Voorbeelden van <hr>'s die geen aaneen­gesloten, rechte lijn zijn