Skip links en inhoudsopgave

Initiaal ('drop cap') met en zonder gebruik van plaatje - uitleg

Laatst aangepast: .

Initiaal met en initiaal zonder plaatje.

Korte omschrijving

Initiaal ('drop cap') met en zonder gebruik van een plaatje.

BELANGRIJK

Deze uitleg hoort bij het voorbeeld dat in de download zit. Het voorbeeld uit de download verschilt iets van het voorbeeld hier op de site. In de download ontbreekt bijvoorbeeld de navigatie voor de site. Ook in de kopregels zit vaak wat verschil. Daarnaast kunnen er nog andere (meestal kleine) verschillen zijn.

Als je deze uitleg leest naast de broncode van het voorbeeld op de site, kan het dus bijvoorbeeld zijn dat 'n <h1> uit de css bij 'n <h2> uit de html hoort. Maar het gaat niet om hele grote, fundamentele afwijkingen.

Als je dit lastig vindt, kun je bovenaan de pagina de hele handel downloaden. In de download zit 'n voorbeeld dat wel naadloos aansluit op de uitleg in de download.

Als je deze handleiding graag uitprint (zonde van het bos), gebruik dan de pdf in de download. Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor printen, de pdf kan wel makkelijk worden geprint.

Alles op deze site kan vrij worden gebruikt, met drie beperkingen:

* Je gebruikt het materiaal op deze site volledig op eigen risico. Het kan prima zijn dat er fouten in de hier verstrekte info zitten. Voor eventuele schade die door gebruik van materiaal van deze site ontstaat, in welke vorm dan ook, zijn www.css-voorbeelden.nl en medewerkers daarvan op geen enkele manier verantwoordelijk.

* Deze uitleg wordt min of meer regelmatig bijgewerkt. Het is daarom niet toegestaan deze uitleg op welke manier dan ook te verspreiden, zonder daarbij duidelijk te vermelden dat de uitleg afkomstig is van www.css-voorbeelden.nl en dat daar altijd de nieuwste versie is te vinden. Dit is om te voorkomen dat er verouderde versies worden verspreid.

* Het kan zijn dat materiaal is gebruikt dat van anderen afkomstig is. Dat materiaal kan onder een bepaalde licentie vallen, waardoor het mogelijk niet onbeperkt gebruikt mag worden. Als dat zo is, wordt dat vermeld onder Inhoud van de download en licenties.

Een link naar www.css-voorbeelden.nl wordt trouwens altijd op prijs gesteld.

Alle code is geschreven in een afwijkende lettersoort en -kleur. De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld (essentiële code), is in de hele uitleg onderstippeld blauw. Alle niet-essentiële code is bruin. (In de inhoudsopgave staat alles vanwege de leesbaarheid in een gewone letter.)

Opmerkingen

Links in deze uitleg, vooral links naar andere sites, kunnen verouderd zijn. Op de pagina met links vind je steeds de meest recente links.

Dit voorbeeld is gemaakt op een systeem met Linux (KDE neon). Daarbij is vooral gebruik gemaakt van Visual Studio Code, GIMP en Firefox met extensies. De pdf-bestanden zijn gemaakt met LibreOffice.

Vragen of opmerkingen? Fout gevonden? Ga naar het forum.

Achterliggend idee

Bij de eerste methode staat de beginletter 'O' in een eigen <span>. Die <span> krijgt 'n grote lettergrootte. De <span> wordt naar links gefloat, waardoor de rest van de tekst erachter en eronder komt te staan. Met behulp van de regelhoogte en marges wordt de letter precies op de juiste hoogte gezet ten opzichte van de rest van de tekst.

Bij deze methode is de letter 'n gewone letter, alleen is die letter wat groot uitgevallen. Helaas blijken schermlezers dit voor te lezen als twee woorden, omdat de 'O' in een eigen <span> staat: 'O' gevolgd door 'pera'. Daarom wordt dit voor schermlezers vervangen door het gewone 'Opera' in een aparte <span>.

Omdat de 'O' de eerste letter van een blok-element is, zou je ook de selector ::first-letter kunnen gebruiken. Dan zouden schermlezers gewoon 'Opera' voorlezen. ::first-letter blijkt echter grote verschillen tussen browsers op te leveren, en zelfs tussen de weergave in bijvoorbeeld Firefox op Linux en Firefox op Android zit een fors verschil. De lettergrootte is overal wel het zelfde, maar de positie van de 'O' ten opzichte van de rest van de tekst verschilt soms behoorlijk. Die verschillen zijn niet goed te corrigeren, omdat bij ::first-letter maar een beperkt aantal eigenschappen kan worden gebruikt. Vandaar dat is gekozen voor een <span>.

Bij de tweede methode wordt gebruik gemaakt van een afbeelding met de letter 'O'. Ook deze afbeelding staat in een eigen <span> en wordt naar links gefloat, zodat de rest van de tekst erachter en eronder komt te staan. Als alt-tekst wordt 'O' opgegeven.

Ook hier blijken schermlezers dit voor te lezen als twee woorden 'O' en 'pera'. Daarom wordt ook de afbeelding voor schermlezers vervangen door het woord 'Opera'.

Breedte en hoogte van de afbeelding worden in em opgegeven, zodat de grootte van de afbeelding mee verandert met de lettergrootte.

Semantische elementen en WAI-ARIA

Deze twee onderwerpen zijn samengevoegd, omdat ze veel met elkaar te maken hebben.

Semantische elementen

De meeste elementen die in html worden gebruikt, hebben een semantische betekenis. Dat wil zeggen dat je aan de gebruikte tag al (enigszins) kunt zien, wat voor soort inhoud er in het element staat. In een <h1> staat een belangrijke kop. In een <h2> staat een iets minder belangrijke kop. In een <p> staat een alinea. In een <table> staat een tabel (en geen lay-out, als het goed is!). Enzovoort.

Door het op de goede manier gebruiken van semantische elementen, kunnen zoekmachines, schermlezers, enzovoort de structuur van een pagina begrijpen. De spider van een zoekmachine is redelijk te vergelijken met een blinde. Het is dus ook in je eigen belang om semantische elementen zo goed mogelijk te gebruiken. Een site die toegankelijk is voor mensen met een handicap, is in de regel ook goed te verwerken door een zoekmachine en maakt dus een grotere kans gevonden en bezocht te worden.

Als het goed is, wordt het uiterlijk van de pagina bepaald met behulp van css. Het uiterlijk staat hierdoor (vrijwel) los van de semantische inhoud van de pagina. Met behulp van css kun je een <h1> heel klein weergeven en een <h6> heel groot, terwijl schermlezers, zoekmachines, en dergelijke nog steeds weten dat de <h1> een belangrijke kop is.

Slechts enkele elementen, zoals <div> en <span>, hebben geen semantische betekenis. Daardoor zijn deze elementen uitstekend geschikt om met behulp van css het uiterlijk van de pagina aan te passen: de semantische betekenis verandert niet, maar het uiterlijk wel. Voor een schermlezer of zoekmachine verandert er (vrijwel) niets, voor de gemiddelde bezoeker krijgt het door de css een heel ander uiterlijk.

(De derde laag, naast html voor de inhoud en css voor het uiterlijk, is JavaScript. Die zorgt voor de interactie tussen site en bezoeker. De min of meer strikte scheiding tussen css en html aan de ene kant en JavaScript aan de andere kant is met de komst van css3 en html5 veel vager geworden. Je kunt nu bijvoorbeeld ook met css dingen langzaam verplaatsen en met html deels de invoer in formulieren controleren.)

Html5 heeft een aantal nieuwe elementen, die speciaal zijn bedoeld om de opbouw van een pagina aan te geven. Deze elementen gedragen zich als een gewone <div>, maar dan een <div> met een semantische betekenis. Hierdoor kunnen schermlezers, zoekmachines, en dergelijke beter zien, hoe de pagina is samengesteld. De meeste schermlezers kunnen dit soort elementen ook gebruiken om snel door de pagina te navigeren. In dit voorbeeld wordt hiervan alleen <main> gebruikt.

<main>

Hierbinnen staat de belangrijkste inhoud van de pagina (in dit voorbeeld is dat de hele pagina).

WAI-ARIA-codes

WAI-ARIA wordt vaak ingekort tot ARIA. Voluit betekent het Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications.

Er wordt in dit voorbeeld één WAI-ARIA-code gebruikt: aria-hidden.

aria-hidden

Met behulp van aria-hidden="true" kan een deel van de code worden verborgen voor schermlezers en dergelijke, zodat dit niet wordt voorgelezen. Op de normale weergave op het scherm heeft dit verder geen enkele invloed.

Aan het begin van de eerste alinea staan twee <span>'s, met in de tweede <span> nog een geneste <span>:

<span class="voor-sr">Opera</span><span aria-hidden="true"><span id="geen-plaatje">O</span>pera</span>

Hiervan is de geneste <span> <span id="geen-plaatje">O</span>pera op het scherm zichtbaar. Dit levert het woord 'Opera' op, waarbij de 'O' groot wordt weergegeven.

Schermlezers blijken dit voor te lezen als twee woorden, omdat de 'O' in een eigen <span> zit: 'O' en 'pera'. Daarom wordt dit deel binnen een andere <span> gezet, die met behulp van aria-hidden="true" voor schermlezers wordt verborgen:

<span aria-hidden="true"><span id="geen-plaatje">O</span>

Op het scherm is nu gewoon 'Opera' zichtbaar (met een grote 'O'), maar schermlezers negeren dit nu volledig.

Daardoor zouden schermlezers nu 'Opera' helemaal niet meer voorlezen. Voor schermlezers wordt daarom een aparte <span> toegevoegd:

<span class="voor-sr">Opera</span>

Deze <span> wordt ver links buiten het scherm neergezet, waardoor deze onzichtbaar is. Schermlezers lezen het woordje 'Opera' echter gewoon voor, ook al staat dit buiten het scherm.

De tweede alinea begint met:

<span class="voor-sr">Opera</span><span aria-hidden="true"><img id="plaatje" src="075-pics/opera.png" alt="O">pera</span>

Hiervoor geldt ongeveer hetzelfde als hierboven. In dit geval wordt de alt-tekst 'O' bij de <img> voorgelezen, weer gevolgd door het losse woord 'pera'. Daarom wordt ook de afbeelding voor schermlezers verborgen en vervangen door een <span> met het woord 'Opera'.

De code aanpassen aan je eigen ontwerp

Toegankelijkheid en zoekmachines

De tekst in dit hoofdstukje is een algemene tekst, die voor elke pagina geldt. Eventueel specifiek voor dit voorbeeld geldende problemen en eventuele aanpassingen om die problemen te voorkomen staan bij Bekende problemen (en oplossingen).

Toegankelijkheid (in het Engels 'accessibility') is belangrijk voor bijvoorbeeld blinden die een schermlezer gebruiken, of voor motorisch gehandicapte mensen die moeite hebben met het bedienen van een muis. Een spider van een zoekmachine (dat is het programmaatje dat de site indexeert voor de zoekmachine) is te vergelijken met een blinde. Als je je site goed toegankelijk maakt voor gehandicapten, is dat gelijk goed voor een hogere plaats in een zoekmachine. Dus als je 't niet uit sociale motieven wilt doen, kun je 't uit egoïstische motieven doen.

(Op die plaats in de zoekmachine heb je maar beperkt invloed. De toegankelijkheid van je site is maar één van de factoren, maar zeker niet onbelangrijk.)

Als je bij het maken van je site al rekening houdt met toegankelijkheid, is dat nauwelijks extra werk. 't Is ongeveer te vergelijken met inbraakbescherming: doe dat bij 'n nieuw huis en 't is nauwelijks extra werk, doe 't bij 'n bestaand huis en 't is al snel 'n enorme klus.

Enkele tips die helpen bij toegankelijkheid:

Getest in

Laatst gecontroleerd op 17 oktober 2023.

Onder dit kopje staat alleen maar, hoe en waarin is getest. Alle eventuele problemen, ook die met betrekking tot zoomen, lettergroottes, toegankelijkheid, uit staan van JavaScript en/of css, enzovoort staan iets hieronder bij Bekende problemen (en oplossingen). Het is belangrijk dat deel te lezen, want uit een test kan ook prima blijken dat iets totaal niet werkt!

Dit voorbeeld is getest op de volgende systemen:

Desktopcomputers

Linux (KDE neon 5.27) (2560 x 1080 px, resolution: 96 ppi):
Firefox, Google Chrome en Vivaldi, in grotere en kleinere browservensters.
In Vivaldi is ook ruimtelijke navigatie ('Spatial Navigation') getest.

Laptops

Windows 10 (1600 x 900 px, resolution: 106 ppi):
Firefox, Google Chrome en Edge, in grotere en kleinere browservensters.

OS X 11.7.10 ('Big Sur') (1440 x 900 px, resolution: 96 ppi):
Firefox, Safari, Google Chrome en Microsoft Edge, in grotere en kleinere browservensters.

Tablets

iPad met iOS 12.5.7 (2048 x 1536 px, device-pixel-ratio: 2:
Safari, Chrome, Firefox en Microsoft Edge (alle portret en landschap).

iPad met iPadOS 17.0.3 (2160 x 1620 px, resolution: 264 ppi):
Safari, Chrome, Firefox en Microsoft Edge (alle portret en landschap).

Android 6.0 ('Marshmallow') (1920 x 1200 px, resolution: 224 ppi):
Samsung Internet, Firefox en Chrome (alle portret en landschap).

Android 8.1 ('Oreo') (1920 x 1200 px, resolution: 218 ppi):
Samsung Internet, Firefox, Microsoft Edge en Chrome (alle portret en landschap).

Android 13 (2000 x 1200 px, resolution: 225 ppi):
Samsung Internet, Firefox, Microsoft Edge en Chrome (alle portret en landschap).

Smartphones

iPhone met iOS 15.7.9 (1334 x 750 px, resolution: 326 ppi):
Safari, Chrome, Firefox en Microsoft Edge (alle portret en landschap).

Android 7.0 ('Nougat') (1280 x 720 px, resolution: 294 ppi):
Samsung Internet, Firefox, Microsoft Edge en Chrome (alle portret en landschap).

Android 9.0 ('Pie') (1920 x 1080 px, resolution: 424 ppi):
Samsung Internet, Firefox, Microsoft Edge en Chrome (alle portret en landschap).

Android 13 ('Tiramisu') (2408 x 1080 px, resolution: 401 ppi):
Samsung Internet, Firefox, Microsoft Edge en Chrome (alle portret en landschap).

Er is op de aan het begin van dit hoofdstukje genoemde controledatum getest in de meest recente versie van de browser, die op het betreffende besturingssysteem kon draaien. Het aantal geteste browsers en systemen is al tamelijk fors, en als ook nog rekening gehouden moet worden met (zwaar) verouderde browsers, is het gewoon niet meer te doen. Surfen met een verouderde browser is trouwens vragen om ellende, want updates van browsers hebben heel vaak met beveiligingsproblemen te maken.

In- en uitzoomen en - voor zover de browser dat kan - een kleinere en grotere letter zijn ook getest. Er is ingezoomd en vergroot tot zover de browser kan, maar niet verder dan 200%.

Er is getest met behulp van muis en toetsenbord, behalve op iOS, iPadOs en Android, waar een touchscreen is gebruikt. Op Windows 10 is getest met touchscreen, touchpad, toetsenbord, muis, en - waar dat zinvol was - op een combinatie daarvan. Op OS X 11.7.10 is getest met (een combinatie van) toetsenbord, touchpad en muis.

Als in een voorbeeld JavaScript is gebruikt, is ook getest of het werkt zonder JavaScript. Dat is alleen gedaan in de browsers, waarin in de instellingen JavaScript kan worden uitgeschakeld.

Ook is getest zonder css en - als afbeeldingen worden gebruikt - zonder afbeeldingen.

Schermlezers en dergelijke

Naast deze 'gewone' browsers is ook getest in Lynx, WebbIE, NVDA, TalkBack, VoiceOver, Orca en Verteller.

Lynx is een browser die alleen tekst laat zien en geen css gebruikt. Er is getest op Linux.

WebbIE. is een browser die gericht is op mensen met een handicap. Er is getest op Windows 10.

NVDA is een schermlezer, zoals die door blinden wordt gebruikt. Er is getest op Windows 10 in combinatie met Firefox.

TalkBack is een in Android ingebouwde schermlezer. Er is getest in combinatie met Chrome op Android 6.0, 7.0, 8.1, 9 en 13

VoiceOver is een in iOS en OS X ingebouwde schermlezer. Er is getest in combinatie met Safari op iOS 12.5.7 en 15.7.9, iPadOS 17.0.3 en OS X 11.7.10.

Orca is een schermlezer voor Linux. Er is getest in combinatie met Firefox op KDE Neon 5.27.

Verteller (Narrator) is een in Windows 10 ingebouwde schermlezer. Er is getest in combinatie met Edge.

(Voor de bovenstaande programma's zijn links naar sites met uitleg en dergelijke te vinden op de pagina met links onder Toegankelijkheid → Schermlezers, tekstbrowsers, en dergelijke.)

Als het voorbeeld in deze programma's toegankelijk is, zou het in principe toegankelijk moeten zijn in alle aangepaste browsers en dergelijke. En dus ook voor zoekmachines, want een zoekmachine is redelijk vergelijkbaar met een blinde.

Eventuele problemen in schermlezers (en eventuele aanpassingen om die te voorkomen) staan iets hieronder bij Bekende problemen (en oplossingen).

Waar dat zinvol was, is ook nog getest op combinaties als een grote letter in een schermlezer met toetsenbordbediening.

Alleen op de hierboven genoemde systemen en browsers is getest. Er is dus niet getest op bijvoorbeeld 'n Blackberry. Er is een kans dat dit voorbeeld niet (volledig) werkt op niet-geteste systemen en apparaten. Om het wel (volledig) werkend te krijgen, zul je soms (kleine) wijzigingen en/of (kleine) aanvullingen moeten aanbrengen, bijvoorbeeld met JavaScript.

Er is ook geen enkele garantie dat iets werkt in een andere tablet of smartphone dan hierboven genoemd, omdat fabrikanten in principe de software kunnen veranderen. Dit is anders dan op de desktop, waar browsers altijd (vrijwel) hetzelfde werken, zelfs op verschillende besturingssystemen. Iets wat in Samsung Internet op Android werkt, zal in de regel overal werken in die browser, maar een garantie is er niet. De enige garantie is het daadwerkelijk testen op een fysiek apparaat. En aangezien er duizenden mobiele apparaten zijn, is daar geen beginnen aan.

De html is gevalideerd met de html-validator, de css met de css-validator van w3c. Als om een of andere reden niet volledig gevalideerd kon worden, wordt dat bij Bekende problemen (en oplossingen) vermeld.

Nieuwe browsers worden pas getest, als ze uit het bèta-stadium zijn. Anders is er 'n redelijke kans dat je tegen 'n bug zit te vechten, die voor de uiteindelijke versie nog gerepareerd wordt.

Dit voorbeeld is alleen getest in de hierboven met name genoemde browsers. Vragen over niet-geteste browsers kunnen niet worden beantwoord, en het melden van fouten in niet-geteste browsers heeft ook geen enkel nut. (Melden van fouten, problemen, enzovoort in wel geteste browsers: graag! Dat kan op het forum.)

Bekende problemen (en oplossingen)

Waarop en hoe is getest, kun je gelijk hierboven vinden bij Getest in.

Als je hieronder geen oplossing vindt voor een probleem dat met dit voorbeeld te maken heeft, kun je op het forum proberen een oplossing te vinden voor je probleem. Om forumspam te voorkomen, moet je je helaas wel registreren, voordat je op het forum een probleem kunt aankaarten.

Bij toegankelijkheid is er vaak geen goed onderscheid te maken tussen oplossing en probleem. Zonder (heel simpele) aanpassingen heb je vaak 'n probleem, en omgekeerd. Daarom staan wat betreft toegankelijkheid aanpassingen en problemen hier bij elkaar in dit hoofdstukje.

Voor zover van toepassing wordt eerst het ontbreken van JavaScript, css en/of afbeeldingen besproken. Vervolgens problemen en aanpassingen met betrekking tot toegankelijkheid voor specifieke groepen bezoekers, toetsenbordnavigatie, tekstbrowsers, schermlezers en zoomen en andere lettergrootte.

Als in een onderdeel geen problemen aanwezig zijn, staat in een smal groen kadertje 'Geen problemen'. Bij een onderwerp over toegankelijkheid zijn er soms geen problemen, maar alleen aanpassingen. Ook in dat geval staat bovenaan in een smal groen kadertje 'Geen problemen'. Daaronder staan dan de aanpassingen.

Als in een onderdeel één of meer problemen worden besproken, staat van elk probleem in een breed rood kadertje een korte samenvatting daarvan.

Als bij het probleem een oplossing wordt gegeven, staat de samenvatting in een rode stippellijn. Bij een onderwerp over toegankelijkheid zijn er soms, naast de opgeloste problemen, ook aanpassingen. In dat geval staan staan die aanpassingen boven de kadertjes met opgeloste problemen.

Als bij het probleem geen oplossing is gevonden, staat de samenvatting in een rode ononderbroken lijn. Bij een onderwerp over toegankelijkheid zijn er soms, naast de problemen, ook aanpassingen. In dat geval staan staan die aanpassingen boven de kadertjes met problemen.

Zonder css

Geen problemen.

De tekst wordt gewoon volledig weergegeven. Maar zonder css wordt de <span&> voor schermlezers met het woordje 'Opera' niet verborgen. Daardoor staat in het begin van beide alinea's 'OperaOpera'. In de eerste alinea is de tweede 'O' een gewone letter, in de tweede alinea is het een afbeelding met de letter 'O'.

Zonder afbeeldingen

Geen problemen.

De afbeelding met de letter 'O' aan het begin van de tweede alinea wordt niet getoond. Maar de alt-tekst met de 'O' wordt wel getoond, dus er staat gewoon 'Opera' aan het begin, maar dan zonder afbeelding.

Zonder css én zonder afbeeldingen

Geen problemen.

De tekst wordt gewoon volledig weergegeven. Maar zonder css wordt de <span> voor schermlezers met het woordje 'Opera' niet verborgen. Daardoor staat in het begin van beide alinea's 'OperaOpera'. (Omdat er ook geen afbeeldingen worden getoond, wordt in de tweede alinea de alt-tekst 'O' getoond, vandaar dat ook daar nu 'OperaOpera' staat.)

Tekstbrowsers

Geen problemen.

WebbIE toont de volledige tekst, met in beide alinea's netjes één keer het woord 'Opera'.

Lynx toont in beide alinea's aan het begin 'OperaOpera'. Omdat Lynx WAI-ARIA-codes negeert, wordt de <span> met 'Opera' voor schermlezers ook weergegeven. Dit is standaardgedrag voor Lynx.

Schermlezers

Geen problemen.

Omdat in beide alinea's aan het begin de letter 'O' in een aparte <span> staat, lezen schermlezers het woordje 'Opera' voor als twee woorden: 'O' 'pera'. Om dit te voorkomen wordt die <span> met behulp van aria-hidden="true" voor schermlezers verborgen. Verder wordt voor schermlezers een <span> met het woordje 'Opera' toegevoegd. Meer hierover staat bij WAI-ARIA-codes.

Wijzigingen

Alleen grotere wijzigingen worden hier vermeld, geen dingen als een link die is geüpdatet.

:

Nieuw opgenomen.

11 maart 2011:

Doorzichtige gif bij de tweede sierletter vervangen door een png, omdat die kleiner is.

17 oktober 2023:

Volledig herschreven. Belangrijkste wijzigingen:

Inhoud van de download en licenties

De inhoud van deze download kan vrij worden gebruikt, met drie beperkingen:

* Sommige onderdelen die van 'n andere site of zo afkomstig zijn, vallen mogelijk onder een of andere licentie. Dat is hieronder bij het betreffende onderdeel te vinden.

* Je gebruikt het materiaal uit deze download volledig op eigen risico. Het kan prima zijn dat er fouten in de hier verstrekte code en dergelijke zitten. Voor eventuele schade die door gebruik van materiaal uit deze download ontstaat, in welke vorm dan ook, zijn www.css-voorbeelden.nl en medewerkers daarvan op geen enkele manier verantwoordelijk.

* Dit voorbeeld (en de bijbehorende uitleg en dergelijke) wordt min of meer regelmatig bijgewerkt. Het is daarom niet toegestaan dit voorbeeld (en de bijbehorende uitleg en dergelijke) op welke manier dan ook te verspreiden, zonder daarbij duidelijk te vermelden dat voorbeeld, uitleg, en dergelijke afkomstig zijn van www.css-voorbeelden.nl en dat daar altijd de nieuwste versie is te vinden. Dit is om te voorkomen dat er verouderde versies worden verspreid.

Een link naar www.css-voorbeelden.nl wordt trouwens altijd op prijs gesteld.

tekst-075-dl.html: de pagina met het voorbeeld.

tekst-075.pdf: deze uitleg (aangepast aan de inhoud van de download).

tekst-075-inhoud-download-en-licenties.txt: een kopie van de tekst onder dit kopje (Inhoud van de download en licenties).

075-css-dl:

tekst-075-dl.css: stylesheet voor tekst-075-dl.html.

075-pics:

opera.png: het oude logo van Opera.

HTML

De code is geschreven in een afwijkende lettersoort. De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld (essentiële code), is in de hele uitleg onderstippeld blauw. Alle niet-essentiële code is bruin. (In de inhoudsopgave staat alles in een gewone letter vanwege de leesbaarheid.)

In de html hieronder wordt alleen de html besproken, waarover iets meer is te vertellen. Een <h1> bijvoorbeeld wordt in de regel niet genoemd, omdat daarover weinig interessants valt te melden. (Als bijvoorbeeld het uiterlijk van de <h1> wordt aangepast met behulp van css, staat dat verderop bij de bespreking van de css.)

Zaken als een doctype en charset hebben soms wat voor veel mensen onbekende effecten, dus daarover wordt hieronder wel een en ander geschreven.

<!doctype html>

Een document moet met een doctype beginnen om weergaveverschillen tussen browsers te voorkomen. Zonder doctype is de kans op verschillende (en soms volkomen verkeerde) weergave tussen verschillende browsers heel erg groot.

Geldige doctypes vind je op www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.

Gebruik het volledige doctype, inclusief de eventuele url, anders werkt het niet goed.

Het hier gebruikte doctype is dat van html5. Dit kan zonder enig probleem worden gebruikt: het werkt zelfs in Internet Explorer 6.

<html lang="nl">

Het attribuut lang="nl" bij <html> geeft aan dat de pagina in het Nederlands is. De taal is van belang voor schermlezers, automatisch afbreken, automatisch genereren van aanhalingstekens, juist gebruik van decimale punt of komma, en dergelijke.

<meta charset="utf-8">

Zorgt dat de browser letters met accenten en dergelijke goed kan weergeven.

utf-8 is de beste charset (tekenset), omdat deze alle talen van de wereld (en nog heel veel andere extra tekens) bestrijkt, maar toch niet meer ruimte inneemt voor de code, dan nodig is. Als je utf-8 gebruikt, hoef je veel minder entiteiten (&auml; en dergelijke) te gebruiken, maar kun je bijvoorbeeld gewoon ä gebruiken.

Deze regel moet zo hoog mogelijk komen te staan, als eerste regel binnen de <head>, omdat de regel anders door sommige browsers niet wordt gelezen.

In html5 hoeft deze regel niet langer te zijn, dan wat hier staat.

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

Mobiele apparaten variëren enorm in grootte. En dat is een probleem. Sites waren, in ieder geval tot enkele jaren geleden, gemaakt voor desktopbrowsers. En die hebben, in vergelijking met bijvoorbeeld een smartphone, heel brede browservensters. Hoe moet je op 'n smartphone een pagina weergeven, die is gemaakt voor de breedte van een desktop? Je kunt natuurlijk wachten tot álle sites zijn omgebouwd voor smartphones, tablets, enzovoort, maar dan moet je waarschijnlijk heel erg lang wachten.

Mobiele browsers gokken erop dat een pagina een bepaalde breedte heeft. Safari voor mobiel bijvoorbeeld gaat ervan uit dat een pagina 980 px breed is. De pagina wordt vervolgens zoveel versmald dat deze binnen het venster van het apparaat past. Op een iPhone wordt de pagina dus veel smaller dan op een iPad. Vervolgens kan de gebruiker inzoomen op het deel van de pagina dat deze wil zien.

Dit betekent ook dat bij het openen van de pagina de tekst meestal heel erg klein wordt weergegeven. (Meestal, want niet alle browsers en apparaten doen het op dezelfde manier.) Niet erg fraai, maar bedenk maar 'ns 'n betere oplossing voor bestaande sites.

Nieuwe sites of pagina's kunnen echter wel rekening houden met de veel kleinere vensters van mobiele apparaten. In dit voorbeeld bijvoorbeeld wordt de tekst nooit breder dan het venster van de browser.

Maar die stomme mobiele browser weet dat niet, dus die gaat ervan uit dat ook deze pagina 980 px breed is, en verkleint die dan. Dat is ongeveer even behulpzaam als de gedienstige kelner die behulpzaam de stoel naar achteren trekt, net als jij wilt gaan zitten.

Om de door de browser aangeboden hulp vriendelijk maar beslist te weigeren, wordt deze tag gebruikt. Hiermee geef je aan dat de pagina is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten.

De kreet width=device-width zegt tegen de mobiele browser dat de breedte van de weer te geven pagina gelijk is aan de breedte van het apparaat. Als een iPad in portretstand bijvoorbeeld 768 px breed is, wordt de pagina ook 768 px breed.

Er staat nog een tweede deel in de tag: initial-scale=1. Sommige mobiele apparaten zoomen een pagina gelijk in of uit. Ook weer in een poging behulpzaam te zijn. Ook dat is hier niet nodig. Er is ook een instructie om zoomen helemaal onmogelijk te maken, maar die wordt niet gebruikt. De bezoeker kan zelf nog gewoon zoomen, wat belangrijk is voor mensen die wat slechter zien.

<span class="voor-sr">eersteOpera</span><span aria-hidden="true"><span id="geen-plaatje">O</span>pera</span>

<span class="voor-sr">Opera</span><span aria-hidden="true"><img id="plaatje" src="075-pics/opera.png" alt="O">pera</span>

De bovenste regel staat aan het begin van de eerste alinea, de onderste regel aan het begin van de tweede alinea.

Beide regels zorgen ondanks hun lengte alleen maar voor het woordje 'Opera'. Omdat de 'O' in een aparte <span> staat, lezen schermlezers dit voor als twee woorden: 'O' 'pera'. Daarom wordt dit voor schermlezers verborgen met aria-hidden="true" en vervangen door een <span> met het woordje 'Opera'. Een uitgebreider verhaal staat bij WAI-ARIA-codes.

CSS

De code is geschreven in een afwijkende lettersoort. De code die te maken heeft met de basis van dit voorbeeld (essentiële code) is in de hele uitleg onderstippeld blauw. Alle niet-essentiële code is bruin. (In de inhoudsopgave staat alles in een gewone letter vanwege de leesbaarheid.)

Omdat deze site nou eenmaal (voornamelijk) op css is gericht, wordt hieronder álle css besproken.

Technisch gezien is er geen enkel bezwaar om de css in de stylesheet allemaal achter elkaar op één regel te zetten:

div#header-buiten {position: absolute; right: 16px; width: 100%; height: 120px; background: yellow;} div p {margin-left 16px; height: 120px; text-align: center;}

Maar als je dat doet, krijg je gegarandeerd hele grote problemen, omdat het volstrekt onoverzichtelijk is. Beter is het om de css netjes in te laten springen:

div#header-buiten { position: absolute; right: 16px; width: 100%; height: 120px; background: yellow; }
div p { margin-left: 16px; height: 120px; text-align: center; }

Hiernaast is het heel belangrijk voldoende commentaar (uitleg) in de stylesheet te schrijven. Op dit moment weet je waarschijnlijk (hopelijk...), waarom je iets doet. Maar over vijf jaar kan dat volstrekt onduidelijk zijn. Op deze site vind je nauwelijks commentaar in de stylesheets, maar dat heeft een simpele reden: deze uitleg is in feite één groot commentaar.

Op internet zelf is het goed, als de stylesheet juist zo klein mogelijk is. Dus voor het uploaden kun je normaal genomen het beste het commentaar weer verwijderen. Veel mensen halen zelfs alles wat overbodig is weg, voordat ze de stylesheet uploaden. Inspringingen bijvoorbeeld zijn voor mensen handig, een computer heeft ze niet nodig.

Je hebt dan eigenlijk twee stylesheets. De uitgebreide versie waarin je dingen uitprobeert, verandert, enzovoort, met commentaar, inspringingen, en dergelijke. Dat is de mensvriendelijke versie. Daarnaast is er dan een stylesheet die je op de echte site gebruikt: een gecomprimeerde versie.

Dat comprimeren kun je met de hand doen, maar er bestaan ook hulpmiddelen voor. Op de pagina met links kun je onder het kopje Gereedschap → Snelheid testen en verbeteren, gzip, CLS, comprimeren (inclusief theorie), en dergelijke links naar sites vinden, waar je bestanden kunt comprimeren.

(Stylesheets op deze site zijn niet gecomprimeerd. Omdat het vaak juist om de css gaat, kunnen mensen dan zonder al te veel moeite de css bekijken.)

/* tekst-075-dl.css */

Om vergissingen te voorkomen is het een goede gewoonte bovenaan het stijlbestand even de naam neer te zetten. Voor je het weet, zit je anders in het verkeerde bestand te werken.

body

Het element waarbinnen de hele pagina staat. Veel instellingen die hier worden opgegeven, worden geërfd door de nakomelingen van <body>. Ze gelden voor de hele pagina, tenzij ze later worden gewijzigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de lettersoort, de lettergrootte en de voorgrondkleur.

background: #ff9;

Achtergrondkleurtje.

color: black;

Voorgrondkleur zwart. Dit is onder andere de kleur van de tekst.

Hoewel dit de standaardkleur is, wordt deze toch specifiek opgegeven. Hierboven is een achtergrondkleur opgegeven. Sommige mensen hebben zelf de voorgrond‑ en/of achtergrondkleur veranderd, bijvoorbeeld omdat ze slecht kleuren kunnen onderscheiden. Als nu de achtergrondkleur wordt veranderd, maar niet de voorgrondkleur, loop je het risico dat tekstkleur en achtergrondkleur te veel op elkaar gaan lijken.

Door beide op te geven, is redelijk zeker dat achtergrond‑ en tekstkleur genoeg van elkaar blijven verschillen. Als de gebruiker !important heeft gebruikt in een eigen stylesheet, is er nog niets aan de hand, want dan veranderen achtergrond‑ en voorgrondkleur geen van beide.

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

Als Arial is geïnstalleerd op de machine van de bezoeker, wordt deze gebruikt, anders Helvetica. Als die ook niet wordt gevonden, wordt in ieder geval een schreefloze letter (zonder dwarsstreepjes) gebruikt.

font-size: 110%;

Iets groter dan standaard. 't Zal de leeftijd zijn, maar ik vind de standaardgrootte wat te klein.

Als eenheid wordt de relatieve eenheid % gebruikt, omdat bij gebruik van een absolute eenheid zoals px niet alle browsers de lettergrootte kunnen veranderen. Zoomen kan wel altijd, ongeacht welke eenheid voor de lettergrootte wordt gebruikt.

margin: 0;

Standaardmarge bij <body> weghalen.

main

Alle <main>'s. Dat is er maar één. De belangrijkste inhoud van de pagina staat hierin. In dit geval is dat de hele pagina.

width: 770px;

Breedte.

max-width: 90vw;

Hier gelijk boven is een breedte van 700 px opgegeven. In browservensters die smaller zijn dan 700 px, zou je daardoor horizontaal moeten scrollen om alles te zien. Daarom wordt hier een maximumbreedte opgegeven.

De eenheid vw is gebaseerd op de breedte van het venster van de browser. 1 vw is 1% van de breedte van het venster, en 90 vw is 90% van de breedte. <main> wordt hierdoor nooit breder dan 90% van de breedte van het venster, ongeacht de breedte van het venster.

margin: 30px auto;

Omdat voor onder en links geen waarden zijn opgegeven, krijgen die automatisch dezelfde waarde als boven en rechts. Hier staat dus eigenlijk 30px auto 30px auto in de volgorde boven – rechts – onder – links.

Boven en onder een marge van 30 px.

Links en rechts auto, wat hier hetzelfde betekent als evenveel. Hierdoor komt <main> altijd horizontaal gecentreerd binnen ouder <body> te staan. <body> is een blok-element en wordt daardoor normaal genomen automatisch even breed als de ouder ervan: <html>. Omdat <html> het buitenste element is, wordt dit normaal genomen even breed als het venster van de browser.

Hierdoor staat uiteindelijk <main> altijd horizontaal gecentreerd binnen het venster van de browser, ongeacht de breedte van het venster. En daarmee ook alles wat in <main> zit.

Deze manier van horizontaal centreren van een blok-element werkt alleen, als het blok-element een breedte heeft, want anders zou het normaal genomen even breed worden als de ouder ervan. Dat is geregeld, want hierboven heeft <main> zowel een breedte van 700 px als een maximumbreedte van 90 vw gekregen.

p

Alle <p>'s.

background: white;

Witte achtergrond.

color: black;

Voorgrondkleur zwart. Dit is onder andere de kleur van de tekst.

Hoewel dit de standaardkleur is, wordt deze toch specifiek opgegeven. Hierboven is een achtergrondkleur opgegeven. Sommige mensen hebben zelf de voorgrond‑ en/of achtergrondkleur veranderd, bijvoorbeeld omdat ze slecht kleuren kunnen onderscheiden. Als nu de achtergrondkleur wordt veranderd, maar niet de voorgrondkleur, loop je het risico dat tekstkleur en achtergrondkleur te veel op elkaar gaan lijken.

Door beide op te geven, is redelijk zeker dat achtergrond‑ en tekstkleur genoeg van elkaar blijven verschillen. Als de gebruiker !important heeft gebruikt in een eigen stylesheet, is er nog niets aan de hand, want dan veranderen achtergrond‑ en voorgrondkleur geen van beide.

Dit is ook al bij <body> opgegeven, maar sommige mensen hebben bij álle elementen de kleuren veranderd. Het heeft immers weinig zin, als ze dat alleen bij de body doen, terwijl de sitebouwer de kleuren ook bij bijvoorbeeld de paragrafen heeft aangepast.

border: black solid 1px;

Zwart randje.

padding: 5px;

Wat afstand tussen tekst in en rand om de <p>.

.voor-sr

De elementen met class="voor-sr". Dat zijn hier twee <span>'s, elk aan het begin van een alinea. Omdat de letter 'O' van 'Opera' in een eigen <span> staat, lezen schermlezers dit voor als twee aparte woorden: 'O' 'pera'. Daarom wordt in deze <span>'s voor schermlezers het woordje 'Opera' neergezet. Op het scherm is hier niets van te zien. Meer hierover is te vinden bij WAI-ARIA-codes.

position: absolute;

Om de <span>'s op een bepaalde plaats neer te kunnen zetten.

Er wordt gepositioneerd ten opzichte van het 'containing block'. Dat is de eerste voorouder die zelf een bepaalde eigenschap heeft, zoals een andere positie dan statisch. Als zo'n voorouder er niet is, zoals hier het geval is, wordt gepositioneerd ten opzichte van het venster van de browser.

left: -20000px;

Ver links buiten het scherm neerzetten. Schermlezers lezen dit gewoon voor, maar de lay-out wordt nu niet verstoord.

#geen-plaatje

Het element met id="geen-plaatje". De <span> in de eerste alinea waarin de letter 'O' van 'Opera' staat. Door deze letter in een aparte <span> te zetten, kan deze een afwijkend uiterlijk van de rest van de tekst krijgen.

Je zou hiervoor ook de selector ::first-letter kunnen gebruiken, maar daar kan maar een beperkt aantal eigenschappen bij worden gebruikt. Daardoor kan de letter dan niet in alle browsers goed worden neergezet ten opzichte van de rest van de tekst. Als de letter in bijvoorbeeld Firefox goed staat, staat deze verkeerd in Google Chrome. Er is zelfs een fors verschil in weergave tussen bijvoorbeeld Firefox op Linux en Firefox op Android. Vandaar dat niet ::first-letter, maar een <span> wordt gebruikt.

float: left; Zonder float wordt de regelhoogte van álle tekst vergroot.

Een <span> is een inline-element. Als je de letter sterk vergroot, zoals iets hieronder gebeurt, wordt de regelhoogte normaal genomen automatisch ook groter voor de tekst buiten de <span> op dezelfde regel. Dat is wat op de afbeelding links gebeurt.

Door de <span> naar links te floaten, wordt deze zoveel mogelijk naar links neergezet. De rest van de tekst vult nu de ruimte rechts van de <span> en loopt daarna door onder de <span>, zoals op de afbeelding links is te zien. Door de <span> te floaten wordt deze gedeeltelijk geïsoleerd van de rest van de tekst, waardoor de regelhoogte geen invloed meer heeft op de tekst buiten de <span>.

font-size: 3.6em;

Grote letter. Met deze lettergrootte is de de 'O' even hoog als drie regels van de rest van de tekst.

Als eenheid wordt de relatieve eenheid em gebruikt, omdat bij gebruik van een absolute eenheid zoals px niet alle browsers de lettergrootte kunnen veranderen. Zoomen kan wel altijd, ongeacht welke eenheid voor de lettergrootte wordt gebruikt.

font-weight: bold;

Vette letter.

Als de gebruikte lettersoort een vette variant heeft, wordt die gebruikt. De meeste lettersoorten hebben wel een vette variant, soms zelfs meerdere. Een vette variant wordt speciaal ontworpen, het is iets anders dan 'alle lijntjes wat dikker maken'. Sommige letters kunnen er zelfs heel anders uitzien.

Als de lettersoort geen vette variant heeft, maakt de browser de letter vet. Dat wil zeggen dat de browser gewoon alle lijntjes wat dikker maakt. Dat kan mooi zijn, maar vaak is het foeilelijk. Het is heel iets anders dan een speciaal ontworpen font. Elke rechtgeaarde typograaf gruwt hiervan.

line-height: 0.9em;

Regelhoogte.

Als eenheid wordt de relatieve eenheid em gebruikt, omdat bij gebruik van een absolute eenheid zoals px de regelhoogte niet mee verandert met de lettergrootte. Zoomen kan wel altijd, ongeacht welke eenheid voor de regelhoogte wordt gebruikt.

margin: 0.04em 0.1em 0 0;

Aan de bovenkant de <span>, en daarmee de erin zittende 'O', iets lager zetten, zodat deze op de juiste hoogte en opzichte van de rest van de tekst komt te staan. Rechts een kleine afstand tussen de 'O' en de rest van de tekst.

Normaal genomen zou de marge aan de bovenkant ook de rest van de regel beïnvloeden, omdat een <span> een inline-element is en gewoon bij de rest van de tekst hoort. Maar omdat de <span> is gefloat, wordt het gedeeltelijk geïsoleerd van de rest van de tekst. Hierdoor heeft de marge aan de bovenkant geen invloed op de rest van de tekst.

Als eenheid wordt de relatieve eenheid em gebruikt, zodat de marges mee veranderen met de lettergrootte. Bij gebruik van een absolute eenheid zoals px veranderen de marges niet mee met de lettergrootte. Zoomen kan wel altijd, ongeacht welke eenheid voor de marges wordt gebruikt.

#plaatje

Het element met id="plaatje". De <span> waarin de <img> met de afbeelding van de 'O' in 'Opera' in de tweede alinea zit. Je zou in plaats van de <img> ook de selector ::first-letter met een achtergrond-afbeelding kunnen gebruiken. Als je daarin de 'O' zet met een doorzichtige kleur, zie je die niet en heb je toch voor schermlezers gewoon het woord 'Opera'.

Maar bij ::first-letter kan maar een beperkt aantal eigenschappen worden gebruikt. Daardoor kan de afbeelding niet in alle browsers goed worden neergezet ten opzichte van de rest van de tekst. Als de afbeelding bijvoorbeeld in Firefox goed staat, staat deze verkeerd in Google Chrome. Er is zelfs een fors verschil in weergave tussen bijvoorbeeld Firefox op Linux en Firefox op Android. Vandaar dat niet ::first-letter met een achtergrond-afbeelding, maar een <span> met een <img> wordt gebruikt.

width: 3em; height: 3em;

Breedte en hoogte.

De standaardlettergrootte is 18 px, wat gelijk is aan 1 em. 3 em is dus 48 px. De afbeelding is 48 x 48 px, dus bij een standaardlettergrootte wordt de afbeelding op de echte grootte weergegeven.

Als eenheid wordt de relatieve eenheid em gebruikt, zodat de breedte en hoogte mee veranderen met de lettergrootte. Bij gebruik van een absolute eenheid zoals px veranderen de breedte en hoogte niet mee met de lettergrootte. Zoomen kan wel altijd, ongeacht welke eenheid voor de breedte en hoogte wordt gebruikt.

Met een grootte in px verandert de afbeelding niet mee met de lettergrootte.

Omdat de afbeelding mee verandert met de lettergrootte, blijft deze altijd de ruimte voor de rest van de tekst vullen. Op de afbeelding is de lettergrootte verdubbeld. Op de linkerafbeelding heeft de afbeelding met het logo een breedte en hoogte van 48 px gekregen en verandert niet mee met de lettergrootte. Op de rechterafbeelding heeft het logo een breedte en hoogte van 3 em gekregen en groeit het wel mee met de lettergrootte.

Als een afbeelding op deze manier wordt vergroot, wordt de kwaliteit slechter. (Veel te) simpel gezegd: een png-afbeelding is opgebouwd uit een beperkt aantal 'puntjes'. Die puntjes vullen precies de 48 x 48 px. Als je nu die 48 px gaat vergroten, moet de browser er puntjes bij 'verzinnen'. Bij bijvoorbeeld een foto met heel veel details levert dat al snel een rampzalig resultaat op, vooral op hogeresolutieschermen.

(Op een hogeresolutiescherm speelt dit ook al zonder vergroten, omdat in het scherm meer pixels zitten dan de foto puntjes heeft.)

Speciale grafische programma's zoals Gimp zijn beter dan een browser in vergroten, maar perfect zal het niet snel worden.

Bij de png met het logo van Opera is vergroten of weergave op een hogeresolutiescherm echter nauwelijks een probleem. Tot een vergroting van 200% is het kwaliteitsverlies niet of nauwelijks te zien, en zelfs daarboven valt het nogal mee. Bovendien gaat het om een simpel logo en niet om een de unieke foto van de fijngevederde groengeelblauwe roodstaartparkiet slapend op het hoofd van kleinkind Zonnestraaltje, waarbij details heel belangrijk zijn.

Er bestaan ook technieken om de browser uit een aantal afbeelding van verschillende grootte te laten kiezen, afhankelijk van dingen als de weergegeven grootte en de schermresolutie. Maar omdat het om een simpel logo gaat, lijkt dat wat overdreven.

Een andere mogelijkheid zou nog zijn het gebruik van een vector-afbeelding, zoals svg. Zo'n afbeelding is niet opgebouwd uit 'puntjes', maar bestaat uit formules: maak een ovaal met een hoogte van a en een breedte van b en vul die met groen. Als je dan a en b groter of kleiner maakt, wordt de ovaal groter of kleiner zonder kwaliteitsverlies: de ovaal wordt gewoon opnieuw getekend.

Bij deze afbeelding is een svg echter minstens vijf keer zo groot als de gebruikte png, waarbij de kwaliteit ook nog 'ns zichtbaar veel slechter is dan die van de png. Bij een betere kwaliteit svg zou het bestand nog (veel) groter worden.

float: left;

Zet de afbeelding zover mogelijk naar links. De rest van de tekst vult de ruimte rechts van de afbeelding en loopt daarna door onder de afbeelding.

text-align: right;

Dit is bedoeld voor de alt-tekst bij de afbeelding. In dit geval is dat de geweldige tekst 'O', de hoofdletter aan het begin van het woord 'Opera'. Deze ontbreekt in de gewone tekst en is vervangen door de afbeelding met het logo.

Letter 'O' wel en niet uitgelijnd.

Deze letter 'O' wordt getoond, als de afbeelding om wat voor reden dan ook niet wordt getoond. Zonder uitlijnen komt die 'O' gewoon links in de <span> te staan, zoals op de linkerafbeelding. Als de 'O' rechts wordt uitgelijnd, komt deze min of meer tegen 'pera' uit de gewone tekst te staan, waardoor het meer op het woord 'Opera' lijkt. Dit soort kleinigheden zijn belangrijk voor het examen mierenneuken.

margin: 0.25em 0.2em 0 0;

Kleine marge aan de bovenkant en rechts. De marge aan de bovenkant is om de afbeelding op de juiste hoogte ten opzichte van de rest van de tekst neer te zetten. De marge rechts is voor wat afstand tussen de afbeelding en de rest van de tekst.

Als eenheid wordt de relatieve eenheid em gebruikt, zodat de marges mee veranderen met de lettergrootte. Bij gebruik van een absolute eenheid zoals px veranderen de marges niet mee met de lettergrootte. Zoomen kan wel altijd, ongeacht welke eenheid voor de marges wordt gebruikt.