Skip links en inhoudsopgave

Laatst aangepast: .

Met @font-face eigen aangepaste fonts (webfonts) gebruiken

Korte omschrijving

Vanaf internet gedownloade eigen fonts (webfonts) gebruiken om tekst weer te geven. Webfonts hebben niet de nadelen van bijvoorbeeld plaatjes, ze gedragen zich volledig als normale tekst.

BELANGRIJK

Alles op deze site kan vrij worden gebruikt, met twee beperkingen:

* Je gebruikt het materiaal op deze site volledig op eigen risico. Het kan prima zijn dat er fouten in de hier verstrekte info zitten. Voor eventuele schade die door gebruik van materiaal van deze site ontstaat, in welke vorm dan ook, zijn www.css-voorbeelden.nl en medewerkers daarvan op geen enkele manier verantwoordelijk.

* Deze uitleg wordt regelmatig bijgewerkt. Het is daarom niet toegestaan deze uitleg op welke manier dan ook te verspreiden, zonder daarbij duidelijk te vermelden dat de uitleg afkomstig is van www.css-voorbeelden.nl en dat daar altijd de nieuwste versie is te vinden. Dit is om te voorkomen dat er verouderde versies worden verspreid.

Een link naar www.css-voorbeelden.nl wordt trouwens altijd op prijs gesteld.

Opmerkingen

Links in deze uitleg, vooral links naar andere sites, kunnen verouderd zijn. Op de pagina met links vind je steeds de meest recente links.

Alles op deze site is gemaakt op een systeem met Linux (Kubuntu). Daarbij is vooral gebruik gemaakt van Quanta Plus, GIMP en Firefox met extensies. De pdf-bestanden zijn gemaakt met LibreOffice.

Vragen of opmerkingen? Fout gevonden? Ga naar het forum.

Achterliggend idee

Zo'n beetje vanaf het ontstaan van internet zijn mensen bezig manieren te vinden om, net als op papier, eigen fonts te kunnen gebruiken. Helemaal zoals op papier zal het nooit worden, omdat niet elk browservenster even groot is, lettergroottes kunnen worden veranderd, enz. Op papier heb je dat allemaal volledig in de hand, maar niet in een browser.

Maar het zou al schelen, als je in ieder geval je eigen lettersoort zou kunnen gebruiken.

Alle methoden om eigen fonts te gebruiken hebben grotere of kleinere nadelen. Zo kan bijvoorbeeld een afbeelding worden gebruikt, waaronder gewone tekst staat verstopt. Die gewone tekst kan dan door spraakbrowsers, zoekmachines, en dergelijke worden gebruikt, terwijl de bezoeker de afbeelding met tekst ziet. Maar tekst op een afbeelding kan niet worden geselecteerd, gekopieerd, enz. En de lettergrootte is niet goed aan te passen.

De laatste jaren zijn allerlei methoden met JavaScript en/of Flash ontwikkeld, mede om dit soort nadelen te ondervangen. Op de pagina met links staat een aantal sites, die meer info over dat soort methoden geven. Ook deze methoden hebben weer hun eigen nadelen, zoals dat je van JavaScript en/of Flash afhankelijk bent. En sommige methoden hebben wat betreft ingewikkeldheid wel wat overeenkomsten met een cursus Grieks. Niettemin waren die methoden soms goed bruikbaar, als je beslist eigen fonts wilde gebruiken.

Tot er 'n betere oplossing kwam: @font-face.

Met behulp van @font-face is het mogelijk om willekeurige fonts vanaf internet te downloaden en op de computer van de bezoeker te gebruiken. De bezoeker hoeft de fonts niet zelf geïnstalleerd te hebben. Deze methode maakt het gebruik van afbeeldingen, JavaScript, Flash, enz. overbodig.

'Tot er 'n betere oplossing kwam' klopt feitelijk niet helemaal. In Internet Explorer bestaat @font-face al heel lang, en het was ook in css 2 opgenomen. Maar omdat alleen Microsoft het had geïmplementeerd, en dan ook nog met bedrijfseigen methoden, is het in de specificatie voor css 2.1 eruit gehaald.

Kennelijk van de weeromstuit hebben inmiddels alle browsers het ingebouwd. Met ingang van Internet Explorer 9 ondersteunt ook Microsoft een standaardmethode. En in de specificatie voor css3 is het weer opgenomen.

Ik ga me niet aan de achtergronden hiervan wagen, want zonder astroloog, wichelroedeloper en 'n ISO-gecertificeerde toverkol is dit soort politiek niet te volgen.

Omdat er voor webfonts doodgewone, normale tekst wordt gebruikt, kent deze methode eigenlijk geen nadelen, buiten het downloaden van de benodigde fonts. Er is geen enkele invloed op dingen als vergroten, selecteren, kopiëren, enz. Spraakbrowsers en zoekmachines hebben dan ook geen enkel probleem met @font-face.

Het apenstaartje in @font-face geeft aan dat het om 'n bijzondere css-instructie gaat. De instructie is niet aan één of meer elementen gekoppeld, zoals bij css meestal het geval is. In dit geval moeten er fonts beschikbaar worden gemaakt. Die fonts zijn dan later op de normale manier te gebruiken, net zoals 'gewone' fonts.

Het enige echt grote nadeel van deze methode is dat het downloaden van de fonts tijd kost. Maar voor bijvoorbeeld mobieltjes kan dat wel 'n heel fors nadeel zijn. Na tien minuten laden lees je op je mobieltje in 47 prachtige fonts dat je laatste trein één minuut geleden is vertrokken. Meteen daarna verschijnt een vriendelijke melding van je provider dat bij het laden van het veertiende font je datalimiet is overschreden. Het lijkt mij ietwat twijfelachtig, of zo'n bezoeker daarna loeiend van geluk enthousiast reclame gaat lopen maken voor je site.

Mij persoonlijk zeggen webfonts trouwens vrij weinig, want ik gebruik internet voornamelijk voor informatie. Voor mij is eigenlijk alleen van belang dat de letter goed leesbaar is.

Maar voor grafische sites en dergelijke kan ik me er wel iets bij voorstellen. En mijn persoonlijke voorkeur is natuurlijk niet echt 'n doorslaggevend argument voor de miljarden pagina's op internet. Hoezeer ik dat in mijn meer megalomane momenten ook betreur.

Over Chinese webfonts heb ik trouwens - heel uitzonderlijk voor mij - geen mening. Dat zijn voor mij allemaal al prachtige schilderijtjes.

Wat ik maar wil zeggen: je moet je altijd even afvragen, of het voor jouw site echt zinvol is. Als je alleen treinvertragingen of het weerbericht wilt melden, lijkt het gebruik van webfonts me nogal overdreven.

Op dit moment is één van de nadelen van @font-face nog, dat voor verschillende browsers verschillende formaten van een font nodig zijn. Jij ziet op je scherm gewoon de letter 'A', maar hoe die letter wordt gemaakt, kan enorm verschillen tussen besturingssystemen en browsers. De instructies hoe zo'n 'A' moet worden getekend, kunnen op verschillende manieren worden opgeslagen. Ongeveer zoals mensen verschillende talen kennen.

Inmiddels is er wel 'n standaard ontwikkeld voor webfonts, maar het zal nog wel even duren voor browsers en systemen die oudere formaten gebruiken helemaal zijn uitgestorven. Op die formaten kom ik later nog terug. Hier alvast even de namen: Embedded Open Type (eot), Web Open Font Format (woff), TrueType (ttf) en Scalable Vector Graphics (svg).

Tussen verschillende fonts zit nogal wat verschil in omvang, en dus in de tijd die het kost om een font te downloaden. Een font als Times New Roman Bold met, op mijn computer, 1379 tekens is natuurlijk veel groter dan een font dat alleen het alfabet en cijfers bevat. Bij die 1379 tekens zit onder andere het volledige Grieks en cyrillische alfabet, iets wat op de meeste westerse sites niet echt nodig zal zijn. En dus ook niet gedownload hoeft te worden.

Als je de generator op fontsquirrel (waar ik later nog op terugkom) gebruikt om de css en de webfonts automatisch aan te laten maken, worden bij de standaardinstellingen van de generator alleen de in het westen gebruikelijke tekens uit het font gebruikt: het alfabet, cijfers, diakritische tekens (accenten), en dergelijke. Daardoor wordt Times New Roman Bold (in ttf-formaat) teruggebracht van 326,1 kB naar 40,3 kB.

In het voorbeeld worden Jinky en Ubuntu Mono gebruikt. Jinky varieert, afhankelijk van het formaat, van 31,8 tot 150,2 kB. Ubuntu Mono Regular varieert, afhankelijk van het formaat, van 103 tot 408,1 kB. Het goede nieuws is dat het formaat van de toekomst, woff, met stip het kleinst is.

Maar hoe dan ook: voor dit voorbeeld moeten vijf fonts worden gedownload die samen in het gunstigste geval, als de browser het woff-formaat gebruikt, 207,3 kB groot zijn.

En in het ongunstigste geval, bij het svg-formaat, zijn de vijf fonts samen maar liefst 854,3 kB groot. Als je 'in het echt' zoveel moet downloaden om 'n paar regels tekst weer te geven, zijn alle verhoudingen natuurlijk compleet zoek.

Er bestaat een mogelijkheid om te kijken, of het font al aanwezig is in de computer van de bezoeker, zodat het niet gedownload hoeft te worden. Maar meestal zul je hier niet zo heel veel aan hebben, omdat je in de regel natuurlijk juist fonts wilt gebruiken die wat apart zijn en dus nog niet geïnstalleerd zullen zijn op de computer van de bezoeker. Bovendien moet je de exacte naam van het font (en eventueel de variant daarvan) weten, anders wordt het niet gevonden.

Je mag meerdere lokale fonts opgeven, dus je kunt wel meerdere manieren om de naam te schrijven uitproberen. Want natuurlijk verschillen die namen soms weer enigszins bij de diverse besturingssystemen. (Internet Explorer 8 en eerder kijken overigens alleen naar het eerste lokale font, dus daar kun je maar één naam gebruiken voor een lokaal font.)

Eén van de gebruikte lettersoorten in dit voorbeeld is Ubuntu Mono. Daarvan weet ik zeker dat het aanwezig is op mijn Linux-computer. Het is dus overbodig om het te downloaden. Daarom is aan de css voor het Ubuntu-font local toegevoegd met de namen van de Ubuntu fonts, zoals die in mijn computer zitten. Hierdoor wordt eerst gekeken, of de fonts al aanwezig zijn op de computer. En omdat dat zo is, worden ze niet gedownload, maar worden de fonts uit mijn computer gebruikt.

Op mijn Windows-computer is Ubuntu Mono niet aanwezig, en daar wordt Ubuntu Mono dan ook gewoon gedownload.

(Aanvulling 7 augustus 2012: het gebruik van local zorgt ervoor dat webfonts niet werken in de meest gebruikte versie van Android browser. Zie verder bij Bekende problemen.)

De benodigde tijd om de fonts te downloaden gaat nog meer spelen, als van een font ook cursieve, vette, enz. varianten worden gebruikt. Voor elke variant van een font moet een apart font worden gedownload.

Als een font geen aparte cursieve en dergelijke variant heeft, kun je toch proberen cursief, vet, enz. te gebruiken. In dat geval probeert de browser er zelf cursief en dergelijke van te maken. Let wel: proberen.

Het in het voorbeeld gebruikte font Jinky heeft maar één uitvoering: gewone normale standaardtekst. Geen vet, geen mager, geen cursief. Er hoeft dus maar één font gedownload te worden. Maar als je de browser van dit ene standaardfont zelf cursief en dergelijke laat maken, zie je waarom ik hierboven het woord 'proberen' heb gebruikt: het ziet er niet uit. Het is niet de ontwerper van het font, maar de browser die er het beste van probeert te maken. Bij Bekende problemen is wat meer te vinden over het droef stemmende resultaat van de inspanningen van de browser.

Als een font geen aparte cursieve, vette, enz. variant heeft, zou je het ook niet cursief, vet, enz. moeten weergeven. Een browser is niet bedoeld om complexe grafische handelingen uit te voeren, zoals cursief maken van een normale letter.

In principe wordt een font pas gedownload, als het wordt gebruikt. Als je in de css een cursieve variant definieert, maar die variant niet gebruikt, wordt het cursieve font ook niet gedownload. Behalve bij Internet Explorer 8 en eerder: die downloaden elk font dat ze tegenkomen in de css, of ze het nu gebruiken of niet. Het is dus beter niet-gebruikte varianten gewoon helemaal weg te laten uit de css.

De fonts die na installatie van een besturingssysteem in een computer aanwezig zijn, zijn speciaal ontworpen om in dat systeem goed te worden weergegeven. Bij webfonts is dat niet (altijd) het geval. Daardoor kan de weergave nogal tegenvallen. Uitgebreid testen op meerdere systemen in meerdere browsers is daarom uiterst belangrijk.

Omdat het webfont, om wat voor reden dan ook, wel 'ns niet goed in de browser kan aankomen, moet je net zoals altijd alternatieve fonts opgeven. En daar kan ook 'n probleem ontstaan: die fonts kunnen iets kleiner of, erger, net iets groter zijn. En als ze net iets groter zijn, kan je prachtige pagina-indeling met floats net niet meer passen. Waardoor je prachtige, typografisch perfect verantwoorde openingspagina voor het Letterkundig Museum opeens meer geschikt is voor een campagne ter bevordering van het bezoek aan de Drentse hunebedden.

Om dit probleem op te lossen heeft css3 de eigenschap font-size-adjust. Helaas werkt die eigenschap op dit moment alleen in Firefox. Hoewel, werken... Het is mij niet gelukt ook maar enig verschil te zien, dus ik vraag me af of dit echt al goed werkt in Firefox.

Maar goed, leuke toekomstmuziek.

Op dit moment is het het veiligste alternatieve fonts op te geven, die even groot zijn als het webfont.

En nu komt er iets ongelooflijks: Internet Explorer kon als eerste met @font-face overweg, al vanaf versie 4. Weliswaar was dat nog niet volledig, maar toch. Helaas werkte dit alleen maar met 'n formaat font, dat door Microsoft is ontwikkeld en alleen in Internet Explorer werkt en niet in andere browsers.

Feitelijk was dit tot voor kort gewoon 'n zootje: in totaal waren er vier verschillende soorten fonts. Gelukkig zijn de browsermakers het eens geworden over één formaat: woff. Dit wordt inmiddels door vrijwel alle browsers en systemen ondersteund.

Maar omdat er nog veel oude browsers en systemen in omloop zijn, moet voorlopig nog wel met vier verschillende formaten gewerkt worden. Elk font moet dus vier keer worden opgegeven. Gelukkig laadt elke browser allen het formaat waarmee die browser overweg kan. (Dit geldt ook voor Internet Explorer 8 en eerder.)

En ook gelukkig: goede zielen hebben precies uitgevogeld, hoe je die formaten op de juiste manier moet opgeven. En omdat geluk gratis is nog wat meer geluk: andere goede zielen hebben een @font-face kit generator geschreven, die niet alleen de benodigde css schrijft, maar ook de missende formaten bij een font aanmaakt. En nog gratis ook allemaal.

Dit moois is te vinden op fontsquirrel.com/fontface/generator. Je kiest 'n font, laadt dat in de generator en even later krijg je het font in vier formaten, bijbehorende css en demo-pagina retour. Da's nog 'ns wat anders dan de bonuskaart van Albert Heijn, want dit is écht gratis.

Deze generator is ook voor dit voorbeeld gebruikt, maar ik heb wel 'n paar aanpassingen in de css gemaakt, waardoor het wat makkelijker werkt. Dat wordt verder besproken in de Beschrijving van code en css.

(De code van deze generator is op zich prima, maar omdat hij automatisch wordt gegenereerd, is het niet de meest optimale code voor elke situatie.)

@font-face heeft een hele reeks eigenschappen, die (nog) niet door alle alle browsers worden ondersteund. Het is vrij lastig erachter te komen wat wel en niet wordt ondersteund.

font-style en font-weight worden door alle browsers ondersteund. font-variant, font-stretch, font-feature-setting en unicode-range worden nog niet of weinig ondersteund. Meer hierover kun je vinden bij font-weight: normal; font-style: normal; in de Beschrijving van code en css.

Beschrijving van code en css

De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld is rood gekleurd. Alle voor dit voorbeeld niet-essentiële code is bruin.

Deze uitleg hoort bij het voorbeeld dat in de download zit. Het voorbeeld uit de download verschilt iets van het voorbeeld hier op de site. In de download ontbreken bijvoorbeeld de witte vlakken met de links. Ook in de kopregels zit vaak wat verschil. Daarnaast kunnen er nog andere (meestal kleine) verschillen zijn.

Als je deze uitleg leest naast de broncode van het voorbeeld op de site, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat 'n h1 uit de css bij 'n <h2> uit de html hoort. Maar het gaat niet om hele grote, fundamentele afwijkingen.

Als je dit lastig vindt, downloadt dan de hele handel (ga terug naar het voorbeeld en kies daar voor downloaden). In de download zit 'n voorbeeld dat wel naadloos aansluit op de uitleg in de download.

<!DOCTYPE html> <html lang="nl">

Een document moet met een doctype beginnen om weergaveverschillen tussen browsers te voorkomen. Zonder doctype is de kans op verschillende (en soms volkomen verkeerde) weergave tussen verschillende browsers heel erg groot.

Geldige doctypes vind je op www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.

Gebruik het volledige doctype, inclusief de eventuele url, anders werkt het niet goed.

Het hier gebruikte doctype is dat van html5. Dit kan al veilig worden gebruikt.

<meta charset="utf-8">

Zorgt dat de browser letters met accenten en dergelijke goed kan weergeven.

utf-8 is de beste charset (tekenset), omdat deze alle talen van de wereld (en nog heel veel andere extra tekens) bestrijkt, maar toch niet meer ruimte inneemt voor de code, dan nodig is. Als je utf-8 gebruikt, hoef je veel minder entiteiten (&auml; en dergelijke) te gebruiken, maar kun je bijvoorbeeld gewoon ä gebruiken.

Deze regel moet zo hoog mogelijk komen te staan, als eerste regel binnen de head, omdat hij anders door sommige browsers niet wordt gelezen.

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

Mobiele apparaten variëren enorme in breedte. En dat is een probleem. Sites waren, in ieder geval tot voor kort, gemaakt voor desktopbrowsers. En die hebben, in vergelijking met bijvoorbeeld een smartphone, heel brede vensters. Hoe moet je op 'n smartphone een pagina weergeven, die is gemaakt voor de breedte van een desktop? Je kunt natuurlijk wachten tot álle sites zijn omgebouwd voor smartphones, tablets, enz., maar dan moet je waarschijnlijk heel erg lang wachten.

Mobiele browsers gokken erop dat een pagina een bepaalde breedte heeft. Safari voor mobiel bijvoorbeeld gaat ervan uit dat een pagina 980 px breed is. De pagina wordt vervolgens zoveel versmald dat hij binnen het venster van het apparaat past. Op een iPhone wordt de pagina dus veel smaller dan op een iPad. Vervolgens kan de gebruiker inzoomen op het deel van de pagina dat hij of zij wil zien.

Dit betekent ook dat bij het openen van de pagina de tekst meestal heel erg klein wordt weergegeven. (Meestal, want niet alle browsers en apparaten doen het op dezelfde manier.) Niet erg fraai, maar bedenk maar 'ns 'n betere oplossing voor bestaande sites.

Nieuwe sites of pagina's kunnen echter wel rekening houden met de veel kleinere vensters van mobiele apparaten. Deze pagina bijvoorbeeld past zich aan de breedte van het venster aan, ook bij heel smalle vensters. Maar die stomme mobiele browser weet dat niet, dus die gaat ervan uit dat ook de al aangepaste pagina 980 px breed is, en verkleint die dan. Dat is ongeveer even behulpzaam als de gedienstige kelner die behulpzaam de stoel naar achteren trekt, net als jij wilt gaan zitten.

Om de door de browser aangeboden hulp vriendelijk maar beslist te weigeren, wordt deze tag gebruikt. Hiermee geef je aan dat de pagina is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten.

Een iPad in portretstand bijvoorbeeld is 768 px breed. De kreet width=device-width zegt tegen de mobiele browser dat de breedte van de weer te geven pagina gelijk is aan de breedte van het apparaat. Voor een iPad in portretstand dus 768 px.

En dat klopt, want de breedte van de tekst past zich automatisch aan de breedte van het apparaat aan. Er is op deze pagina niets, wat problemen kan opleveren in een smaller venster.

Simpeler gezegd: je zegt tegen het mobiele apparaat dat de pagina geen vaste breedte heeft, en dat het dus niet nodig is om de weergave aan te passen.

Er staat nog een tweede deel in de tag: initial-scale=1. Sommige mobiele apparaten zoomen een pagina gelijk in of uit. Ook weer in een poging behulpzaam te zijn. Ook dat is hier niet nodig, want de pagina past zich aan het apparaat aan. Er is ook een instructie om zoomen helemaal onmogelijk te maken, maar die gebruik ik niet. De bezoeker kan zelf nog gewoon zoomen, wat belangrijk is voor mensen die wat slechter zien.

<link rel="stylesheet" href="../../css/naam-van-stylesheet.css">

Deze regel heeft in dit voorbeeldbestand geen enkel nut. Normaal genomen is het een verwijzing naar een extern stylesheet, waarin de style staat. In dit voorbeeld verwijst de href naar een niet bestaand bestand.

De bedoeling is dat je bovenstaande regels aanpast voor je eigen bestand. De hele style, die onder deze regels in de <head> staat, wordt dan in het externe bestand geplaatst waar de href naar verwijst. In dat bestand komt de style precies zo te staan zoals die nu in de <head> staat. Het bestand moet eindigen op .css.

Voordeel van een externe stylesheet is onder andere, dat deze geldig is voor alle pagina's waaraan deze is gelinkt. 'n Verandering in de lay-out hoef je dan maar op één enkele centrale plek te aan te brengen.

In die externe stylesheet zet je alles wat in dit voorbeeld tussen <style> en </style> staat (zonder deze begin- en eindregel).

Deze regel is gewoon 'n link die naar 'n bestand elders verwijst, waar de css in staat. Op de plaats van "../../css/naam-van-stylesheet.css" moet je pad naar en naam van jouw stylesheet invullen.

<style>

Voor de duidelijkheid staat de style hier in het bestand zelf, maar het is beter deze in een apart stylesheet te zetten, zoals hierboven beschreven. In dat stylesheet komt alles wat tussen bovenstaande regel en </style> staat.

Technisch gezien is er geen enkel bezwaar om het in die stylesheet te zetten met dezelfde vreselijke lay-out als die ik in dit voorbeeld gebruik. Maar als je dat doet, garandeer ik je hele grote problemen omdat het volstrekt onoverzichtelijk is. Ik gebruik alleen deze lay-out omdat het anders veel te veel regels worden.

Voorbeeld van 'n goede lay-out in je css:


	div#header-buiten
	{
	  position: absolute;
	  right: 16px;
	  width: 100%;
	  height: 120px;
	  background: yellow;
	}

	div#header-binnen
	{
	  margin-left: 16px;
	  height: 120px;
	  text-align: center;
	}
@font-face

Gewoon het begin van de regel. Eigenlijk vergelijkbaar met iets als div of h1 aan het begin van een css-regel. Maar omdat dit nou eenmaal niet geldt voor één of meer elementen en het beestje nou eenmaal een begin moet hebben, wordt begonnen met een @.

Zoals vaker het geval is bij css, is deze minder ingewikkeld, dan je mogelijk in eerste instantie zou denken. Bovendien kun je de css automatisch laten genereren op fontsquirrel. Deze regel is daar ook aangemaakt, hoewel hij daarna wel enigszins is aangepast.

In de toekomst wordt dit veel en veel eenvoudiger, want dan heb je nog maar één formaat nodig voor alle browsers. Nu zijn dat er nog vier.

font-family: 'Ubuntu Mono';

Hier wordt een naam gegeven aan het font. Dit is de naam, zoals die in de rest van de css wordt gebruikt in font-family als dit font moet worden aangeroepen. Precies zoals bij 'gewone' fonts dus. Je kunt elke naam geven die je wilt, al wil je het sinterklaas noemen. Ik heb gewoon de naam van het font gebruikt: Ubuntu Mono.

Omdat de naam uit twee woorden bestaat, gescheiden door een spatie, moet de naam tussen aanhalingstekens staan. (Ik gebruik bij @font-face trouwens altijd aanhalingstekens, omdat oudere versies van sommige browsers problemen schijnen te hebben als je hier geen aanhalingstekens gebruikt, ook als er geen spatie in de naam voorkomt.)

In de @font-face-regels hieronder geef ik nog fonts op voor cursief, vet en cursief én vet. Bij Ubuntu Mono worden voor deze drie stijlen drie aparte fonts gebruikt. In totaal worden er voor deze fontfamilie dus vier verschillende fonts gebruikt. Door alle vier de fonts dezelfde naam te geven ('Ubuntu Mono'), kan ik cursief, vet en cursief én vet op de normale manier aanroepen: door gewoon font-style en font-weight te gebruiken. Precies zoals bij 'gewone' fonts dus.

Ik kan ook het cursieve (of vette, of ...) font een eigen naam geven, bijvoorbeeld 'Ubuntu Mono Italic', maar dan moet ik het overal met die naam aanroepen als ik cursief wil hebben. Bovendien moet ik dan toch nog font-style: italic; gebruiken voor browsers die het webfont niet kennen, of voor als het webfont om een of andere reden niet wordt geladen, anders heb ik geen cursief.

De hele regel wordt dan bijvoorbeeld:

div {font-family: 'Ubuntu Mono Italic', font-style: italic;}

Door de fonts allemaal dezelfde naam te geven kan ik dit beperken tot:

div {font-style: italic;}

net zoals met 'normale' fonts.

src: url('098-fonts/ubuntumono-regular-webfont.eot');

src staat voor 'source': de bron. Hierachter staat de url, waar het font moet worden opgehaald. In dit geval is dat een relatief adres, omdat het in dezelfde map staat als de css. Maar als het webfont bijvoorbeeld bij Google vandaan komt, vul je hier het adres op de site van Google in.

In dit geval staat het font in de map '098-fonts'.

Het heet 'ubuntumono-regular-webfont.eot'. Dit is de naam die fontsquirrel aan het font heeft gegeven toen het font en de css werden gegenereerd, en daar ben ik verder afgebleven.

De extensie '.eot' geeft het formaat van het font aan.

Hier staat dus simpelweg: gebruik dit font als je Ubuntu Mono moet gebruiken (de naam Ubuntu Mono is helemaal in het begin van deze regel al opgegeven.)

Hier gelijk onder staat nog een src met veel meer fonts. Een browser kijkt eerst naar de onderste src, dan naar die daarboven, enz. In de onderste src staan de fonts voor versies van Internet Explorer ouder dan versie 9. In die browsers zit - uiteraard - een bug. De onderste src is aan die bug aangepast.

Internet Explorer 9 heeft de mogelijkheid om een site weer te geven in de zogenaamde compatibiliteitsweergave (onthouden voor Scrabble). De site wordt dan weergegeven alsof je hem bekijkt in Internet Explorer 7 of 8. Dat is gedaan om sites die (foutief) zijn aangepast voor die twee browsers toch goed weer te kunnen geven.

Maar die compatibiliteitsweergave is niet exact hetzelfde als de échte Internet Explorer 7 en 8. Er zijn bijvoorbeeld wat bugs uitgehaald. Zoals de bug met betrekking tot @font-face. Met als gevolgd dat Internet Explorer 9 in compatibiliteitsweergave @font-face zou negeren. Dat wordt door deze extra regel voorkomen.

Internet Explorer 9 in compatibiliteitsweergave leest de onderste src, verslikt zich, gaat door met de daarboven staande src - dat is dus deze dus -, verslikt zich niet en gebruikt keurig het hier opgegeven webfont.

(Als ik ooit de $(#%*% in m'n handen krijg die 'compatibiliteitsweergave' heeft bedacht. Heeft vast aandelen in de RSI-bestrijding. Vermoedelijk naaste familie van de bedenker van 'specificiteit', ook zo'n fijne om te typen.)

src: local('Ubuntu'), url('098-fonts/ubuntumono-regular-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('098-fonts/ubuntumono-regular-webfont.woff') format('woff'), url('098-fonts/ubuntumono-regular-webfont.ttf') format('truetype'), url('098-fonts/ubuntumono-regular-webfont.svg#UbuntuMonoRegular') format('svg');

Als je dit stukje voor stukje bekijkt, is het minder ingewikkeld dan het lijkt.

Dit is de tweede src in deze regel. Normaal genomen is één src genoeg, maar vanwege de technische hoogstandjes van Microsoft in het verleden was de hierboven staande src ook nodig om problemen in Internet Explorer te voorkomen. Waarmee dit dus de tweede src is.

src: local('Ubuntu'),

Deze src begint niet met een webfont dat vanaf internet moet worden gedownload, maar kijkt eerst of het font misschien al aanwezig is in de computer. Dat gaat natuurlijk veel sneller, dan wanneer het moet worden gedownload.

Normaal genomen zal het font niet al aanwezig zijn, omdat je normaal genomen als webfont toch een ietwat apart font zult gebruiken, wat juist niet al aanwezig is op de meeste computers. In dit geval weet ik echter dat op mijn Linux-computer dit font al is geïnstalleerd.

Met local('Ubuntu') geef ik aan dat eerst gekeken moet worden of er al een font met de naam 'Ubuntu' aanwezig is. Als dat zo is, wordt er geen font gedownload. Op mijn Windows-computer is dat font niet aanwezig en wordt het dus wel gedownload.

De naam van het font moet exact hetzelfde zijn als de naam van het geïnstalleerde font. Dat is niet de naam van het bestand, maar de naam die de ontwerper aan het font heeft gegeven. Die naam is te vinden door het font in een font-manager of zoiets te openen.

Je kunt meerdere lokale namen proberen. Er zitten soms kleine afwijkingen tussen bijvoorbeeld OSX en Windows in de naamgeving, dus dat kan handig zijn. Dat doe je gewoon zo:

local('Ubuntu Italic'), local('Ubuntu-Italic'), ...

Internet Explorer 7 en 8 kijken alleen naar het eerste lokale font en negeren eventuele volgende lokale fonts.

url('098-fonts/ubuntumono-regular-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),

Het eerste echte webfont. Achter de url staat het adres waar dit webfont moet worden opgehaald. In dit geval is het adres relatief, omdat de fonts in dezelfde map staan als de css. Maar als het font bijvoorbeeld bij Google vandaar moet komen, vul je hier het adres op de site van Google in.

Dit font is in het formaat eot. Dit formaat wordt gebruikt door Internet Explorer ouder dan versie 9. Ook Internet Explorer 9 kan ermee overweg, maar die kan ook met het nieuwere .woff overweg, zoals (binnenkort) alle fatsoenlijke browsers.

Achter de naam van het font staat een vraagteken. Dit is de zogenaamde 'iefix'. Internet Explorer 7 en 8 stoppen met lezen na dat vraagteken, omdat de sukkels denken dat de regel hier eindigt. Hoewel, sukkels... Als ze dat niet zouden doen, zouden ze zich verslikken in de rest. Als er meer dan één formaat font wordt opgegeven, werkt @font-face niet in Internet Explorer 7 en 8.

Deze slimme oplossing is bedacht door een groep mensen die gelukkig niet waren besmet met het patent-virus, maar in onderlinge samenwerking deze regel steeds verder hebben verbeterd. Links naar de sites van deze mensen staan onder Opmerkingen en op de pagina met links onder CSS → Fonts.

Internet Explorer 7 en 8 stoppen dus gewoon met lezen hier, de rest van de browsers gaat vrolijk door met lezen. Dat is maar goed ook, want alleen Internet Explorer kan met het format .eot uit de voeten.

De toevoeging #iefix is niet nodig, maar is door de generator van de css toegevoegd. Ik laat het staan, zodat ik over 37 jaar ook nog weet waarom dat rare vraagteken er staat.

(Omdat Internet Explorer 9 in compatibiliteitsweergave wél verder leest na het vraagteken, die bug is gerepareerd, ziet die meer fonts staan. En gebruikt er dus geen een, want díé bug is niet gerepareerd door Microsoft. Zucht. Daarom staat hierboven een aparte src-regel voor Internet Explorer 9 in compatibiliteitsweergave.)

Helemaal aan het eind staat een zogenaamde hint: format('embedded-opentype'). Normale browsers (dus niet Internet Explorer 7 en 8) kijken hiernaar om te zien, of ze iets met dit font kunnen. Als de browser niets kan met dit formaat, downloadt hij dit font niet, maar kijkt bij het volgende formaat. En dat is dan gelijk het volgende stukje in deze regel:

url('098-fonts/ubuntumono-regular-webfont.woff') format('woff'),

Deze regel is precies hetzelfde als die hierboven, alleen heeft het font een andere extensie: woff. Met dit formaat kunnen onder andere Internet Explorer 9 en 10, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Safari op iOS en Opera Mobile uit de voeten.

De fix voor Internet Explorer 7 en 8 mist hier, want die zijn hierboven bij het vraagteken al gestopt met lezen.

De hint is ook anders, want het gaat hier om een ander formaat.

url('098-fonts/ubuntumono-regular-webfont.ttf') format('truetype'),

Precies hetzelfde als de regel hierboven, maar met weer een ander formaat. Dit formaat is geschikt voor Firefox, Google Chrome, Safari, Safari op iOS, Opera Mobile en Android.

url('098-fonts/ubuntumono-regular-webfont.svg#UbuntuMonoRegular') format('svg');

Precies hetzelfde als de regel hierboven, maar met weer een ander formaat. Dit formaat is geschikt voor oudere versies van Opera, Google Chrome, Safari en iOS.

Omdat dit formaat minder efficiënt wordt weergegeven dan truetype, kan dit formaat beter na truetype staan. Als bijvoorbeeld een nieuwere versie van iOS het truetype-formaat tegenkomt, wordt niet verder gezocht en het svg-formaat dus niet gebruikt.

De # in de naam is nodig, omdat dit type formaat een id nodig heeft om aangeroepen te kunnen worden. Die id staat achter de #.

font-weight: normal; font-style: normal;

Hiermee geef ik aan dat de in deze zelfde regel opgegeven bestanden gebruikt moeten worden, als een normaal niet-vet, niet-cursief teken in dit font moet worden weergegeven. Met 'dit font' bedoel ik het font Ubuntu Mono, want die naam heb ik het helemaal aan het begin van deze regel gegeven.

Ik geef in deze zelfde regel dus eerst de naam aan het font, dan geef ik de bestandsnamen van het te gebruiken font op, en ten slotte gewicht en stijl van het font.

Omdat dit allemaal in dezelfde regel staat, zijn deze fonts - waarin de gewone, normale tekens staan - gekoppeld aan de naam Ubuntu Mono met een normale font-weight en een normale font-style.

Bij Ubuntu Mono worden speciaal ontworpen fonts gebruikt voor cursief (italic), vet (bold) en vet-cursief (bolditalic). De opbouw van de @font-face-regels voor deze speciale fonts is precies hetzelfde als die voor de normale tekens.

Alle drie de varianten krijgen dezelfde naam als het font voor de gewone tekens: 'Ubuntu Mono'.

Maar als bestandsnaam van de te gebruiken fonts geef ik nu de namen van het cursieve, het vette of het vet-cursieve font op.

Bij font-weight en font-style geef ik het gewicht en de stijl op, waarvoor deze variant van het font gebruikt moet worden.

Voor cursief is dat font-weight: normal; font-style: italic;

Voor vet is het font-weight: bold; font-style: normal;

En voor vet-cursief font-weight: bold; font-style: italic;

Bij font-weight zijn de waarden normal, bold en 100 tot en met 900 toegestaan.

Bij font-style zijn de waarden normal, italic en oblique toegestaan.

Omdat ook voor deze drie varianten de naam van het font, de naam van de bijbehorende bestanden en het gewicht en de stijl in dezelfde regel staan, zijn de varianten gekoppeld aan de naam Ubuntu Mono en het juiste bestand voor de juiste variant.

Hierdoor ontstaat een echte 'font-familie' onder de naam Ubuntu Mono met een normale, een cursieve, een vette en een vet-cursieve variant. Omdat ze allemaal onderdeel van Ubuntu Mono zijn, hoef ik voor de cursieve stijl alleen maar het gebruikelijke font-style: italic; op te geven, en niet elke keer iets als font-family: 'Ubuntu Mono Italic'; font-style: italic;.

(Ik moet natuurlijk wel eerst op geven dat Ubuntu Mono moet worden gebruikt in bijvoorbeeld een div. Maar bínnen die div kan ik dan volstaan met het op de normale manier opgeven van cursief of vet, zonder een aparte fontnaam te hoeven gebruiken.)

Bijkomend voordeel is ook nog dat, als om een of andere reden het webfont niet wordt gedownload, er toch cursieve of vette tekst verschijnt, omdat de gewone, normale standaard-css wordt gebruikt, die elk font begrijpt.

Verkeerd opgegeven waarden

Als font-weight en/of font-style niet goed worden opgegeven in de @font-face-regel voor de verschillende varianten, kun je vreemde resultaten krijgen. Op de afbeelding geeft Firefox op Linux twee vet-cursieve letters dubbelvet respectievelijk dubbel-cursief weer als gevolg van verkeerd opgegeven waarden.

(En nee, je kunt dit niet gebruiken om zelf exotische resultaten te produceren. Los van dat dit een duidelijk geval voor de Raad voor de Typografen-mishandeling zou zijn, geven verschillende browsers en verschillende besturingssystemen verschillende afwijkingen.)

Als ik elke variant van het font een eigen naam geef, dus bijvoorbeeld 'Ubuntu Mono Italic' in plaats van 'Ubuntu Mono', moet ik die naam elke keer als ik cursief wil gebruiken volledig opgeven met font-family: 'Ubuntu Mono Italic'; Erger nog: ik moet ook fallback-fonts opgeven voor het geval het webfont niet wordt geladen, en om diezelfde reden ook de fontstijl.

Als ik bovenstaande methode niet gebruik, moet ik dus elke keer als ik cursief (of vet, of ...) wil gebruiken opgeven:

font-family: 'Ubuntu Mono Italic', Arial, Helvetica, sans-serif, font-style: italic;

Wat nogal iets meer is dan alleen font-style: italic;

De code die de generator op fontsquirrel aanmaakt, zet in de css standaard font-style: normal; font-weight: normal;. Als je aparte fonts gebruikt voor cursief en dergelijke, moet je dit dus zelf even aanpassen.

Naast font-weight en font-style zijn er nog wat eigenschappen mogelijk bij @font-face. Het gaat hier om de mogelijkheden in combinatie met @font-face, niet om het normale gebruik van deze eigenschappen. Ze worden op dezelfde manier als font-weight en font-style gebruikt. Ik heb deze eigenschappen, om verschillende redenen, niet gebruikt. Het gaat om de volgende eigenschappen:

font-variant: In css3 worden de mogelijke waarden bij deze eigenschap enorm uitgebreid, maar veel is daar nog niet over te vinden. Alleen Safari ondersteunt het, en dan alleen de waarden normal en small-caps. Althans: elders op de site van Safari staat dat, bij webfonts, alleen de waarde normal wordt ondersteund. Tja.

font-stretch wordt alleen ondersteund door Internet Explorer 9. Het wordt gebruikt om een font breder ('expanded') of smaller ('condensed') weer te geven en werkt alleen echt goed als een speciaal voor deze weergave ontworpen font wordt gebruikt.

font-feature-settings wordt alleen door Firefox ondersteund met het voorvoegsel -moz- en is nog hevig in ontwikkeling. Je kunt er dingen als het wel of niet gebruiken van ligaturen en dergelijke in bepaalde soorten fonts mee regelen. (Een ligatuur is iets als æ.)

unicode-range wordt alleen ondersteund door Internet Explorer 9. Het geeft de mogelijkheid om aan te geven dat voor bepaalde (reeksen) tekens een bepaald font moet worden gebruikt. In principe wordt dit font alleen gedownload, als op de pagina deze tekens voorkomen. Maar ook hier geldt: het is nog hevig in ontwikkeling.

Dit moet niet worden verward met het verkleinen van het aantal in het font aanwezige tekens. Fontsquirrel bijvoorbeeld biedt de mogelijkheid om het te downloaden font te beperken tot specifieke (series) tekens, waardoor het (veel) kleiner kan worden.

@font-face {font-family: 'Ubuntu Mono'; src: url('098-fonts/ubuntumono-italic-webfont.eot'); src: local('Ubuntu Italic'), url('098-fonts/ubuntumono-italic-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('098-fonts/ubuntumono-italic-webfont.woff') format('woff'), url('098-fonts/ubuntumono-italic-webfont.ttf') format('truetype'), url('098-fonts/ubuntumono-italic-webfont.svg#UbuntuMonoItalic') format('svg'); font-weight: normal; font-style: italic;}
@font-face {font-family: 'Ubuntu Mono'; src: url('098-fonts/ubuntumono-bold-webfont.eot'); src: local('Ubuntu Bold'), url('098-fonts/ubuntumono-bold-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('098-fonts/ubuntumono-bold-webfont.woff') format('woff'), url('098-fonts/ubuntumono-bold-webfont.ttf') format('truetype'), url('098-fonts/ubuntumono-bold-webfont.svg#UbuntuMonoBold') format('svg'); font-weight: bold; font-style: normal;}
@font-face {font-family: 'Ubuntu Mono'; src: url('098-fonts/ubuntumono-bolditalic-webfont.eot'); src: local('Ubuntu Bold Italic'), url('098-fonts/ubuntumono-bolditalic-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('098-fonts/ubuntumono-bolditalic-webfont.woff') format('woff'), url('098-fonts/ubuntumono-bolditalic-webfont.ttf') format('truetype'), url('098-fonts/ubuntumono-bolditalic-webfont.svg#UbuntuMonoBoldItalic') format('svg'); font-weight: bold; font-style: italic;}

De uitleg van deze drie regels staat hierboven bij @font-face.

Het gaat daar om de normale letter, bij deze drie regels gaat het om de cursieve, de vette en de vet-cursieve variant. De enige twee dingen die veranderen, zijn de naam van het gebruikte font en wat je opgeeft bij font-weight en font-style.

@font-face {font-family: 'JinkyRegular'; src: url('098-fonts/jinky-webfont.eot'); src: url('098-fonts/jinky-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('098-fonts/jinky-webfont.woff') format('woff'), url('098-fonts/jinky-webfont.ttf') format('truetype'), url('098-fonts/jinky-webfont.svg#JinkyRegular') format('svg'); font-weight: normal; font-style: normal;}

Van dit font wordt geen cursieve of vette variant gebruikt. Het is de browser die er vet en cursief van maakt. Dit kan leiden tot (grote) verschillen in weergave tussen besturingssystemen en browsers, waarover je meer kunt vinden bij Bekende problemen. Het leidt zelden tot een mooie weergave. Cursief is echt iets anders dan het omver kegelen van rechtop staande letters. Een font zonder cursieve, vette, enz. variant is gewoon niet bedoeld om anders dan normaal weergegeven te worden.

Maar omdat niemand ooit naar mij luistert, ga ik toch maar vertellen hoe het werkt. (Iets zegt mij dat de logica in de zin hiervoor niet helemaal aardbevingsbestendig is.)

In grote lijnen gaat alles precies hetzelfde als bij @font-face voor Ubuntu Mono. Maar voor Ubuntu Mono worden aparte fonts gebruikt voor vet, cursief en vet-cursief. Voor Jinky niet, dus hier volstaat één regel voor één font.

Omdat er maar één font wordt gebruikt, wordt bij font-weight en font-style alleen normal opgegeven. Cursief en dergelijke geef je gewoon op met de normale css hiervoor: font-style en dergelijke. Aan te bevelen is dit niet, want het wordt niet mooi.

Als je geen font-weight: normal; font-style: normal; opgeeft, kun je in Safari en Google Chrome helemaal geen cursief of vet gebruiken, ook niet als je later iets als font-style: italic; opgeeft.

Verder mist aan het begin nog de regel met local. Die heb ik bij Ubuntu Mono alleen voor de demonstratie toegevoegd, en omdat ik wist dat die bij mij is geïnstalleerd, zodat ik de werking goed kon controleren. De kans dat een bezoeker het font Jinky heeft geïnstalleerd is volgens onderzoek afgerond 0,00000000000093%, dus zoeken daarnaar is niet echt zinvol.

body

Het element waarbinnen de hele pagina staat. Veel instellingen die hier worden opgegeven, worden geërfd door de kinderen van <body>. Ze gelden voor de hele pagina, tenzij ze later worden gewijzigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de lettersoort, de lettergrootte en de voorgrondkleur.

margin: 0; padding: 0;

Slim om te doen, is soms wat afwijkend in verschillende browsers.

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

Lettersoort. Als er geen Arial is, wordt gezocht naar Helvetica. Als dat er ook niet is in ieder geval 'n lettersoort zonder schreef (dwarsstreepjes).

font-size: 110%;

Iets groter dan standaard. 't Zal de leeftijd zijn, maar ik vind de standaardgrootte wat te klein.

Ik gebruik hier % als eenheid, en voor alle andere lettergroottes gebruik ik em. Dat komt door Internet Explorer. Als ik als maateenheid iets als px neem, kunnen gebruikers van Internet Explorer de lettergrootte niet veranderen.

Maar als ik overal em neem als maateenheid, wat dan voor de hand zou liggen, kom ik in de problemen met versies van Internet Explorer ouder dan versie 8. De stappen van de verkleining of vergroting zijn in die browsers zo groot, dat 't gelijk onleesbaar klein of absurd groot is.

Als je nou echter bij body geen em gebruikt (font-size: 1.1em; zou hetzelfde moeten zijn als font-size: 110%;), dan is de lettergrootte in Internet Explorer te veranderen, en in oudere versies dan versie 8 zijn de tussenstappen teruggebracht tot normale grootte.

Dit werkt ook als je als lettergrootte 100% invult. Dat heeft geen enkele invloed op de lettergrootte, behalve dus dat de tussenstappen in oudere versies nu normaal werken.

In Internet Explorer 8 is deze bug eindelijk gerepareerd. Aangezien we waarschijnlijk nog vele jaren met oudere versies dan Internet Explorer 8 zitten opgescheept, zal deze truc ook nog jaren moeten worden toegepast.

color: black;

Voorgrondkleur zwart. Dit is onder andere de kleur van de tekst.

Hoewel dit de standaardkleur is, geef ik de kleur toch op. Hieronder geef ik een achtergrondkleur op. Sommige mensen hebben zelf de voorgrond- en/of achtergrondkleur veranderd, bijvoorbeeld omdat ze slecht kleuren kunnen onderscheiden. Als ik nu de achtergrondkleur verander, maar niet de voorgrondkleur, loop ik het risico dat tekstkleur en achtergrondkleur te veel op elkaar gaan lijken.

Door beide op te geven, weet ik redelijk zeker dat achtergrond- en tekstkleur genoeg van elkaar blijven verschillen. Als de gebruiker !important heeft gebruikt, is er nog niets aan de hand, want dan veranderen achtergrond- en voorgrondkleur geen van beide.

background: #ff9;

Achtergrondkleurtje.

h1

De belangrijkste kop op de pagina. Het standaard-uiterlijk van een >h1< bevalt me hier niet. Toch gebruik ik hem, omdat zo'n kop belangrijk is voor spraakbrowsers, zoekmachines, en dergelijke. Die kunnen eraan zien dat dit de belangrijkste kop op de pagina is.

Het uiterlijk verander ik gewoon met css. Dan ben ik tevreden omdat het uiterlijk goed is en spraakbrowsers en dergelijke zijn tevreden omdat ze 'n kop op de pagina hebben.

margin: 5px;

Van zichzelf heeft een <h1> een tamelijk grote marge aan boven- en onderkant. Die maak ik kleiner. Dat er links en rechts ook 'n marge staat, maakt niet uit. Daar is ruimte genoeg.

font-size: 1.2em;

Kleinere letter dan een <h1> standaard heeft. Als eenheid gebruik ik em, zodat ook gebruikers van Internet Explorer de lettergrootte kunnen veranderen.

text-align: center;

Een <h1> is een blok-element. Normaal genomen wordt dat automatisch even breed als de ouder van het element. Als die er niet is, zoals hier het geval is, wordt het blok-element even breed als het venster van de browser. Door de tekst horizontaal in het midden van het element te centreren, staat het daardoor automatisch ook in het midden van het venster van de browser.

font-weight: normal;

Van zichzelf is een <h1> vet, dat is hier wat te veel van het goede.

#ubuntu-content, #jinky-content

De elementen met id="ubuntu-content" en id="jinky-content". Dit zijn de twee divs waarin respectievelijk de fonts Ubuntu Mono en Jinky staan.

De meeste eigenschappen voor deze twee divs zijn hetzelfde, daarom geef ik ze hier in één keer op. Enkele afwijkende instellingen voor div#jinky-content geef ik later op bij #jinky-content.

width: 700px;

Breedte.

max-width: 100%;

Een breedte in procenten wordt altijd genomen ten opzichte van de ouder van het element. Als die er niet is, zoals hier het geval is, geldt de breedte ten opzichte van het venter van de browser. De maximumbreedte mag dus nooit meer worden dan 100% van de breedte van het venster van de browser. Hierdoor zal zelfs in heel smalle vensters of bij een heel grote letter geen horizontale scrollbalk verschijnen.

border: black solid 1px;

Randje rondom de divs. Omdat de divs tegen elkaar aan staan, komt de lijn aan de onderkant van de bovenste div tegen de lijn aan de bovenkant van de onderste div te staan. Dat levert als grens tussen de twee divs een iets dikkere lijn op, wat me hier goed uitkomt.

margin: 0 auto;

Omdat voor onder en links geen waarde is ingevuld, krijgen die automatisch dezelfde waarde als boven en rechts. Hier staat dus eigenlijk 0 auto 0 auto in de volgorde boven - rechts - onder - links.

Boven en onder geen marge, links en rechts auto. Dat betekent in dit geval evenveel oftewel: de divs staan altijd in het midden van het venster van de browser, ongeacht de breedte hiervan.

Deze manier van horizontaal centreren van een blok-element werkt alleen, als het te centreren element een breedte heeft.

padding: 5px 5px 10px;

Omdat voor links geen waarde is opgegeven, krijgt dat automatisch dezelfde waarde als rechts. Hier staat dus eigenlijk 5px 5px 10px 5px in de volgorde boven - rechts - onder - links. Kleine afstand tussen de tekst in de divs en de rand van de divs.

Aan de onderkant ietsje meer dan aan de andere kanten, omdat de 'g' in de onderste regel van de onderste div wel heel dichtbij de rand van de div komt, en dat ziet er niet goed uit.

color: black;

Tekstkleur zwart.

Voorgrondkleur zwart. Dit is onder andere de kleur van de tekst.

Hoewel dit de standaardkleur is, geef ik de kleur toch op. Hieronder geef ik een achtergrondkleur op. Sommige mensen hebben zelf de voorgrond- en/of achtergrondkleur veranderd, bijvoorbeeld omdat ze slecht kleuren kunnen onderscheiden. Als ik nu de achtergrondkleur verander, maar niet de voorgrondkleur, loop ik het risico dat tekstkleur en achtergrondkleur te veel op elkaar gaan lijken.

Door beide op te geven, weet ik redelijk zeker dat achtergrond- en tekstkleur genoeg van elkaar blijven verschillen. Als de gebruiker !important heeft gebruikt, is er nog niets aan de hand, want dan veranderen achtergrond- en voorgrondkleur geen van beide.

Ik heb dit ook al bij <body> opgegeven, maar sommige mensen hebben bij álle elementen de kleuren veranderd. Het heeft immers weinig zin als ze dat alleen bij de body doen, terwijl de sitebouwer de kleuren ook bij bijvoorbeeld de paragrafen heeft aangepast.

background: white;

Witte achtergrond.

font-family: 'Ubuntu Mono', Arial, Helvetica, sans-serif;

Gebruik een font met de naam Ubuntu Mono. Dit font is ter beschikking gekomen, omdat het - als alles goed is gegaan - wordt gedownload vanaf de bij @font-face opgegeven url.

Omdat verder geen variant als cursief of vet wordt opgegeven, wordt het gewone normale standaardfont gebruikt.

Het is altijd mogelijk dat, om wat voor reden dan ook, het webfont niet of niet goed wordt gedownload. Daarom worden ook alternatieve fonts opgegeven: Arial en Helvetica. Als het webfont niet beschikbaar is, wordt eerst Arial geprobeerd en daarna Helvetica. Die twee fonts bestrijken samen vrijwel alle computers.

Als ook die twee fonts niet beschikbaar zijn, mag de browser het helemaal zelf uitsoppen. Er wordt alleen nog één laatste zogenaamd generiek font opgegeven: sans-serif. Dat wil zeggen: schreefloos, zonder dwarsstreepjes, want dat leest op het scherm prettiger. Welk font maakt niet uit, als het maar schreefloos is.

Als het webfont niet kan worden gebruikt, om wat voor reden dan ook, kan zich 'n onverwacht probleem voordoen. Het alternatieve font zou iets kleiner of groter kunnen zijn. Dat een font in px of 'n andere eenheid dezelfde maat heeft, wil nog niet zeggen dat het op het scherm ook dezelfde maat heeft.

Als het font iets kleiner is, zal dat meestal niet veel problemen opleveren. Maar als het net iets groter is, kan je prachtige lay-out aardig in de vernieling raken.

Verschil in weergave bij dezelfde lettergrootte

Op de afbeelding hiernaast staat linksboven een letter uit het font 'Times New Roman'. Rechts en onder staat een letter uit het font 'Tlwg Typist'. Alle letters zijn 30 px groot. Je hoeft geen timmermansoog te hebben om te zien dat de Times New Roman veel breder en hoger is dan de andere. En dat daardoor hoogte en vooral breedte van 'n volledige zin in het ene font nogal zal verschillen van die in het andere font.

Het goede nieuws is dat er een eigenschap is, die precies dit probleem oplost: font-size-adjust. Je geeft van één font een bepaalde waarde op, en andere fonts worden dan in dezelfde grootte weergegeven.

Het slechte nieuws is dat dit alleen in Firefox werkt. En het is mij niet gelukt het daarin goed te laten werken. Dat kan aan mij liggen, maar ik denk eerlijk gezegd dat het ook in Firefox (nog) niet goed werkt.

Op dit moment is er maar één praktische oplossing: zorgen dat de vervangende fonts (ongeveer) even groot worden weergegeven. Ik heb daar op deze pagina niet op gelet, omdat het in dit geval helemaal niets uitmaakt hoe groot de letters precies worden weergegeven. Maar normaal genomen moet je hier grondig op testen.

font-size: 2em;

Beetje grote letter. Als eenheid neem ik em, zodat ook gebruikers van Internet Explorer de lettergrootte kunnen veranderen.

h2

Iets minder belangrijke koppen dan de <h1>. Het uiterlijk pas ik weer aan met behulp van css. Op deze manier blijft de structuur van de pagina duidelijk voor zoekmachines, spraakbrowsers, en dergelijke, zonder dat de kopregels het uiterlijk verpesten (voor zover er iets te verpesten is aan deze pagina, want de pagina is nou niet echt geschikt als voorbeeld van 'n schitterende lay-out...).

margin: 0;

Van zichzelf heeft een <h2> een marge aan boven- en onderkant. Die is hier niet welkom.

text-align: center;

Een blok-element zoals een <h2> wordt normaal genomen automatisch even breed als de ouder van het element. De ouders zijn hier, afhankelijk van om welke kopregel het gaat, #ubuntu-content of #jinky-content.

De <h2> wordt dus even breed als die twee divs. Als ik de tekst horizontaal centreer in de <h2>, staat hij daardoor automatisch ook gecentreerd binnen de twee divs.

font-size: 1em;

De grotere letter die een <h2> normaal genomen heeft, is hier niet welkom. Gewoon de standaard-lettergrootte. Als eenheid gebruik ik em, zodat ook gebruikers van Internet Explorer de lettergrootte kunnen aanpassen.

#ubuntu-italic

Het element met id="ubuntu-italic". Dit is de div waarbinnen de cursieve variant van Ubuntu Mono komt te staan.

font-style: italic;

Cursief.

Deze div is een kind van #ubuntu-content. Bij die div is al opgegeven dat Ubuntu Mono moet worden gebruikt. Door de manier waarop bij de @font-face-regels de fonts en dergelijke zijn opgegeven, wordt hier daadwerkelijk het cursieve font gebruikt, zonder dat ik hier de hele naam daarvan - en de fallback-fonts - nog 'ns moet herhalen.

#ubuntu-bold

Het element met id="ubuntu-bold". Dit is de div waarbinnen de vette variant van Ubuntu Mono komt te staan.

font-weight: bold;

Vet.

Deze div is een kind van #ubuntu-content. Bij die div is al opgegeven dat Ubuntu Mono moet worden gebruikt. Door de manier waarop bij de @font-face-regels de fonts en dergelijke zijn opgegeven, wordt hier daadwerkelijk het vette font gebruikt, zonder dat ik hier de hele naam daarvan - en de fallback-fonts - nog 'ns moet herhalen.

#ubuntu-bold-italic

Het element met id="ubuntu-bold". Dit is de div waarbinnen de vette variant van Ubuntu Mono komt te staan.

font-style: italic; font-weight: bold;

Vet én cursief.

Deze div is een kind van #ubuntu-content. Bij die div is al opgegeven dat Ubuntu Mono moet worden gebruikt. Door de manier waarop bij de @font-face-regels de fonts en dergelijke zijn opgegeven, wordt hier daadwerkelijk het vet-cursieve font gebruikt, zonder dat ik hier de hele naam daarvan - en de fallback-fonts - nog 'ns moet herhalen.

#jinky-content

Het element met id="jinky-content". Dit is de div waarbinnen het font 'Jinky' wordt gebruikt. De meeste css voor deze div is al opgegeven bij #ubuntu-content, #jinky-content, hier geef ik alleen wat voor deze div afwijkende css op.

font-family: JinkyRegular, Arial, Helvetica, sans-serif;

Gebruik een font met de naam 'JinkyRegular'. Dit font is ter beschikking gekomen, omdat het - als alles goed is gegaan - wordt gedownload vanaf de bij @font-face {font-family 'JinkyRegular'...} opgegeven url.

Van dit font wordt geen speciaal cursief of vet font gebruikt. De tekst die cursief of vet wordt weergegeven, wordt door de browser zo gevormd vanuit het normale font. Feitelijk hoor je dat ook niet cursief of vet te noemen, want het lijkt niet op écht cursief of vet. Echt mooi wordt het niet en de resultaten verschillen per besturingssysteem en browser. Bij Bekende problemen staat hier meer over.

Behalve dat er maar één font wordt gebruikt, is de rest van het verhaal hetzelfde als bij font-family: 'Ubuntu Mono', Arial, Helvetica, sans-serif;.

line-height: 1.2em;

Als ik dit font z'n gang zou laten gaan, krijgt het een heel hoge regelhoogte. Daarom geef ik handmatig de standaardregelhoogte op. Dat is ongeveer 1,2 em.

#jinky-italic

Het element met id="jinky-italic". Dit is de div waarbinnen de cursieve variant van Jinky komt te staan.

font-style: italic;

Cursief.

Deze div is een kind van #jinky-content. Bij die div is al opgegeven dat Jinky moet worden gebruikt. Omdat van dit font geen cursieve variant is gedownload, wordt door de browser iets geproduceerd wat voor cursief door moet gaan, maar dat echt niet is.

Omdat de browser het produceert, kan de weergave per besturingssysteem en per browser fors verschillen, waarover meer bij Bekende problemen.

Als een font geen cursieve variant heeft, zou je het eigenlijk ook niet cursief moeten weergeven.

Deze regel heeft in Safari en Google Chrome alleen maar effect, als bij de @font-face-regel voor dit font font-style: normal; font-weight: normal; is opgegeven. Als je dat daar niet opgeeft, wordt de tekst niet cursief weergegeven, ondanks dat je dit opgeeft.

#jinky-bold

Het element met id="jinky-bold". Dit is de div waarbinnen de vette variant van Jinky komt te staan.

font-weight: bold;

Vet.

Deze div is een kind van #jinky-content. Bij die div is al opgegeven dat Jinky moet worden gebruikt. Omdat van dit font geen vette variant is gedownload, wordt door de browser iets geproduceerd wat voor vet door moet gaan, maar dat echt niet is.

Omdat de browser het produceert, kan de weergave per besturingssysteem en per browser fors verschillen, waarover meer bij Bekende problemen.

Als een font geen vette variant heeft, zou je het eigenlijk ook niet vet moeten weergeven.

Deze regel heeft in Safari en Google Chrome alleen maar effect, als bij de @font-face-regel voor dit font font-style: normal; font-weight: normal; is opgegeven. Als je dat daar niet opgeeft, wordt de tekst niet vet weergegeven, ondanks dat je dit opgeeft.

#jinky-bold-italic

Het element met id="jinky-bold-italic". Dit is de div waarbinnen de vet-cursieve variant van Jinky komt te staan.

font-style: italic; font-weight: bold;

Vet én cursief.

Deze div is een kind van #jinky-content. Bij die div is al opgegeven dat Jinky moet worden gebruikt. Omdat van dit font geen vet-cursieve variant is gedownload, wordt door de browser iets geproduceerd wat voor vet-cursief door moet gaan, maar dat echt niet is.

Omdat de browser het produceert, kan de weergave per besturingssysteem en per browser fors verschillen, waarover meer bij Bekende problemen.

Als een font geen vet-cursieve variant heeft, zou je het eigenlijk ook niet vet-cursief moeten weergeven.

Deze regel heeft in Safari en Google Chrome alleen maar effect, als bij de @font-face-regel voor dit font font-style: normal; font-weight: normal; is opgegeven. Als je dat daar niet opgeeft, wordt de tekst niet vet-cursief weergegeven, ondanks dat je dit opgeeft.

De code aanpassen aan je eigen ontwerp

Toegankelijkheid en zoekmachines

Het eerste deel van deze tekst is voor alle voorbeelden hetzelfde. Eventueel specifiek voor dit voorbeeld geldende dingen staan verderop onder het kopje Specifiek voor dit voorbeeld.

Toegankelijkheid (accessibility in het Engels) is belangrijk voor bijvoorbeeld blinden die een spraakbrowser gebruiken, of voor motorisch gehandicapte mensen die moeite hebben met het bedienen van een muis. Een spider van een zoekmachine (dat is het programmaatje wat de site indexeert voor de zoekmachine) is te vergelijken met een blinde. Als je je site goed toegankelijk maakt voor gehandicapten, is dat dus gelijk goed voor een hogere plaats in een zoekmachine. Dus als je 't niet uit sociale motieven wilt doen, kun je 't uit egoïstische motieven doen.

(Op die plaats in de zoekmachine heb je maar beperkt invloed. De toegankelijkheid van je site is maar één van de factoren, maar zeker niet onbelangrijk.)

Als je bij het maken van je site al rekening houdt met toegankelijkheid, is dat nauwelijks extra werk. 't Is ongeveer te vergelijken met inbraakbescherming: doe dat bij 'n nieuw huis en 't is nauwelijks extra werk, doe 't bij 'n bestaand huis en 't is al snel 'n enorme klus.

Enkele tips die helpen bij toegankelijkheid:

Specifiek voor dit voorbeeld

Als het webfont om wat voor reden dan ook niet werkt, tonen alle browsers de tekst in een wel beschikbaar font. Het webfont wordt alleen gebruikt voor het uiterlijk, erachter zit volkomen normale tekst. Het gebruik van webfonts levert dan ook geen enkel probleem op voor spraakbrowsers en dergelijke.

Getest in

Laatst gecontroleerd op 7 augustus 2012.

Onder dit kopje staat alleen maar, hoe en waarin is getest. Eventuele problemen, ook die met betrekking tot zoomen en lettergroottes, staan hieronder bij Bekende problemen. Het is belangrijk dat te lezen, want uit een test kan ook prima blijken dat iets totaal niet werkt!

Eventuele opmerkingen over de toegankelijkheid specifiek voor dit voorbeeld staan onderaan Toegankelijkheid en zoekmachines onder het kopje Specifiek voor dit voorbeeld.

Dit voorbeeld is getest op de volgende systemen:

Er is steeds getest met de laatste versie van de browsers op de hierboven genoemde controledatum, omdat ik geen zin heb om rekening te houden met mensen die met zwaar verouderde browsers surfen. Dat is trouwens vragen om ellende, want updates van browsers hebben heel vaak met beveiligingsproblemen te maken.

In resoluties groter dan 800x600 is ook in- en uitzoomen en - voor zover de browser dat kan - een kleinere en grotere letter getest. Er is ingezoomd en vergroot tot zover de browser kan, maar niet verder dan tot 200%.

Er is getest met behulp van muis en toetsenbord, behalve op de iPad en Android, waar een touchscreen is gebruikt.

Naast deze 'gewone' browsers is ook getest in Lynx, WebbIE, NVDA en Fangs Screen Reader Emulator. Lynx is een browser die alleen tekst laat zien en geen css gebruikt. WebbIE is een browser die gericht is op mensen met een handicap. NVDA is een screenreader, zoals die door blinden wordt gebruikt. Fangs Screen Reader Emulator is een extensie bij Firefox, die de pagina laat zien, zoals een screenreader hem ziet.

Als het voorbeeld in deze vier programma's toegankelijk is, zou het in principe toegankelijk moeten zijn in alle aangepaste browsers en dergelijke. En dus ook voor zoekmachines, want een zoekmachine is redelijk vergelijkbaar met een blinde. Eventuele opmerkingen over de toegankelijkheid specifiek voor dit voorbeeld staan onderaan Toegankelijkheid en zoekmachines onder het kopje Specifiek voor dit voorbeeld.

Alleen op de hierboven genoemde systemen en browsers is getest. Er is dus niet getest op bijvoorbeeld 'n Blackberry. De kans is (heel erg) groot dat dit voorbeeld niet (volledig) werkt op niet-geteste systemen en apparaten. Om het wel (volledig) werkend te krijgen, zul je vaak (kleine) wijzigingen en/of (kleine) aanvullingen moeten aanbrengen, bijvoorbeeld met JavaScript.

Er is ook geen enkele garantie dat iets werkt in een andere tablet of smartphone dan hierboven genoemd, omdat fabrikanten in principe de software kunnen veranderen. Dit is anders dan op de desktop, waar browsers altijd (vrijwel) hetzelfde werken, zelfs op verschillende besturingssystemen. Iets wat in Android browser werkt, zal in de regel overal werken in die browser, maar een garantie is er niet. De enige garantie is het daadwerkelijk testen op een fysiek apparaat. En aangezien er duizenden mobiele apparaten zijn, is daar eigenlijk geen beginnen aan.

De html is gevalideerd met de validator van w3c, de css ook. Als om een of andere reden niet volledig gevalideerd kon worden, wordt dat bij Bekende problemen vermeld.

Nieuwe browsers test ik pas, als ze uit het bèta-stadium zijn, omdat er anders 'n redelijke kans is dat ik 'n bug zit te omzeilen, die voor de uiteindelijke versie nog gerepareerd wordt. Dit voorbeeld is alleen getest in de hierboven met name genoemde browsers. Vragen over niet-geteste browsers kan ik niet beantwoorden, en het melden van fouten in niet-geteste browsers heeft ook geen enkel nut. (Melden van fouten, problemen, enz. in wel geteste browsers: graag!)

Bekende problemen

Waarop en hoe is getest, kun je gelijk hierboven vinden bij Getest in.

Opera Mini op Android 2.3.6

Opera kent @font-face niet en geeft dus alles in een standaardfont weer, Ubuntu Mono én Jinky. Bovendien wordt cursieve tekst gewoon rechtopstaand weergegeven.

Opera Mini op IOS

Opera kent @font-face niet en geeft dus alles in een standaardfont weer, Ubuntu Mono én Jinky. Cursief en vet worden wel goed weergegeven.

Android browser op Android 2.3.6

In deze versie van Android browser zit een kanjer van een bug. Bij Ubuntu Mono wordt als een van de eerste bronnen met local een lokale bron opgegeven. Als het font toevallig al in de computer aanwezig is, hoeft het niet te worden gedownload. Maar door het gebruik van local werkt @font-face niet meer in Android browser en wordt altijd een standaardfont gebruikt. Bij Jinky wordt local niet gebruikt, en dat werkt dan ook wel goed in Android browser.

In Android 4 is deze bug verholpen, daar werkt het zoals het hoort te werken. Maar op dit moment heb je daar nog weinig aan, want Android 2 is nog verreweg de meest gebruikte versie.

Je kunt local gebruiken onder het motto 'wat niet weet, wat niet deert', en 'ach, eigenlijk wel prima, want dat downloaden duurt toch te lang voor 'n mobiel gebeuren'. De andere mogelijkheid is om de lokale bron weg te laten, waardoor het font dus áltijd wordt gedownload, ook als het eventueel al geïnstalleerd zou zijn. Vaak zal dat trouwens niet het geval zijn, dus het weglaten van local zal niet echt 'n probleem opleveren.

Als je local wilt weglaten, moet je gewoon local('...'), weglaten. De rest van de regel blijft het zelfde. Op de plaats van de puntjes staat de naam van het font, hier is dat 'Ubuntu', 'Ubuntu Italic', 'Ubuntu Bold' of 'Ubuntu Bold Italic'.

Alle browsers: de webfonts worden niet mooi weergegeven

De fonts die door de maker van het systeem worden geleverd, zijn zo gemaakt dat ze er op dat systeem in de regel prachtig uitzien. Dat is voor webfonts lang niet altijd het geval voor alle systemen en voor alle browsers. Bovendien kan het ook nog 'ns sterk afhangen van de instellingen op 'n bepaalde computer, of van 'n bepaalde browser.

In iets oudere Windows-systemen is ClearType vaak nodig om andere fonts dan de systeemfonts goed weer te geven. Maar ClearType moet vaak eerst nog worden gedownload. En de gemiddelde gebruiker denkt bij ClearType vermoedelijk eerder aan 'n klierig type, dan aan 'n manier om fonts beter weer te geven.

Invloed van instellingen op weergave webfonts
Safari op Windows 7. Links de weergave voor 'n tft-scherm, rechts de standaardweergave.

Hierboven staat twee keer dezelfde sterk vergrote letter. Beide screenshots zijn gemaakt in Safari op Windows 7 op dezelfde machine. Het is de 'B' uit het kopje 'Ubuntu'. Het enige dat is veranderd, is een instelling in Safari zelf. Rechts staat de standaardinstelling, zoals die na installeren op Windows is. Links is de instelling aangepast aan het gebruikte soort beeldscherm.

Je zou het misschien niet zeggen, omdat het maar om kleine verschillen lijkt te gaan, maar de linkerletter is bij 'n gangbare lettergrootte echt 'n heel stuk beter dan de letter rechts. Die paar extra pixel links zorgen ervoor dat de linkerletter voor het oog mooie ronde vormen heeft, terwijl de rechterletter blokkerig is. Het is allemaal gewoon nep en suggestie, maar vertel dat maar 'ns aan je oog. (En leg daarna maar 'ns aan je omgeving uit dat je gezellig met je oog hebt gekeuveld.)

Op dit soort instellingen heb je natuurlijk geen enkele invloed. Daarom is uitgebreid testen van de gebruikte webfonts echt heel erg belangrijk. Je bedoeling is, naar ik aanneem, dat de pagina er extra mooi uit gaat zien, en niet extra blokkerig.

Alle browsers: je ziet geen webfont, maar gewone standaardfonts

Als het webfont om een of andere reden niet werkt, tonen alle browsers de tekst in 'n font dat wel beschikbaar is.

Het niet gebruiken van het webfont kan 'n heel scala aan oorzaken hebben, soms afhankelijk van de gebruikte browser. 'n Aantal mogelijke oorzaken staan hieronder.

Soms worden webfonts geblokkeerd door de beveiligingsinstellingen van een browser. Webfonts kunnen ook worden gebruikt om malware te verspreiden. De extensie NoScript bijvoorbeeld blokkeert om die reden in Firefox standaard webfonts. Deze extensie ken ik toevallig, maar er zijn ongetwijfeld nog meer van dit soort extensies, instellingen, enz.

Als het in één specifieke browser niet werkt, ligt bij zoiets mogelijk de oorzaak.

Als het alleen in Firefox en Internet Explorer 9 niet werkt, komt dat mogelijk doordat de fonts in een ander domein staan dan de site zelf. Vanwege veiligheidsredenen blokkeren Internet Explorer 9 en Firefox standaard webfonts uit een ander domein, dan waar je site staat. Waarschijnlijk gaan in de toekomst andere browsers dit ook doen. Het domein waar de fonts staan, moet expliciet toestemming geven om de fonts te gebruiken.

Als je fonts op een domein staan, waar Apache als server wordt gebruikt, kun je de blokkade mogelijk opheffen door iets op te nemen in het .htaccess-bestand. Niet elke hoster staat dit toe, maar als je de mogelijkheid hebt, moet je het volgende in de .htaccess zetten:


	<FilesMatch "\.(ttf|eot|woff|svg)$">
	  <IfModule mod_headers.c>
		Header set Access-Control-Allow-Origin
		  "https://www.css-voorbeelden.nl"
	  </IfModule>
	</FilesMatch>

Waar www.css-voorbeelden.nl staat, vul je je eigen domeinnaam in.

Er is een kans dat deze manier om webfonts vanuit een ander domein toe te staan, in de toekomst gaat veranderen. In de specificatie wordt hier expliciet voor gewaarschuwd.

(Dit is trouwens ook de manier, waarop webfonts services werken: toestemming geven aan de sites die gebruik mogen maken van hun fonts. Of, in het geval van gratis fonts zoals bij Google, gewoon "*" gebruiken in plaats van een domeinnaam, zodat iedereen wordt toegelaten.)

Alle browsers: cursief, vet, en dergelijke zien er in elke browser anders uit.

Als je één font gebruikt voor normale letters én cursief én vet, zoals in het voorbeeld bij Jinky is gedaan, maakt de browser er zelf cursief en dergelijke van. Het resultaat daarvan is afhankelijk van het besturingssysteem en de gebruikte browser en kan enorm verschillen. Het resultaat heeft in ieder geval één gemeenschappelijke factor: het is in de regel niet om aan te zien.

Een font dat geen speciaal ontworpen cursieve, vette, enz. variant heeft, zou ook niet zo weergegeven moeten worden. In het voorbeeld wordt bij Jinky als afschrikwekkend voorbeeld toch vet en cursief weergegeven, terwijl daar geen speciale fonts voor aanwezig zijn. De browser probeert er het beste van te maken:

Als de browser zelf cursief probeert te maken
Dezelfde machine met Windows 7. Links Google Chrome, rechts Safari.

Laat ik het zo zeggen: 'het beste' zoals hierboven weergegeven geeft stof voor levendige discussies op de lange winteravonden over de definitie van de inhoud van het begrip 'het beste'.

Hier ziet Google Chrome er beter uit, maar voor hetzelfde geld was het omgekeerd geweest. Maar echt mooi ziet het er in geen van tweeën uit. En ik kan alvast verklappen dat dit voor álle browsers geldt.

Een goede leesbaarheid is ook bepaald niet gegarandeerd, als de browser zelf aan het ontwerpen slaat. Bij cursief doet de browser in feite niet meer dan de normale letters enigszins kantelen. Bij de Toren van Pisa trekt dat veel bezoekers, maar of dat ook zo is, als je op deze manier je site wilt verfraaien...

(Overigens zegt het ontbreken van een cursieve variant bij Jinky niets over de kwaliteit van dit font. De maker heeft het alleen niet bedoeld om te gebruiken voor cursieve tekst en dergelijke.)

Een browser is gewoon geen typograaf. Het ontwerpen van een goed font is een vak.

Door de browser zelf gemaakt cursief

Op de afbeelding staan helemaal links twee letters in de in het voorbeeld gebruikte gewone Ubuntu Mono. Gelijk daarnaast staan dezelfde twee letters cursief. Dat wil zeggen: de browser heeft de normale letters zelf cursief weergegeven. In het midden staan de twee letters in Ubuntu Mono cursief, zoals de typograaf het heeft ontworpen: een totaal andere cursieve letter dan wat de browser ervan bakt. Hier is echt duidelijk te zien dat de browser de letters alleen maar een soort schop geeft, terwijl echte cursieve tekens speciaal ontworpen worden.

De vier letters rechts zijn de normale Jinky en de 'cursieve' Jinky. Althans: wat de browser voor cursief houdt, want er bestaat geen cursieve Jinky. Ook hier is weer goed te zien dat de browser niets anders doet dan de normale letters schuin neerzetten, alsof ze dronken tegen een lantaarnpaal hangen.

Met aparte fonts voor cursief, vet, enz., wordt het dus wel veel mooier en de weergave in verschillende browsers en op verschillende systemen is altijd (vrijwel) hetzelfde, maar de laadtijd neemt ook sterk toe. Iets om goed over na te denken voor je webfonts gaat gebruiken, zeker bij een site voor mobiele apparaten.

Alle browsers: de tekst flikkert voordat het webfont wordt weergegeven

Als het webfont om een of andere reden niet werkt, tonen alle browsers de tekst in een wel beschikbaar font. Omdat het webfont geladen moet worden, voordat het beschikbaar is, zit er een (korte) tijd tussen het laden van de pagina met html - en de daarin staande tekst - en het webfont. Die (korte) tijd wordt door verschillende browsers op verschillende manieren overbrugd. Omdat dat in de browser zit ingebakken, heb je daar verder geen invloed op. Mogelijk wordt het flikkeren hierdoor veroorzaakt.

Op het moment van schrijven handelen de verschillende browsers dit als volgt af:

Firefox versie 3.5 en eerder, Opera en Internet Explorer 9 tonen de tekst eerst in een lokaal aanwezig font, dat wordt vervangen door het webfont. Dit verklaart mogelijk het flikkeren: je ziet de tekst heel kort in een lokaal font, waarna de tekst gelijk vervangen wordt door het webfont.

Firefox versie 4 en later: het webfont wordt gelijk weergegeven. Pas na drie seconden wordt een ander font gebruikt. Bij een trage verbinding kan het dus maximaal drie seconden duren, voor de tekst zichtbaar wordt.

Google Chrome en Safari: het webfont wordt gelijk weergegeven. Pas na één seconde wordt een ander font gebruikt. Bij een trage verbinding kan het dus maximaal één seconde duren, voor de tekst zichtbaar wordt.

Google heeft een JavaScript om onder andere te zorgen dat alle browsers zich hetzelfde gedragen tijdens het downloaden van de fonts. Ik neem aan dat Google dat niet alleen uit naastenliefde doet, maar ook om gegevens over bezoek aan de site te verkrijgen. Mocht je dit hulpmiddel van Google willen gebruiken, zoek dan naar WebFont Loader.

Volgens 24ways.org/2010/using-the-webfont-loader-to-make-browsers-behave-the-same zou je dit script ook lokaal moeten kunnen installeren, maar dat heb ik verder niet uitgeprobeerd.

Alle browsers: je ziet wel een webfont, maar geen cursief of vet

Als je maar één font gebruikt en dat door de browser cursief of vet laat weergeven met behulp van font-weight: bold; of font-style: italic; moet je in de @font-face-regel font-style: normal; font-weight: normal; toevoegen. Zoals in dit voorbeeld bij de regel voor Jinky is gedaan.

Als je dat niet doet, gaan Safari en Google Chrome ervan uit dat het normale font ook gebruikt moet worden voor cursief en vet. Voeg je die twee eigenschappen wel toe in de @font-face-regel, dan kun je op de normale manier font-weight en font-style gebruiken.

(Dat het dan waarschijnlijk niet mooi wordt, omdat de ontwerper van het font nooit heeft bedoeld dat de browser het zo gruwelijk zou mishandelen, is een andere zaak. Het met een botte kwast overkalken van een font is iets heel anders dan een vet font, net zoals het in een dronken bui omver kegelen van letters iets heel anders is dan een cursief font.)

Alle browsers: je ziet wel een webfont, maar vet is te vet en cursief is te cursief

Als je verschillende fonts gebruikt voor gewoon, cursief, enz., moet je bij elk font opgeven waarvoor het wordt gebruikt. Hoe dit moet staat bij font-weight: normal; font-style: normal;. Daar staat ook een voorbeeld van wat hier wordt bedoeld.

Wijzigingen

Alleen grotere wijzigingen worden hier vermeld, geen dingen als een link die is geüpdatet.

:

Nieuw opgenomen.

7 augustus 2012:

15 september 2013:

Koe van een fout bij omschrijving unicode-range gecorrigeerd.