Skip links en inhoudsopgave

Bestanden invoegen met behulp van <object> - uitleg

Laatst aangepast: .

Op verschillende manieren ingevoegde bestanden

Korte omschrijving

Een ander bestand invoegen met behulp van <object>. De ingevoegde bestanden zijn respectievelijk platte tekst, html, pdf en shtml.

BELANGRIJK

Deze uitleg hoort bij het voorbeeld dat in de download zit. Het voorbeeld uit de download verschilt iets van het voorbeeld hier op de site. In de download ontbreekt bijvoorbeeld de navigatie voor de site. Ook in de kopregels zit vaak wat verschil. Daarnaast kunnen er nog andere (meestal kleine) verschillen zijn.

Als je deze uitleg leest naast de broncode van het voorbeeld op de site, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat 'n <h1> uit de css bij 'n <h2> uit de html hoort. Maar het gaat niet om hele grote, fundamentele afwijkingen.

Als je dit lastig vindt, kun je bovenaan de pagina de hele handel downloaden. In de download zit 'n voorbeeld dat wel naadloos aansluit op de uitleg in de download.

Alles op deze site kan vrij worden gebruikt, met twee beperkingen:

* Je gebruikt het materiaal op deze site volledig op eigen risico. Het kan prima zijn dat er fouten in de hier verstrekte info zitten. Voor eventuele schade die door gebruik van materiaal van deze site ontstaat, in welke vorm dan ook, zijn www.css-voorbeelden.nl en medewerkers daarvan op geen enkele manier verantwoordelijk.

* Deze uitleg wordt regelmatig bijgewerkt. Het is daarom niet toegestaan deze uitleg op welke manier dan ook te verspreiden, zonder daarbij duidelijk te vermelden dat de uitleg afkomstig is van www.css-voorbeelden.nl en dat daar altijd de nieuwste versie is te vinden. Dit is om te voorkomen dat er verouderde versies worden verspreid.

Een link naar www.css-voorbeelden.nl wordt trouwens altijd op prijs gesteld.

Alle code is geschreven in een afwijkende lettersoort en -kleur. De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld (essentiële code), is in de hele uitleg onderstippeld blauw. Alle niet-essentiële code is bruin. (In de inhoudsopgave staat alles vanwege de leesbaarheid in een gewone letter.)

Opmerkingen

Links in deze uitleg, vooral links naar andere sites, kunnen verouderd zijn. Op de pagina met links vind je steeds de meest recente links.

Alles op deze site is gemaakt op een systeem met Linux (Kubuntu). Daarbij is vooral gebruik gemaakt van Komodo Edit, GIMP en Firefox met extensies. De pdf-bestanden zijn gemaakt met LibreOffice.

Vragen of opmerkingen? Fout gevonden? Ga naar het forum.

Achterliggend idee

Soms kan het handig zijn een ander bestand in een pagina in te voegen. Dat kan op verschillende manieren.

Als bijvoorbeeld een menu op veel pagina's wordt herhaald, kan dat menu in een apart bestand worden opgeslagen. Het kan dan worden ingevoegd op de pagina's, waar dat menu nodig is. Voordeel is dat het menu maar op één plaats hoeft te worden gewijzigd, in plaats van op elke aparte pagina waar het wordt gebruikt.

Voor dit invoegen van bestanden wordt meestal PHP gebruikt, en ook wel SSI (Server Side Includes). In beide gevallen wordt het bestand al op de server ingevoegd, waardoor de browser gewoon één pagina met html ziet. Dat is bijvoorbeeld bij de vroeger gebruikte frames anders. Bij frames worden afzonderlijke bestanden gedownload en door de browser naast elkaar weergegeven.

Dat is een belangrijk verschil. Als de server bestanden samenvoegt, zijn die voor de browser echt één pagina. Daarmee zijn ze ook voor schermlezers, zoekmachines, en dergelijke één pagina.

Als de browser verschillende bestanden samenvoegt, blijven het verschillende bestanden. Op het scherm ziet het er misschien samenhangend uit, achter de schermen zijn het aparte bestanden die niets met elkaar te maken hebben. Dat levert enorme problemen op voor bijvoorbeeld schermlezers. Maar ook zoekmachines kunnen hier niet goed mee uit de voeten, omdat de samenhang tussen de diverse onderdelen onduidelijk is.

In het algemeen kan het invoegen van bestanden daarom het best met behulp van technieken als PHP of SSI worden gedaan. Maar soms moet er maar een klein bestandje worden ingevoegd, en dan is <object> ook bruikbaar.

Als je iets invoegt met behulp van PHP of SSI, moet de pagina als extensie 'php' of 'shtml' hebben. Een normale pagina eindigt op 'html'. Als bij een al bestaande pagina 'html' veranderd moet worden in 'php' of 'shtml', kan dat problemen opleveren met bijvoorbeeld links naar de pagina. Als het niet op de juiste manier gebeurt, kan het ook nadelig zijn voor de plaats in de zoekindex van zoekmachines.

Soms wordt als oplossing aangeraden om als extensie gewoon 'html' te houden, maar de server alles als PHP of shtml te laten bekijken. (Dat kan niet bij elke hoster, je hoster moet toestaan dat je iets als .htaccess gebruikt.)

Dit is een bijzonder slecht idee. De server gaat nu namelijk álle html-pagina's een soort extra behandeling geven, ook html waar helemaal geen PHP of SSI in aanwezig is. Dit is een extra belasting voor de server, waardoor de site (aanzienlijk) trager kan gaan werken. En als je gebruik maakt van gedeelde hosting, maak je ook je hoster er niet blij mee. Want als de server zwaarder wordt belast, heeft dat ook gevolgen voor andere sites op dezelfde server.

Een alternatief voor het veranderen van de extensie kan het gebruik van <object> zijn. Hiermee kun je ook andere bestanden invoegen. Voor grotere bestanden, menu's die op veel pagina's worden weergegeven, en dergelijke blijven PHP en SSI beter, maar voor kleine bestandjes, of als iets maar tijdelijk wordt ingevoegd, kan dit een goed alternatief zijn.

Bij gebruik van <object> in een bestaande html-pagina kan de extensie gewoon 'html' blijven. Het is zelfs mogelijk om phhp- en shtml-bestanden in te voegen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden die die talen bieden, zoals het weergeven van een datum.

Ook aan deze methode zitten wat nadelen. Omdat de bestanden pas in de browser worden samengevoegd, zijn het – net als bij frames – aparte bestanden. Maar anders dan bij frames hebben schermlezers en zoekmachines hier geen moeite mee, omdat de bestanden op één specifieke plaats worden ingevoegd: exact waar <object> is opgenomen in de code.

Hier zijn twee uitzonderingen op. Een ingevoegd pdf-bestand levert zoveel problemen op, dat het feitelijk onbruikbaar is. Het is alleen opgenomen in dit voorbeeld om te laten zien, waarom je geen pdf moet invoegen op deze manier. (Meer hierover bij Bekende problemen (en oplossingen).

De tweede uitzondering is Bing, de zoekmachine van Microsoft. Als je de pagina ophaalt, zoals Bing die ziet, worden de ingevoegde bestanden genegeerd. Alleen de in de <object>'s zittende tekst wordt weergegeven. Er is dus een goede kans, dat Bing de ingevoegde bestanden niet indexeert. Dat is geen probleem voor bijvoorbeeld de flauwekul-gedichten die hier zijn gebruikt, maar voor belangrijker teksten kan het wel een probleem zijn.

In dit voorbeeld worden vier verschillende bestanden ingevoegd met behulp van <object>.

Omdat niet elke browser elk bestand kan weergeven, moet binnen <object> in principe een link naar het in te voegen bestand worden geplaatst. Als de browser het bestand niet weer kan geven, wordt dan – als het goed is – die link getoond, zodat de gebruiker het bestand in ieder geval kan downloaden of in een nieuw venster kan bekijken.

<object> moet altijd voldoende hoogte krijgen voor de inhoud ervan. Wat niet in <object> past, verdwijnt in sommige mobiele browsers gewoon spoorloos. Als de hoogte groot genoeg is, wordt dit voorkomen. Daarnaast krijgen desktopbrowsers, als geen hoogte wordt opgegeven bij <object>, altijd een scrollbalk, ook als dat niet nodig is.

(Op de desktop verschijnt overal netjes een scrollbalk als de inhoud te hoog is voor <object>, maar daar heb je weinig aan. Want in mobiele browsers verdwijnt het deel dat te hoog is spoorloos.)

Als je in de broncode kijkt, zie je alleen wat je zelf aan code hebt ingetypt. Om de ingevoegde bestanden te zien, moet je de Gegenereerde code bekijken.

Het eerste bestand is gewoon platte tekst. Dat is tekst zoals een simpele tekstverwerker die maakt. Programma's als Word of LibreOffice zijn hiervoor ongeschikt, omdat ze niet alleen tekst, maar hele regimenten extra codes maken. (Tenzij je het bestand expliciet als .txt-bestand opslaat.) Dit bestand wordt overal goed getoond, behalve op Windows Phone. Daar wordt de download-link getoond.

Het tweede bestand is een gewone pagina met html, inclusief doctype, <head>, enz. In de <head> staat css, en die wordt gewoon uitgevoerd. Op deze manier kun je dus de inhoud van <object> met behulp van css volledig aanpassen.

Het derde bestand is een pdf. Kort samengevat: volledig onbruikbaar voor weergave binnen <object>. Bij Bekende problemen (en oplossingen) staat een hele waslijst aan problemen.

Het vierde bestand is een hele leuke mogelijkheid. Het ingevoegde bestand heeft de extensie .shtml, wat bij Server Side Includes (SSI) hoort. Hierdoor behandelt de server het, alsof het een SSI-bestand is. Daardoor worden de in SSI beschikbare commando's ook uitgevoerd. Normaal genomen zou dat alleen gebeuren als, de hele pagina de extensie .shtml heeft, maar op deze manier kan dus SSI worden uitgevoerd binnen een normale html-pagina.

In dit voorbeeld worden het tijdstip van openen van de pagina en wat doorgestuurde informatie van de browser weergegeven. Voor beide worden SSI-commando's gebruikt. Daarnaast staan nog wat gewone html en tekst in het bestand.

SSI heeft veel minder mogelijkheden dan PHP, maar is voor simpele dingen best bruikbaar. Maar ook PHP kan op deze manier worden gebruikt. Geef het bestand dat wordt ingevoegd een php-extensie, en de server verwerkt het als PHP, ook al heeft de 'moederpagina' gewoon de extensie .html.

(Voor grotere bestanden, menu's die op veel pagina's voorkomen, en dergelijke blijft een echte php- of shtml-pagina een betere oplossing. Voor de kleine flauwekul-gedichten op deze pagina zijn <object>'s prima geschikt.)

Deze vierde mogelijkheid is alleen op een server te testen, omdat SSI nou eenmaal alleen op een server werkt. Je moet dat dus bij een hoster testen, of zelf een server installeren. Als je op internet zoekt naar LAMP (Linux), WAMP (Windows) of MAMP (OS X) vind je gratis te installeren servers.

Gegenereerde code

Het onderstaande geldt alleen voor desktopbrowsers. In browsers op mobiele systemen is het vaak ook mogelijk gegenereerde code te bekijken, maar dat is veel ingewikkelder. Bovendien verandert de manier, waarop dat kan, nogal snel.

Als je html schrijft, kan dat (hopelijk) in de browser worden weergegeven. Vanuit de browser kun je die html bekijken, precies zoals je hem hebt ingevoerd. Alsof je het in een editor ziet. In Firefox bijvoorbeeld kan dat door ergens op de pagina te rechtsklikken en te kiezen voor Paginabron bekijken, of door in het menu te kiezen voor Extra → Webontwikkelaar → Paginabron. (Of door de veel snellere sneltoets Ctrl+U.) Elke browser heeft dit soort mogelijkheden.

Wat je dan te zien krijgt, is exact de code, zoals jij die hebt ingetypt. Inclusief alle fouten, hoofd- en kleine letters, noem maar op. Als je zo slordig bent om een <p> niet af te sluiten, zit er niet plotsklaps een afsluitende </p> in de code. Als er css wordt gebruikt, html wordt ingevoegd via JavaScript, noem maar op, zie je daar niets van, want dat heb jij niet ingetypt.

Daar heb je dus eigenlijk vrij weinig aan, want die code kende je al. Die heb je zelf bloedig zitten intypen.

Wat de browser daadwerkelijk gebruikt, is iets totaal anders: de gegenereerde code. En die is veel interessanter, want die code blijkt (fors) af te wijken van wat jij heb ingetypt. De browser gebruikt een tijdelijke kopie van de door jou geschreven code, die zo is aangepast dat er voor de browser mee te werken is.

Elke browser heeft inmiddels mogelijkheden om de gegenereerde code te bekijken. In Firefox bijvoorbeeld in het menu Extra → Webontwikkelaar → Hulpmiddelen in-/uitschakelen. In Google Chrome in het menu onder Meer hulpprogramma's → Hulpprogramma's voor ontwikkelaars. In Internet Explorer open je dit door op F12 te drukken, en het kan vast ook via het menu.

Houdt er wel rekening mee dat elke browser de door jou ingetypte code iets zal aanpassen. In Firefox bijvoorbeeld wordt een <P> veranderd in een <p>. Als er 'n </p> mist, is die opeens wel aanwezig in de gegenereerde code. Wat elke browser precies aanpast, zal iets verschillen en kan ook nog veranderen. In het verleden veranderde Internet Explorer bijvoorbeeld een <p> juist in een <P>, nu is dat niet meer zo.

Als je met behulp van <object> bestanden invoegt, zijn de ingevoegde bestanden niet in alle browsers in de gegenereerde code te zien. Internet Explorer en Edge laten de ingevoegde bestanden niet zien, maar tonen gewoon de 'normale' broncode. Safari, Google Chrome en Firefox tonen wel de ingevoegde bestanden.

Afhankelijk van de browser en afhankelijk van het soort ingevoegde bestand, voegen deze drie browsers nog allerlei toeters en bellen toe. Soms wordt het ingevoegde bestand zelfs veranderd in een complete html-pagina, inclusief <head> en <body>. Waaruit ook weer duidelijk blijkt dat invoegen met behulp van <object> echt iets heel anders is, dan wanneer je rechtstreeks PHP of SSI invoegt, waarbij alles op de server tot één geheel wordt gemaakt.

Hoewel de gegenereerde code bij gebruik van <object> verwarrender is dan gegenereerde code zonder <object>, kan het mogelijk toch helpen om eventuele problemen op te sporen. En in ieder geval is het leerzaam om te zien, hoe verschillende browsers intern met exact dezelfde code omspringen.

De code aanpassen aan je eigen ontwerp

Toegankelijkheid en zoekmachines

Het eerste deel van deze tekst is voor alle voorbeelden hetzelfde. Eventueel specifiek voor dit voorbeeld geldende dingen staan verderop onder het kopje Specifiek voor dit voorbeeld.

Toegankelijkheid (accessibility in het Engels) is belangrijk voor bijvoorbeeld blinden die een schermlezer gebruiken, of voor motorisch gehandicapte mensen die moeite hebben met het bedienen van een muis. Een spider van een zoekmachine (dat is het programmaatje dat de site indexeert voor de zoekmachine) is te vergelijken met een blinde. Als je je site goed toegankelijk maakt voor gehandicapten, is dat gelijk goed voor een hogere plaats in een zoekmachine. Dus als je 't niet uit sociale motieven wilt doen, kun je 't uit egoïstische motieven doen.

(Op die plaats in de zoekmachine heb je maar beperkt invloed. De toegankelijkheid van je site is maar één van de factoren, maar zeker niet onbelangrijk.)

Als je bij het maken van je site al rekening houdt met toegankelijkheid, is dat nauwelijks extra werk. 't Is ongeveer te vergelijken met inbraakbescherming: doe dat bij 'n nieuw huis en 't is nauwelijks extra werk, doe 't bij 'n bestaand huis en 't is al snel 'n enorme klus.

Enkele tips die helpen bij toegankelijkheid:

Specifiek voor dit voorbeeld

Getest in

Laatst gecontroleerd op 18 januari 2016.

Onder dit kopje staat alleen maar, hoe en waarin is getest. Eventuele problemen, ook die met betrekking tot zoomen en lettergroottes, staan hieronder bij Bekende problemen (en oplossingen). Het is belangrijk dat deel te lezen, want uit een test kan ook prima blijken dat iets totaal niet werkt!

Eventuele opmerkingen over de toegankelijkheid specifiek voor dit voorbeeld staan hierboven bij Toegankelijkheid en zoekmachines onder het kopje Specifiek voor dit voorbeeld.

Dit voorbeeld is getest op de volgende systemen:

Er is steeds getest met de laatste versie van de browsers op de aan het begin van dit hoofdstukje genoemde controledatum, omdat ik geen zin heb om rekening te houden met mensen die met zwaar verouderde browsers surfen. Dat is trouwens vragen om ellende, want updates van browsers hebben heel vaak met beveiligingsproblemen te maken.

Ook op Windows XP kunnen mensen surfen met Firefox, Opera of Google Chrome, dus ook daar zijn mensen niet afhankelijk van Internet Explorer 8. Ik maak één uitzondering: Android browser. Omdat Android vaak niet geüpdatet kan worden, test ik ook nog in oudere versies van Android browser.

In resoluties groter dan 800x600 is ook in- en uitzoomen en – voor zover de browser dat kan – een kleinere en grotere letter getest. Er is ingezoomd en vergroot tot zover de browser kan, maar niet verder dan 200%.

Er is getest met behulp van muis en toetsenbord, behalve op de iPad, Android en Windows Phone, waar een touchscreen is gebruikt. Op Windows 8.1 en 10 is getest met een touchscreen, met een combinatie van toetsenbord en touchpad, en met een combinatie van toetsenbord en muis.

Op de desktop is ook getest, als JavaScript uitstaat. Eventuele problemen staan hierboven bij Toegankelijkheid en zoekmachines onder het kopje Specifiek voor dit voorbeeld. (Op iOS, Android en Windows Phone is niet getest zonder JavaScript, omdat je JavaScript in een toenemend aantal mobiele browsers niet uit kunt zetten. Bovendien is een mobiel apparaat zonder JavaScript niet veel meer dan een duur en groot uitgevallen horloge.)

Naast deze 'gewone' browsers is ook getest in Lynx, WebbIE, NVDA, TalkBack en VoiceOver.

Lynx is een browser die alleen tekst laat zien en geen css gebruikt. Er is getest op Linux.

WebbIE is een browser die gericht is op mensen met een handicap. Er is getest op Windows 7.

NVDA is een schermlezer, zoals die door blinden wordt gebruikt. Er is getest in combinatie met Firefox op Windows 7.

TalkBack is een in Android ingebouwde schermlezer. Er is getest in combinatie met Chrome.

VoiceOver is een in iOS en OS X ingebouwde schermlezer. Er is getest in combinatie met Safari op iOS en OSX.

Als het voorbeeld in deze programma's toegankelijk is, zou het in principe toegankelijk moeten zijn in alle aangepaste browsers en dergelijke. En dus ook voor zoekmachines, want een zoekmachine is redelijk vergelijkbaar met een blinde. Eventuele opmerkingen over de toegankelijkheid specifiek voor dit voorbeeld staan hierboven bij Toegankelijkheid en zoekmachines onder het kopje Specifiek voor dit voorbeeld.

Alleen op de hierboven genoemde systemen en browsers is getest. Er is dus niet getest op bijvoorbeeld 'n Blackberry. De kans is (heel erg) groot dat dit voorbeeld niet (volledig) werkt op niet-geteste systemen en apparaten. Om het wel (volledig) werkend te krijgen, zul je vaak (kleine) wijzigingen en/of (kleine) aanvullingen moeten aanbrengen, bijvoorbeeld met JavaScript.

Er is ook geen enkele garantie dat iets werkt in een andere tablet of smartphone dan hierboven genoemd, omdat fabrikanten in principe de software kunnen veranderen. Dit is anders dan op de desktop, waar browsers altijd (vrijwel) hetzelfde werken, zelfs op verschillende besturingssystemen. Iets wat in Android browser werkt, zal in de regel overal werken in die browser, maar een garantie is er niet. De enige garantie is het daadwerkelijk testen op een fysiek apparaat. En aangezien er duizenden mobiele apparaten zijn, is daar eigenlijk geen beginnen aan.

De html is gevalideerd met de validator van w3c, de css ook. Als om een of andere reden niet volledig gevalideerd kon worden, wordt dat bij Bekende problemen (en oplossingen) vermeld.

Nieuwe browsers test ik pas, als ze uit het bèta-stadium zijn, omdat er anders 'n redelijke kans is dat ik 'n bug zit te omzeilen, die voor de uiteindelijke versie nog gerepareerd wordt. Dit voorbeeld is alleen getest in de hierboven met name genoemde browsers. Vragen over niet-geteste browsers kan ik niet beantwoorden, en het melden van fouten in niet-geteste browsers heeft ook geen enkel nut. (Melden van fouten, problemen, enz. in wel geteste browsers: graag!)

Bekende problemen (en oplossingen)

Waarop en hoe is getest, kun je gelijk hierboven vinden bij Getest in.

Als je hieronder geen oplossing vindt voor een probleem dat met dit voorbeeld te maken heeft, kun je op het forum proberen een oplossing te vinden voor je probleem. Om forumspam te voorkomen, moet je je helaas wel registreren, voordat je op het forum een probleem kunt aankaarten.

Verticale scrollbalk in desktopbrowsers

Bij alle <object>'s moet een hoogte worden opgegeven. Als dat niet gebeurt, verschijnt in sommige desktopbrowsers een verticale scrollbalk, ook als dat helemaal niet nodig is.

Ingevoegd bestand wordt niet volledig weergegeven

Voor pdf staat hier gelijk onder een apart verhaal, dit geldt voor de ingevoegde platte tekst, html en shtml.

UC browser op Android, Android browser en alle browsers op iOS negeren inhoud, die niet binnen <object> past. Deze inhoud kan ook niet via scrollen worden bereikt. Daarom is het absoluut noodzakelijk aan <object> een hoogte te geven die groot genoeg is om de volledige inhoud weer te geven. Als tekst en dergelijke niet binnen <object> past, verdwijnt dit gewoon en is op geen enkele manier nog te bekijken.

Een breedte wordt in dit voorbeeld nergens opgegeven, omdat de ingevoegde bestanden erg smal zijn. Browsers geven een standaardbreedte aan een <object> zonder breedte, en die standaardbreedte is groot genoeg voor deze kleine bestandjes.

PDF wordt niet goed, niet volledig of helemaal niet getoond

Als je liever geen bezoekers hebt, is het invoegen van een pdf-bestand met behulp van <object> een prima hulpmiddel, om dat doel te bereiken. Het invoegen van een pdf op deze manier levert de meest uitbundige problemen op.

Als je een pdf-bestand wilt gebruiken, moet je dit als download beschikbaar stellen. Na downloaden kan de bezoeker het dan met een daarvoor geschikt programma lezen. Die speciale programma's lezen in de regel ook veel prettiger dan een pdf die in de browser wordt bekeken.

Een pdf is alleen in dit voorbeeld opgenomen om te laten zien, waarom je een pdf beslist níét op deze manier moet invoegen.

De problemen:

Android en Windows Phone

Op deze besturingssystemen kan geen van de geteste browsers een pdf weergeven. De in het object met de pdf opgenomen link om de pdf te downloaden, wordt wel netjes weergegeven. Na downloaden kan de pdf dan alsnog gelezen. Maar als je toch moet downloaden, kun je net zo goed dat hele <object> overslaan en gewoon rechtstreeks een fatsoenlijke download-link geven.

Als een bezoeker eerst een programma moet installeren om een deel van een site te kunnen lezen, is er een grote kans dat die bezoeker enthousiast de benen neemt naar een mensvriendelijker site.

iOS

Een heel kleine pdf wordt door alle browsers goed weergegeven. De in dit voorbeeld gebruikte pdf is extreem klein, dus dat gaat goed.

Zodra de pdf groter is dan de bij <object> opgegeven grootte, is het deel van de pdf dat buiten <object> valt gewoon verdwenen. Scrollen kan niet: wat niet binnen <object> past, is gewoon volledig verdwenen. Wat het nog erger maakt: op geen enkele manier is zichtbaar dat een deel van de pdf is verdwenen.

Er zijn al jaren klachten over scrollen binnen <object> (en <iframe>) op iOS, maar kennelijk wil of kan Apple dit niet repareren. Apple reageert vrijwel nooit op bugmeldingen. Hierdoor is het onduidelijk of dit niet kunnen scrollen opzettelijk is, of dat het om een bug gaat die ooit gerepareerd gaat worden.

Op internet zijn tientallen, zo niet honderden, oplossingen voor dit probleem te vinden. Als er zoveel oplossingen voor hetzelfde probleem zijn, betekent dat meestal dat geen enkele oplossing echt goed werkt. Dat is helaas ook hier het geval.

(Waarom er dan toch zoveel oplossingen zijn? Zijn die bedenkers zo vals? Nee. Vaak werkt 'n oplossing in één heel specifieke situatie en wordt vervolgens veel te snel aangenomen dat die oplossing altijd en overal voor iedereen werkt.)

Windows 7

Internet Explorer 9 en 10 hebben beide een plug-in nodig. Zonder plug-in wordt de in <object> opgenomen download-link getoond.

UC browser, Firefox en Google Chrome tonen de pdf met behulp van een ingebouwde pdf-lezer.

Windows 8

Voor de bureaublad-versie van Internet Explorer 11 is een plug-in nodig. Zonder plug-in wordt de in <object> opgenomen download-link getoond.

De startschermversie van Internet Explorer 11 kan helemaal geen pdf tonen, ook niet als een programma om pdf's te lezen is geïnstalleerd.

UC browser, Firefox en Google Chrome tonen de pdf met behulp van een ingebouwde pdf-lezer.

Windows 10

Internet Explorer 11 heeft een plug-in nodig om pdf te kunnen tonen.

Edge, UC browser, Firefox en Google Chrome tonen de pdf met behulp van een ingebouwde pdf-lezer.

Schermlezers

Van de geteste schermlezers leest alleen de combinatie NVDA/Firefox de pdf voor. VoiceOver en TalkBack negeren de pdf volledig.

Zoekmachines

Bij 'Fetchen als google' (ophalen zoals Google de pagina ziet), wordt de pdf volledig genegeerd.

Bij 'Als Bingbot ophalen' (ophalen zoals Bing de pagina ziet), wordt de pdf genegeerd. Bing negeert overigens ook de inhoud van de andere objecten.

Zoekmachines

Google

Bij 'Fetchen als google' (ophalen zoals Google de pagina ziet), wordt de ingevoegde pdf genegeerd. Deze wordt dus vermoedelijk niet geïndexeerd door Google.

Bing

Bij 'Als Bingbot ophalen' (ophalen zoals Bing de pagina ziet), worden de ingevoegde bestanden genegeerd. Alleen de in de <object>'s zittende download-links zijn zichtbaar. Vermoedelijk worden de ingevoegde bestanden dus niet geïndexeerd door Bing.

Accenten in platte tekst veranderen in vreemde onzin

Tekst wordt in feite niet als tekst, maar als een soort codes opgeslagen. Tegenwoordig werkt elke browser en elke goede tekstverwerker met de codering utf-8. Platte tekst die je in een pagina wilt invoegen, moet worden opgeslagen in deze codering. Als je dat niet doet, is er een grote kans dat accenten en dergelijke in sommige browsers niet correct worden weergegeven.

Maar ook bij opslaan als utf-8 gaat het niet altijd goed. Kennelijk slaan niet alle programma's utf-8 helemaal foutloos op. Bij mij bijvoorbeeld slaat het simpele Medit accenten niet goed op, ook niet als wordt opgeslagen als utf-8. LibreOffice daarentegen doet het wel correct, als ik opsla als .txt-bestand.

Kortom: altijd testen of het goed wordt weergegeven.

(Dit probleem doet zich niet voor bij gewone westerse letters en cijfers zonder accenten en dergelijke, omdat deze in alle coderingen op dezelfde manier worden opgeslagen.)

Platte tekst op Windows Phone

UC browser en Internet Explorer op Windows Phone geven platte tekst niet weer. Wel wordt de download-link getoond.

Het shtml-bestand in de vierde <object> werkt niet

SSI (Server Side Includes) werkt alleen op een server, niet op de desktop. Je moet dit dus uitproberen op een server bij je hoster, of zelf een server installeren. Als je op internet zoekt naar LAMP (Linux), WAMP (Windows) of MAMP (OS X), vind je gratis te installeren servers.

Verder staan niet alle hosters het gebruik van SSI toe. Als je hoster het niet toestaat, heb je gewoon pech. Mogelijk kun je dan PHP in plaats van SSI gebruiken. PHP kan op precies dezelfde manier worden ingevoegd als SSI.

Wijzigingen

Alleen grotere wijzigingen worden hier vermeld, geen dingen als een link die is geüpdatet.

:

Nieuw opgenomen.

Inhoud van de download en licenties

De inhoud van deze download kan vrij worden gebruikt, met drie beperkingen:

* Sommige onderdelen die van 'n andere site of zo afkomstig zijn, vallen mogelijk onder een of andere licentie. Dat is hieronder bij het betreffende onderdeel te vinden.

* Je gebruikt het materiaal uit deze download volledig op eigen risico. Het kan prima zijn dat er fouten in de hier verstrekte code en dergelijke zitten. Voor eventuele schade die door gebruik van materiaal uit deze download ontstaat, in welke vorm dan ook, zijn www.css-voorbeelden.nl en medewerkers daarvan op geen enkele manier verantwoordelijk.

* Dit voorbeeld (en de bijbehorende uitleg en dergelijke) wordt regelmatig bijgewerkt. Het is daarom niet toegestaan dit voorbeeld (en de bijbehorende uitleg en dergelijke) op welke manier dan ook te verspreiden, zonder daarbij duidelijk te vermelden dat voorbeeld, uitleg, en dergelijke afkomstig zijn van www.css-voorbeelden.nl en dat daar altijd de nieuwste versie is te vinden. Dit is om te voorkomen dat er verouderde versies worden verspreid.

Een link naar www.css-voorbeelden.nl wordt trouwens altijd op prijs gesteld.

tekst-108-dl.html: de pagina met het voorbeeld.

tekst-108.pdf: de uitleg (aangepast aan de inhoud van de download).

tekst-108-inhoud-download-en-licenties.txt: een kopie van de tekst onder dit kopje (Inhoud van de download en licenties).

108-css-dl:

tekst-108-dl.css: stylesheet voor tekst-108-dl.html.

108-files:

de in te voegen bestanden.

html.html: in te voegen html-bestand

pdf.pdf: in te voegen pdf-bestand

shtml.shtml: in te voegen shtml-bestand

tekst.txt: in te voegen tekst-bestand

De in de bestanden zittende gedichten mogen ongelimiteerd worden gebruikt. Ik ben ervan overtuigd dat deze literaire hoogtepunten bij een zorgvuldig geselecteerd, fijngevoelig publiek op literaire avonden zullen inslaan als een bom. Als ze niet inslaan als een bom, is het publiek kennelijk niet fijngevoelig en geselecteerd genoeg.

HTML

De code is geschreven in een afwijkende lettersoort. De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld (essentiële code), is in de hele uitleg onderstippeld blauw. Alle niet-essentiële code is bruin. (In de inhoudsopgave staat alles in een gewone letter vanwege de leesbaarheid.)

In de html hieronder wordt alleen de html besproken, waarover iets meer is te vertellen. Een <h1> bijvoorbeeld wordt in de regel niet genoemd, omdat daarover weinig interessants valt te melden. (Als bijvoorbeeld het uiterlijk van de <h1> wordt aangepast met behulp van css, staat dat verderop bij de bespreking van de css.)

Zaken als een doctype en charset hebben soms wat voor veel mensen onbekende effecten, dus daarover wordt hieronder wel een en ander geschreven.

Deze uitleg hoort bij het voorbeeld dat in de download zit. Het voorbeeld uit de download verschilt iets van het voorbeeld hier op de site. In de download ontbreekt bijvoorbeeld de navigatie voor de site. Ook in de kopregels zit vaak wat verschil. Daarnaast kunnen er nog andere (meestal kleine) verschillen zijn.

Als je deze uitleg leest naast de broncode van het voorbeeld op de site, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat 'n <h1> uit de css bij 'n <h2> uit de html hoort. Maar het gaat niet om hele grote, fundamentele afwijkingen.

Als je dit lastig vindt, kun je bovenaan de pagina de hele handel downloaden. In de download zit 'n voorbeeld dat wel naadloos aansluit op de uitleg in de download.

<!DOCTYPE html>

Een document moet met een doctype beginnen om weergaveverschillen tussen browsers te voorkomen. Zonder doctype is de kans op verschillende (en soms volkomen verkeerde) weergave tussen verschillende browsers heel erg groot.

Geldige doctypes vind je op www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.

Gebruik het volledige doctype, inclusief de eventuele url, anders werkt het niet goed.

Het hier gebruikte doctype is dat van html5. Dit kan zonder enig probleem worden gebruikt: het werkt zelfs in Internet Explorer 6.

<html lang="nl">

De toevoeging lang="nl" bij <html> geeft aan dat de pagina in het Nederlands is. De taal is van belang voor schermlezers, automatisch afbreken, automatisch genereren van aanhalingstekens, juist gebruik van decimale punt of komma, en dergelijke.

<meta charset="utf-8">

Zorgt dat de browser letters met accenten en dergelijke goed kan weergeven.

utf-8 is de beste charset (tekenset), omdat deze alle talen van de wereld (en nog heel veel andere extra tekens) bestrijkt, maar toch niet meer ruimte inneemt voor de code, dan nodig is. Als je utf-8 gebruikt, hoef je veel minder entiteiten (&auml; en dergelijke) te gebruiken, maar kun je bijvoorbeeld gewoon ä gebruiken.

Deze regel moet zo hoog mogelijk komen te staan, als eerste regel binnen de head, omdat hij anders door sommige browsers niet wordt gelezen.

In html5 hoeft deze regel niet langer te zijn, dan wat hier staat.

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

Mobiele apparaten variëren enorm in breedte. En dat is een probleem. Sites waren, in ieder geval tot voor kort, gemaakt voor desktopbrowsers. En die hebben, in vergelijking met bijvoorbeeld een smartphone, heel brede browservensters. Hoe moet je op 'n smartphone een pagina weergeven, die is gemaakt voor de breedte van een desktop? Je kunt natuurlijk wachten tot álle sites zijn omgebouwd voor smartphones, tablets, enz., maar dan moet je waarschijnlijk heel erg lang wachten.

Mobiele browsers gokken erop dat een pagina een bepaalde breedte heeft. Safari voor mobiel bijvoorbeeld gaat ervan uit dat een pagina 980 px breed is. De pagina wordt vervolgens zoveel versmald dat hij binnen het venster van het apparaat past. Op een iPhone wordt de pagina dus veel smaller dan op een iPad. Vervolgens kan de gebruiker inzoomen op het deel van de pagina dat hij of zij wil zien.

Dit betekent ook dat bij het openen van de pagina de tekst meestal heel erg klein wordt weergegeven. (Meestal, want niet alle browsers en apparaten doen het op dezelfde manier.) Niet erg fraai, maar bedenk maar 'ns 'n betere oplossing voor bestaande sites.

Nieuwe sites of pagina's kunnen echter wel rekening houden met de veel kleinere vensters van mobiele apparaten. Op deze pagina bijvoorbeeld wordt de breedte van de lijst aangepast aan de grootte van het venster, en ook de manier van openen van de officiële teksten wordt aangepast.

Maar die stomme mobiele browser weet dat niet, dus die gaat ervan uit dat ook deze pagina 980 px breed is, en verkleint die dan. Dat is ongeveer even behulpzaam als de gedienstige kelner die behulpzaam de stoel naar achteren trekt, net als jij wilt gaan zitten.

Om de door de browser aangeboden hulp vriendelijk maar beslist te weigeren, wordt deze tag gebruikt. Hiermee geef je aan dat de pagina is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten.

Een iPad in portretstand bijvoorbeeld is 768 px breed. De kreet width=device-width zegt tegen de mobiele browser dat de breedte van de weer te geven pagina gelijk is aan de breedte van het apparaat. Voor een iPad in portretstand dus 768 px.

Er staat nog een tweede deel in de tag: initial-scale=1. Sommige mobiele apparaten zoomen een pagina gelijk in of uit. Ook weer in een poging behulpzaam te zijn. Ook dat is hier niet nodig. Er is ook een instructie om zoomen helemaal onmogelijk te maken, maar die gebruik ik niet. De bezoeker kan zelf nog gewoon zoomen, wat belangrijk is voor mensen die wat slechter zien.

<object data="108-files/tekst.txt" type="text/plain">

<a href="108-files/tekst.txt" download="Wonderschoon gedicht tekst.txt">Helaas, je browser ondersteunt geen weergave van gewone tekst in een object. Klik om dit wonderschone gedicht toch te kunnen genieten.</a> </object>

Het ingevoegde bestand 'tekst.txt' is niet te zien in de gewone broncode. Om te zien hoe de browser dit bestand invoegt, moet je de Gegenereerde code bekijken.

Als op deze manier een bestand wordt ingevoegd, is het absoluut noodzakelijk de juiste css te gebruiken bij <object>. Zie hiervoor object. Zonder de juiste css kan (een deel van) het ingevoegde bestand volledig verdwijnen.

In dit <object> wordt een gewoon tekstbestand ingevoegd met de naam 'tekst.txt'. Een 'gewoon' tekstbestand bevat alleen tekst, zonder enige opmaakcode voor kleur, lettergrootte, of wat dan ook. Dit wordt ook wel 'platte tekst' genoemd.

Uitgebreide tekstverwerkers zoals LibreOffice of Word proppen een bestand helemaal vol met (onzichtbare) codes voor lettergrootte, kleur, tabellen, noem maar op. Dat soort teksten kan niet op deze manier worden weergegeven. Je kunt wel een tekstbestand maken met dit soort programma's, maar dan moet je het expliciet opslaan als tekstbestand, met de extensie '.txt'. Aan de extensie '.txt' herkennen programma's dat het hier om tekst zonder opmaak gaat.

Nieuwe regels en lege regels worden precies zo weergegeven, zoals ze in het tekstbestand zijn gemaakt. De inhoud van het hier gebruikte bestand 'text.txt' is:

  ZEER GEVOELIG EN GOED LOPEND GEDICHT

  Als jij niet meer van mij houdt,
  heb ik het koud.
  O, wat deed ik fout?
  Is je hart dan écht van hout?
  Ik zal doen nooit meer stout,
  Omdat ik nog steeds van je houd.
		

Hoe deze tekst precies wordt weergegeven, wordt verder door de browser afgehandeld. Zelfs op de lettersoort heb je geen invloed.

De naam van het bestand wordt opgegeven met het attribuut data. Daarin staan tussen aanhalingstekens pad naar en naam van het bestand: 108-files/tekst.txt.

Hierachter wordt het soort bestand opgegeven. Dat doe je met een zogenaamd 'MIME-type': type="text/plain". Voor de schuine streep staat de hoofdsoort van het bestand, dat is hier 'text'. Achter de schuine streep staat de ondersoort. Dat is hier 'plain': gewone, simpele. ordinaire tekst zonder wat voor opmaak dan ook.

Als het ingevoegde bestand van een andere site afkomstig is, is het verstandig aan object het attribuut typeMustMatch toe te voegen:

<object data="van-andere-site.txt" type="text/plain" typeMustMatch>

Dit attribuut controleert, of het soort bestand overeenkomt met het opgegeven type, zodat er niet stiekem een script of zo kan worden uitgevoerd.

(Dit attribuut wordt nog nauwelijks ondersteund, maar het kan geen kwaad het al te gebruiken. Browsers die het niet kennen negeren het gewoon.)

Op Windows Phone kunnen UC browser en Internet Explorer op deze manier ingevoegde tekst niet weergeven. Als een browser het in data opgegeven bestand niet kan tonen, wordt in principe de tekst die binnen <object> staat getoond. Dat is belangrijk, want niet elke browsers kan alle soorten bestanden tonen. Als hier niets wordt opgegeven, wordt niets getoond als het object niet kan worden weergegeven.

In dit geval staat er binnen <object> een download-link:

<a href="108-files/tekst.txt" download="Wonderschoon gedicht tekst.txt">Helaas, je browser ondersteunt geen weergave van gewone tekst in een object. Klik om dit wonderschone gedicht toch te kunnen genieten.</a>

Dit is een link naar het bestand. Hierdoor hebben gebruikers van Windows Phone de mogelijkheid om het bestand te downloaden, waarna ze het alsnog kunnen lezen. Althans: zo zou het moeten werken. In werkelijkheid tonen beide browsers na aanraken van de link de tekst gewoon in een nieuw venster. Maar hoe dan ook: het is, met 'n extra aanraking, te lezen.

download="Wonderschoon gedicht tekst.txt" is een attribuut bij de link <a>. Als de browser dit attribuut al kent en daadwerkelijk gaat downloaden, wordt de naam die hier wordt opgegeven aan de download gegeven. In dit geval krijgt de download de naam 'Wonderschoon gedicht tekst.txt'. Zonder dit attribuut wordt de naam gewoon 'tekst.txt', wat een stuk minder duidelijk is. (Hoewel ik direct toegeef dat in dit geval de betiteling 'tekst' misschien een betere benaming is voor dit uit mijn hoogst persoonlijke dichtader voortgekomen gedrocht dan 'Wonderschoon gedicht'...)

<object data="108-files/html.html" type="text/html">

<a href="108-files/html.html">Helaas, je browser ondersteunt geen weergave van <abbr lang="en" title="HyperText Markup Language">html</abbr> in een object. Klik om dit wonderschone gedicht toch te kunnen genieten.</a> </object>

Het ingevoegde bestand 'html.html' is niet te zien in de gewone broncode. Om te zien hoe de browser dit bestand invoegt, moet je de Gegenereerde code bekijken.

Als op deze manier een bestand wordt ingevoegd, is het absoluut noodzakelijk de juiste css te gebruiken bij <object>. Zie hiervoor object. Zonder de juiste css kan (een deel van) het ingevoegde bestand volledig verdwijnen.

In dit <object> wordt een gewoon html-bestand ingevoegd met de naam 'html.html'. Dit bestand staat op dezelfde site als het voorbeeld, maar dat hoeft niet: op deze manier kan ook een pagina van een andere site worden ingevoegd.

Het is een gewone html-pagina, dus alle normale html is aanwezig: <html>, <head>, <body>, enz. Voor de opmaak kan gewoon css worden gebruikt. Dat kan een <style> in de <head> zijn, maar ook een externe stylesheet. Precies zoals bij een gewone html-pagina.

De css van de 'hoofd'-pagina heeft geen invloed op de ingevoegde pagina, dus de ingevoegde html-pagina kan volledig zelfstandig worden opgemaakt.

Als in het ingevoegde html-bestand een link staat naar een andere pagina of site, wordt die link geopend in het object. De 'hoofd'-pagina blijft gewoon hetzelfde, alleen de inhoud van <object> veranderd.

Oftewel: de ingevoegde html-pagina heeft eigenlijk helemaal niets met de 'hoofd'-pagina te maken.

De inhoud van de hier ingevoegde html-pagina is:

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="nl">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <style>
      body {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; padding: 0;}
      h2 {font-size: 1.2em; font-weight: normal; text-align: center; margin: 5px 0;}
      p {text-align: center; margin: 5px 0 0;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2>Van dezelfde begaafde dichter</h2>
    <p>Auwauwauwauwau<br>
    Die ellendige kou<br>
    Zonder jou<br>
    O, weerom kom toch gauw<br>
    Ik heb berouw<br>
    Waar blijf je nou</p>
  </body>
  </html>
		

De weergave van de ingevoegde pagina is in alle browsers (vrijwel) exact hetzelfde, omdat het uiterlijk met behulp van css in de ingevoegde pagina is bepaald.

De naam van het bestand wordt opgegeven met het attribuut data. Daarin staan tussen aanhalingstekens pad naar en naam van het bestand: 108-files/html.html.

Hierachter wordt het soort bestand opgegeven. Dat doe je met een zogenaamd 'MIME-type': type="text/html". Voor de schuine streep staat de hoofdsoort van het bestand, dat is hier 'text'. Achter de schuine streep staat de ondersoort. Dat is hier 'html': gewone, ambachtelijke html.

Als het ingevoegde bestand van een andere site afkomstig is, is het verstandig aan object het attribuut typeMustMatch toe te voegen:

<object data="van-andere-site.html" type="text/html" typeMustMatch>

Dit attribuut controleert, of het soort bestand overeenkomt met het opgegeven type, zodat er niet stiekem een script of zo kan worden uitgevoerd.

(Dit attribuut wordt nog nauwelijks ondersteund, maar het kan geen kwaad het al te gebruiken. Browsers die het niet kennen negeren het gewoon.)

In principe kunnen alle browsers met html binnen <object> goed uit de voeten. Maar voor het onwaarschijnlijke geval dat een browser (uit het stenen tijdperk of zo) niet met <object> overweg zou kunnen, wordt in <object> een link naar het ingevoegde html-bestand gezet. Als de browser de html-pagina niet weer kan geven, wordt nu deze link getoond.

Deze link hoort niet bij de ingevoegde html-pagina, maar is onderdeel van de <object> van de hoofdpagina. Daardoor wordt, bij klikken op deze link, de ingevoegde html-pagina in een nieuw venster geopend, precies zoals bij een gewone link.

Omdat geen enkele browser een ingevoegd html-bestand gaat downloaden, is het attribuut download niet gebruikt in deze link.

<object id="drie" data="108-files/pdf.pdf" type="application/pdf">

<a href="108-files/pdf.pdf" download="Wonderschoon gedicht pdf.pdf">Helaas, je browser ondersteunt geen weergave van <abbr lang="en" title="Portable Document Format">pdf</abbr> in een een object. Klik om dit wonderschone gedicht toch te kunnen genieten.</a> </object>

Het ingevoegde bestand 'pdf.pdf' is niet te zien in de gewone broncode. In sommige browsers is dit bestand, na enig zoeken, te zien in de Gegenereerde code bekijken. De meeste browsers geven het echter helemaal niet weer, ook niet in de gegenereerde code.

In de gegenereerde code van Firefox is het ingevoegde pdf-bestand wel te zien. Firefox heeft een ingebouwde pdf-viewer. In de gegenereerde code is die volledige pdf-viewer ook te zien, en diep daarbinnen begraven kun je de tekst van de pdf vinden.

Als het ingevoegde bestand van een andere site afkomstig is, is het verstandig aan object het attribuut typeMustMatch toe te voegen:

<object data="van-andere-site.pdf" type="application/pdf" typeMustMatch>

Dit attribuut controleert, of het soort bestand overeenkomt met het opgegeven type, zodat er niet stiekem een script of zo kan worden uitgevoerd.

(Dit attribuut wordt nog nauwelijks ondersteund, maar het kan geen kwaad het al te gebruiken. Browsers die het niet kennen negeren het gewoon.)

Omdat veel browsers een pdf onvolledig of helemaal niet weergeven, is dit absoluut geen goede manier om een pdf in te voegen. Daarom ga ik er niet verder op in. Waarom dit geen goede manier is, kun je vinden bij Bekende problemen (en oplossingen).

Voor de volledigheid vermeld ik wel nog even het MIME-type achter type. De hoofdsoort is 'application', de ondersoort 'pdf'. 'application' betekent 'toepassing': er is een toepassing, een programma, nodig om het bestand weer te kunnen geven. Dit is ook gelijk de oorzaak van alle problemen: het weergeven van een pdf is niet ingebouwd in de browser. Zelfs in Firefox is het niet echt helemaal ingebouwd, ook daarin wordt een enorme berg extra JavaScript, html, css en wie weet wat nog meer aangeroepen om die paar flutregeltjes, pardon, dat wonderschone gedicht, weer te geven.

<object id="vier" data="108-files/shtml.shtml" type="text/html">

<abbr>SSI</abbr> werkt alleen vanaf een server. Je moet deze pagina dus bekijken op de server van je hoster, of zelf een server installeren.<br> <a href="108-files/shtml.shtml">Klik hier om het bestand in een nieuw venster te openen (werkt ook alleen op een server).</a> </object>

Het ingevoegde bestand is hier een shtml-bestand. De extensie 'shtml' hoort bij Server Side Includes (SSI). Dit soort bestanden moet eerst op een server worden verwerkt, waarna het resultaat van die bewerking naar de browser wordt gestuurd. De browser zelf kan niets met een shtml-bestand.

Als alle bestanden gewoon op een desktop staan, kan het shtml-bestand nooit worden getoond: er mist een server om de SSI te verwerken. Je krijgt dan altijd de in <object> zittende tekst te zien.

Om de inhoud van het shtml-bestand te zien, moet je de pagina openen op de server van je hoster. Je kunt ook zelf een server installeren. Als je zoekt naar LAMP (Linux), WAMP (Windows) of MAMP (OS X) vind je 'n gratis server.

Niet elke hoster staat het gebruik van SSI toe. Als je hoster het verbiedt, heb je pech gehad. In plaats van SSI kun je ook PHP gebruiken. Dat kan op precies dezelfde manier worden ingevoegd: alles wat hier over SSI en shtml wordt geschreven, geldt precies hetzelfde voor PHP en pagina's met als extensie 'php' in plaats van 'shtml'. (De commando's die worden uitgevoerd zijn natuurlijk wel verschillend, want het zijn twee totaal verschillende talen. Als je een Russisch commando aan een Chinees geeft, zal die dat meestal ook niet begrijpen.)

Ook als je de pagina op een server opent, is het ingevoegde bestand 'shtml.shtml' niet te zien in de gewone broncode. Om te zien hoe de browser dit bestand invoegt, moet je de Gegenereerde code bekijken.

Als op deze manier een bestand wordt ingevoegd, is het absoluut noodzakelijk de juiste css te gebruiken bij <object>. Zie hiervoor object. Zonder de juiste css kan (een deel van) het ingevoegde bestand volledig verdwijnen.

In dit <object> wordt een shtml-bestand ingevoegd met de naam 'shtml.shtml'. Dit bestand wordt op de server verwerkt, waarna de server gewone html naar de browser stuurt. De browser ziet dus alleen gewone html.

In principe kunnen alle browsers met html binnen <object> goed uit de voeten. Maar voor het onwaarschijnlijke geval dat een browser (uit het stenen tijdperk of zo) niet met <object> overweg zou kunnen, wordt in <object> een link naar het ingevoegde shtml-bestand gezet. Als de browser het shtml-bestand niet weer kan geven, wordt nu deze link getoond.

Deze link hoort niet bij het ingevoegde shtml-bestand, maar is onderdeel van de <object> van de hoofdpagina. Daardoor wordt, bij klikken op deze link, het ingevoegde shtml-bestand in een nieuw venster geopend, precies zoals bij een gewone link.

Omdat geen enkele browser een ingevoegd shtml-bestand gaat downloaden, is het attribuut download niet gebruikt in deze link.

Als in het ingevoegde shtml-bestand een link staat naar een andere pagina of site, wordt die link geopend in het object. De 'hoofd'-pagina blijft gewoon hetzelfde, alleen de inhoud van <object> veranderd.

Oftewel: het ingevoegde shtml-bestand heeft eigenlijk helemaal niets met de 'hoofd'-pagina te maken.

De inhoud van het hier ingevoegde shtml-bestand is:

    <!--#config timefmt="%H uur %M" -->
    Deze pagina is geopend om <!--#echo var="DATE_LOCAL" -->.<br>
    <hr>
    Je browser geeft de volgende identificatie door:<br>
    <!--#echo var="http_user_agent" -->
		

De weergave van de ingevoegde pagina is in alle browsers (vrijwel) exact hetzelfde, omdat dit door de server wordt omgezet naar gewone html.

De naam van het bestand wordt opgegeven met het attribuut data. Daarin staan tussen aanhalingstekens pad naar en naam van het bestand: 108-files/shtml.shtml.

Hierachter wordt het soort bestand opgegeven. Dat doe je met een zogenaamd 'MIME-type': type="text/html". Voor de schuine streep staat de hoofdsoort van het bestand, dat is hier 'text'. Achter de schuine streep staat de ondersoort. Dat is hier 'html': gewone, ambachtelijke html. Het is weliswaar een shtml-bestand, maar na de verwerking door de server is dat veranderd in gewone html. De browser heeft er geen enkel benul van dat het eigenlijk geen html, maar shtml is.

Als het ingevoegde bestand van een andere site afkomstig is, is het verstandig aan object het attribuut typeMustMatch toe te voegen:

<object data="van-andere-site.shtml" type="text/html" typeMustMatch>

Dit attribuut controleert, of het soort bestand overeenkomt met het opgegeven type, zodat er niet stiekem een script of zo kan worden uitgevoerd.

(Dit attribuut wordt nog nauwelijks ondersteund, maar het kan geen kwaad het al te gebruiken. Browsers die het niet kennen negeren het gewoon.)

Wat is nou het nut van het op deze manier invoegen van een bestand met daarin de meest gruwelijke wartaal?

Als je SSI wilt gebruiken, moet de pagina als extensie geen 'html', maar 'shtml' krijgen. Daardoor weet de server dat de pagina apart behandeld moet worden. Bij bestaande pagina's die op 'html' eindigen, kan dat problemen opleveren. Als je 'html' in 'shtml' verandert, moet je ook alle links naar die pagina aanpassen. Of je moet met ingewikkelde verwijzingen gaan werken.

Voor grote hoeveelheden SSI (of PHP, daarvoor geldt hetzelfde) is het verreweg het beste de extensie te veranderen. De server maakt er dan één gewone html-pagina van, en dat is voor zoekmachines, schermlezers, en dergelijke verreweg het beste. Omdat de server er één pagina van maakt, is het resultaat precies hetzelfde als wanneer één samenhangende html-pagina zou zijn gemaakt.

Het is ook makkelijker om problemen in de code op te sporen en de code te onderhouden, omdat de Gegenereerde code de complete code weergeeft, en niet alleen <object> of juist het omgekeerde: allerlei door de browser toegevoegde fantasie-html.

Maar voor kleinere stukjes SSI is dit wel bruikbaar. Door het shtml-bestand in te voegen met behulp van <object>, behandelt de server het ingevoegde shtml-bestand als SSI. Terwijl de hoofdpagina gewoon de extensie 'html' kan houden. SSI (en vooral PHP) hebben mogelijkheden die gewone html niet heeft. Op deze manier kunnen die extra mogelijkheden gebruikt worden, zonder dat een extensie veranderd hoeft te worden.

In het ingevoegde shtml-bestand zijn een paar SSI-commando's gebruikt. Dit is geen handleiding over SSI, dus andere commando's dan die hier zijn gebruikt komen niet aan de orde. En ook de gebruikte commando's worden niet uitgebreid besproken. Over SSI (en PHP) is meer te vinden op de pagina met links.

Nog één opmerking: bij SSI is een juist gebruik van spaties belangrijk. Als er bijvoorbeeld tussen < en ! aan het begin van het commando een spatie staat, werkt het commando niet.

Het ingevoegde shtml-bestand regel voor regel:

<!--#config timefmt="%H uur %M" -->

Dit is een SSI-opdracht. In gewone mensentaal staat er dat timefmt (de manier waarop de tijd wordt getoond) moet worden geconfigureerd, aangepast. Hier wordt opgegeven dat het aantal uren in cijfers van 0 tot 23 moet worden weergegeven, gevolgd door ' uur ' (spatie uur spatie), gevolgd door het aantal minuten in cijfers.

Omdat hier alleen wordt opgegeven hoe het eruit gaat zien, is daar nog niets van te zien op het scherm. Dat wordt gelijk hieronder geregeld.

Bij SSI is een juist gebruik van spaties belangrijk. Als er bijvoorbeeld tussen < en ! aan het begin van het commando een spatie staat, werkt het commando niet.

Deze pagina is geopend om <!--#echo var="DATE_LOCAL" -->.<br>

Letterlijke tekst wordt gewoon letterlijk getoond. 'Deze pagina is geopend om ' wordt precies zo op het venster gezet.

Daarachter wordt met behulp van echo opdracht gegeven iets speciaals te tonen: de variabele DATE_LOCAL. Dat is de lokale datum. (Je kunt ook de UTC, de wereldtijd weergeven. Vroeger heette die GMT, Greenwich Mean Time.)

De weergave van die datum is in de regel hierboven aangepast tot aantal uren, gevolgd door ' uur ', gevolgd door het aantal minuten. Omdat in de regel hierboven geen dag of zo is opgegeven, komt die niet in de datum voor.

(Overigens kun je met SSI namen van dagen en dergelijke alleen in het Engels weergeven. Het kán wel in een andere taal worden weergegeven, maar dat is veel extra werk. PHP heeft wat dat betreft veel meer mogelijkheden.)

Aan het eind van de regel staan nog een punt en <br>. De punt wordt letterlijk getoond, de <br> zorgt voor een nieuwe regel, net als in gewone html.

Het uiteindelijke resultaat van deze twee regels:

Deze pagina is geopend om 16 uur 31.

(Het tijdstip dat jij ziet is hoogstwaarschijnlijk natuurlijk niet precies 16 uur 31...)

Je kunt ook met behulp van een inline-stijl css gebruiken. Als je deze regel verandert in:

<span style="color: red;">Deze pagina is geopend om <!--#echo var="DATE_LOCAL" -->.</span><br>

wordt de tekst in rood weergegeven.

<hr>

Html in een shtml-bestand wordt door de browser gewoon uitgevoerd. Dit levert een horizontale regel op.

Je browser geeft de volgende identificatie door:<br>

Dit is weer letterlijke tekst, die precies zo wordt weergegeven. Aan het eind staat een <br>, die voor een nieuwe regel zorgt.

<!--#echo var="http_user_agent" -->

Met behulp van echo wordt opdracht gegeven de variabele http_user_agent te tonen. Dat is de identificatiecode die je browser naar de server verstuurt. Deze is voor elke browser en elke besturingssysteem anders. In Firefox op Linux, waar ik het meest mee werk, is het bij mij:

Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0

Het totaal ziet er als volgt uit (links Google Chrome op Linux, rechts Firefox op Linux):

Twee voorbeelden van ingevoegde user agent string

Als je nog nooit zo'n 'user agent string' hebt gezien, ben je misschien wat verbaasd over de linker van Google Chrome. Die liegt zo'n beetje alles bij elkaar: Mozilla, AppleWebKit, KHTML en Safari. Dat doet echter vrijwel elke browser. Het zijn restanten uit de tijd dat browsers elkaar op leven en dood bevochten en sites vaak alleen maar voor één bepaalde browser toegankelijk waren. Door zich voor te doen als een andere browser, kon een site dan toch bekeken worden. Hoe het verder precies zit, weet ik eerlijk gezegd niet meer, want het gebruik van dit soort identificatiecodes is een volstrekt verouderde (en volstrekt onbetrouwbare) techniek.

CSS

De code is geschreven in een afwijkende lettersoort. De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld (essentiële code) is in de hele uitleg onderstippeld blauw. Alle niet-essentiële code is bruin. (In de inhoudsopgave staat alles in een gewone letter vanwege de leesbaarheid.)

Deze uitleg hoort bij het voorbeeld dat in de download zit. Het voorbeeld uit de download verschilt iets van het voorbeeld hier op de site. In de download ontbreekt bijvoorbeeld de navigatie voor de site. Ook in de kopregels zit vaak wat verschil. Daarnaast kunnen er nog andere (meestal kleine) verschillen zijn.

Als je deze uitleg leest naast de broncode van het voorbeeld op de site, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat 'n <h1> uit de css bij 'n <h2> uit de html hoort. Maar het gaat niet om hele grote, fundamentele afwijkingen.

Als je dit lastig vindt, kun je bovenaan de pagina de hele handel downloaden. In de download zit 'n voorbeeld dat wel naadloos aansluit op de uitleg in de download.

Technisch gezien is er geen enkel bezwaar om de css in de stylesheet allemaal achter elkaar op één regel te zetten:

div#header-buiten {position: absolute; right: 16px; width: 100%; height: 120px; background: yellow;} div p {margin-left 16px; height: 120px; text-align: center;}

Maar als je dat doet, garandeer ik je hele grote problemen, omdat het volstrekt onoverzichtelijk is. Beter is het om de css netjes in te laten springen:

       div#header-buiten {
      position: absolute;
      right: 16px;
      width: 100%;
      height: 120px;
      background: yellow;
    }

    div p {
      margin-left: 16px;
      height: 120px;
      text-align: center;
    }

Hiernaast is het heel belangrijk voldoende commentaar (uitleg) in de stylesheet te schrijven. Op dit moment weet je waarschijnlijk (hopelijk...), waarom je iets doet. Maar over vijf jaar kan dat volstrekt onduidelijk zijn. Op deze site vind je nauwelijks commentaar in de stylesheets, maar dat heeft een simpele reden: deze uitleg is in feite één groot commentaar.

Op internet zelf is het goed, als de stylesheet juist zo klein mogelijk is. Dus voor het uploaden kun je normaal genomen het beste het commentaar weer verwijderen. Veel mensen halen zelfs alles wat overbodig is weg, voordat ze de stylesheet uploaden. Inspringingen bijvoorbeeld zijn voor mensen handig, een computer heeft ze niet nodig.

Je hebt dan eigenlijk twee stylesheets. De uitgebreide versie waarin je dingen uitprobeert, verandert, enz., met commentaar, inspringingen, en dergelijke. Dat is de mensvriendelijke versie. Daarnaast is er dan een stylesheet die je op de echte site gebruikt: een gecomprimeerde versie.

Dat comprimeren kun je met de hand doen, maar er bestaan ook hulpmiddelen voor. Als je op internet zoekt naar 'css' en 'compress' of 'comprimeren', vind je tal van sites, waar je dat automatisch kunt laten doen.

(Stylesheets op deze site zijn niet gecomprimeerd. Omdat het vaak juist om de css gaat, wil ik dat mensen zonder al te veel moeite de css kunnen bekijken.)

css voor alle vensters

/* tekst-108-dl.css */

Om vergissingen te voorkomen is het een goede gewoonte bovenaan het stijlbestand even de naam neer te zetten. Voor je het weet, zit je anders in het verkeerde bestand te werken.

body

Het element waarbinnen de hele pagina staat. Veel instellingen die hier worden opgegeven, worden geërfd door de nakomelingen van <body>. Ze gelden voor de hele pagina, tenzij ze later worden gewijzigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de lettersoort, de lettergrootte en de voorgrondkleur.

background: #ff9;

Achtergrondkleurtje.

color: black;

Voorgrondkleur zwart. Dit is onder andere de kleur van de tekst.

Hoewel dit de standaardkleur is, geef ik de kleur toch op. Hierboven heb ik een achtergrondkleur opgegeven. Sommige mensen hebben zelf de kleur en/of achtergrondkleur veranderd, bijvoorbeeld omdat ze slecht kleuren kunnen onderscheiden. Als ik nu de achtergrondkleur verander, maar niet de voorgrondkleur, loop ik het risico dat tekstkleur en achtergrondkleur te veel op elkaar gaan lijken.

Door beide op te geven, weet ik redelijk zeker dat achtergrond- en tekstkleur genoeg van elkaar blijven verschillen. Als de gebruiker !important heeft gebruikt in een eigen stylesheet, is er nog niets aan de hand, want dan veranderen achtergrond- en voorgrondkleur geen van beide.

max-width: 900px;

In bredere browservensters worden twee <object>'s naast elkaar gezet. Met het opgeven van een maximumbreedte wordt voorkomen dat deze op brede vensters onwijs ver uit elkaar komen te staan.

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

Lettersoort. Als er geen Arial is, wordt gezocht naar Helvetica. Als dat er ook niet is in ieder geval 'n lettersoort zonder schreef (dwarsstreepjes).

margin: 0 auto;

Omdat voor onder en links geen waarde is opgegeven, krijgen die automatisch dezelfde waarde als boven en rechts. Hier staat dus eigenlijk 0 auto 0 auto in de volgorde boven – rechts – onder – links. Boven en onder geen marge. Links en rechts auto, wat hier hetzelfde betekent als evenveel. <body> staat dus altijd horizontaal gecentreerd binnen z'n ouder, ongeacht de breedte van die ouder.

De ouder van <body> is <html>. <html> is het buitenste element. Omdat <html> geen breedte heeft gekregen, wordt <html> automatisch even breed als het venster van de browser. Omdat <body> horizontaal gecentreerd staat binnen <html>, staat <body> hierdoor automatisch horizontaal gecentreerd binnen het venster, ongeacht de breedte van het venster.

(Dit heeft uiteraard alleen effect in browservensters die breder zijn dan de even hierboven aan <body> gegeven maximumbreedte van 900 px. In smallere vensters vult <body> gewoon het hele venster.)

Deze manier van centreren van een blok-element werkt alleen, als het te centreren blok-element een breedte heeft.

Verschillende browsers hebben verschillende standaardinstellingen voor de marge bij <body>. Door de marge zelf op te geven, zijn deze verschillen ook gelijk weggewerkt.

padding: 0;

Verschillende browsers hebben verschillende standaard-instellingen hiervoor. Door ze gewoon op 0 te zetten, zijn ze overal hetzelfde.

h1, h2

Alle <h1>'s en <h2>'s.

Bovenaan de pagina staat een <h1> met de knop van de pagina.

Boven elk <object> staat een <h2> met de inhoud van het <object>.

font-size: 1em;

Standaard hebben <h1> en <h2> een (veel) grotere letter. Hier wordt dat veranderd in de standaardlettergrootte.

Als eenheid wordt de relatieve eenheid em gebruikt, omdat bij gebruik van een absolute eenheid zoals px niet alle browsers de lettergrootte kunnen veranderen. Zoomen kan wel altijd, ongeacht welke eenheid voor de lettergrootte wordt gebruikt.

text-align: center;

Tekst horizontaal centreren.

h2

Voor deze elementen geldt ook de eerder bij h1, h2 opgegeven css.

Alle <h2>'s. Boven elk <object> staat een <h2> met de inhoud van het <object>.

margin-bottom: 0;

Standaard heeft een <h2> een marge aan boven- en onderkant. De marge aan de onderkant wordt hier verwijderd.

object

Alle <object>'s. Dat zijn er hier vier: één voor elk in te voegen bestand.

De ingevoegde bestanden zijn niet te zien in de gewone broncode. Afhankelijk van het soort bestand en de browser zijn ze soms te zien in de Gegenereerde code.

De inhoud van <object>, het ingevoegde bestand, staat los van de pagina, waarin <object> zit. Daardoor heeft de css die voor de pagina met de <object>'s wordt opgegeven geen enkele invloed op de weergave van het ingevoegde bestand.

Maar <object> zelf is wel een onderdeel van de pagina. <object> zelf kan daardoor wel gewoon met behulp van css worden aangepast.

(Bij de bestanden met html en SSI kun je de weergave van het ingevoegde bestand binnen <object> aanpassen met css. Die css staat gewoon binnen het ingevoegde bestand, of is daaraan gekoppeld. Hoe dat kan, staat bij <object data="108-files/html.html" type="text/html"> voor html en bij <object id="vier" data="108-files/shtml.shtml" type="text/html"> voor SSI.

Een pdf-bestand kan ook een eigen opmaak krijgen, maar dat heeft verder niets met css te maken. Bovendien is invoegen van een pdf op deze manier een slecht idee. Dus op pdf ga ik verder niet in.)

background: white;

Witte achtergrond. Dit is de achtergrondkleur van <object>.

Bij html en SSI kan het ingevoegde bestand een eigen achtergrondkleur krijgen. In dat geval 'wint' de achtergrondkleur van het ingevoegde bestand.

display: block;

Een <object> is van zichzelf een inline-element. Weliswaar een wat apart inline-element, net zoals bijvoorbeeld <img>, maar het blijft een inline-element. Daardoor kunnen sommige eigenschappen voor blok-elementen niet worden gebruikt. Door er een blok-element van te maken, kan dit soort eigenschappen wel worden gebruikt.

height: 10em;

Hoogte.

UC browser op Android, Android browser en alle browsers op iOS negeren inhoud, die niet binnen <object> past. Deze inhoud kan ook niet via scrollen worden bereikt. Daarom is het absoluut noodzakelijk aan <object> een hoogte te geven die groot genoeg is om de volledige inhoud weer te geven. Als tekst en dergelijke niet binnen de <object> past, verdwijnt dit gewoon en is op geen enkele manier nog te bekijken.

Een breedte wordt niet opgegeven, omdat browsers een standaardbreedte aan <object> geven, als geen breedte is opgegeven. Die standaardbreedte is hier in alle gevallen breed genoeg voor de ingevoegde bestanden, omdat die allemaal heel smal zijn.

margin: 0 auto;

Omdat voor onder en links geen waarde is opgegeven, krijgen die automatisch dezelfde waarde als boven en rechts. Hier staat dus eigenlijk 0 auto 0 autoM in de volgorde boven – rechts – onder – links. Boven en onder geen marge. Links en rechts auto, wat hier hetzelfde betekent als evenveel.

De ouder van <object> is een <div>. Een <div> is een blok-element en wordt daardoor, tenzij anders is opgegeven, automatisch even breed als z'n ouder. De ouder van <div> is <body>, ook een blok-element. <body> wordt dus ook weer even breed als z'n ouder. De ouder van <body> is <html>. <html> is het buitenste element.

Omdat ook <html> geen breedte heeft gekregen, wordt <html> automatisch even breed als het venster van de browser. En daarmee <body> en <div> ook. Omdat <object> horizontaal gecentreerd staat binnen <div>, staat <object> hierdoor automatisch ook horizontaal gecentreerd binnen het venster, ongeacht de breedte van het venster.

Deze manier van centreren van een blok-element werkt alleen, als het te centreren blok-element een breedte heeft. <object> heeft geen breedte gekregen, dus zou dit niet werken. Maar omdat browsers aan <object> zonder breedte een standaardbreedte geven, werkt het het toch.

border: black solid 1px;

Zwart randje.

padding: 0 5px; padding van pagina en ingevoegde bestand zichtbaar gemaakt

Omdat voor onder en links geen waarde is opgegeven, krijgen die automatisch dezelfde waarde als boven en rechts. Hier staat dus eigenlijk 0 5px 0 5px in de volgorde boven – rechts – onder – links.

Deze padding staat los van een eventuele padding in het ingevoegde bestand. Op de afbeelding is de padding links en rechts even verhoogd tot 25 px, zodat het duidelijker is te zien. Het ingevoegde html-bestand heeft een rode achtergrondkleur gekregen.

Het rood op de afbeelding is even breed als het ingevoegde bestand, want in het ingevoegde html-bestand staat body {background: red;}. Het rood geldt dus alleen voor de <body> van het ingevoegde bestand.

De witte strook links en rechts is de hierboven opgegeven padding. Deze zorgt alleen voor wat afstand tussen de buitenkant van <object> en het ingevoegde bestand. Er is geen enkele invloed op het ingevoegde bestand zelf.

#drie, #vier

Voor deze elementen geldt ook de eerder bij object opgegeven css, voor zover die hier niet wordt gewijzigd.

De elementen met id="drie" en id="vier". Dit zijn de derde en vierde <object>.

De ingevoegde bestanden zijn niet te zien in de gewone broncode. Afhankelijk van het soort bestand en de browser zijn ze soms te zien in de Gegenereerde code.

height: 13em;

Hier iets boven hebben de <object>'s een hoogte van 10 em gekregen. Dat is te weinig voor de bestanden die in het derde en vierde object worden ingevoegd. Daarom wordt die hoogte hier vergroot.

UC browser op Android, Android browser en alle browsers op iOS negeren inhoud, die niet binnen <object> past. Deze inhoud kan ook niet via scrollen worden bereikt. Daarom is het absoluut noodzakelijk aan <object> een hoogte te geven die groot genoeg is om de volledige inhoud weer te geven. Als tekst en dergelijke niet binnen de <object> past, verdwijnt dit gewoon en is op geen enkele manier nog te bekijken.

Een breedte wordt niet opgegeven, omdat browsers een standaardbreedte aan <object> geven, als geen breedte is opgegeven. Die standaardbreedte is hier in alle gevallen breed genoeg voor de ingevoegde bestanden, omdat die allemaal heel smal zijn.

css voor vensters minimaal 750 px breed

@media screen and (min-width: 750px)

De css die hier tot nu toe staat, geldt voor alle browservensters.

De css die binnen deze media query staat, geldt alleen voor vensters die minimaal 750 px breed zijn. In deze bredere vensters worden twee <object>'s naast elkaar gezet.

@media: geeft aan dat het om css gaat, die alleen van toepassing is, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Al langer bestond de mogelijkheid om met behulp van zo'n @media-regel css voor bijvoorbeeld printers op te geven. css3 heeft dat uitgebreid tot bepaalde fysieke eigenschappen, zoals de breedte en hoogte van het venster van de browser.

screen: deze regel geldt alleen voor schermweergave.

and: er komt nog een voorwaarde, waaraan moet worden voldaan.

(min-width: 750px): het venster moet minimaal 750 px breed zijn. Is het venster smaller, dan wordt de css die binnen deze media-regel staat, genegeerd.

Gelijk na deze regel komt een { te staan, en aan het einde van de css die binnen deze regel valt een bijbehorende afsluitende }. Die zijn in de regel hierboven weggevallen, maar het geheel ziet er zo uit:

@media screen and (min-width: 750px) { body {color: silver;} (...) rest van de css voor deze @media-regel (...) footer {color: gold;} }

Voor de eerste css binnen deze media-regel staat dus een extra {, en aan het eind staat een extra }.

div

Alle <div>'s. Elk <object> met bijbehorende <h2> staat binnen een <div>

width: 50%;

Breedte. Een breedte in procenten wordt altijd genomen ten opzichte van de ouder van het element. Dat is hier <body>. Elke <div> vult dus de halve breedte van <body>.

Bij object zijn de in de <div> zittende <object>'s met margin: 0 auto; horizontaal gecentreerd binnen de <div>. Omdat elke <div> de helft van <body> vult, staan de <object>'s hierdoor netjes horizontaal over de pagina verdeeld.

float: left;

Een <div> is een blok-element, waardoor het normaal genomen op een nieuwe regel wordt neergezet. Door de <div>'s naar links te floaten, worden ze zo hoog mogelijk en dan zoveel mogelijk naar links neergezet.

Omdat hierboven aan de <div>'s een breedte van 50% is opgegeven, passen er altijd precies twee naast elkaar. Een derde <div> past niet meer op dezelfde regel, want dan zou de breedte 150% van de ouder bedragen, en dat kan niet. Je kunt je ligbad ook niet 150% van de breedte van je badkamer geven. Een derde <div> wordt dus gewoon op een nieuwe regel gezet.

h1, h2

Alle <h1>'s en <h2>'s.

Bovenaan de pagina staat een <h1> met de knop van de pagina.

Boven elk <object> staat een <h2> met de inhoud van het <object>

font-size: 1.3em;

<h1> en <h2> hebben van zichzelf een (veel) grotere letter. Eerder is die lettergrootte hetzelfde gemaakt als de standaardlettergrootte. Omdat in bredere browservensters meer ruimte is, wordt de lettergrootte hier weer iets vergroot.

Als eenheid wordt de relatieve eenheid em gebruikt, omdat bij gebruik van een absolute eenheid zoals px niet alle browsers de lettergrootte kunnen veranderen. Zoomen kan wel altijd, ongeacht welke eenheid voor de lettergrootte wordt gebruikt.

font-weight: normal;

<h>'s zijn van zichzelf vet. Omdat deze pagina vrij leeg is, wekt een vette letter de indruk van de aankondiging van de Derde Wereldoorlog in De Telegraaf. Aangezien een Derde Wereldoorlog me niet zo leuk lijkt en ik De Telegraaf nog minder leuk vind, wordt de vette letter in een normale veranderd.