Privacyverklaring van site en forum van www.css-voorbeelden.nl

Persoonlijke gegevens zoals e-mail-adressen, woonplaatsen, namen, enzovoort worden op geen enkele wijze aan derden doorgegeven. Ze worden, voor zover ze al door gebruikers zijn opgegeven, uitsluitend gebruikt voor het beheren van de site www.css-voorbeelden.nl en het bijbehorende forum.

In uitzondering op het bovenstaande kan het beheer van het forum, maar alleen als daar een uiterste noodzaak voor is, de gebruikers een e-mail sturen. Zo'n noodzaak zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen als het forum is gekraakt en via het forum mails met een kwaadaardige bijlage zijn verzonden.

Berichten op het forum worden door zoekmachines geïndexeerd en zijn dus zichtbaar voor elke gebruiker van internet.

Als een gebruiker van het forum wil dat een bericht wordt verwijderd of aangepast, en de gebruiker kan dat niet zelf doen, kan deze een mail sturen aan info@css-voorbeelden.nl. Geef in deze mail aan, waarom het bericht verwijderd en/of gewijzigd moet worden.

Als een bericht onderdeel is van een serie (een 'draad'), wordt het bericht in principe niet verwijderd, als daardoor de draad niet meer goed is te volgen. Wel kan een gebruiker altijd geanomiseerd worden, als deze dat wil.

Voor zover er mogelijkheden bestaan als het versturen van mail aan andere gebruikers, wordt de inhoud hiervan in principe niet gelezen door beheerders, moderators en dergelijke. Als een gebruiker klaagt over een bepaalde mail en dergelijke die via het forum is verzonden, is het mogelijk dat de inhoud van de mail wel wordt bekeken. Maar dat zal dus nooit gebeuren, zonder dat daar een goede reden voor is.

Als je je toegang tot het forum ('account') wilt verwijderen, kun je gewoon zelf alle gegevens verwijderen. De door jou geplaatste berichten blijven wel gewoon staan. Als het verwijderen om een of andere reden niet lukt, kun je 'n mail sturen met een verzoek tot verwijdering van je account aan info@css-voorbeelden.nl

Cookies worden alleen gebruikt, als je het forum bezoekt. Zogenaamde 'third party cookies' (cookies van andere sites) worden niet gebruikt. Als je dat wilt, kun je cookies blokkeren via je browser of op soortgelijke wijze. Alleen kan het zijn dat niet alles van het forum dan helemaal volledig functioneert.