Tweekoloms lay-out met header en menu

2016-02-23

Header

Maximaal 760 px breed, hoogte afhankelijk van inhoud. Scrolt mee met de pagina.

Menu

In browservensters minimaal 760 px breed staat onder de header een zwarte balk met het menu. Het menu scrolt mee met de pagina, maar blijft aan de bovenkant van het venster staan. In smallere vensters opent het menu alleen na aanraken of -klikken van een vaststaande balk bovenaan het venster.

Rechterkolom

In browservensters smaller dan 760 px staat deze kolom onder de linkerkolom en is even breed als het venster. In bredere vensters staat deze kolom naast de linkerkolom en is 340 px breed. De hoogte is afhankelijk van de inhoud.