Skip links en inhoudsopgave

Laatst aangepast: 17 oktober 2011

Bij hoveren over sommige woorden komt 'n bijpassende afbeelding tevoorschijn

Korte omschrijving

Als de cursor boven een van de gearceerde woorden komt, opent een klein afbeelding die bij het betreffende woord hoort. Als de cursor de afbeelding verlaat, verdwijnt deze weer.

Alles op deze site kan vrij worden gebruikt. Je gebruikt het wel op eigen risico: als er ergens fouten in zitten, ben ik daar niet verantwoordelijk voor en ook niet voor eventueel daardoor aangerichte schade in welke vorm dan ook. Een link naar https://www.css-voorbeelden.nl is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd.

Opmerkingen

Links in deze uitleg, vooral links naar andere sites, kunnen verouderd zijn. Op de pagina met links vind je steeds de meest recente links.

Alles op deze site is gemaakt op een systeem met Linux. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van Quanta Plus, GIMP en Firefox met extensies. De pdf-bestanden zijn gemaakt met LibreOffice.

Vragen of opmerkingen? Fout gevonden? Ga naar het forum.

Iets gevonden waar je wat aan hebt? Mooi. Als je je waardering wilt uiten, maak dan een donatie over aan War Child Nederland, een organisatie die kinderen uit oorlogsgebieden helpt hun trauma's te verwerken. Of - nog beter - wordt donateur:
War Child Nederland

Achterliggend idee

Op Internet Explorer 6 na werkt bij alle nieuwere browsers :hover op alle elementen, waaronder <span>. Over Internet Explorer 6 later meer.

De tekst is 'n gewone normale tekst (nou ja, normaal, wat heet...). In die tekst zijn bepaalde woorden gearceerd. Die woorden staan in 'n <span>, en als je over die span hovert wordt een kleine afbeelding zichtbaar, die bij dat woord hoort. Als er niet wordt gehoverd, staat die afbeelding links buiten het scherm geparkeerd.

Omdat in de html alleen standaard-tags worden gebruikt als <p> en <img>, zie je zonder css gewoon 'n normale tekst met daarin 'n hele reeks kleine illustraties. De opmaak is dan natuurlijk niet echt heel erg mooi, maar het is goed te lezen.

Dat is het simpele idee. Zoals vaker is de praktijk wat lastiger.

Oorspronkelijk wilde ik één lange tekst maken, zonder indeling in alinea's. Niet erg praktisch, maar het ging om te laten zien wat mogelijk is, niet om daadwerkelijk te gebruiken. Opera bleek echter de afbeeldingen niet goed te positioneren: als je ging scrollen werd de afbeelding verticaal gepositioneerd alsof er niet gescrold was, waardoor de lagere afbeeldingen zelfs helemaal niet meer te zien waren. De afbeeldingen hadden precies boven de bijbehorende woorden moeten komen te staan.

Opera werkte wel goed met margin in plaats van positioneren, maar daar kon Firefox weer niet tegen (positioneren was trouwens de correcte methode in dit geval).

Uiteindelijk heb ik de tekst ingedeeld in paragrafen, en de afbeeldingen in het midden van de paragraaf laten verschijnen. Dat lukte bij alle browsers.

Behalve traditiegetrouw natuurlijk bij Internet Explorer 6. Omdat Internet Explorer 6 hoveren alleen kent bij <a>, is voor Internet Explorer 6 overal waar 'n afbeelding moet verschijnen 'n <a> met bijbehorende </a> in de html gezet op zo'n manier, dat alleen Internet Explorer 6 het leest. Ik zou dat liever niet gebruiken omdat mensen die van link naar link gaan met de Tab-toets hier niet vrolijk van worden, maar andere browsers en programma's hebben er geen last van. En als je problemen hebt met het besturen van 'n muis, mag ik aannemen dat je geen Internet Explorer 6 gebruikt, tenzij je cum laude afgestudeerd bent in Toegepast Masochisme.

De css staat in dit geval allemaal bij elkaar. Internet Explorer 6 negeert hoveren over iets anders dan 'n <a> gewoon, en de andere browsers zien de <a> niet, dus die negeren alle css voor 'n <a>. In dit geval bijt het elkaar niet, maar je moet wel voorzichtig zijn met dit soort mengsels.

Beschrijving van code en css

De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld is rood gekleurd. Alle voor dit voorbeeld niet-essentiële code is bruin.

Deze uitleg hoort bij het voorbeeld dat in de download zit. Het voorbeeld uit de download verschilt iets van het voorbeeld hier op de site. In de download ontbreken bijvoorbeeld de witte vlakken met de links. Ook in de kopregels zit vaak wat verschil. Daarnaast kunnen er nog andere (meestal kleine) verschillen zijn.

Als je deze uitleg leest naast de broncode van het voorbeeld op de site, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat 'n h1 uit de css bij 'n <h2> uit de html hoort. Maar het gaat niet om hele grote, fundamentele afwijkingen.

Als je dit lastig vindt, downloadt dan de hele handel (ga terug naar het voorbeeld en kies daar voor downloaden). In de download zit 'n voorbeeld dat wel naadloos aansluit op de uitleg in de download.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl" lang="nl">

Een document moet met een doctype beginnen om weergaveverschillen tussen browsers te voorkomen. Zonder doctype is de kans op verschillende (en soms volkomen verkeerde) weergave tussen verschillende browsers heel erg groot.

Geldige doctypes vind je op www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html.

Gebruik het volledige doctype, inclusief de url, anders werkt het niet goed.

De toevoeging achter <html hierboven hoort bij het gekozen doctype.

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Zorgt dat de browser letters met accenten en dergelijke goed kan weergeven. Als je als doctype html hebt gekozen, moet je niet eindigen op />, maar op > (dit geldt voor alles in de head wat eindigt op />).

utf-8 is de beste charset (tekenset), omdat deze alle talen van de wereld (en nog heel veel andere extra tekens) bestrijkt, maar toch niet meer ruimte inneemt voor de code dan nodig is. Als je utf-8 gebruikt, hoef je veel minder entiteiten (&auml; en dergelijke) te gebruiken, maar kun je bijvoorbeeld gewoon ä gebruiken.

Deze regel moet zo hoog mogelijk komen te staan, als eerste regel binnen de head, omdat hij anders door sommige browsers niet wordt gelezen.

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/naam-van-stylesheet.css" />

Deze regel heeft in dit voorbeeldbestand geen enkel nut. Normaal genomen is het een verwijzing naar een extern stylesheet, waarin de style staat. In dit voorbeeld verwijst de href naar een niet bestaand bestand.

De bedoeling is dat je bovenstaande regels aanpast voor je eigen bestand. De hele style, die onder deze regels in de <head> staat, wordt dan in het externe bestand geplaatst waar de href naar verwijst. In dat bestand komt de style precies zo te staan zoals die nu in de <head> staat. Het bestand moet eindigen op .css.

Voordeel van een externe stylesheet is onder andere, dat deze geldig is voor alle pagina's waaraan deze is gelinkt. 'n Verandering in de lay-out hoef je dan maar op één enkele centrale plek te aan te brengen.

In die externe stylesheet zet je alles wat in dit voorbeeld tussen <style type="text/css"> en </style> staat (zonder deze begin- en eindregel).

Deze regel is gewoon 'n link die naar 'n bestand elders verwijst, waar de css in staat. Op de plaats van "../../css/naam-van-stylesheet.css" moet je pad naar en naam van jouw stylesheet invullen.

<style type="text/css">

Voor de duidelijkheid staat de style hier in het bestand zelf, maar het is beter deze in een apart stylesheet te zetten, zoals hierboven beschreven. In dat stylesheet komt alles wat tussen bovenstaande regel en </style> staat.

Technisch gezien is er geen enkel bezwaar om het in die stylesheet te zetten met dezelfde vreselijke lay-out als die ik in dit voorbeeld gebruik. Maar als je dat doet, garandeer ik je hele grote problemen omdat het volstrekt onoverzichtelijk is. Ik gebruik alleen deze lay-out omdat het anders veel te veel regels worden.

Voorbeeld van 'n goede lay-out in je css:


	div#header-buiten
	{
	  position: absolute;
	  right: 16px;
	  width: 100%;
	  height: 120px;
	  background: yellow;
	}

	div#header-binnen
	{
	  margin-left: 16px;
	  height: 120px;
	  text-align: center;
	}
body margin: 0; padding: 0;

Slim om te doen, is soms wat afwijkend in verschillende browsers.

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

Lettersoort. Als er geen Arial is, wordt gezocht naar Helvetica. Als dat er ook niet is in ieder geval 'n lettersoort zonder schreef (dwarsstreepjes).

font-size: 110%;

Iets groter dan standaard. 't Zal de leeftijd zijn, maar ik vind de standaardgrootte wat te klein.

Ik gebruik hier % als eenheid, en voor alle andere lettergroottes gebruik ik em. Dat komt door Internet Explorer. Als ik als maateenheid iets als px neem, kunnen gebruikers van Internet Explorer de lettergrootte niet veranderen.

Maar als ik overal em neem als maateenheid, wat dan voor de hand zou liggen, kom ik in de problemen met versies van Internet Explorer ouder dan versie 8. De stappen van de verkleining of vergroting zijn in die browsers zo groot, dat 't gelijk onleesbaar klein of absurd groot is.

Als je nou echter bij body geen em gebruikt (font-size: 1.1em; zou hetzelfde moeten zijn als font-size: 110%;), dan is de lettergrootte in Internet Explorer te veranderen, en in oudere versies dan versie 8 zijn de tussenstappen teruggebracht tot normale grootte.

Dit werkt ook als je als lettergrootte 100% invult. Dat heeft geen enkele invloed op de lettergrootte, behalve dus dat de tussenstappen in oudere versies nu normaal werken.

In Internet Explorer 8 is deze bug eindelijk gerepareerd. Aangezien we waarschijnlijk nog vele jaren met oudere versies dan Internet Explorer 8 zitten opgescheept, zal deze truc ook nog jaren moeten worden toegepast.

color: #000;

Tekst zwart.

Hoewel dit de standaardkleur is, geef ik de kleur toch op. Hieronder geef ik een achtergrondkleur op. Sommige mensen hebben zelf de kleur en/of achtergrondkleur veranderd, bijvoorbeeld omdat ze slecht kleuren kunnen onderscheiden. Als ik nu de achtergrondkleur verander, maar niet de tekstkleur, loop ik het risico dat tekstkleur en achtergrondkleur te veel op elkaar gaan lijken.

Door beide op te geven, weet ik redelijk zeker dat achtergrond- en tekstkleur genoeg van elkaar blijven verschillen. Als de gebruiker !important heeft gebruikt, is er nog niets aan de hand, want dan veranderen achtergrond- en tekstkleur geen van beide.

background: #ff9;

Achtergrondkleurtje.

div#content

De div met id="content". Hier staat de hele pagina in.

margin: 20px 15% 0;

Omdat hier maar vier maten zijn opgegeven, wordt dit gelezen als 20px - 15% - 0 - 15%, in de volgorde boven - rechts - onder - links. Aan de bovenkant dus een kleine marge die altijd even groot is, links en rechts een marge die afhangt van de breedte van het venster van de browser. Er is geen bepaalde reden om dit zo te doen, behalve dat ik er zin in had.

padding: 0 0 100px;

Omdat hier geen waarde voor links is ingevuld, krijgt links automatisch dezelfde waarde als rechts. Hier staat dus eigenlijk 0 0 100px 0 in de volgorde boven - rechts - onder - links.

Als een afbeelding zo groot is dat deze bij verschijnen onder de pagina uitkomt, ontstaat er aan de rechterkant een scrollbar. Maar scrollen gaat niet echt lekker, want zodra de cursor buiten de afbeelding komt, sluit de scrollbar weer. Daarom geef ik 'n padding onderaan: de ruimte die 'n grotere afbeelding eventueel nodig heeft, is er dan al, dus ook de eventueel benodigde scrollbar. margin werkt niet, omdat Internet Explorer 6 en 7 'n marge aan de onderkant van de laatste div van 'n pagina gewoon negeren. De diepere beweegredenen van Microsoft hiervoor zijn me niet bekend. In Internet Explorer 8 wordt de marge niet meer genegeerd.

line-height: 1.25em;

'n Normale regelhoogte is ongeveer 1.2 em. Ik verhoog het iets, zodat de arceringen rondom bepaalde woorden wat ruimte krijgen.

div#content p

Alle paragrafen binnen de div met id="content"

position: relative;

Om te kunnen positioneren ten opzichte van 'n element, moet ik dat element 'n positie geven, ook al vul ik daar verder helemaal niets bij in. Nu kan ik de afbeeldingen positioneren ten opzichte van de paragraaf waar ze in staan.

span.pict

Alle spans met class="pict". Dat zijn de spans waarbinnen de afbeeldingen en de gearceerde woorden staan. Ik gebruik 'n span met 'n class, omdat er ook spans worden gebruikt voor bijvoorbeeld taalwisselingen, en die moeten natuurlijk niet reageren op de opdrachten hier.

border: #bbb dotted 1px;

Klein gestippeld randje rondom de 'gevoelige' woorden.

background: #fe8;

En ook 'n iets andere achtergrondkleur, zodat de woorden 'n beetje herkenbaar zijn.

span.pict img

Alle afbeeldingen die binnen 'n span met id="pict" staan. Dat zijn de afbeeldingen die tevoorschijn komen als je over 'n 'gevoelig' woord hovert.

position: absolute;

Om ze op 'n bepaalde plaats neer te kunnen zetten. Ik gebruik absolute zodat ze bij openen niet de andere inhoud van de pagina opzij duwen.

Er wordt gepositioneerd ten opzichte van het eerste ouder-element dat zelf een positie heeft. Dat is de <p> waar de afbeelding in staat.

left: -2000px;

Parkeer ze ver links buiten het scherm, zodat ze onzichtbaar zijn. Ik gebruik dit liever dan display: none; of visibility: hidden;, omdat speciale programma's zoals spraakbrowsers dat niet allemaal weergeven.

width: 119px; height: 106px;

Meestal zullen breedte en hoogte van een afbeelding in de html staan. Maar omdat het hier om een hele serie thumbnails gaat, die allemaal precies dezelfde maat hebben, is het simpeler om breedte en hoogte in dit geval in de css op te geven.

span.pict:hover img

Als ik over de span met id="pict" hover, doe dan het volgende met de img binnen die span:

top: 50%;

Zet de afbeelding op 50% van de bovenkant van het eerste ouder-element met een positie. Dat is de <p> waarbinnen deze span staat.

margin-top: -60px;

De afbeeldingen zijn 119px hoog. Door ze de helft hiervan terug omhoog te zetten, komen ze in het midden van de <p> te staan. Bij 'n heel lage paragraaf (minder dan 119px hoog) komen ze iets boven de helft te staan, maar dat maakt weinig uit.

left: 50%;

Zet de afbeelding op 50% van de linkerkant van het eerste ouder-element met een positie. Dat is de <p> waarbinnen deze span staat.

margin-left: -53px;

De afbeeldingen zijn 106 px breed. Door ze de helft hiervan terug naar links te zetten, komen ze in het midden van de <p> te staan.

border: black solid 1px;

Zwart randje rondom de afbeelding, voor de duidelijkheid. Nogal wat afbeeldingen hebben dezelfde kleur als de achtergrond van de pagina. Normaal genomen zou ik dat natuurlijk niet zo doen, maar ik had geen zin om al die thumbs te gaan ombouwen.

z-index: 100;

Zorgen dat de afbeeldingen zichtbaar zijn boven de rest van de pagina. In Internet Explorer 7 komt, ondanks deze instelling, tekst van onderliggende paragrafen toch over de afbeelding te staan. Daarom is deze methode niet geschikt voor grote afbeeldingen (tenzij je hele hoge paragrafen maakt). Internet Explorer 6 gaat mank aan hetzelfde probleem. In Internet Explorer 8 doet dit probleem zich niet meer voor.

background: white;

Achtergrond wit maken. Als iemand dan plaatjes uit heeft staan, is in ieder geval wat bij alt is ingevuld te lezen.

div#content a

Elke <a> binnen de div met id="content". Omdat deze <a>'s alleen voor Internet Explorer 6 te lezen zijn, wordt dit door alle andere browsers genegeerd.

text-decoration: none; color: black;

Standaard wordt een link onderstreept en krijgt een andere kleur. Dat wil ik hier niet.

div#content a:hover

Als ik over 'n <a> hover binnen de div met id="content". Omdat deze <a>'s alleen voor Internet Explorer 6 te lezen zijn, wordt dit door alle andere browsers genegeerd.

cursor: default;

Normaal genomen verandert de cursor boven 'n link in 'n handje. Dat wil ik hier niet: gewoon de standaardcursor tonen.

div#content a:hover img

Omdat deze <a>'s alleen voor Internet Explorer 6 te lezen zijn, wordt dit door alle andere browsers genegeerd.

Als ik over 'n <a> hover binnen de div met id="content", doe dan het volgende met de img binnen die <a>:

top: -20px;

Ik wil eigenlijk net zo centreren als voor alle andere browsers, maar als ik top: 50%; gebruik, worden de afbeeldingen ver beneden de pagina neergezet. Tja. Dan maar zo. En elke avond voor het slapengaan even bidden dat dit onzalige programma snel niet meer gebruikt wordt.

Er wordt gepositioneerd ten opzichte van het eerste ouder-element met een positie, dat is de <p> waarbinnen de afbeelding staat.

left: 25%;

Ik kan wel vanaf links positioneren, net zoals bij alle andere browsers, alleen wordt in dit geval door Internet Explorer 6 de afstand spontaan verdubbeld. Om de linkerkant van de afbeelding in het midden te zetten moet ik dus 25 % gebruiken, en geen 50.

margin-left: 53px;

Waarna de rest wel weer gewoon blijkt te werken. De afbeelding is 106 px breed. Plaats de helft hiervan terug naar links en de afbeelding staat in het midden.

z-index: 100;

Om de afbeelding zichtbaar te maken boven de rest van de pagina. Ondanks deze opdracht komt de inhoud van paragrafen die beneden de afbeelding staan toch boven de afbeelding te staan. Daarom is deze methode niet geschikt voor grote afbeeldingen (tenzij je hele hoge paragrafen maakt). Internet Explorer 7 gaat mank aan hetzelfde probleem. In Internet Explorer 8 doet dit probleem zich niet meer voor.

border: black solid 1px;

Randje rondom de afbeelding, voor de duidelijkheid.

Html speciaal voor Internet Explorer 6

<!--[if IE 6]><a href="#"><![endif]--> <span class="pict"> eerste lay-out<img src="037-pics/001.jpg" alt="Thumbnail van lay-out 001" /> </span> <!--[if IE 6]></a><![endif]-->

(In de html staat dit achter elkaar op één regel, omdat er anders veel te veel regels komen. Voor de duidelijkheid staat het hier op meerdere regels.)

Dit ziet er ingewikkelder uit dan het is. Als je stukje voor stukje bekijkt, valt het nogal mee.

Ik gebruik liever geen <a>'s als het niet voor 'n link is, omdat mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met het bedienen van 'n muis via de Tab-toets of 'n soortgelijke methode van link naar link kunnen gaan. Ook spraakbrowsers gebruiken dat soort handigheidjes. Er zijn 37 afbeeldingen, dus dat levert 37 nep-links op.

Probleem is alleen dat Internet Explorer 6 hoveren alleen boven 'n <a> herkent. Dus ik moet in feite twee soorten html schrijven: eentje voor Internet Explorer 6 met daarin op de juiste plaatsen <a> en </a>, en eentje voor alle andere browsers. En dat is precies wat hierboven gebeurt met behulp van een 'conditional comment'. Dat is een door Microsoft bedachte uitermate slimme methode om speciaal voor Internet Explorer opdrachten te geven. Die opdrachten kunnen zelfs per versie worden gespecificeerd.

De code stukje voor stukje:

<!--[if IE 6]><a href="#"><![endif]-->

Dit stuk html begint met <!-- en eindigt met -->. Waarmee het dus gewoon commentaar is. En omdat het commentaar is, mag je daartussen vrijwel alles schrijven wat je wilt. Microsoft heeft die vrijheid gebruikt om er bepaalde code die alleen Internet Explorer herkent in te stoppen:

[if IE 6]

if betekent gewoon als, IE staat voor Internet Explorer, en 6 wil zeggen versie 6: als het Internet Explorer 6 is. Waarna gewoon de standaard <a>-tag volgt.

<![endif]-->

De code waaraan Internet Explorer ziet dat de rest niet meer speciaal voor Internet Explorer is.

Het is belangrijk dat de spaties in <!--[if IE 6]> en <![endif]--> precies zo worden overgenomen zoals ze hier staan.

<span class="pict"> eerste lay-out<img src="037-pics/001.jpg" alt="Thumbnail van lay-out 001"> </span>

Dit is gewoon normale html die door alle browsers, inclusief Internet Explorer 6, wordt gelezen.

<!--[if IE 6]></a><![endif]-->

Zelfde verhaal als hierboven, maar nu voor de afsluitende </a>.

De code aanpassen aan je eigen ontwerp

Toegankelijkheid en zoekmachines

Eventuele opmerkingen specifiek voor dit voorbeeld staan bij Opmerkingen.

Toegankelijkheid (accessibility in het Engels) is belangrijk voor bijvoorbeeld blinden die een spraakbrowser gebruiken, of voor motorisch gehandicapte mensen die moeite hebben met het bedienen van een muis. Een spider van een zoekmachine (dat is het programmaatje wat de site indexeert voor de zoekmachine) is te vergelijken met een blinde. Als je je site goed toegankelijk maakt voor gehandicapten, is dat dus gelijk goed voor een hogere plaats in een zoekmachine. Dus als je 't niet uit sociale motieven wilt doen, kun je 't uit egoïstische motieven doen.

(Op die plaats in de zoekmachine heb je maar beperkt invloed. De toegankelijkheid van je site is maar één van de factoren, maar zeker niet onbelangrijk.)

Als je bij het maken van je site al rekening houdt met toegankelijkheid, is dat nauwelijks extra werk. 't Is ongeveer te vergelijken met inbraakbescherming: doe dat bij 'n nieuw huis en 't is nauwelijks extra werk, doe 't bij 'n bestaand huis en 't is al snel 'n enorme klus.

Enkele tips die helpen bij toegankelijkheid:

Getest in

Laatst gecontroleerd op 17 oktober 2011.

(Internet Explorer 6 is voor het laatst gecontroleerd op 22 november 2009. Op deze browser test ik niet meer. Maar omdat de code niet is veranderd, neem ik aan dat dit voorbeeld ook nog werkt in Internet Explorer 6.)

Dit voorbeeld is getest in Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Internet Explorer 6, 7 en 8 in de resoluties 800x600, 1024x768 en 1280x1024. Steeds met de laatste versie van die browsers, omdat ik geen zin heb om rekening te houden met mensen die met zwaar verouderde browsers surfen. Dat is trouwens vragen om ellende, want updates van browsers hebben heel vaak met beveiligingsproblemen te maken. In de resoluties 1024x768 en 1280x1024 is ook in- en uitzoomen en een kleinere en grotere letter getest. Eventuele problemen staan bij Bekende problemen.

Naast deze 'gewone' browsers is ook getest in Lynx, WebbIE, Jaws en Fangs Screen Reader Emulator. Lynx is een browser die alleen tekst laat zien en geen css gebruikt. WebbIE is een browser die gericht is op mensen met een handicap. Jaws is een screenreader, zoals die door blinden wordt gebruikt. Fangs Screen Reader Emulator is een extensie bij Firefox die de pagina laat zien zoals een screenreader hem ziet.

Als het voorbeeld in deze vier programma's toegankelijk is, zou het in principe toegankelijk moeten zijn in alle aangepaste browsers en dergelijke. En dus ook voor zoekmachines, want een zoekmachine is redelijk vergelijkbaar met een blinde. Eventuele opmerkingen over de toegankelijkheid van dit voorbeeld staan bij Opmerkingen.

Nieuwe browsers test ik pas als ze uit het bèta-stadium zijn, omdat er anders 'n redelijke kans is dat ik 'n bug zit te omzeilen die voor de uiteindelijke versie nog gerepareerd wordt. Dit voorbeeld is alleen getest in de hierboven met name genoemde browsers. Vragen over niet-geteste browsers kan ik niet beantwoorden, en het melden van fouten in niet-geteste browsers heeft ook geen enkel nut. (Melden van fouten, problemen, enz. in wel geteste browsers: graag!)

Wijzigingen

Alleen grotere wijzigingen worden hier vermeld, geen dingen als een link die is geüpdatet.

25 juni 2008:

Nieuw opgenomen.

10 april 2009:

Tekst aangepast aan de nieuw verschenen Internet Explorer 8. De code is niet veranderd.

Bekende problemen

Internet Explorer 6 en 7

Als de letters sterk worden verkleind, komt de afbeelding onder de eronder liggende paragraaf te staan, omdat de afbeeldingen even groot blijven, ook bij kleinere lettergrootte. De tekst in de paragraaf eronder komt over de afbeelding heen te staan, terwijl het omgekeerde de bedoeling is. Dit doet zich in het voorbeeld alleen voor als de letters sterk worden verkleind, maar als de paragrafen heel klein zijn, of de afbeeldingen groter, kan het zich veel sneller voordoen.

In Internet Explorer 8 doet dit probleem zich niet meer voor.