2017-06-06

Drie manieren van verticaal centreren van pagina of blok-element met onbekende hoogte

Verticaal
gecentreerd

Met translate gecentreerde tekst

binnen een zelf weer met flexbox gecentreerde <div> met witte achtergrond.