig is. Als je utf-8 gebruikt, hoef je veel minder entiteiten (&auml; en dergelijke) te gebruiken, maar kun je bijvoorbeeld gewoon ä gebruiken.

Deze regel moet zo hoog mogelijk komen te staan, als eerste regel binnen de head, omdat hij anders door sommige browsers niet wordt gelezen.

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/naam-van-stylesheet.css" />

Deze regel heeft in dit voorbeeldbestand geen enkel nut. Normaal genomen is het een verwijzing naar een extern stylesheet, waarin de style staat. In dit voorbeeld verwijst de href naar een niet bestaand bestand.

De bedoeling is dat je bovenstaande regels aanpast voor je eigen bestand. De hele style, die onder deze regels in de <head> staat, wordt dan in het externe bestand geplaatst waar de href naar verwijst. In dat bestand komt de style precies zo te staan zoals die nu in de <head> staat. Het bestand moet eindigen op .css.

Voordeel van een externe stylesheet is onder andere, dat deze geldig is voor alle pagina's waaraan deze is gelinkt. 'n Verandering in de lay-out hoef je dan maar op één enkele centrale plek te aan te brengen.

In die externe stylesheet zet je alles wat in dit voorbeeld tussen <style type="text/css"> en </style> staat (zonder deze begin- en eindregel).

Deze regel is gewoon 'n link die naar 'n bestand elders verwijst, waar de css in staat. Op de plaats van "../../css/naam-van-stylesheet.css" moet je pad naar en naam van jouw stylesheet invullen.

<style type="text/css">

Voor de duidelijkheid staat de style hier in het bestand zelf, maar het is beter deze in een apart stylesheet te zetten, zoals hierboven beschreven. In dat stylesheet komt alles wat tussen bovenstaande regel en </style> staat.

Technisch gezien is er geen enkel bezwaar om het in die stylesheet te zetten met dezelfde vreselijke lay-out als die ik in dit voorbeeld gebruik. Maar als je dat doet, garandeer ik je hele grote problemen omdat het volstrekt onoverzichtelijk is. Ik gebruik alleen deze lay-out omdat het anders veel te veel regels worden.

Voorbeeld van 'n goede lay-out in je css:


	div#header-buiten
	{
	  position: absolute;
	  right: 16px;
	  width: 100%;
	  height: 120px;
	  background: yellow;
	}

	div#header-binnen
	{
	  margin-left: 16px;
	  height: 120px;
	  text-align: center;
	}
body margin: 0; padding: 0;

Slim om te doen, is soms wat afwijkend in verschillende browsers.

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

Lettersoort. Als er geen Arial is, wordt gezocht naar Helvetica. Als dat er ook niet is in ieder geval 'n lettersoort zonder schreef (dwarsstreepjes).

font-size: 110%;

Iets groter dan standaard. 't Zal de leeftijd zijn, maar ik vind de standaardgrootte wat te klein.

Ik gebruik hier % als eenheid, en voor alle andere lettergroottes gebruik ik em. Dat komt door Internet Explorer. Als ik als maateenheid iets als px neem, kunnen gebruikers van Internet Explorer de lettergrootte niet veranderen.

Maar als ik overal em neem als maateenheid, wat dan voor de hand zou liggen, kom ik in de problemen met versies van Internet Explorer ouder dan versie 8. De stappen van de verkleining of vergroting zijn in die browsers zo groot, dat 't gelijk onleesbaar klein of absurd groot is.

Als je nou echter bij body geen em gebruikt (font-size: 1.1em; zou hetzelfde moeten zijn als font-size: 110%;), dan is de lettergrootte in Internet Explorer te veranderen, en in oudere versies dan versie 8 zijn de tussenstappen teruggebracht tot normale grootte.

Dit werkt ook als je als lettergrootte 100% invult. Dat heeft geen enkele invloed op de lettergrootte, behalve dus dat de tussenstappen in oudere versies nu normaal werken.

In Internet Explorer 8 is deze bug eindelijk gerepareerd. Aangezien we waarschijnlijk nog vele jaren met oudere versies dan Internet Explorer 8 zitten opgescheept, zal deze truc ook nog jaren moeten worden toegepast.

color: black;

Voorgrondkleur zwart. Dit is onder andere de kleur van de tekst.

Hoewel dit de standaardkleur is, geef ik de kleur toch op. Hieronder geef ik een achtergrondkleur op. Sommige mensen hebben zelf de voorgrond- en/of achtergrondkleur veranderd, bijvoorbeeld omdat ze slecht kleuren kunnen onderscheiden. Als ik nu de achtergrondkleur verander, maar niet de voorgrondkleur, loop ik het risico dat tekstkleur en achtergrondkleur te veel op elkaar gaan lijken.

Door beide op te geven, weet ik redelijk zeker dat achtergrond- en tekstkleur genoeg van elkaar blijven verschillen. Als de gebruiker !important heeft gebruikt, is er nog niets aan de hand, want dan veranderen achtergrond- en voorgrondkleur geen van beide.

background: #ff9;

Achtergrondkleurtje.

div#content

De div met id="content". De div waar de hele handel in staat.

padding-top: 10px;

Wat ruimte tussen tekst en bovenkant van het venster van de browser.

p#een

De paragraaf met id="een". Dat is de paragraaf met het bovenste voorbeeld.

width: 600px;

Ik wil de paragraaf horizontaal centreren en daarvoor is een breedte nodig.

border: black solid 1px;

Randje om duidelijk te maken hoe groot de paragraaf is, en dat de tekst echt in het midden staat.

margin: 10px auto;

Omdat hier maar twee maten zijn ingevuld wordt dit gelezen als 10px - auto - 10px - auto in de volgorde boven - rechts - onder - links. Onderaan gewoon wat afstand tot de onderbuurman. Links en rechts staat auto, waardoor de linker- en rechtermarge even groot worden, oftewel: horizontaal gecentreerd.

line-height: 4em;

De tekst heeft 'n grootte van 1.1 em, want ik heb bij de body 110% opgegeven als lettergrootte en dat is hetzelfde als 1.1 em. De standaard-regelhoogte is ongeveer 1,2 keer de lettergrootte, dat zou hier 1.32 em zijn. Deze regelhoogte is dus flink veel groter dan standaard: 4 - 1.32 = 2.68 em meer. Daarvan wordt de helft boven en de helft onder de tekst gezet, oftewel: de tekst staat verticaal gecentreerd.

De paragraaf hoef ik geen hoogte te geven, want die neemt automatisch de hoogte van de inhoud aan. Als ik de paragraaf toch 'n hoogte wil geven, moet die hetzelfde zijn als de regelhoogte, want anders staat de tekst niet meer in het midden van de paragraaf.

text-align: center;

Tekst horizontaal in het midden van de paragraaf zetten. Gewoon omdat ik dat netter vind.

color: black;

Voorgrondkleur zwart. Dit is onder andere de kleur van de tekst.

Hoewel dit de standaardkleur is, geef ik de kleur toch op. Hieronder geef ik een achtergrondkleur op. Sommige mensen hebben zelf de voorgrond- en/of achtergrondkleur veranderd, bijvoorbeeld omdat ze slecht kleuren kunnen onderscheiden. Als ik nu de achtergrondkleur verander, maar niet de voorgrondkleur, loop ik het risico dat tekstkleur en achtergrondkleur te veel op elkaar gaan lijken.

Door beide op te geven, weet ik redelijk zeker dat achtergrond- en tekstkleur genoeg van elkaar blijven verschillen. Als de gebruiker !important heeft gebruikt, is er nog niets aan de hand, want dan veranderen achtergrond- en voorgrondkleur geen van beide.

Ik heb dit ook al bij <body> opgegeven, maar sommige mensen hebben bij álle elementen de kleuren veranderd. Het heeft immers weinig zin als ze dat alleen bij de body doen, terwijl de sitebouwer de kleuren ook bij bijvoorbeeld de paragrafen heeft aangepast.

background: white;

Witte achtergrond.

div#boven

De div met id="boven". De div waar het middelste voorbeeld in staat. (Ja, inderdaad, achteraf gezien is de naam 'boven' wat ongelukkig voor de middelste. Bij m'n eerstvolgende bezoek aan m'n therapeut zal ik proberen erachter te komen waarom ik dat soort dingen doe.)

width: 600px;

Ik wil de div horizontaal centreren en daarvoor is een breedte nodig.

border: black solid 1px;

Randje om de grootte van de div zichtbaar te maken.

margin: 15px auto;

Omdat hier maar twee maten zijn ingevuld wordt dit gelezen als 15px - auto - 15px - auto in de volgorde boven - rechts - onder - links. Onder- en bovenaan gewoon wat afstand tot de buren. Links en rechts staat auto, waardoor de linker- en rechtermarge even groot worden, oftewel: horizontaal gecentreerd.

Deze manier van horizontaal centreren van een blok-element werkt alleen maar als het te centreren blok-element een breedte heeft.

text-align: center;

Tekst horizontaal in het midden zetten. Dit wordt geërfd door de kinderen van deze div, dus het geldt ook in de paragrafen binnen deze div.

line-height: 4em;

De tekst heeft 'n grootte van 1.1 em, want ik heb bij de body 110% opgegeven als lettergrootte en dat is hetzelfde als 1.1 em. De standaard-regelhoogte is ongeveer 1,2 keer de lettergrootte, dat zou hier 1.32 em zijn. Deze regelhoogte is dus flink veel groter dan standaard: 4 - 1.32 = 2.68 em meer. Daarvan wordt de helft boven en de helft onder de tekst gezet, oftewel: de tekst staat verticaal gecentreerd.

De regelhoogte wordt geërfd door de kinderen van de div, dat zijn de drie paragrafen die in deze div staan.

De div zelf hoef ik geen hoogte te geven, want die neemt automatisch de hoogte van de inhoud aan: de gezamenlijke hoogte van de drie paragrafen. Als ik de div toch 'n hoogte wil geven, moet die hetzelfde zijn als de gezamenlijke hoogte van de paragrafen, want anders overlapt de div de paragrafen niet meer.

p.rand

De paragrafen met class="rand", dat zijn de paragrafen met de bovenste en onderste regel van het middelste voorbeeld.

margin: 0;

Een paragraaf heeft standaard aan boven- en onderkant 'n marge, dat wil ik hier niet.

color: black;

Voorgrondkleur zwart. Dit is onder andere de kleur van de tekst.

Hoewel dit de standaardkleur is, geef ik de kleur toch op. Hieronder geef ik een achtergrondkleur op. Sommige mensen hebben zelf de voorgrond- en/of achtergrondkleur veranderd, bijvoorbeeld omdat ze slecht kleuren kunnen onderscheiden. Als ik nu de achtergrondkleur verander, maar niet de voorgrondkleur, loop ik het risico dat tekstkleur en achtergrondkleur te veel op elkaar gaan lijken.

Door beide op te geven, weet ik redelijk zeker dat achtergrond- en tekstkleur genoeg van elkaar blijven verschillen. Als de gebruiker !important heeft gebruikt, is er nog niets aan de hand, want dan veranderen achtergrond- en voorgrondkleur geen van beide.

Ik heb dit ook al bij <body> opgegeven, maar sommige mensen hebben bij álle elementen de kleuren veranderd. Het heeft immers weinig zin als ze dat alleen bij de body doen, terwijl de sitebouwer de kleuren ook bij bijvoorbeeld de paragrafen heeft aangepast.

background: #9ff;

Kleurtje om de grootte van de paragraaf te laten zien.

p#midden

De paragraaf met id="midden". De paragraaf met de middelste zin van het middelste voorbeeld. (Ik ga vooruit met de naamgeving, toch?)

margin: 0; color: black; background: #9f3;

Zelfde uitleg als hierboven, met 'n andere achtergrondkleur om 'm zichtbaar te maken.

div#onder

De div met id="onder": de div met het onderste voorbeeld.

width: 600px;

Ik wil de div horizontaal centreren en daarvoor is een breedte nodig.

margin: 0 auto;

Omdat hier maar twee maten zijn ingevuld wordt dit gelezen als 0 - auto - 0 - auto in de volgorde boven - rechts - onder - links. Onder- en bovenaan geen marge. Links en rechts staat auto, waardoor de linker- en rechtermarge even groot worden, oftewel: horizontaal gecentreerd.

Deze manier van horizontaal centreren van een blok-element werkt alleen maar als het te centreren blok-element een breedte heeft.

border: black solid 1px;

Randje om de grootte van de div zichtbaar te maken.

padding: 0.65em;

Aan alle kanten 'n kleine extra afstand tussen buitenkant van de div en de tekst daarbinnen. Die 0.65 heb ik als volgt berekend:

De tekst heeft 'n grootte van 1.1 em, want ik heb bij de body 110% opgegeven als lettergrootte en dat is hetzelfde als 1.1 em. De standaard-regelhoogte is ongeveer 1,2 keer de lettergrootte, dat zou hier 1.32 em zijn.

Ik geef hieronder 'n regelhoogte van 2.5 em op, dat is dus 2.5 - 1.32 = 1.18 em te veel. Daarvan wordt de helft (0.59 em) boven en de helft onder de tekst gezet. Tussen de eerste en de tweede regel staat dus de volle 1.18 em, want die krijgt van de bovenste regel het onderste deel, en van de tweede regel het bovenste deel, en 0.59 em + 0.59 em = 1.18 em.

Maar boven de bovenste regel en onder de onderste regel komt alleen maar het deel te staan wat daar hoort: 0.59 em. Als ik daar nu via padding 0.59 em toevoeg, staat daar ook 1.18 em, evenveel als tussen de regels tekst. (Ik rond 0.59 em af tot 0.6 em, omdat ik heb gemerkt dat die superkleine eenheden soms vreemde bijwerkingen hebben in sommige browsers.)

line-height: 2.5em;

Uitleg zie hierboven.

text-align: center;

Tekst horizontaal centreren.

div#onder span

De spans binnen de div met id="onder ". Dat is hier alleen de span waarbinnen het onderste voorbeeld staat. Door hier <br /> te gebruiken kan ik nieuwe regels maken, en door de instellingen bij div#onder worden die netjes verticaal verdeeld.

background: #9f3;

Achtergrondkleurtje om het verschil met het middelste voorbeeld duidelijk te maken. Een span heeft van zichzelf niet meer hoogte dan nodig is om de inhoud weer te geven, en dat is met deze achtergrond duidelijk te zien.

De code aanpassen aan je eigen ontwerp

Toegankelijkheid en zoekmachines

Eventuele opmerkingen specifiek voor dit voorbeeld staan bij Opmerkingen.

Toegankelijkheid (accessibility in het Engels) is belangrijk voor bijvoorbeeld blinden die een spraakbrowser gebruiken, of voor motorisch gehandicapte mensen die moeite hebben met het bedienen van een muis. Een spider van een zoekmachine (dat is het programmaatje wat de site indexeert voor de zoekmachine) is te vergelijken met een blinde. Als je je site goed toegankelijk maakt voor gehandicapten, is dat dus gelijk goed voor een hogere plaats in een zoekmachine. Dus als je 't niet uit sociale motieven wilt doen, kun je 't uit egoïstische motieven doen.

(Op die plaats in de zoekmachine heb je maar beperkt invloed. De toegankelijkheid van je site is maar één van de factoren, maar zeker niet onbelangrijk.)

Als je bij het maken van je site al rekening houdt met toegankelijkheid, is dat nauwelijks extra werk. 't Is ongeveer te vergelijken met inbraakbescherming: doe dat bij 'n nieuw huis en 't is nauwelijks extra werk, doe 't bij 'n bestaand huis en 't is al snel 'n enorme klus.

Enkele tips die helpen bij toegankelijkheid:

Getest in

Laatst gecontroleerd op 17 oktober 2011.

(Internet Explorer 6 is voor het laatst gecontroleerd op 24 november 2009. Op deze browser test ik niet meer. Maar omdat de code niet is veranderd, neem ik aan dat dit voorbeeld ook nog werkt in Internet Explorer 6.)

Dit voorbeeld is getest in Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Internet Explorer 6, 7, 8 en 9 in de resoluties 800x600, 1024x768, 1280x1024 en 1440x900. Steeds met de laatste versie van die browsers, omdat ik geen zin heb om rekening te houden met mensen die met zwaar verouderde browsers surfen. Dat is trouwens vragen om ellende, want updates van browsers hebben heel vaak met beveiligingsproblemen te maken. In de resoluties 1024x768, 1280x1024 en 1440x900 is ook in- en uitzoomen en een kleinere en grotere letter getest. Er is ingezoomd en vergroot tot zover de browser kan, maar niet verder dan tot 200%.

Eventuele problemen met betrekking tot zoomen en lettergrootte staan bij Bekende problemen.

Naast deze 'gewone' browsers is ook getest in Lynx, WebbIE, Jaws en Fangs Screen Reader Emulator. Lynx is een browser die alleen tekst laat zien en geen css gebruikt. WebbIE is een browser die gericht is op mensen met een handicap. Jaws is een screenreader, zoals die door blinden wordt gebruikt. Fangs Screen Reader Emulator is een extensie bij Firefox die de pagina laat zien zoals een screenreader hem ziet.

Als het voorbeeld in deze vier programma's toegankelijk is, zou het in principe toegankelijk moeten zijn in alle aangepaste browsers en dergelijke. En dus ook voor zoekmachines, want een zoekmachine is redelijk vergelijkbaar met een blinde. Eventuele opmerkingen over de toegankelijkheid van dit voorbeeld staan bij Opmerkingen.

Dit voorbeeld is niet getest op geschiktheid voor mobiele apparaten (hier worden geen laptop/notebook/netbook en dergelijke mee bedoeld, want die gedragen zich als een gewone desktopcomputer). Er wordt in veel voorbeelden css en/of html gebruikt, waar niet elk mobiel apparaat mee uit de voeten zal kunnen. En lang niet alles is geschikt voor schermen met een breedte van minder dan 800 px.

Dingen die problemen zouden kunnen opleveren, zijn onder andere een te grote breedte, het gebruik van (te veel) afbeeldingen en/of css en html die niet (volledig) wordt ondersteund, zoals :hover, float en position.

Onder Opmerkingen staat mogelijk nog wat meer over de geschiktheid van dit voorbeeld voor mobiele apparaten.

(Terzijde: de site zelf is zeker niet geschikt voor kleine mobieltjes. Dat gaat ook niet veranderen. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat iemand zo masochistisch is 'n uitleg van tientallen schermen op 'n klein mobieltje te gaan lezen. Voor de site zelf is een minimale breedte van 800 px vereist.)

De html is gevalideerd met de validator van w3c, de css ook. Als om een of andere reden niet volledig gevalideerd kon worden, wordt dat bij Bekende problemen vermeld.

Nieuwe browsers test ik pas als ze uit het bèta-stadium zijn, omdat er anders 'n redelijke kans is dat ik 'n bug zit te omzeilen, die voor de uiteindelijke versie nog gerepareerd wordt. Dit voorbeeld is alleen getest in de hierboven met name genoemde browsers. Vragen over niet-geteste browsers kan ik niet beantwoorden, en het melden van fouten in niet-geteste browsers heeft ook geen enkel nut. (Melden van fouten, problemen, enz. in wel geteste browsers: graag!)

Wijzigingen

Alleen grotere wijzigingen worden hier vermeld, geen dingen als een link die is geüpdatet.

28 juni 2008:

Nieuw opgenomen.

7 april 2009:

Tekst aangepast aan de nieuw verschenen Internet Explorer 8. De code is niet veranderd.

14 november 2010:

Op aantal plaatsen color: black; toegevoegd vanwege toegankelijkheid. In de beschrijving wordt op de betreffende plaatsen uitgelegd waarom.

Bekende problemen

Geen.