Vragen? Forum!

Download hier code en uitleg (1,1 MB).

Uitleg online lezen.

Met @font-face eigen aangepaste fonts (webfonts) gebruiken

Ubuntu Mono

Regular: ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl
Cursief: ABCDEFHJIJKL abcdefghijkl
Vet: ABCDEFHJIJKL abcdefghijkl
Vet-cursief: ABCDEFHJIJKL abcdefghijkl

Jinky

Regular: ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl
Cursief: ABCDEFHJIJKL abcdefghijkl
Vet: ABCDEFHJIJKL abcdefghijkl
Vet-cursief: ABCDEFHJIJKL abcdefghijkl