Skip links en inhoudsopgave

Uitleg afbeelding als onderstreping. Afbeelding past zich aan de lengte van de tekst aan

Laatst aangepast: .

Tekst onderstreept met een afbeelding

Korte omschrijving

Onder de tekst staat een onderstreping, waarvoor een afbeelding wordt gebruikt. De afbeelding wordt even breed als de tekst.

BELANGRIJK

Deze uitleg hoort bij het voorbeeld dat in de download zit. Het voorbeeld uit de download verschilt iets van het voorbeeld hier op de site. In de download ontbreekt bijvoorbeeld de navigatie voor de site. Ook in de kopregels zit vaak wat verschil. Daarnaast kunnen er nog andere (meestal kleine) verschillen zijn.

Als je deze uitleg leest naast de broncode van het voorbeeld op de site, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat 'n <h1> uit de css bij 'n <h2> uit de html hoort. Maar het gaat niet om hele grote, fundamentele afwijkingen.

Als je dit lastig vindt, kun je bovenaan de pagina de hele handel downloaden. In de download zit 'n voorbeeld dat wel naadloos aansluit op de uitleg in de download.

Alles op deze site kan vrij worden gebruikt, met drie beperkingen:

* Je gebruikt het materiaal op deze site volledig op eigen risico. Het kan prima zijn dat er fouten in de hier verstrekte info zitten. Voor eventuele schade die door gebruik van materiaal van deze site ontstaat, in welke vorm dan ook, zijn www.css-voorbeelden.nl en medewerkers daarvan op geen enkele manier verantwoordelijk.

* Deze uitleg wordt regelmatig bijgewerkt. Het is daarom niet toegestaan deze uitleg op welke manier dan ook te verspreiden, zonder daarbij duidelijk te vermelden dat de uitleg afkomstig is van www.css-voorbeelden.nl en dat daar altijd de nieuwste versie is te vinden. Dit is om te voorkomen dat er verouderde versies worden verspreid.

* Het kan zijn dat materiaal is gebruikt dat van anderen afkomstig is. Dat materiaal kan onder een bepaalde licentie vallen, waardoor het mogelijk niet onbeperkt gebruikt mag worden. Als dat zo is, wordt dat vermeld onder Inhoud van de download en licenties.

Een link naar www.css-voorbeelden.nl wordt trouwens altijd op prijs gesteld.

Alle code is geschreven in een afwijkende lettersoort en -kleur. De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld (essentiële code), is in de hele uitleg onderstippeld blauw. Alle niet-essentiële code is bruin. (In de inhoudsopgave staat alles vanwege de leesbaarheid in een gewone letter.)

Opmerkingen

Links in deze uitleg, vooral links naar andere sites, kunnen verouderd zijn. Op de pagina met links vind je steeds de meest recente links.

Dit voorbeeld is gemaakt op een systeem met Linux (Kubuntu). Daarbij is vooral gebruik gemaakt van Visual Studio Code, GIMP en Firefox met extensies. De pdf-bestanden zijn gemaakt met LibreOffice.

Vragen of opmerkingen? Fout gevonden? Ga naar het forum.

Achterliggend idee

Bij meer regels staat de onderstreping alleen onderaan

Eerst maar even iets opbiechten, dan hebben we dat gehad: dit is helemaal geen echte onderstreping. Zodra de tekst op meer dan één regel komt te staan, is dat duidelijk te zien.

Op de afbeelding is de weergave op een smartphone te zien, waar de tekst niet op één regel past.

Bij een echte onderstreping, zoals bij gebruik van text-decoration, zou de tekst overal onderstreept zijn. En de onderstreping zou nergens breder dan de tekst zijn. Hier is de onderstreping verplaatst naar de onderste regel én breder dan de tekst.

Elke regel staat in een eigen <p>, en de afbeeldingen horen bij die <p>. Daardoor komt de onderstreping, als de tekst niet op één regel past, onder de onderste regel te staan. Aan de onderkant van de <p>.

Omdat het woord 'onderafbeelding' nou niet echt lekker bekt, wordt verder toch gewoon het woord 'onderstreping' gebruikt. En er is ook geen behoefte aan een conflict met de tamelijk fanatieke Vereniging tot Verheffing van de Onderafbeelding tot Bovenafbeelding.

In browservensters breder dan ongeveer 520 px past de tekst op één regel en staat de onderstreping onder de tekst. Bovendien is de onderstreping nu niet breder dan de tekst.

Overigens kan die verplaatsing naar beneden bij de bovenste en derde regel ook niet anders, omdat daarbij afbeeldingen worden gebruikt, die gedeeltelijk niet onder, maar naast de tekst staan.

Bij de tweede regel zou de onderstreping wel altijd precies onder de tekst kunnen worden neergezet, maar dat is met deze afbeelding foeilelijk. En bovendien uitermate lastig netjes voor elkaar te krijgen. En als er wordt gezoomd, of als de lettergrootte wordt veranderd, wordt het nog lastiger.

Bij de bovenste regel wordt gebruik gemaakt van twee afbeeldingen. De bom links wordt met behulp van een pseudo-element bij de <p> met de tekst rechts van de tekst geplaatst. De lont wordt met behulp van een ander pseudo-element bij de <p> links van de tekst gezet en net zo vaak herhaald als nodig is, om de de ruimte onder de tekst volledig te vullen.

De geblokte streep uit de tweede regel wordt opgebouwd uit drie afbeeldingen:

De drie delen van de geblokte streep

Voor het begin en einde van de streep worden weer twee pseudo-elementen bij de <p> met de tekst gebruikt. Voor het middelste deel wordt een <span> gebruikt, waarin het middelste deel als achtergrond-afbeelding wordt neergezet. Dit middelste deel sluit naadloos aan tegen het begin (de linkerafbeelding) en het eind (de rechterafbeelding) van de streep.

De <span> wordt even breed gemaakt als de <p> met de tekst (min de breedte van het begin en einde van de streep, want die zitten al in de pseudo-elementen). Nu hoeft alleen de <span> nog op de juiste manier te worden gevuld en de streep is af.

Standaard wordt een achtergrond-afbeelding herhaald, tot de achtergrond van het element is gevuld. Daarbij is de laatste afbeelding vaak slechts een deel van de afbeelding, omdat er geen volledige herhaling meer in past. Hier kan dat niet, want dan zou het middelste deel niet meer goed op het eind aansluiten. Daarom wordt hier background-repeat: round; gebruikt. Nu wordt altijd de volledige achtergrond-afbeelding gebruikt. Als dat te weinig of te veel is om de <span> volledig te vullen, wordt de middelste afbeelding smaller of breder gemaakt.

Bij dat smaller en breder maken van de middelste afbeelding treedt wel enige vertekening op, want alleen de breedte verandert. De hoogte blijft hetzelfde. Dit is echter zo weinig dat het niet echt storend is.

De derde regel werkt precies hetzelfde als de tweede, alleen is het middelste deel hier het snoer.

Met behulp van een absolute positie en nog wat dingen worden de afbeeldingen op de juiste plaats gezet.

Met border-image kun je gedeeltelijk dezelfde dingen doen. Maar deze methode geeft iets meer controle over de plaatsing, en nu kun je border eventueel nog voor iets anders gebruiken.

Lang niet elke afbeelding is geschikt om dit te doen. Als er geen middendeel is dat herhaald kan worden, is de afbeelding niet geschikt.

Semantische elementen

De meeste elementen die in html worden gebruikt, hebben een semantische betekenis. Dat wil zeggen dat je aan de gebruikte tag al (enigszins) kunt zien, wat voor soort inhoud er in het element staat. In een <h1> staat een belangrijke kop. In een <h2> staat een iets minder belangrijke kop. In een <p> staat een alinea. In een <table> staat een tabel (en geen lay-out, als het goed is!). Enzovoort.

Door het op de goede manier gebruiken van semantische elementen, kunnen zoekmachines, schermlezers, enzovoort de structuur van een pagina begrijpen. De spider van een zoekmachine is redelijk te vergelijken met een blinde. Het is dus ook in je eigen belang om semantische elementen zo goed mogelijk te gebruiken. Een site die toegankelijk is voor mensen met een handicap, is in de regel ook goed te verwerken door een zoekmachine en maakt dus een grotere kans gevonden en bezocht te worden.

Als het goed is, wordt het uiterlijk van de pagina bepaald met behulp van css. Het uiterlijk staat hierdoor (vrijwel) los van de semantische inhoud van de pagina. Met behulp van css kun je een <h1> heel klein weergeven en een <h6> heel groot, terwijl schermlezers, zoekmachines, en dergelijke nog steeds weten dat de <h1> een belangrijke kop is.

Slechts enkele elementen, zoals <div> en <span>, hebben geen semantische betekenis. Daardoor zijn deze elementen uitstekend geschikt om met behulp van css het uiterlijk van de pagina aan te passen: de semantische betekenis verandert niet, maar het uiterlijk wel. Voor een schermlezer of zoekmachine verandert er (vrijwel) niets, voor de gemiddelde bezoeker krijgt het door de css een heel ander uiterlijk.

(De derde laag, naast html voor de inhoud en css voor het uiterlijk, is JavaScript. Die zorgt voor de interactie tussen site en bezoeker. De min of meer strikte scheiding tussen css en html aan de ene kant en JavaScript aan de andere kant is met de komst van css3 en html5 veel vager geworden. Je kunt nu bijvoorbeeld ook met css dingen langzaam verplaatsen en met html deels de invoer in formulieren controleren.)

Html5 heeft een aantal nieuwe elementen, die speciaal zijn bedoeld om de opbouw van een pagina aan te geven. In dit voorbeeld wordt hiervan alleen <main>. <main> gedraagt zich als een gewone <div>, maar dan een <div> met een semantische betekenis. Hierdoor kunnen schermlezers, zoekmachines, en dergelijke beter zien, hoe de pagina is samengesteld.

<main>

Hierbinnen staat de belangrijkste inhoud van de pagina (in dit voorbeeld zijn dat alleen de drie regels tekst met de onderstrepingen).

Met behulp van dit soort nieuwe semantische elementen kan bijvoorbeeld een schermlezer in één keer een heel menu passeren en gelijk naar de echte inhoud gaan. Alleen hadden deze nieuwe elementen tot voor kort één probleem: ze hadden in de praktijk nog weinig nut, omdat schermlezers en dergelijke ze nog niet herkenden. Daarom werd een zogenaamde WAI-ARIA-code toegevoegd aan deze elementen. Dat is een al veel langer bestaande code, die schermlezers en dergelijke wel herkennen. Voor <main> ziet dat er zo uit:

<main role="main">

Inmiddels is dit behoorlijk veranderd. Het advies is nu om deze speciale toevoeging niet meer te gebruiken, omdat de meeste schermlezers en dergelijke dit soort nieuwe elementen inmiddels herkennen.

De code aanpassen aan je eigen ontwerp

Toegankelijkheid en zoekmachines

De tekst in dit hoofdstukje is een algemene tekst, die voor elke pagina geldt. Eventueel specifiek voor dit voorbeeld geldende problemen en eventuele aanpassingen om die problemen te voorkomen staan bij Bekende problemen (en oplossingen).

Toegankelijkheid (in het Engels 'accessibility') is belangrijk voor bijvoorbeeld blinden die een schermlezer gebruiken, of voor motorisch gehandicapte mensen die moeite hebben met het bedienen van een muis. Een spider van een zoekmachine (dat is het programmaatje dat de site indexeert voor de zoekmachine) is te vergelijken met een blinde. Als je je site goed toegankelijk maakt voor gehandicapten, is dat gelijk goed voor een hogere plaats in een zoekmachine. Dus als je 't niet uit sociale motieven wilt doen, kun je 't uit egoïstische motieven doen.

(Op die plaats in de zoekmachine heb je maar beperkt invloed. De toegankelijkheid van je site is maar één van de factoren, maar zeker niet onbelangrijk.)

Als je bij het maken van je site al rekening houdt met toegankelijkheid, is dat nauwelijks extra werk. 't Is ongeveer te vergelijken met inbraakbescherming: doe dat bij 'n nieuw huis en 't is nauwelijks extra werk, doe 't bij 'n bestaand huis en 't is al snel 'n enorme klus.

Enkele tips die helpen bij toegankelijkheid:

Getest in

Laatst gecontroleerd op 19 april 2018.

Onder dit kopje staat alleen maar, hoe en waarin is getest. Alle eventuele problemen, ook die met betrekking tot zoomen, lettergroottes, toegankelijkheid, uitstaan van JavaScript en/of css, enzovoort staan iets hieronder bij Bekende problemen (en oplossingen). Het is belangrijk dat deel te lezen, want uit een test kan ook prima blijken dat iets totaal niet werkt!

Dit voorbeeld is getest op de volgende systemen:

Desktopcomputers

Windows 7 (1280 x 1024 px, resolution: 96 dpi):
Firefox, UC Browser, Google Chrome, Opera en Internet Explorer 11, in grotere en kleinere browservensters.

OS X 10.11.6 ('El Capitan') (1680 x 1050 px, resolution: 96: dpi, device-pixel-ratio: 1):
Firefox, Safari, Opera en Google Chrome, in grotere en kleinere browservensters.

Linux (Kubuntu 14.04 LTS, 'Trusty Tahr') (1280 x 1024 px, resolution: 96 dpi):
Firefox, Opera en Google Chrome, in grotere en kleinere browservensters.

Laptops

Windows 8.1 (1366 x 768 px, resolution: 96 dpi):
Bureaublad-versie: Firefox, UC Browser, Google Chrome, Opera en Internet Explorer 11, in grotere en kleinere browservensters.
Startscherm-versie: Internet Explorer 11.

Windows 10 (1600 x 900 px, resolution: 96 dpi):
Firefox, UC Browser, Google Chrome, Internet Explorer 11, Opera en Edge, in grotere en kleinere browservensters.

Tablets

iPad met iOS 9.3.5 (1024 x768 px, device-pixel-ratio: 1):
Safari, Chrome for iOS, UC Browser, Firefox (alle portret en landschap).
Opera Mini (Opera Turbo) portret en landschap.

iPad met iOS 11.3 (2048 x 1536 px, device-pixel-ratio: 2 ('retina'):
Safari, Chrome for iOS, Firefox (alle portret en landschap).
Opera Mini (Opera Turbo) portret en landschap.

Android 4.4.2 ('Kitkat') (1280 x 800 px, resolution: 96 dpi):
Android browser, UC Browser, Firefox en Chrome (alle portret en landschap).
Opera Mini (besparingen uitgeschakeld) portret en landschap.

Android 4.4.2 ('Kitkat') (2560 x 1600 px, resolution: 192 dpi):
Android browser, UC Browser, Firefox en Chrome (alle portret en landschap).
Opera Mini (besparingen uitgeschakeld) portret en landschap.

Android 6.0 ('Marshmallow') (1920 x 1200 px, resolution: 144 dpi):
Dolphin, Samsung Internet, UC Browser, Firefox en Chrome (alle portret en landschap).
Opera Mini (besparingen uitgeschakeld) portret en landschap.

Android 7.0 ('Nougat') (1920 x 1200 px, resolution: 144 dpi):
Dolphin, Samsung Internet, UC Browser, Firefox, Microsoft Edge en Chrome (alle portret en landschap).
Opera Mini (besparingen uitgeschakeld) portret en landschap.

Smartphones

Windows 10 Mobile (1280 x 720 px, resolution: 192 dpi):
Edge en UC browser (portret en landschap).

Android 4.1.2 ('Jelly Bean') (800 x 480 px, resolution: 144 dpi):
Chrome, Android browser, UC Browser en Firefox (alle portret en landschap).
Opera Mini (besparingen uitgeschakeld) portret en landschap.

Android 7.0 ('Nougat') (1280 x 720 px, resolution: 192 dpi):
Dolphin, Samsung Internet, UC Browser, Firefox, Microsoft Edge en Chrome (alle portret en landschap).
Opera Mini (besparingen uitgeschakeld) portret en landschap.

Er is op de aan het begin van dit hoofdstukje genoemde controledatum getest in de meest recente versie van de browser, die op het betreffende besturingssysteem kon draaien. Het aantal geteste browsers en systemen is al tamelijk fors, en als ook nog rekening gehouden moet worden met (zwaar) verouderde browsers, is het gewoon niet meer te doen. Surfen met een verouderde browser is trouwens vragen om ellende, want updates van browsers hebben heel vaak met beveiligingsproblemen te maken.

In- en uitzoomen en – voor zover de browser dat kan – een kleinere en grotere letter zijn ook getest. Er is ingezoomd en vergroot tot zover de browser kan, maar niet verder dan 200%.

Er is getest met behulp van muis en toetsenbord, behalve op iOS, Android en Windows 10 Mobile, waar een touchscreen is gebruikt. Op Windows 8.1 en 10 is getest met een touchscreen, met een combinatie van toetsenbord en touchpad, en met een combinatie van toetsenbord en muis.

Als JavaScript is gebruikt, is op de desktop ook getest zonder JavaScript. (Op iOS, Android en Windows 10 Mobile is niet getest zonder JavaScript, omdat je JavaScript in een toenemend aantal mobiele browsers niet uit kunt zetten. Bovendien is een mobiel apparaat zonder JavaScript niet veel meer dan een duur en groot uitgevallen horloge.) Ook is getest zonder css en - als afbeeldingen worden gebruikt - zonder afbeeldingen.

Schermlezers en dergelijke

Naast deze 'gewone' browsers is ook getest in Lynx, WebbIE, NVDA, TalkBack, VoiceOver, ChromeVox en Verteller.

Lynx is een browser die alleen tekst laat zien en geen css gebruikt. Er is getest op Linux.

WebbIE is een browser die gericht is op mensen met een handicap. Er is getest op Windows 7.

NVDA is een schermlezer, zoals die door blinden wordt gebruikt. Er is getest op Windows 7 en Windows 10 in combinatie met Firefox.

TalkBack is een in Android ingebouwde schermlezer. Er is getest in combinatie met Chrome op Android 4.4,2, 6.0 en 7.0.

VoiceOver is een in iOS en OS X ingebouwde schermlezer. Er is getest in combinatie met Safari op iOS (9.3.5 en 11.2.6) en OS X 10.11.6.

ChromeVox is een schermlezer in de vorm van een extensie bij Google Chrome. Er is getest op een systeem met Kubuntu Linux 14.04.

Verteller (Narrator) is een in Windows 10 ingebouwde schermlezer. Er is getest in combinatie met Edge.

Als het voorbeeld in deze programma's toegankelijk is, zou het in principe toegankelijk moeten zijn in alle aangepaste browsers en dergelijke. En dus ook voor zoekmachines, want een zoekmachine is redelijk vergelijkbaar met een blinde.

Eventuele problemen in schermlezers (en eventuele aanpassingen om die te voorkomen) staan iets hieronder bij Bekende problemen (en oplossingen).

Alleen op de hierboven genoemde systemen en browsers is getest. Er is dus niet getest op bijvoorbeeld 'n Blackberry. De kans is (heel erg) groot dat dit voorbeeld niet (volledig) werkt op niet-geteste systemen en apparaten. Om het wel (volledig) werkend te krijgen, zul je vaak (kleine) wijzigingen en/of (kleine) aanvullingen moeten aanbrengen, bijvoorbeeld met JavaScript.

Er is ook geen enkele garantie dat iets werkt in een andere tablet of smartphone dan hierboven genoemd, omdat fabrikanten in principe de software kunnen veranderen. Dit is anders dan op de desktop, waar browsers altijd (vrijwel) hetzelfde werken, zelfs op verschillende besturingssystemen. Iets wat in Android browser werkt, zal in de regel overal werken in die browser, maar een garantie is er niet. De enige garantie is het daadwerkelijk testen op een fysiek apparaat. En aangezien er duizenden mobiele apparaten zijn, is daar eigenlijk geen beginnen aan.

De html is gevalideerd met de validator van w3c, de css ook. Als om een of andere reden niet volledig gevalideerd kon worden, wordt dat bij Bekende problemen (en oplossingen) vermeld.

Nieuwe browsers worden pas getest, als ze uit het bèta-stadium zijn. Anders is er 'n redelijke kans dat je tegen 'n bug zit te vechten, die voor de uiteindelijke versie nog gerepareerd wordt. Dit voorbeeld is alleen getest in de hierboven met name genoemde browsers. Vragen over niet-geteste browsers kunnen niet worden beantwoord, en het melden van fouten in niet-geteste browsers heeft ook geen enkel nut. (Melden van fouten, problemen, enzovoort in wel geteste browsers: graag!)

Bekende problemen (en oplossingen)

Waarop en hoe is getest, kun je gelijk hierboven vinden bij Getest in.

Als je hieronder geen oplossing vindt voor een probleem dat met dit voorbeeld te maken heeft, kun je op het forum proberen een oplossing te vinden voor je probleem. Om forumspam te voorkomen, moet je je helaas wel registreren, voordat je op het forum een probleem kunt aankaarten.

Bij toegankelijkheid is er vaak geen goed onderscheid te maken tussen oplossing en probleem. Zonder (heel simpele) aanpassingen heb je vaak 'n probleem, en omgekeerd. Daarom staan bij toegankelijkheid aanpassingen en problemen bij elkaar.

Voor zover van toepassing wordt eerst het ontbreken van JavaScript, css en/of afbeeldingen besproken. Vervolgens problemen en aanpassingen met betrekking tot toegankelijkheid voor specifieke groepen bezoekers, zoals zoomen en andere lettergrootte, Tab-toets, tekstbrowsers en schermlezers. Als laatste volgen algemene problemen in alle of in specifieke browsers.

Als in een onderdeel één of meer problemen wordt besproken, staat in een rood kadertje een korte samenvatting daarvan. Bij een onderwerp over toegankelijkheid zijn er soms geen problemen, maar alleen aanpassingen. In dat geval staat in een groen kadertje 'Geen problemen'.

Zonder css

Geen problemen.

Zonder css staat de tekst gewoon op het scherm, maar de onderstrepingen ontbreken.

Zonder afbeeldingen

Geen problemen

Zonder afbeeldingen staat de tekst gewoon op het scherm, maar om een of andere reden ontbreken de afbeeldingen.

Schermlezers

Geen problemen

Deze constructie heeft geen enkele invloed op schermlezers.

Sommige versies van Android browser, UC browser en Opera Mini op Android 4.1.2 en 4.4.2

In de tweede en derde regel zit een opening in de onderstreping.

Omdat fabrikanten aanpassingen maken aan Android, is niet precies te zeggen, voor welke versies dit geldt. In latere versies van Android speelt dit niet meer.

In enkele oude browsers is de onderstreping onderbroken

Het middelste deel van de onderstreping zit in een <span>, die even breed is als de tekst. Op de afbeelding is te zien dat het middelste deel van de afbeelding niet wordt herhaald, maar slechts één keer wordt weergegeven. Omdat de achtergrond-afbeelding niet wordt herhaald, wordt de <span> niet gevuld, wat een lege ruimte oplevert tussen het middelste en het rechterdeel van de onderstreping.

Voor het herhalen van de achtergrond-afbeelding wordt background-repeat: round; gebruikt. Deze browsers kennen de waarde 'round' niet. Als het goed is, negeert de browser een eigenschap met een onbekende waarde en zou de standaardwaarde 'repeat' worden gebruikt: gewoon herhalen. Om een of andere reden doen deze browsers dat echter niet, maar interpreteren ze 'round' als background-repeat: no-repeat;.

(De volgorde in de css veranderen, op aparte regels neerzetten, en dergelijke maakt geen enkel verschil.)

Voor oudere browsers kan vaak worden teruggevallen op een zogenaamde 'polyfill': een stukje JavaScript dat zorgt dat een eigenschap ook in oudere browsers werkt. Voor background-repeat: round; bestaat zo'n polyfill niet.

Hier is verder weinig aan te doen. Omdat deze versies van Android in rap tempo aan het verdwijnen zijn, zal dit probleem niet al te lang meer spelen. En er verdwijnt in ieder geval geen tekst of zo.

Wijzigingen

Alleen grotere wijzigingen worden hier vermeld, geen dingen als een link die is geüpdatet.

:

Nieuw opgenomen.

Inhoud van de download en licenties

De inhoud van deze download kan vrij worden gebruikt, met drie beperkingen:

* Sommige onderdelen die van 'n andere site of zo afkomstig zijn, vallen mogelijk onder een of andere licentie. Dat is hieronder bij het betreffende onderdeel te vinden.

* Je gebruikt het materiaal uit deze download volledig op eigen risico. Het kan prima zijn dat er fouten in de hier verstrekte code en dergelijke zitten. Voor eventuele schade die door gebruik van materiaal uit deze download ontstaat, in welke vorm dan ook, zijn www.css-voorbeelden.nl en medewerkers daarvan op geen enkele manier verantwoordelijk.

* Dit voorbeeld (en de bijbehorende uitleg en dergelijke) wordt regelmatig bijgewerkt. Het is daarom niet toegestaan dit voorbeeld (en de bijbehorende uitleg en dergelijke) op welke manier dan ook te verspreiden, zonder daarbij duidelijk te vermelden dat voorbeeld, uitleg, en dergelijke afkomstig zijn van www.css-voorbeelden.nl en dat daar altijd de nieuwste versie is te vinden. Dit is om te voorkomen dat er verouderde versies worden verspreid.

Een link naar www.css-voorbeelden.nl wordt trouwens altijd op prijs gesteld.

tekst-124-dl.html: de pagina met het voorbeeld.

tekst-124.pdf: deze uitleg (aangepast aan de inhoud van de download).

tekst-124-inhoud-download-en-licenties.txt: een kopie van de tekst onder dit kopje (Inhoud van de download en licenties).

124-css-dl:

tekst-124-dl.css: stylesheet voor tekst-124-dl.html.

124-pics

bom.gif, geblokt.gif en telefoon.gif: de oorspronkelijke afbeeldingen, voordat ze in delen werden opgesplitst. De afbeeldingen zijn afkomstig van de niet meer bestaande site davidpye.info en kunnen vrij worden gebruikt.

Acht afbeeldingen met 'links', 'midden' of 'rechts' in de naam: de delen waarin bovenstaande drie afbeeldingen zijn gesplitst, om ze te kunnen gebruiken.

HTML

De code is geschreven in een afwijkende lettersoort. De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld (essentiële code), is in de hele uitleg onderstippeld blauw. Alle niet-essentiële code is bruin. (In de inhoudsopgave staat alles in een gewone letter vanwege de leesbaarheid.)

In de html hieronder wordt alleen de html besproken, waarover iets meer is te vertellen. Een <h1> bijvoorbeeld wordt in de regel niet genoemd, omdat daarover weinig interessants valt te melden. (Als bijvoorbeeld het uiterlijk van de <h1> wordt aangepast met behulp van css, staat dat verderop bij de bespreking van de css.)

Zaken als een doctype en charset hebben soms wat voor veel mensen onbekende effecten, dus daarover wordt hieronder wel een en ander geschreven.

<!DOCTYPE html>

Een document moet met een doctype beginnen om weergaveverschillen tussen browsers te voorkomen. Zonder doctype is de kans op verschillende (en soms volkomen verkeerde) weergave tussen verschillende browsers heel erg groot.

Geldige doctypes vind je op www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.

Gebruik het volledige doctype, inclusief de eventuele url, anders werkt het niet goed.

Het hier gebruikte doctype is dat van html5. Dit kan zonder enig probleem worden gebruikt: het werkt zelfs in Internet Explorer 6.

<html lang="nl">

De toevoeging lang="nl" bij <html> geeft aan dat de pagina in het Nederlands is. De taal is van belang voor schermlezers, automatisch afbreken, automatisch genereren van aanhalingstekens, juist gebruik van decimale punt of komma, en dergelijke.

<meta charset="utf-8">

Zorgt dat de browser letters met accenten en dergelijke goed kan weergeven.

utf-8 is de beste charset (tekenset), omdat deze alle talen van de wereld (en nog heel veel andere extra tekens) bestrijkt, maar toch niet meer ruimte inneemt voor de code, dan nodig is. Als je utf-8 gebruikt, hoef je veel minder entiteiten (&auml; en dergelijke) te gebruiken, maar kun je bijvoorbeeld gewoon ä gebruiken.

Deze regel moet zo hoog mogelijk komen te staan, als eerste regel binnen de <head>, omdat hij anders door sommige browsers niet wordt gelezen.

In html5 hoeft deze regel niet langer te zijn, dan wat hier staat.

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

Mobiele apparaten variëren enorm in grootte. En dat is een probleem. Sites waren, in ieder geval tot voor kort, gemaakt voor desktopbrowsers. En die hebben, in vergelijking met bijvoorbeeld een smartphone, heel brede browservensters. Hoe moet je op 'n smartphone een pagina weergeven, die is gemaakt voor de breedte van een desktop? Je kunt natuurlijk wachten tot álle sites zijn omgebouwd voor smartphones, tablets, enzovoort, maar dan moet je waarschijnlijk heel erg lang wachten.

Mobiele browsers gokken erop dat een pagina een bepaalde breedte heeft. Safari voor mobiel bijvoorbeeld gaat ervan uit dat een pagina 980 px breed is. De pagina wordt vervolgens zoveel versmald dat hij binnen het venster van het apparaat past. Op een iPhone wordt de pagina dus veel smaller dan op een iPad. Vervolgens kan de gebruiker inzoomen op het deel van de pagina dat hij of zij wil zien.

Dit betekent ook dat bij het openen van de pagina de tekst meestal heel erg klein wordt weergegeven. (Meestal, want niet alle browsers en apparaten doen het op dezelfde manier.) Niet erg fraai, maar bedenk maar 'ns 'n betere oplossing voor bestaande sites.

Nieuwe sites of pagina's kunnen echter wel rekening houden met de veel kleinere vensters van mobiele apparaten. In dit voorbeeld bijvoorbeeld wordt de pagina nooit breder dan het venster.

Maar die stomme mobiele browser weet dat niet, dus die gaat ervan uit dat ook deze pagina 980 px breed is, en verkleint die dan. Dat is ongeveer even behulpzaam als de gedienstige kelner die behulpzaam de stoel naar achteren trekt, net als jij wilt gaan zitten.

Om de door de browser aangeboden hulp vriendelijk maar beslist te weigeren, wordt deze tag gebruikt. Hiermee geef je aan dat de pagina is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten.

Een iPad in portretstand bijvoorbeeld is 768 px breed. De kreet width=device-width zegt tegen de mobiele browser dat de breedte van de weer te geven pagina gelijk is aan de breedte van het apparaat. Voor een iPad in portretstand dus 768 px.

Er staat nog een tweede deel in de tag: initial-scale=1. Sommige mobiele apparaten zoomen een pagina gelijk in of uit. Ook weer in een poging behulpzaam te zijn. Ook dat is hier niet nodig. Er is ook een instructie om zoomen helemaal onmogelijk te maken, maar die gebruik ik niet. De bezoeker kan zelf nog gewoon zoomen, wat belangrijk is voor mensen die wat slechter zien.

CSS

De code is geschreven in een afwijkende lettersoort. De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld (essentiële code) is in de hele uitleg onderstippeld blauw. Alle niet-essentiële code is bruin. (In de inhoudsopgave staat alles in een gewone letter vanwege de leesbaarheid.)

Technisch gezien is er geen enkel bezwaar om de css in de stylesheet allemaal achter elkaar op één regel te zetten:

div#header-buiten {position: absolute; right: 16px; width: 100%; height: 120px; background: yellow;} div p {margin-left 16px; height: 120px; text-align: center;}

Maar als je dat doet, garandeer ik je hele grote problemen, omdat het volstrekt onoverzichtelijk is. Beter is het om de css netjes in te laten springen:

       div#header-buiten {
      position: absolute;
      right: 16px;
      width: 100%;
      height: 120px;
      background: yellow;
    }

    div p {
      margin-left: 16px;
      height: 120px;
      text-align: center;
    }

Hiernaast is het heel belangrijk voldoende commentaar (uitleg) in de stylesheet te schrijven. Op dit moment weet je waarschijnlijk (hopelijk...), waarom je iets doet. Maar over vijf jaar kan dat volstrekt onduidelijk zijn. Op deze site vind je nauwelijks commentaar in de stylesheets, maar dat heeft een simpele reden: deze uitleg is in feite één groot commentaar.

Op internet zelf is het goed, als de stylesheet juist zo klein mogelijk is. Dus voor het uploaden kun je normaal genomen het beste het commentaar weer verwijderen. Veel mensen halen zelfs alles wat overbodig is weg, voordat ze de stylesheet uploaden. Inspringingen bijvoorbeeld zijn voor mensen handig, een computer heeft ze niet nodig.

Je hebt dan eigenlijk twee stylesheets. De uitgebreide versie waarin je dingen uitprobeert, verandert, enzovoort, met commentaar, inspringingen, en dergelijke. Dat is de mensvriendelijke versie. Daarnaast is er dan een stylesheet die je op de echte site gebruikt: een gecomprimeerde versie.

Dat comprimeren kun je met de hand doen, maar er bestaan ook hulpmiddelen voor. Op de pagina met links kun je onder het kopje Gereedschap → Snelheid, testen, gzip, comprimeren (inclusief theorie) links naar sites vinden, waar je bestanden kunt comprimeren.

(Stylesheets op deze site zijn niet gecomprimeerd. Omdat het vaak juist om de css gaat, kunnen mensen dan zonder al te veel moeite de css bekijken.)

/* tekst-124-dl.css */

Om vergissingen te voorkomen is het een goede gewoonte bovenaan het stijlbestand even de naam neer te zetten. Voor je het weet, zit je anders in het verkeerde bestand te werken.

body

Het element waarbinnen de hele pagina staat. Veel instellingen die hier worden opgegeven, worden geërfd door de nakomelingen van <body>. Ze gelden voor de hele pagina, tenzij ze later worden gewijzigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de lettersoort, de lettergrootte en de voorgrondkleur.

background: #ff9;

Achtergrondkleurtje.

color: black;

Voorgrondkleur zwart. Dit is onder andere de kleur van de tekst.

Hoewel dit de standaardkleur is, wordt deze toch specifiek opgegeven. Hierboven is een achtergrondkleur opgegeven. Sommige mensen hebben zelf de voorgrond‑ en/of achtergrondkleur veranderd, bijvoorbeeld omdat ze slecht kleuren kunnen onderscheiden. Als nu de achtergrondkleur wordt veranderd, maar niet de voorgrondkleur, loop je het risico dat tekstkleur en achtergrondkleur te veel op elkaar gaan lijken.

Door beide op te geven, is redelijk zeker dat achtergrond- en tekstkleur genoeg van elkaar blijven verschillen. Als de gebruiker !important heeft gebruikt in een eigen stylesheet, is er nog niets aan de hand, want dan veranderen achtergrond- en voorgrondkleur geen van beide.

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

Als Arial is geïnstalleerd op de machine van de bezoeker, wordt deze gebruikt, anders Helvetica. Als die ook niet wordt gevonden, wordt in ieder geval een schreefloze letter (zonder dwarsstreepjes) gebruikt.

margin: 0; padding: 0;

Slim om te doen vanwege verschillen tussen browsers.

main

Alle <main>'s. Dat is er maar één, waarbinnen de belangrijkste inhoud van de pagina staat. In dit voorbeeld zijn dat de drie regels test met hun onderstrepingen.

background: white;

Witte achtergrond.

color: black;

Voorgrondkleur zwart. Dit is onder andere de kleur van de tekst.

Hoewel dit de standaardkleur is, wordt deze toch specifiek opgegeven. Hierboven is een achtergrondkleur opgegeven. Sommige mensen hebben zelf de voorgrond‑ en/of achtergrondkleur veranderd, bijvoorbeeld omdat ze slecht kleuren kunnen onderscheiden. Als nu de achtergrondkleur wordt veranderd, maar niet de voorgrondkleur, loop je het risico dat tekstkleur en achtergrondkleur te veel op elkaar gaan lijken.

Door beide op te geven, is redelijk zeker dat achtergrond- en tekstkleur genoeg van elkaar blijven verschillen. Als de gebruiker !important heeft gebruikt in een eigen stylesheet, is er nog niets aan de hand, want dan veranderen achtergrond- en voorgrondkleur geen van beide.

Dit is ook al bij <body> opgegeven, maar sommige mensen hebben bij álle elementen de kleuren veranderd. Het heeft immers weinig zin, als ze dat alleen bij de body doen, terwijl de sitebouwer de kleuren ook bij bijvoorbeeld de paragrafen heeft aangepast.

display: block;

Oudere browsers kennen <main> niet. Standaard wordt een onbekend element als een inline-element weergegeven, waardoor eigenschappen als breedte niet zijn te gebruiken. Daarom wordt ook voor die oudere browsers <main> hier veranderd in een blok-element.

width: 800px;

Breedte.

max-width: 97%;

Hier gelijk boven is een breedte van 800 px opgegeven. Als het venster van de browser smaller is dan 800 px, zou hierdoor horizontaal moeten worden gescrold. Om dat te voorkomen wordt hier een maximumbreedte opgegeven.

Een breedte in procenten is normaal genomen ten opzichte van de ouder van het element. De ouder van <main> is <body>, een blok-element. Een blok-element wordt normaal genomen automatisch even breed als z'n ouder. De ouder van <body> is <html>. Omdat <html> het buitenste element is, wordt dit normaal genomen even breed als het venster van de browser.

Uiteindelijk wordt <main> hierdoor niet breder dan maximaal 97% van de breedte van het venster van de browser, ongeacht de breedte van dat venster.

text-align: center;

Tekst horizontaal centreren.

Eigenlijk is de naam van deze eigenschap hoogst ongelukkig, want niet alleen tekst, maar álle inline-elementen worden horizontaal gecentreerd. Een <img> bijvoorbeeld is geen tekst, maar wel een inline-element, en wordt met deze regel dus ook gecentreerd.

De drie zinnen staan elk in een eigen <p>. Een <p> is een blok-element en daarom zou text-align een <p> niet horizontaal centreren. De <p>'s worden verderop echter met display: inline-block; veranderd in 'n soort inline-element. Omdat deze eigenschap voor álle inline-elementen geldt, worden nu ook de drie <p>'s met de tekst horizontaal gecentreerd.

margin: 15px auto 0;

Omdat voor links geen waarde is opgegeven, krijgt links automatisch dezelfde waarde als rechts. Hier staat dus eigenlijk 15px auto 0 auto in de volgorde boven – rechts – links – onder.

Boven een kleine marge voor wat afstand tot de bovenkant van het browservenster.

Links en rechts auto, wat hier hetzelfde betekent als evenveel. Hierdoor staat <main> altijd horizontaal gecentreerd binnen z'n ouder <body>, ongeacht de breedte van <body>.

<body> is een blok-element en wordt daardoor normaal genomen automatisch even breed als z'n ouder <html>. Omdat <html> het buitenste element is, wordt dit normaal genomen automatisch even breed als het venster van de browser. Hierdoor staat <main>, en daarmee de hele pagina, altijd horizontaal gecentreerd binnen het venster, ongeacht de breedte van dat venster.

border: black solid 1px;

Zwart randje rondom.

#p-bom

Het element met id="p-bom". De <p> met de bovenste zin.

display: inline-block;

Van zichzelf is een <p> een blok-element. Normaal genomen wordt een blok-element automatisch even breed als z'n ouder, hier <main>. Dat is hier niet de bedoeling, want de onderstreping onder de tekst is even breed als de <p>. Daarom mag de <p> hier niet breder worden dan de tekst.

Je kunt er op 'n aantal manieren voor zorgen dat de <p> niet breder wordt dan nodig is om de inhoud ervan weer te geven. De simpelste manier is hier het gebruik van display: inline-block;. Hiermee wordt de <p> in een inline-element veranderd, maar eigenschappen als breedte en marge blijven op dezelfde manier werken als bij een blok-element. De <p> wordt echter niet meer breder dan nodig is om de erin zittende tekst weer te geven, en daar gaat het hier om.

Bij gebruik van een inline-blok breekt niet gelijk het paradijs uit vanwege het beste uit twee werelden, want ook hier zitten vaak wat haken en ogen aan. In dit geval is een ongewenste bijwerking dat de <p>'s op dezelfde regel blijven staan. Een blok-element komt op een nieuwe regel te staan, maar een inline-element niet. Als er wat weinig tekst in de <p> zou staan, zouden ze hierdoor naast elkaar op dezelfde regel komen te staan, inclusief de bijbehorende onderstrepingen.

Om dat te voorkomen komt elke <p> in een <div> te staan. Omdat aan die <div> verder niet wordt gesleuteld, komt die <div> – en daarmee de erin zittende <p> – gewoon op een nieuwe regel te staan, zoals een welopgevoed blok-element betaamt.

(Zoals vaak kun je ook dit op meerdere manieren oplossen. Je zou ook gewoon een <br> achter de <p> kunnen zetten, bijvoorbeeld. Of de <p> een minimumbreedte van 51% kunnen geven, zodat er nooit twee naast elkaar op één regel passen.)

margin: 10px 16px 10px 0; De <p> zichtbaar gemaakt met een kadertje

Op de afbeelding is de grootte van de <p> even zichtbaar gemaakt met een stippellijntje. Daardoor kun je zien dat de bom aan de rechterkant buiten de <p> staat. Dat moet ook, want anders zou die bom over de tekst komen te staan. Maar nu moet de <p> wel wat extra ruimte krijgen om te voorkomen dat de bom over andere elementen rechts van de <p> komt te staan.

Boven 10 px marge voor wat afstand tot de bovenkant van <main>.

Rechts 16 px marge zodat er ruimte voor de bom ontstaat.

Onder 10 px marge voor wat ruimte tot de <p> eronder.

Links is geen extra marge nodig.

(In dit geval speelt de marge rechts wat minder, omdat er geen elementen rechts van de <p> aanwezig zijn. Maar als je <main> 'n bepaalde breedte geeft, zie je ook hier al dat de bom buiten <main> komt te staan, als de extra marge rechts ontbreekt.)

padding: 5px;

Wat ruimte tussen buitenkant van en tekst in de <p>.

position: relative;

De lont en de bom worden gepositioneerd ten opzichte van de <p>. Dat kan alleen, als de <p> zelf ook een positie heeft. Omdat verder niets wordt opgegeven voor top en dergelijke, heeft dit geen invloed op de <p> zelf.

#p-bom::before

Met behulp van ::before wordt bij het element met id="p-bom", de <p> met de eerste zin, een pseudo-element gemaakt. Dit pseudo-element wordt gebruikt om de lont weer te geven.

content: "";

Hierin kun je tekst en dergelijke zetten. Maar ook als er geen tekst aanwezig is, moet content worden gebruikt. Dat er geen tekst en dergelijke is, geef je aan door twee aanhalingstekens zonder iets ertussen te gebruiken.

background-image: url(../124-pics/bom-links.gif); De achtergrond-afbeelding met de lont

De vergrote achtergrond-afbeelding met de lont. Het geblokte deel op de afbeelding is in werkelijkheid doorzichtig.

In de oorspronkelijke afbeelding (die in de download zit bijgesloten) bestaat de lont met bom uit één afbeelding. Voor het voorbeeld is de afbeelding in twee stukken gehakt. De rechterkant van de lont sluit naadloos aan op de lont van de bom links.

Hierdoor kan de afbeelding worden herhaald, als dat nodig is, zonder dat je ziet dat het om meerdere afbeeldingen gaat.

width: 100%; height: 19px;

Een achtergrond-afbeelding heeft van zichzelf geen grootte, maar vult de achtergrond van het element. Daarom moet aan dat element een grootte worden gegeven.

Breedte 100%. Omdat het hier om een pseudo-element bij #p-bom gaat, wordt het pseudo-element even breed als #p-bom, de <p> met de tekst. Bij #p-bom is met display: inline-block; gezorgd dat de <p> even breed wordt als de erin zittende tekst. Ook dit pseudo-element, en daarmee de erin zittende achtergrond, wordt dus even breed als de tekst.

De afbeelding is 19 px hoog, dus dit wordt ook de hoogte van het pseudo-element.

(Je kunt de afbeelding 'n paar byte kleiner maken door het doorzichtige deel boven de afbeelding te verwijderen. Dan kan de hoogte ook iets minder worden. Dat levert echter zo weinig voordeel op dat mijn genetisch aangelegen luiheid het weer 'ns wint: de afbeelding blijft gewoon 19 px hoog, dezelfde hoogte als de originele afbeelding heeft.

position: absolute;

Om het pseudo-element, en daarmee de erin zittende achtergrondafbeelding, op de juiste plaats neer te kunnen zetten. Er wordt gepositioneerd ten opzichte van de eerste voorouder die zelf een positie heeft. Dat is hier #p-bom, de <p>, waar dit pseudo-element bij hoort.

left: 0;

Helemaal links binnen de <p> neerzetten. Bij #p-bom is aan alle kanten een padding van 5 px opgegeven, waardoor de tekst 5 px vanaf links staat. Door het pseudo-element met de lont helemaal links neer te zetten, begint de lont 5 px eerder dan de tekst.

bottom: -3px;

Iets naar beneden verplaatsen. Zonder deze verplaatsing komt de lont op gelijke hoogte als de onderkant van de tekst te staan.

#p-bom::after

Met behulp van ::after wordt bij het element met id="p-bom", de <p> met de eerste zin, een pseudo-element gemaakt. Dit pseudo-element wordt gebruikt om de bom weer te geven.

content: "";

Hierin kun je tekst en dergelijke zetten. Maar ook als er geen tekst aanwezig is, moet content worden gebruikt. Dat er geen tekst en dergelijke is, geef je aan door twee aanhalingstekens zonder iets ertussen te gebruiken.

background-image: url(../124-pics/bom-rechts.gif); De achtergrond-afbeelding met de bom

De vergrote achtergrond-afbeelding met de bom. De linkerkant van de afbeelding sluit aan op de achtergrond-afbeelding met de lont, die in het eerder al bij #p-bom::before aangemaakte pseudo-element zit. Het geblokte deel op de afbeelding is in werkelijkheid doorzichtig.

In de oorspronkelijke afbeelding (die in de download zit bijgesloten) bestaat de lont met bom uit één afbeelding. Voor het voorbeeld is de afbeelding in twee stukken gehakt. De linkerkant van de lont bij de bom sluit naadloos aan op de lont in het linkerdeel.

width: 43px; height: 19px;

Een achtergrond-afbeelding heeft van zichzelf geen grootte, maar vult de achtergrond van het element. Daarom moet aan dat element een grootte worden gegeven. De afbeelding is 43 px breed en 19 px hoog, daarom krijgt het pseudo-element dezelfde maat. Nu wordt de afbeelding volledig weergegeven.

position: absolute;

Om het pseudo-element, en daarmee de erin zittende achtergrondafbeelding, op de juiste plaats neer te kunnen zetten. Er wordt gepositioneerd ten opzichte van de eerste voorouder die zelf een positie heeft. Dat is hier #p-bom, de <p>, waar dit pseudo-element bij hoort.

right: -13px;

Iets rechts van #p-bom neerzetten, zodat de bom niet over de tekst komt te staan. Bij #p-bom heeft de <p> rechts een marge van 16 px gekregen, waardoor er rechts van de <p> ruimte is om de bom neer te kunnen zetten.

bottom: -3px;

Iets naar beneden verplaatsen, zodat de lont aan de linkerkant netjes op de lont van de achtergrond-afbeelding rechts aansluit.

#p-geblokt

Het element met id="p-geblokt". De <p> met de tweede zin.

display: inline-block;

Een <p> is een blok-element en wordt daarom normaal genomen even breed als z'n ouder. Door de <p> te veranderen in een inline-blok, wordt de <p> niet breder dan de erin zittende tekst, maar kun je eigenschappen als marge nog gewoon gebruiken. Een uitgebreidere uitleg staat bij #p-bom onder display: inline;.

margin: 10px 0 20px;

Omdat voor links geen waarde is opgegeven, krijgt links automatisch dezelfde waarde als rechts. Hier staat dus eigenlijk 10px 0 20px 0 in de volgorde boven – rechts – onder – links.

Alleen boven en onder wat marge voor voldoende afstand tot de regels erboven en eronder.

padding: 5px;

Wat ruimte tussen buitenkant van en tekst in de <p>.

position: relative;

De drie delen van de geblokte streep worden gepositioneerd ten opzichte van de <p>. Dat kan alleen, als de <p> zelf ook een positie heeft. Omdat verder niets wordt opgegeven voor top en dergelijke, heeft dit geen invloed op de <p> zelf.

#p-geblokt::before

Met behulp van ::before wordt bij het element met id="p-geblokt", de <p> met de tweede zin, een pseudo-element gemaakt. Dit pseudo-element wordt gebruikt om het linkerdeel van de geblokte streep weer te geven.

content: "";

Hierin kun je tekst en dergelijke zetten. Maar ook als er geen tekst aanwezig is, moet content worden gebruikt. Dat er geen tekst en dergelijke is, geef je aan door twee aanhalingstekens zonder iets ertussen te gebruiken.

background-image: url(../124-pics/geblokt-links.png); Achtergrond-afbeelding met linkerdeel geblokte streep

De vergrote achtergrond-afbeelding met het linker-uiteinde van de geblokte streep. Het geblokte deel op de afbeelding is in werkelijkheid doorzichtig.

In de oorspronkelijke afbeelding (die in de download zit bijgesloten) bestaat de hele streep uit één afbeelding. Voor het voorbeeld is de afbeelding in drie stukken gehakt. De rechterkant van de opgedeelde afbeelding sluit naadloos aan op het middendeel van de afbeelding.

width: 38px; height: 13px;

Een achtergrond-afbeelding heeft van zichzelf geen grootte, maar vult de achtergrond van het element. Daarom moet aan dat element een grootte worden gegeven. De afbeelding is 38 px breed en 13 px hoog, daarom krijgt het pseudo-element dezelfde maat. Nu wordt de afbeelding volledig weergegeven.

position: absolute;

Om het pseudo-element, en daarmee de erin zittende achtergrondafbeelding, op de juiste plaats neer te kunnen zetten. Er wordt gepositioneerd ten opzichte van de eerste voorouder die zelf een positie heeft. Dat is hier #p-geblokt, de <p>, waar dit pseudo-element bij hoort.

bottom: -8px;

Iets naar beneden zetten, zodat de streep niet over de tekst komt te staan.

Bij #p-geblokt heeft de <p> aan de onderkant een marge van 20 px gekregen, waardoor er onder de <p> ruimte is om de streep neer te kunnen zetten.

left: 0;

Helemaal links binnen de <p> neerzetten. Bij #p-geblokt is aan alle kanten een padding van 5 px opgegeven, waardoor de tekst 5 px vanaf links staat. Door het pseudo-element met het begin van de streep helemaal links neer te zetten, begint de streep 5 px eerder dan de tekst.

#p-geblokt::after

Met behulp van ::after wordt bij het element met id="p-geblokt", de <p> met de tweede zin, een pseudo-element gemaakt. Dit pseudo-element wordt gebruikt om het rechterdeel van de geblokte streep weer te geven.

content: "";

Hierin kun je tekst en dergelijke zetten. Maar ook als er geen tekst aanwezig is, moet content worden gebruikt. Dat er geen tekst en dergelijke is, geef je aan door twee aanhalingstekens zonder iets ertussen te gebruiken.

background-image: url(../124-pics/geblokt-rechts.png); Achtergrond-afbeelding met rechterdeel geblokte streep

De vergrote achtergrond-afbeelding met het rechter-uiteinde van de geblokte streep. Het geblokte deel op de afbeelding is in werkelijkheid doorzichtig.

In de oorspronkelijke afbeelding (die in de download zit bijgesloten) bestaat de hele streep uit één afbeelding. Voor het voorbeeld is de afbeelding in drie stukken gehakt. De linkerkant van de opgedeelde afbeelding sluit naadloos aan op het middendeel van de afbeelding.

width: 37px; height: 13px;

Een achtergrond-afbeelding heeft van zichzelf geen grootte, maar vult de achtergrond van het element. Daarom moet aan dat element een grootte worden gegeven. De afbeelding is 37 px breed en 13 px hoog, daarom krijgt het pseudo-element dezelfde maat. Nu wordt de afbeelding volledig weergegeven.

position: absolute;

Om het pseudo-element, en daarmee de erin zittende achtergrondafbeelding, op de juiste plaats neer te kunnen zetten. Er wordt gepositioneerd ten opzichte van de eerste voorouder die zelf een positie heeft. Dat is hier #p-geblokt, de <p>, waar dit pseudo-element bij hoort.

right: 0;

Helemaal rechts binnen de <p> neerzetten. Bij #p-geblokt is aan alle kanten een padding van 5 px opgegeven, waardoor de tekst tot 5 px vanaf rechts staat. Door het pseudo-element met het begin van de streep helemaal rechts neer te zetten, eindigt de streep 5 px verder dan de tekst.

bottom: -8px;

Iets naar beneden zetten, zodat de streep niet over de tekst komt te staan.

Bij #p-geblokt heeft de <p> aan de onderkant een marge van 20 px gekregen, waardoor er onder de <p> ruimte is om de streep neer te kunnen zetten.

#geblokt

Het element met id="geblokt". Dit is een <span> binnen p#p-geblokt, die wordt gebruikt om het middelste deel van de geblokte streep weer te geven.

background-image: url(../124-pics/geblokt-midden.png); Achtergrond-afbeelding met middelste deel geblokte streep

De vergrote achtergrond-afbeelding met het middelste deel van de geblokte streep. Het geblokte deel op de afbeelding is in werkelijkheid doorzichtig.

In de oorspronkelijke afbeelding (die in de download zit bijgesloten) bestaat de hele streep uit één afbeelding. Voor het voorbeeld is de afbeelding in drie stukken gehakt. Het middelste deel van de opgedeelde afbeelding sluit naadloos aan op het linker- en rechterdeel van de afbeelding.

background-repeat: round;

De <span> wordt iets hieronder met behulp van een absolute positie even breed gemaakt als de <p> met de tekst, min de breedte van de linker- en rechterkant van de geblokte streep. Hierdoor vult het middelste deel van de geblokte streep altijd de ruimte tussen het linker- en rechter uiteinde van de streep.

De achtergrond-afbeelding met het het middelste deel van de streep is 90 px breed. Als de <span> breder dan 90 px is, wordt de afbeelding herhaald, tot de <span> helemaal is gevuld. De standaardwaarde van background-repeat is 'repeat': als er geen volledige afbeelding meer in de <span> past, gebruik dan een deel van de afbeelding om het laatste deel van de <span> te vullen.

Dat is hier geen goed idee, want dan sluit het middelste deel mogelijk niet goed meer aan op het rechterdeel van de streep, of het laatste blok uit de middelste afbeelding is smaller dan de andere blokken.

Met background-repeat: round; wordt altijd de volledige achtergrond-afbeelding gebruikt. De afbeelding is 90 px breed, dus één of meer volledige afbeeldingen passen eigenlijk alleen in een <span> van 90 px, 180 px, 270 px, enzovoort breed. Maar met het sleutelwoord 'round' wordt de achtergrond-afbeelding iets smaller of breder gemaakt, zodat toch altijd een volledige afbeelding wordt gebruikt en het middelste deel altijd goed op het rechterdeel aansluit.

Dit levert wel een kleine vertekening op, want de breedte van de achtergrond-afbeelding wordt aangepast, maar de hoogte niet. Die vertekening is echter zo klein dat dat geen problemen oplevert.

Sommige versies van Android browser, UC browser en Opera Mini op Android 4.1.2 en 4.4.2 ondersteunen het sleutelwoord 'round' niet. Daar wordt het middelste deel van de geblokte streep niet herhaald. Meer daarover is te vinden bij Bekende problemen (en oplossingen).

height: 13px;

Een achtergrond-afbeelding heeft van zichzelf geen grootte, maar vult de achtergrond van het element. Daarom moet aan dat element een grootte worden gegeven. De afbeelding is13 px hoog, daarom krijgt het pseudo-element dezelfde hoogte.

position: absolute;

Om het pseudo-element, en daarmee de erin zittende achtergrondafbeelding, op de juiste plaats neer te kunnen zetten. Er wordt gepositioneerd ten opzichte van de eerste voorouder die zelf een positie heeft. Dat is hier #p-geblokt, de <p>, waar de tweede zin in staat.

right: 45px;

Rechts van deze <span> staat een bij p#p-geblokt horend pseudo-element, waarin het rechterdeel van de geblokte streep zit. Dit rechterdeel is 45 px breed, daarom moet het middelste deel tot 45 px vanaf rechts doorlopen om altijd goed aan te sluiten op het rechterdeel van de streep.

bottom: -8px;

Iets naar beneden zetten, zodat de streep niet over de tekst komt te staan.

Bij #p-geblokt heeft de <p> aan de onderkant een marge van 20 px gekregen, waardoor er onder de <p> ruimte is om de streep neer te kunnen zetten.

left: 38px;

Links van deze <span> staat een bij p#p-geblokt horend pseudo-element, waarin het linkerdeel van de geblokte streep zit. Dit linkerdeel is 38 px breed, daarom moet het middelste beginnen op 38 px vanaf de linkerkant van de <p> om altijd goed aan te sluiten op het linkerdeel van de streep.

#p-telefoon

Het element met id="p-telefoon". De <p> met de onderste zin.

display: inline-block;

Een <p> is een blok-element en wordt daarom normaal genomen even breed als z'n ouder. Door het te veranderen in een inline-blok, wordt het niet breder dan de erin zittende tekst, maar kun je eigenschappen als marge nog gewoon gebruiken. Een uitgebreidere uitleg staat bij #p-bom onder display: inline;.

margin: 30px 30px 30px 90px; De <p> zichtbaar gemaakt met een kadertje

Op de afbeelding is de grootte van de <p> even zichtbaar gemaakt met een stippellijntje. Daardoor wordt zichtbaar dat de telefoon aan de linkerkant buiten de <p> staat, en de hoorn aan de rechterkant. Dat moet ook, want anders zouden ze over de tekst komen te staan. Maar nu moet de <p> wel wat extra ruimte krijgen om te voorkomen dat de telefoon en de hoorn over elementen naast de <p> komen te staan.

Boven 30 px marge voor wat ruimte voor telefoon en hoorn.

Rechts 30 px marge zodat er ruimte voor de hoorn ontstaat.

Onder 30 px marge voor wat ruimte aan de onderkant, omdat het snoer onder de telefoon en de hoorn 'n kronkel naar beneden heeft.

Links 90 px marge zodat er ruimte voor de telefoon ontstaat.

(In dit geval speelt de marge links en rechts wat minder, omdat er geen elementen links en rechts van de <p> aanwezig zijn. Maar als je <main> 'n bepaalde breedte geeft, zie je ook hier al dat de telefoon en de hoorn buiten <main> komen te staan, als de extra marge links en rechts rechts ontbreken.)

padding: 5px;

Wat ruimte tussen buitenkant van en tekst in de <p>.

position: relative;

De telefoon, het snoer en de hoorn worden gepositioneerd ten opzichte van de <p>. Dat kan alleen, als de <p> zelf ook een positie heeft. Omdat verder niets wordt opgegeven voor top en dergelijke, heeft dit geen invloed op de <p> zelf.

#p-telefoon::before

Met behulp van ::before wordt bij het element met id="p-telefoon", de <p> met de derde zin, een pseudo-element gemaakt. Dit pseudo-element wordt gebruikt om de telefoon weer te geven.

content: "";

Hierin kun je tekst en dergelijke zetten. Maar ook als er geen tekst aanwezig is, moet content worden gebruikt. Dat er geen tekst en dergelijke is, geef je aan door twee aanhalingstekens zonder iets ertussen te gebruiken.

background-image: url(../124-pics/telefoon-links.gif); Achtergrond-afbeelding met telefoon

De vergrote achtergrond-afbeelding met de telefoon. Het geblokte deel op de afbeelding is in werkelijkheid doorzichtig.

In de oorspronkelijke afbeelding (die in de download zit bijgesloten) bestaan telefoon, snoer en hoorn uit één afbeelding. Voor het voorbeeld is de afbeelding in drie stukken gehakt. De rechterkant van het snoer bij de telefoon sluit naadloos aan op het snoer in het middendeel van de afbeelding.

width: 116px; height: 75px;

Een achtergrond-afbeelding heeft van zichzelf geen grootte, maar vult de achtergrond van het element. Daarom moet aan dat element een grootte worden gegeven. De afbeelding is 116 px breed en 75 px hoog, daarom krijgt het pseudo-element dezelfde maat. Nu wordt de afbeelding volledig weergegeven.

position: absolute;

Om het pseudo-element, en daarmee de erin zittende achtergrondafbeelding, op de juiste plaats neer te kunnen zetten. Er wordt gepositioneerd ten opzichte van de eerste voorouder die zelf een positie heeft. Dat is hier #p-telefoon, de <p>, waar dit pseudo-element bij hoort.

bottom: -20px;

Het snoer in het middelste deel van de afbeelding staat gelijk onder de tekst. Om het snoer van de telefoon hier op aan te laten sluiten, moet de telefoon een stuk naar beneden worden geplaatst.

Bij #p-telefoon heeft de <p> aan de onderkant een marge van 30 px gekregen, waardoor er onder de <p> ruimte is om de telefoon neer te kunnen zetten.

left: -90px;

De telefoon staat naast de tekst, niet eronder. Daarom moet de telefoon een eind naar links worden geplaatst, omdat deze anders over de tekst zou komen te staan.

Bij #p-telefoon heeft de <p> links een marge van 90 px gekregen, waardoor er links van de <p> ruimte is om de telefoon neer te kunnen zetten.

#p-telefoon::after

Met behulp van ::after wordt bij het element met id="p-telefoon", de <p> met de derde zin, een pseudo-element gemaakt. Dit pseudo-element wordt gebruikt om de hoorn weer te geven.

content: "";

Hierin kun je tekst en dergelijke zetten. Maar ook als er geen tekst aanwezig is, moet content worden gebruikt. Dat er geen tekst en dergelijke is, geef je aan door twee aanhalingstekens zonder iets ertussen te gebruiken.

background-image: url(../124-pics/telefoon-rechts.gif); Achtergrond-afbeelding met hoorn

De vergrote achtergrond-afbeelding met de hoorn. Het geblokte deel op de afbeelding is in werkelijkheid doorzichtig.

In de oorspronkelijke afbeelding (die in de download zit bijgesloten) bestaan telefoon, snoer en hoorn uit één afbeelding. Voor het voorbeeld is de afbeelding in drie stukken gehakt. De linkerkant van het snoer bij de hoorn sluit naadloos aan op het snoer in het middendeel van de afbeelding.

width: 59px; height: 75px;

Een achtergrond-afbeelding heeft van zichzelf geen grootte, maar vult de achtergrond van het element. Daarom moet aan dat element een grootte worden gegeven. De afbeelding is 59 px breed en 75 px hoog, daarom krijgt het pseudo-element dezelfde maat. Nu wordt de afbeelding volledig weergegeven.

position: absolute;

Om het pseudo-element, en daarmee de erin zittende achtergrondafbeelding, op de juiste plaats neer te kunnen zetten. Er wordt gepositioneerd ten opzichte van de eerste voorouder die zelf een positie heeft. Dat is hier #p-telefoon, de <p>, waar dit pseudo-element bij hoort.

right: -30px;

De hoorn staat naast de tekst, niet eronder. Daarom moet de hoorn een eind naar rechts worden geplaatst, omdat deze anders over de tekst zou komen te staan.

Bij #p-telefoon heeft de <p> rechts een marge van 30 px gekregen, waardoor er rechts van de <p> ruimte is om de hoorn neer te kunnen zetten.

bottom: -20px;

Het snoer in het middelste deel van de afbeelding staat gelijk onder de tekst. Om het snoer van de hoorn hier op aan te laten sluiten, moet de hoorn een stuk naar beneden worden geplaatst.

Bij #p-telefoon heeft de <p> aan de onderkant een marge van 30 px gekregen, waardoor er onder de <p> ruimte is om de hoorn neer te kunnen zetten.

#telefoon

Het element met id="telefoon". Dit is een <span> binnen p#p-telefoon, die wordt gebruikt om het middelste deel van het telefoonsnoer weer te geven.

background-image: url(../124-pics/telefoon-midden.png); Achtergrond-afbeelding met snoer

De sterk vergrote achtergrond-afbeelding met het middelste deel van het snoer. Het geblokte deel op de afbeelding is in werkelijkheid doorzichtig. Deze afbeelding kan heel smal zijn, omdat de afbeelding gewoon wordt herhaald, tot de <span> is gevuld. Zolang de linker- en rechterkant van de afbeelding maar op elkaar aansluiten, gaat alles goed.

background-repeat: round;

De middelste afbeelding met het snoer moet goed aansluiten op het snoer bij de telefoon en het snoer bij de hoorn. Daarom is het belangrijk dat voor het vullen van de <span> alleen de hele achtergrond-afbeelding wordt gebruikt. Daar zorgt het sleutelwoord 'round' voor. Bij #geblokt staat onder background-repeat: round; een iets langere uitleg. (Die gaat over de geblokte streep, maar het principe is precies hetzelfde.)

height: 7px;

Een achtergrond-afbeelding heeft van zichzelf geen grootte, maar vult de achtergrond van het element. Daarom moet aan dat element een grootte worden gegeven. De afbeelding is7 px hoog, daarom krijgt het pseudo-element dezelfde hoogte.

position: absolute;

Om het pseudo-element, en daarmee de erin zittende achtergrondafbeelding, op de juiste plaats neer te kunnen zetten. Er wordt gepositioneerd ten opzichte van de eerste voorouder die zelf een positie heeft. Dat is hier #p-telefoon, de <p>, waar de derde zin in staat.

right: 29px;

Rechts van deze <span> staat een bij p#p-telefoon horend pseudo-element, waarin de hoorn zit. Dit rechterdeel is 59 px breed, daarom moet het middelste deel met het snoer tot 59 px vanaf rechts doorlopen om altijd goed aan te sluiten op het snoer bij de hoorn.

Bij #p-telefoon::after is het pseudo-element met de hoorn echter 30 px naar rechts gezet. Daarom moet het snoer niet tot 59 px vanaf rechts, maar tot 59 – 30 = 29 px van rechts doorlopen om goed op het snoer bij de hoorn aan te sluiten.

bottom: -8px;

Iets naar beneden zetten, zodat de streep niet over de tekst komt te staan.

Bij #p-telefoon heeft de <p> aan de onderkant een marge van 30 px gekregen, waardoor er onder de <p> ruimte is om het snoer neer te kunnen zetten.

left: 26px;

Links van deze <span> staat een bij p#p-telefoon horend pseudo-element, waarin de telefoon zit. Dit linkerdeel is 116 px breed, daarom moet het middelste deel met het snoer pas beginnen op 116 px vanaf links om altijd goed aan te sluiten op het snoer bij de telefoon.

Bij #p-telefoon::before is het pseudo-element met de telefoon echter 90 px naar links gezet. Daarom moet het snoer niet op 90 px vanaf links, maar op 116 – 90 = 26 px vanaf links beginnen om goed op het snoer bij de telefoon aan te sluiten.