Vragen? Forum!

Download hier code en uitleg (289 kB).

Uitleg online lezen.

Schaalbare inhoudsopgave met voorlooppunten

Inleiding XXIII

Deel I Basisbeginselen van Perl 1

Uur 1 Aan de slag met Perl 3

Perl installeren 4

Stop! Misschien hebt u Perl al 5

Perl installeren onder Windows 95/98/NT 7

Perl installeren onder UNIX 8

Perl installeren op een Mac 9

Documentatie 10

Speciale situaties met betrekking tot de documentatie 11

Wat, als u de documentatie niet kunt vinden? 12

Uw eerste Perl-programma 13

Een programma schrijven 14

Het programma uitvoeren 15

Het werkt! Maar wat gebeurt er eigenlijk? 16

Perl stap voor stap 16

Iets dat u moet weten 17

Samenvatting 18

Vragen en antwoorden 19

Workshop 20

Quiz 20

Antwoorden 20

Oefeningen 21

Uur 2 Bouwstenen van Perl: getallen en strings 23

Letterlijke getallen en strings 24

Getallen 24

Strings 25

Variabelen 29

De speciale variabele $_ 30

Expressies en operatoren 30

Standaardoperatoren 31

Numerieke operatoren 32

Stringoperatoren 33

Meer operatoren 35

Operatoren met één argument 35

Verhogen en verlagen 36

Punthaakoperator 37

Meer toewijzingsoperatoren 38

Enkele opmerkingen over strings en getallen 39

Oefening: renterekenmachine 40

Samenvatting 42

Vragen en antwoorden 42

Workshop 43

Quiz 43

Antwoorden 43

Oefeningen 44

Deel III CGI-programma's maken met Perl 331

Uur 20 Werken met HTTP en CGI 383

De HTTP-conversatie 383

Voorbeeld: een pagina handmatig ophalen 386

Voorbeeld: andere gegevens dan tekst als resultaat geven 387

Meer informatie over het aanroepen van CGI-programma's 390

Parameters doorgeven aan CGI-programma's 391

Speciale overwegingen bij parameters 392

Server-side includes 394

Voorbeeld: werken met SSI's 396

Informatie over het systeem verkrijgen 398

Omleiden 400

Samenvatting 402

Vragen en antwoorden 402

Workshop 403

Quiz 403

Antwoorden 403

Oefeningen 403

Bijlage A Modules installeren 475

De juiste module kiezen 475

Modules installeren onder 476

... Windows 95/98/NT 476

... UNIX met CPAN 478

... UNIX, de moeilijke manier 480

Modules installeren op de Macintosh 482

Wat, als u geen modules mag installeren? 482

Modules op een vreemde plaats 483

Register 485